0 تا 100 الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

0 تا 100 الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه: پس از اینکه یک بنا به صورت آپارتمان ساخته شد، برای تفکیک واحد های ساخته شده و اخذ سند مالکیت برای هر واحد، تنظیم صورت مجلس تفکیکی لازم است. در صورتی که تعداد مالکین چند نفر باشد، علاوه بر صورت مجلس تفکیکی، تنظیم تقسیم نامه نیز ضروری است.

تعریف صورت مجلس تفکیکی از نظر وکیل ملکی :

درصورت مجلس تفکیکی مساحت ملک و حدود اربعه ی آن و مساحت هر واحد با ذکر شماره برای هر کدام از آنها قید می گردد. به عبارت بهتر صورت مجلس تفکیکی بیانگر مالکیت اختصاصی هر یک از مالکین نخواهد بود. بلکه تنها مساحت کل بنای ساخته شده و حدود اربعه و مساحت هر واحد و مشاعات بنا را مشخص می کند.

لزوم تنظیم تقسیم نامه :

تا زمانی که کل واحد ساخته شده متعلق به یک مالک باشد، هیچ مشکلی بابت دریافت سند مالکیت ایجاد نخواهد شد، چرا که کل شش دانگ ملک متعلق به یک مالک بوده و سند مالکیتِ تمام واحد های ساخته شده نیز بنام ایشان تنظیم می گردد.

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

اما چنانچه بنای احداث شده از تجمیع چند ملک باشد. یا دارای مالکین مشاعی باشد، در این صورت کلیه مالکین باید رضایت و توافق خود را بابت میزان سهم خود اعلام نمایند. در این موارد این رضایت با امضای کلیه مالکین در صورت مجلس تقسیم نامه مشخص می شود. چنانچه این تقسیم نامه به رضایت و امضای دیگر مالکین نرسید و ارائه نشود، هیچ یک از مالکین ، واحد مستقل و شش دانگ نخواهد داشت.

تنظیم تقسیم نامه به چه صورت است؟

برای تنظیم تقسیم نامه ، مالکین به میزان قدر السهم خود، تعدادی از واحد ها را مشخص می کنند. که بعد از اتمام عملیات ساخت، بر اساس آن تقسیم نامه، واحد متعلق به هر مالک مشخص باشد. گاهی تقسـیم نامه تنظیم شده به صورت عادی بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در قوانین ثبتی ، توافقات و قراردادهای عادی، در مورد املاکی که دارای سابقه ثبت بوده را نمی پذیرد. لذا برای اطمینان از عدم ایجاد اختلاف در آینده، لازم است که این تقـسیم نامه به صورت رسـمی ثبت شود.

نحوه الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه:

با توجه به مطالب فوق تا زمانی که تقسـیم نامه بصورت عادی منعقد شده است، احتمال ایجاد اختلاف در آینده بسیار است. لذا ثبت تقسـیم نامه بصورت رسمی نه تنها از بروز اختلاف جلوگیری میکند . بلکه با توجه به قوانین ثبتی، سند رسمـی تقـسیم نامه در کلیه مراجع قضایی و اداری معتبر و قابل استناد خواهد بود. حال اگر یکی از مالکین علیرغم امضای تـقسیم نامه عادی، از ثبت آن بصورت رسمی خودداری کند، باید از طریق طرح دعوی حقوقی او را ملزم نمود .

مشاوره ملکی با وکیلانه :

برای اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از نحوه طرح دعوی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل اثبات حق انتفاع (انواع آن )

وکیل اثبات حق انتفاع و نکات مهم جهت پیگیری پرونده : حق انتفاع یکی از حقوق مالکیت است . به موجب این حق شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به شخص دیگریست منتفع شود. این حق توسط مالک و به موجب قرارداد یا بصورت شفاهی به دیگران منتقل می شود.

انواع حق انتفاع:

حق انـتفـاع به سه صورت قابل تصور است.

عمری :

بر اساس این حق ، مالک به منتفع اجازه می دهد که به مدت عمر خود یا عمر منتفع، از ملک استفاده نماید . و با فوت هر کدام که حق انتفـاع بر حسب طول عمر او منعقد شده است، این حق زایل می گردد.

رقبی:

انتقال استفاده از منافع برای مدت موقت و مشخص را رقبی می گویند.

سکنی:

چنانچه مالک حق سکونت منتفع را داده باشد، اصطلاحاً حق سکنی می گویند.

اثبات حق انتفاع در دادگاه :

بر اساس اصول حقوقی، هر مالکی نسبت به مال خود، اختیار و تسلط کامل دارد. بنابراین حـق انتـفاع و استفاده از مال نیز متعلق به مالک آن خواهد بود . مگر اینکه شخصی نسبت به منافع آن مال ادعای مالکیت داشته باشد. حال اگر مدعی حـق انـتفاع ، هیچ سند و قراردادی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. راهکار حقوقی او اثبات این حق خواهد بود. در ادامه نحوه اثبات حق انتفاع توسط وکیل ملکی بیان می گردد.

حق انتفاع

نحوه اثبات حق انتفاع توسط وکیل ملکی:

مدعی مالکیت انتفاع باید شخصاً یا توسط یک وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه مالک کند. با ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین خواهد شد.

دادگاه با بررسی دلایل خواهان و با توجه به دفاعیات خوانده رای صادر می کند. و چنانچه مالکیت خواهان بر حـق انتـفاع از ملک احراز شود، حکم به مالکیت او صادر می کند.

نکته مهم اینکه : حکم صادر شده از دادگاه، جنبه اعلامی دارد، بنابراین نمی توان برای آن اجراییه صادر نمود  چرا که قابلیت اجرا نخواهد داشت  اما مالک حق انتفاع با همان حکم قطعی شده می تواند در موارد لزوم، رفع تصرف مالک یا هر شخص متصرف دیگری که از ملک استفاده میکند را بخواهد.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری، همین حالا با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

0 تا 100 اثبات حق ارتفاق در دادگاه

اثبات حق ارتفاق در دادگاه – وکیلانه : حق ارتفاق یکی از حقوقیست که در قوانین ایران تعریف شده و برای دارنده آن ارزش قائل شده است. این حق به معنای داشتن حق عبور و استفاده از ملک دیگریست بدون اینکه دارنده حق، مالک عین یا منافع ملک باشد.

برای مثال داشتن ناودان در ملک دیگری یا حق عبور از ملک دیگری از مصادیق حق ارتفاق هستند. نکته مهم این است که حق ارتفاق زمانی موضوعیت دارد که دو ملک در مجاورت یکدیگر باشند، و مالک یکی از املاک مجاور برای استفاده از ملک خود این حق را در ملک شخص دیگر داشته باشد.

حق ارتفاق چگونه به وجود می آید؟

در قوانین کنونی حـق ارتـفاق به دو روش قابل ایجاد است. ممکن است این حق بصورت مکتوب و قرارداد ایجاد  شود. بدین صورت که مالک با صاحب حق قراردادی تنظیم می کند و بصورت کتبی این حق را به او واگذار یا منتقل نماید. گاهی این حق بصورت ارادی و قراردادی ایجاد نمیشود. بلکه بموجب قانون، این حق برای دیگری متصور خواهد شد.

به عنوان مثال در برخی از املاک حق عبور و ارتفاق بجهت وضع طبیعی ملک وجود دارد. مثل اینکه صاحب زمین بالاتر برای ورود به ملک خود باید از زمین پایین تر عبور کند. در برخی از آپارتمان ها نیز این حق بجهت وضعیت طبیعی ملک ایجاد می شود. مانند اینکه شخصی مالک یک انباری در مجاورت پارکینگ دیگری باشد و لازمه ی استفاده از انباری، عبور از پارکینگ دیگری خواهد بود.

حق ارتفاق

ثبت حق ارتفاق در سند مالکیت :

اصولاً حـق ارتـفاق بجهت اینکه استفاده ی مالک از ملک خودش را محدود می کند، در سند مالکیت درج می گردد. اما در برخی از مواقع این حق در سند مالکیت ملک قید نمی شود، و ممکن است در آینده برای صاحب حق مشکلاتی را ایجاد نماید . مانند اینکه بجهت ثبت نشدن این حق در سند مالکیت، مالک ملک، رفع تصرف – مزاحمت یا دیگر دعاوی حقوقی یا کیفری را مطرح نماید. به همین دلیل در این مطلب راهکار حقوقی اثبات حـق ارتفـاق از نظر وکیل ملکی بیان خواهد شد.

اثبات حق ارتفاق در دادگاه :

کسی که مدعی این حق است باید به طرفیت مالک ملک مجاور خود، شخصاً یا بوسیله وکیل اثبات حق انتفاع طرح دعوی نماید. دادگاه صالح که همان دادگاه عمومی حقوقی محل استقرار ملک است، به موضوع رسیدگی می کند. در صورت تشخیص صحت اظهارات خواهان، حکم به وجود حق ارتفاق برای خواهان صادر می نماید.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

حکم صادر شده بجهت اثبات حق ارتفاق، تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت اجرا نخواهد داشت. فایده طرح این دعوی این است که دارنده حق با اثبات آن می تواند مالک ملک را به ثبت حق ارتـفاق در سند مالکیت ملزم کند. و علاوه بر این می تواند از تصرفات و ممانعت از حق مالک برای استفاده از ملک جلوگیری نماید. جهت اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

0 تا 100 الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت

شرایط و نحوه الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت : در برخی موارد دو ملک مجاور هم با یکدیگر تجمیع شده و با اخذ یک مجوز ساخت، بصورت یک بنا ساخته می شوند. و پس از اتمام ساخت بنا به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک ، برای دو ملک تجمیع شده، یک پلاک ثبتی اخذ می نمایند.

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

ممکن است در قرارداد مشارکت در ساخت نیز، قید گردد ، دو یا چند پلاک همجوار با هم تجمیع شده و بصورت یکجا ساخته شوند. در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده، ابتدا باید پلاک های ثبتی تجمیع شوند و بعد برای واحد های جدید ساخته شده ، سند اخذ نمود.

با پایان ساخت بنای موضوع مشارکت ، مالکین همه پلاک های ثبتی ، باید درخواست تجمیع پلاک ها را جهت اخذ سند مالکیت جدید بدهند. در صورتی که مالکی از انجام این کار خودداری کند. و به سازنده هم وکالت کاری بابت اخذ سند، اعطا نکرده باشد، باید از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام نمود. و مالک یا مالکین را به تجمیع املاک موضوع مشارکت و پلاک های ثبتی الزام نمود. در ادامه نحوه الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت، توسط وکیل ملکی توضیح داده می شود.

الزام به تجمیع پلاک ثبتی املاک

طرح دعوی الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت:

با خودداری مالک یا مالکین از درخواست تجمیع پلاک های ثبتی، سازنده و یا هر ذینفعی مانند پیش خریداران، می توانند از طریق ثبت دادخواست حقوقی، مالک را ملزم کنند.

دعوی الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت باید در دادگاهی که ملک در حوزه آن مستقر است، مطرح شود. دادگاه پس از بررسی موضوع در صورت تشخیص صحت اظهارات خواهان ، حکم صادر میکند . و مالک را به حضور در اداره ثبت اسناد و املاک جهت تجمیع پلاک ثبتی، محکوم می نماید. در مرحله اجرای حکم، چنانچه مالک ظرف ده روز از زمان ابلاغ اجراییه ، در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نگردد، دادگاه مجوز تجمیع را صادر میکند.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

کلاهبرداری در امور ثبتی املاک

شکایت و پیگیری پرونده کلاهبرداری در امور ثبتی املاک با وکیلانه : به طور کلی قانونگذار علاوه بر جرم کـلاهبرداری ، برخی دیگر از جرایم را که عنوان جداگانه داشته اند، در حکم کـلاهـبرداری تلقی نموده است. و در قوانین مختلفی این جرایم را وضع کرده است. یکی از این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می باشد. در این قانون ، جرایم زیادی در امور ثبتی در حکم کلاهبرداری قرارگرفته است. از جمله تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری، که به موجب این قانون جرم و مجازات آن معادل با جرم کلاهبرداری تعیین شده است. در ادامه چند مورد از کلاهبرداری در امور ثبتی توسط وکیل متخصص امور کیفری توضیح داده می شود.

مصادیق کلاهبرداری در امور ثبتی:

کلاهبرداری با تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

بر اساس ماده 105 قانون ثبت، کسی که با علم به انتقال ملک به دیگری به هر نحوی که باشد، تقاضای ثبت ملک را نماید. کلاهبردار محسوب می شود. همچنین کسانی که در زمان تقاضای ثبت ملک، مالک بوده اما در زمان ثبت شدن، ملک را به دیگری انتقال داده باشند. و با این وجود اقدام به اخذ سند مالکیت بنام خود کنند. نیز، کلاهبردار محسوب می شوند.

کلاهبرداری در امور ثبتی

تقاضای ثبت توسط ورثه

ماده 106 قانون ثبت نیز یکی دیگر از صور تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری را بیان می نماید. به موجب این ماده قانونی ورثه ای که با علم به انتقال ملک توسط مورث خود، تقاضای ثبت آن را کنند. یا بعد از اخطار اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بنام خود نمایند. مجرم و در حکم کلاهبردار می باشند.

تقاضای ثبت ملک توسط امین

یکی دیگر از جرایم وضع شده در قانون ثبت مربوط به اشخاصی است که امین ملک بوده. و مال به صورت امانی نزد آنها باشد. و با این وجود متقاضی ثبت ملک بنام خود شوند. این اشخاص نیز، در حکم کلاهبردار قرار دارند. حتی اگر آنها شخصاً اقدام به تقاضای ثبت ملک امانی نکنند؛ اما با خیانت و تبانی، ملک امانی را بنام دیگری ثبت نمایند.

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری بدون سابقه تصرف در آن:

کسی که با علم وآگاهی به تعلق ملک به دیگری و بدون اینکه متصرف آن باشد ، تقاضای ثبت آن ملک را نماید نیز، کلاهبردار محسوب می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

عنصر قانونی این جرایم مواد 105-106-107-108 -109 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می باشد. و عنصر مادی این جرم، تقاضای ثبت املاک توسط مالکی که ملک را انتقال داده است یا ورثه مالکی که ملکش را انتقال داده یا امین ملک و یا هر شخصی که با علم و آگاهی به عدم مالکیت خود، تقاضای ثبت نماید، محقق می شود. آخرین عنصر تشکیل دهنده جرایم کلاهـبرداری در امـور ثبتی ، سوء نیت مرتکب، و عمد در تقاضای ثبت بدون داشتن حق مالکیت با علم او می باشد.

تفاوت جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی با کـلاهبـرداری عـام

جرم کلاهبرداری مربوط به موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از جرایم عمومی بوده. و چنانچه مبلغ برده شده بیش از یک میلیارد ریال باشد. دارای جنبه عمومی خواهد بود. حتی اگر مالباخته از شکایت خود منصرف شود یا در اثناء رسیدگی رضایت دهد. اما جرایم کلاهـبرداری در امور ثبتی در هر صورت از موارد جرایم خصوصی بوده و تعقیب مرتکب تنها با شکایت شاکی خصوصی امکانپذیر است .

مشاوره کیفری با وکیلانه :

همانگونه که اشاره شد، قانونگذاردر قانون ثبت ، صرف تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری را در حکم کلاهبرداری دانسته است. هر چند بهتر بود که بین کسی که با علم به تعلق ملک به دیگری تقاضای ثبت میکند و کسی که سند مالکیت را اخذ می نماید، تفاوت قائل شد. اما با توجه به نص صریح قانونگذار، صرف تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری با علم و اطلاع مرتکب، از موجبات تحقق جرم کلاهبرداری در امور ثبتی بوده. و قابلیت تعقیب و مجازات مرتکب را دارد .

جهت اخذ مشاوره کیفری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

شرایط تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت (3 شرط)

نحوه تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت – وکیلانه : معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، در هنگام تنظیم قرارداد، طرفین اعم از مالک و سازنده، بر اساس آورده های خود و محاسبات اقتصادیِ از قبل پیش بینی شده، در میزان سهام مشارکت هر یک در بنا، توافق می کنند. گاهی اوقات با طولانی شدن مدت اجرای پروژه ساخت ، با توجه به تورم و نوسانات شدید اقتصادی، تغییر قوانین و مواردی اینچنین ، توازن بین آورده طرفین بهم می خورد. و این تغییرات موجب ورود ضرر به یکی از طرفین می شود.

مانند اینکه هزینه های مربوط به خرید آهن آلات و مصالح ساختمانی با افزایش چشمگیری مواجهه شود. یا اینکه ملک متعلق به مالک نسبت به زمان انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت کم ارزش شود. در این موارد شخصی که دچار ضرر می شود، باید تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت را به دیگری پیشنهاد دهد.

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت :

تـعدیل قـرارداد مشارکت، به معنای متعادل کردن قرارداد مشارکت در ساخت بوده. به طوری که وضعیت به قبل از ایجاد تغییرات برگردانده شود. و حالت متعادلی را بین سازنده و مالک برقرار کند.

به طور کلی در نظام حقوقی ایران سه نوع تعدیل وجود دارد.

تعدیل قضایی

در این نوع تعدیل، قاضی می تواند بدون تصریح قانون یا قرارداد، تعدیل نماید. که این رویه در نظام حقوقی ایران اجرا نمی گردد.

تعدیل قانونی

که بر اساس قوانین حقوقی اجرا می گردد. و قانون اجازه تعدیل را داده است.

تعدیل قراردادی

در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین طرفین، شرط تعدیل قید شده باشد، طرفین می توانند از این نوع تعدیل استفاده کنند.

در قراردادهای مشارکت در ساخت تعدیل به چه صورت است؟

تعدیل در قرارداد مشارکت در ساخت از نوع قراردادی خواهد بود. به عبارت بهتر چنانچه ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، شرط تعدیل درج شده باشد ، هر یک از طرفین که متضرر شده است می تواند از طریق دادگاه تعـدیل قرارداد را خواستار شود.

در این صورت دادگاه بر اساس مندرجات قرارداد مشارکت در ساخت و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس ، اقدام به تصمیم گیری خواهد نمود.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

بهتراست جهت تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.
تماس با ما جهت اخذ مشاوره تلفنی و حضوری: 09127246413

3 نکته در مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

3 نکته در مورد جرم تحصیل مال از طریق نامشروع – وکیلانه : جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، در مورد هر فعلی که از طریق غیر قانونی و نامشروع ، اموالی کسب شود، مصداق پیدا میکند. به عبارت بهتر، زمانی که یک جرم عنوان خاص مجرمانه مانند سرقت – کلاهبرداری- اختلاس یا خیانت در امانت را نداشته باشد، اما از طرفی اموال دیگری بصورت نامشروع تصاحب شده باشد ، می توان مرتکب را با این عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار داد.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع:

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص این جرم و صور خاص آن تعریف شده است. به موجب این ماده :

هر کس به هر نحوی از امتیازاتی که بخاطر شرایط و پست و مقامشان داده شده ، سوء استفاده کند. مانند اینکه جواز صادرات و واردات را مورد خرید و فروش قرار دهد. یا در توزیع کالاهایی که به او محول شده سوء استفاده یا تقلب کند. و به طور کلی هر کس به هر طریقی مال یا وجهی را تحصیل کند که طریقه بدست آوردن آن فاقد وجاهیت و مشروعیت قانونی باشد، مجرم است. و به مجازات رد مال تحصیل شده و حبس به مدت سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود.

تحصیل مال از طریق نامشروع

چند نکته در مورد جرم تحصیل مال غیر مشروع از دیدگاه وکیل کیفری :

  1. در ماده مذکور سوء استفاده های خاص مانند توزیع نادرست کالا همراه با تقلب یا حتی بدون تقلب را جرم انگاری کرده است. که از موارد تحقق این جرم قرار گرفته است.
  2. خرید و فروش امتیازاتی که توسط دولت یا نهادهای دولتی به برخی از اشخاص داده می شود. و سوء استفاده از این امتیازات نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار خواهد گرفت. مانند کسی که دارای کارت بازرگانی باشد و از این امتیاز خود سوءاستفاده نماید.
  3. هدف قانونگذار از وضع جرم تحصـیل مال از طـریق نامشـروع، تحت تعقیب قرار دادن جرایمی است که دارای عنوان مجرمانه خاص نبوده. و  از طرفی بصورت نامشروع و غیر قانونی اموالی تحصیل شده است. تا از این طریق بتوان  تمام متخلفین و مجرمین مالی و اقتصادی که با هدف دور زدن قانون، اقدام به چنین اقداماتی میزنند را مورد تعقیب قرار داد. و تمام خلاء های قانونی جرایم علیه اموال که جرم انگاری نشده است را بتوان با این عنوان مجرمانه پر کرد.

مانند اینکه شخصی از طریق دروغگویی ، مال دیگری را تصاحب کند. اما بجهت اینکه وی متوسل به عملیات متقلبانه نشده است، نتوان او را تحت تعقیب قرار داد. بنابراین هدف قانونگدار از جرم انگاری کردن تحصیل مال از طریق نامشروع ، پر کردن خلاء های قانون مجازات و محاگمه اینگونه افراد می باشد.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره کیفری از وکیل پایه یک دادگستری ، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

جرم انتقال مال غیر + 100% پیگیری پرونده (4 نکته کلیدی)

مجازات جرم انتقال مال غیر + پیگیری پرونده با وکیلانه : قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 در ماده 1، انتقال اموال دیگران با علم به اینکه متعلق به غیر است به اشخاص دیگر را جرم تلقی نموده. و مجرم را در حکم کلاهبردار قرار داده است.

با توجه به صراحت قانونگذار در تعریف این جرم ، انتقال اموال دیگری به خود، نمی تواند با این عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرد . هر چند می تواند دارای وصف مجرمانه دیگری باشد. چرا که در ماده قانونی وضع شده برای این جرم صراحتاً قید شده است که انتقال اموال غیر به دیگران با علم به اینکه متعلق به دیگری است. جرم بوده و مرتکب در حکم کلاهبردار قرار دارد. اما رفع اتهام از این موضوع به منزله عدم ارتکاب جرم از سوی مرتکب نخواهد بود. زیرا می توان مرتکب را در صورت وجود سایر شرایط ، تحت عناوین دیگر، تعقیب نمود.

در ادامه نکات مهم جرم انتقال مال غیر از دیدگاه وکیل کیفری بیان می شود.

جرم انتقال مال غیر

نکات مهم جرم انتقال مال غیر:

  1. منظور از انتقال اموال غیر، انتقال هر نوع مالی اعم از منقول یا غیر منقول به شخص دیگر می باشد.
  2. انتقال باید به صورت حقوقی انجام گیرد ولو اینکه مال غیر به صورت فیزیکی در اختیار منتقل الیه قرار نگیرد. به عبارت بهتر ، منظور قانونگذار از عبارت انتقال، صرف انتقال حقوقی است . اگر چه مال متعلق به غیر به صورت فیزیکی تحت اختیار دیگری قرار نگیرد.
  3. آنچه موجب جرم شناخته شدن عمل مرتکب می شود، علم او به تعلق مال به دیگری است. به عبارت بهتر وجه افتراق بین کیفری دانستن این عمل با حقوقی دانستن آن ، علم مرتکب به تعلق مال به دیگری است . چراکه اگر مرتکب بدون علم و عمد اقدام به انتقال مال دیگری نماید، یا مال متعلق به دیگری را از طرف مالک آن و برای او انتقال دهد، عمل او دارای وصف مجرمانه نبوده. هرچند می توان از طریق طرح دعوی حقوقی، معامله انجام شده را باطل نمود.
  4. فرقی نمیکند که عین مال منتقل شود یا منافع آن منتقل گردد. بنابراین هر کس که بدون مجوز اقدام به اجاره اموال دیگران نماید،نیز مرتکب جرم شده و درحکم کلاهبردار می باشد.

رضایت مالک پس از انتقال مال چه تاثیری در مجازات مرتکب خواهد داشت؟

جهت اخذ پاسخ این سوال از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری با ما تماس حاصل فرمایید.

نکته مهم : انتقال مال غیر در صورتی که ارزش مال منتقل شده یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد؛ از جرایم قابل گذشت محسوب میشود  و چنانچه ارزش مال منتقل شده بیش از یک میلیارد ریال باشد غیر قابل گذشت خواهد بود. فایده این بحث در نحوه اعمال مقررات تخفیف در مجازات خواهد بود.

مجازات جرم انتقال مال غیر:

با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود. بنابراین میزان مجازات آن هم بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت دریافت پاسخ سوالات خود و اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

ابطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟

ابطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟ پیش از هرچیزی در تعریف سند معارض باید اینچنین بیان نمود: سند مالکیت معارض سندی است که علاوه بر سند مالکیت اصلی ، صادر شده باشد به عبارت بهتر چنانچه یک ملک دارای دو سند باشد ، سند دوم ، معارض نامیده می شود. در ادامه نحوه ابطال اینگونه اسناد را از نظر وکیل ثبتی و ملکی بیان می نماییم.

چنانچه طی تشخیص هیئت نظارت مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده باشد. چه اینکه تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا نسبت به حق ارتفاق و انتفاع آن، سند مالکیت موخر ، معارض است.

ابطال سند مالکیت معارض

تعریف هیئت نظارت :

یکی از مهم ترین هیئت هایی که در اداره ثبت تشکیل می گردد، هیئت نظارت است.

مطابق با ماده 6 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت که اشعار می دارد:

برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری، تشکیل می شود. هیئت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی میکند.

تشخیص معارض بودن سند مالکیت :

تـشخـیص معارض بودن سند به موخر صادر شدن آن است. به این صورت که چنانچه نسبت به ملکی دو سند صادر شد باشد؛ اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد، آنکه تاریخش موخر است، سند مالکیت معارض محسوب می شود. حال چنانچه تاریخ ثبت هر دو سند در یک روز باشد،سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر است، سند ماکیت معارض محسوب می شود.

ابـطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟

کلیه ادارات و واحد های ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور سند مالکیت معارض ، مشخصات سند معارض و سند مقدم را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود اطلاع دهند. و متعاقباً گزارشی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد را به هیئت نظارت ارسال کنند.

چنانچه هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت که در مقام تجدیدنظر از آراء هیئت نظارت است، احراز کند که سند مالکیت معارض صادر شده است.، اداره ثبت مکلف است به صورت کتبی، اخطاریه ای به دارنده سند معارض ابلاغ نماید. تا ظرف مهلت دو ماه از تاریخ قانونی ابلاغ اخطاریه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، اقامه دعوی نماید. و رسید ثبت دادخواست خود را به اداره ثبت محل تسلیم کند.

اگر دارنده سند مالکیت معارض در مهلت مقرر به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و اقامه دعوی نکند. و گواهی آن را تسلیم نکند، دارنده سند مالکیت مقدم می تواند با مراجعه به دادگاه صالح ،گواهی عدم طرح دعوی از جانب دارنده سند موخر (معارض ) را اخذ نماید. و آن را تسلیم اداره ثبت کند . در این صورت اداره ثبت، سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال میکند. و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک لحاظ میکند.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی و ثبتی با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل:

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل: معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک و سازنده ملک در مورد هزینه های اخذ مجوزهای لازم و میزان تعهدات هر یک از طرفین به توافق می رسند. و در قرارداد مشارکت در ساخت قید می کنند . اغلب اینگونه هزینه ها را سازنده بر عهده می گیرد . هرچند هزینه ها و بدهی های مربوط به قبل از انعقاد قرارداد بر عهده مالک بوده. و سازنده در این خصوص تکلیفی ندارد .

حال اگر مالک بدهی های قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت را نپردازد، ممکن است در آینده برای سازنده مشکل ایجاد شود. و با وقوع اختلاف سازنده می تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی ، مالک را به پرداخت اینگونه بدهی ها ملزم کند. مهم ترین بدهی هایی که مالک می تواند داشته باشد، بدهی های مالیات ملک – عوارض وبدهی شهرداری و دارایی – اداره تامین اجتماعی و یا بدهی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

الزام بع پرداخت بدهی های ملک

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل:

برای طرح این دعوی ، سازنده ملک به عنوان خواهان باید اقدام به طرح دعوی نماید. بهتر است طرح اینگونه دعاوی و دفاع از آنها را به عهده یک وکیل پایه یک دادگستری قرار دهید . قطعاً دانش و تخصص یک وکیل متخصص در امور ملکی و قراردادها در روند پرونده تاثیرگذار خواهد بود.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوی :

دعاوی که منشاء اختلاف آنها قرارداد باشد، در دادگاهی رسیدگی می شود که قرارداد در آنجا منعقد شده است. یا دادگاهی که قرار بوده تعهد در آنجا اجرا شود.

پس از رسیدگی و صدور حکم به الزام به پرداخت بدهی های ملک، با قطعی شدن رای و به درخواست سازنده اجراییه صادر می گردد. و در مرحله اجرا طی ابلاغیه ای، به محکوم علیه ابلاغ می شود تا بدهی خود را ظرف مهلت ده روز پرداخت کند. در صورت امتناع مالک از پرداخت بدهی، میتوان برابر مقررات ،اموال او را توقیف نمود. و یا برگه جلب وی را دریافت نمود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413