اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی :

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی : اظهارنامه چیست ؟ اظهارنامه نوعی اخطار رسمی است که می‌توان به موجب آن موضوعی را به طرف مقابل اخطار و‌ یا اعلام نمود .

آن چه در اظهارنامه ی ارسالی نوشته میشود به عنوان اقرار تلقی میگردد. بنابراین اهمیت آن واضح و‌ آشکار است. و از آنجا که در عالم‌حقوقی هر کلمه حتی کوچک و‌بی اهمیت بار معنایی پیدا میکند، به طوری که در بسیاری از قرارداد ها یا نوشته ها، کلمه های (و ، یا ، اگر و …) اهمیت به سزایی در تصمیم نهایی دادگاه داشته. و استنباط قضات محترم بر مبنای آن ها واقع میشود .

از طرفی پایه ی بسیاری از دعاوی اعلام یا اخطار قبلی میباشد. که می‌توان به موجب اظهارنامه این موضوع را بدون نیاز به را های اثباتی‌دیگر که با مشقت همراه است عملی ساخت .

به عنوان مثال: اگر شخصی به موجب سند عادی طلبی از دیگری داشته باشد، تنها در صورتی میتواند خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه نماید. که بتواند اثبات کند سابقاً طلب خود را مطالبه نموده است .

مثال دیگر : اگر شما مالی را به عنوان امانت به دیگری سپرده باشید. برای اعلام شکایت خیانت در امانت باید ثابت نمایید که مال را مطالبه نموده اید. و امین از استرداد آن امتناع مینماید. که ارسال اظهارنامه شما را از ‌ اثبات این موضوع بی نیاز میسازد .

ارسال اظهارنامه

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی :

در تمامی اموری که شخص بخواهد دعوای فسخ مطرح سازد، از آنجا که فسخ به صرف اعلام محقق میگردد و‌ حکم دادگاه در موارد فسخ حکم اعلامی میباشد و نه تاسیسی، خواهان فسخ قرارداد باید اثبات نماید که مراتب فسخ قراداد را به طرف مقابل اعلام داشته است. که قاعدتاً آسان ترين روش براى اعلام ارسال اظهار نامه ميباشد .

مشاوره با وکیل:

ارسال اظهارنامه به جهت اهميت كلمات امرى تخصصى است و با توجه به اينكه در مراحل رسيدگى بسيار با اهميت ميباشد و پايه و شالوده دعاوى تلقى ميشود. بهتر است برای تنظیم و ارسال آن از وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید. ما شما را در اين زمينه همراهى مينماييم.

تماس با ما : 09127246413

0 تا 100 حق سرقفلی :

0 تا 100 حق سرقفلی : سـرقـفلی درواقع همان حق کسب و پیشه مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است. با این تفاوت که :

 • علیرغم حق کسب و پیشه که بصورت خودکار و بدون قید در اجاره نامه ، برای مستاجر در نظر گرفته می شود.، سـرقـفلی بدون توافق موجر و مستاجر، بوجود نمی آید. به عبارت بهتر مالک و مستاجر باید در هنگام انعقاد قرارداد در رابطه با سـرقفـلی با یکدیگر توافق کنند. و الا پس از پایان مدت قرارداد مستاجر نمی تواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد.
 • در مورد حق کسب و پیشه موجر نمی تواند پس از اتمام مدت قرارداد ، تخلیه ملک خود را بخواهد؛ مگر اینکه دارای دلیل موجه باشد. اما مستاجر دارای حق سرقفلی پس از اتمام مدت قرارداد باید ملک تجاری را تخلیه نماید.
 • حق کسب و پیشه تنها نسبت به قراردادهای اجاره ای که قبل از سال 1376 منعقد شده اند قابل تصور است. اما حق سرقفلی هم در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و هم قانون روابط موجر و مستاجر 1376قابل تصور است.

سرقفلی

ارزش اقتصادی حق سرقفلی :

سرقفلی همان مبلغی است که مستاجر هنگام انعقاد عقد اجاره به صورت توافقی به مالک می پردازد. تا زمان تخلیه ملک ، به قیمت عادله روز، آن مبلغ را به مستاجر پرداخت کند.

نکته قابل توجه در مورد حق سـر قـفلی این است که این حق در مورد املاک تجاری موضوعیت دارد. و ایجاد آن با توافق مالک و مستاجر در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره، ممکن خواهد بود. به عبارت بهتر مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی در ابتدای قرارداد پرداخت میکند. و مالک ملک تجاری در زمان تخلیه ملک، ارزش سرقفلی ملک را به قیمت روز به مستاجر پرداخت می کند.

نکته 1: حق سرقفلی تنها در عقد اجاره ایجاد می گردد. و در هر عقد دیگری به جز اجاره نمی توان این حق را به وجود آورد.

نکـته 2: مستاجر باید صراحتاً مبلغ را تحت عنوان سرقفلی پرداخت نماید.

مشاوره با وکیلانه :

گاهی اوقات روابط بین موجر و مستاجر در خصوص املاک تجاری به قدری پیچیده می شود. که هر کدام از مالک یا مستاجر نمی دانند چه حقوقی برای آنها متصور است. لذا پیشنهاد می شود در صورت ایجاد هر گونه اختلاف از یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

4 نکته مهم در مورد حق سرقفلی :

4 نکته مهم در مورد حق سرقفلی : حـق سرقفلی امتیازی است ویژه ی مستاجرین املاک تجاری. که در زمان انعقاد عقد اجاره، طبق توافق طرفین، مستاجر به مالک می پردازد. تا مالک در زمان تخلیه مستاجر مبلغ سرقفلی را به ارزش عادله روز به مستاجر بپردازد. در ادامه 4 نکته مهم در مورد حـق سرقـفلی را از دیدگاه وکیل ملکی بخوانید.

اولین نکته در مورد حق سرقفلی:

اجاره دادن محل سرقـفلی : چنانچه مستاجر حق انتقال محل تجاری را نداشته باشد.، اجاره دادن محل سرقفلی انتقال به غیر محسوب می شود. و مالک می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید. در این صورت مالک با پرداخت نصف مبلغ سرقفلی ملک را تخلیه می نماید.

حق سرقفلی

دومین نکته در مورد حق سرقفلی :

تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی : صاحب حق سر قفلی یا همان مستاجر نمی تواند در بنا تغییراتی ایجاد کند که به اساس و اصل بنا لطمه وارد کند. چرا که اینگونه تغییرات از مصادیق بارز تعدی و تفریط بوده و این حق را به مالک می دهد که بتواند محل سرقفـلی را تخلیه نماید.

لازم به توضیح است هر گونه تغییری از مصادیق تعدی و تفریط نخواهد بود. لذا تغییراتی که موجب استفاده بهتر مستاجر از ملک تجاری شود را نمی توان تعدی یا تقریط دانست. تشخیص موارد تعدی و تفریط با دادگاه است که گاهاً این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
بهتر است در اینگونه موارد حتماً از تجربه یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی و ملکی مشورت نمایید.

نکته سوم :

فروش ملک تجاری دارای حق سرقفلی : اگر مالک ملک تجاری قصد فروش ملک خود را داشته باشد ، تمامی توافقات بین مالک قبلی و مستاجر بر مالک جدید نیز تحمیل خواهد شد. و مالک جدید ملزم به پذیرش این توافقات می باشد. ضمن اینکه حقی بیشتر از مالک قبلی نخواهد داشت. بنابراین لازم است بدانید، با انتقال ملک تجاری به شخص دیگر، حقوق مستاجر از بین نخواهد رفت و نیازی به انعقاد قرارداد جدید بین مستاجر و مالک جدید نیست.

آخرین نکته در مورد حق سرقفلی:

چنانچه قرارداد اجاره شما مربوط به قبل از سال 1376 می باشد. و اکنون قصد انعقاد قرارداد جدید را دارید، حتماً تمامی حق و حقوق قبل را باید در قرارداد جدید قید نمایید. چرا که قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دارای تغییراتی است که اگر امتیازات مستاجر در قرارداد قید نشود، مستاجر را محق نخواهد دانست.

مشاوره با وکیلانه :

برای کسب اطلاع از نحوه تنظیم قرارداد و درج امتیازات ویژه مالک و مستاجر با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

منظور از کد رهگیری در قرارداد املاک چیست ؟

منظور از کد رهگیری در قرارداد املاک چیست ؟ پس ازتصویب قانونی که توسط هیئت دولت در سال 1387 تصویب شد.، کلیه مشاوران املاک موظف شدند که معاملات انجام شده املاک را در سامانه ای به نام سامانه ی ثبت معاملات و املاک کشور ثبت کنند. این امر از طرفی موجب تایید صحت معامله انجام شده خواهد بود. و از سوی دیگر امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مسکن را برای دولت و نهاد های نظارتی و آماری فراهم می کند.

کد رهگیری در قرارداد املاک

کد رهگیری در قرارداد املاک :

هر معامله ای که در بنگاه املاک منعقد می شود . باید در سامانه ثبت معاملات املاک کشور ثبت گردد و کد رهگیری دریافت گردد. اگر چه کد رهگیری بیشتر برای خرید و فروش املاک به کار برده می شود. تا از وقوع جرایمی مانند انتقال ملک به چند نفر جلوگیری شود. اما با این وجود دریافت کد رهگیری برای تمامی قراردادهای مربوط به املاک ضروری خواهد بود. هر چند قرارداد اجاره یا فروش ملک بدون کد رهگیری هم صحیح و معتبر بوده، اما عدم ثبت قراردادهای مربوط به املاک یک تخلف صنفی برای مشاورین املاک می باشد. در هر صورت حتی اگر طرفین قرارداد توافق نمایند که قرارداد بدون کد رهگیری منعقد شود ، باز هم مشاورین املاک موظفند که معاملات املاک را ثبت نمایند و کد رهگیری دریافت کنند. و نمی توانند به استناد توافق طرفین از ثبت معاملات املاک خودداری نمایند.

کد رهگیری در قرارداد اجاره :

قراردادهای اجاره نیز باید مانند سایر قراردادهای املاک در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت شود. وبرای آن کد رهگیری دریافت گردد. و عدم ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک از موارد تخلف صنفی محسوب می شود. با این تفاوت که در صورت توافق موجر و مستاجر بر عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت املاک. و عدم دریافت کد رهـگیری، مشاوران امـلاک باید صراحتاً این توافق را در قسمت توضیحات قرارداد اجاره قید نمایند. و مسئولیت عدم دریافت کد رهگیری را بر عهده طرفین قرارداد اجاره بگذارند.

مزیت دریافت کد رهگیری برای قرارداد اجاره در این است که موجر نمی تواند پس از انعقاد قرارداد اجاره با کد رهگیری ، به وسیله قرارداد دستی ، عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد. بنابراین مستاجر دارای قرارداد با کد رهگیری، در صورتی که قرارداد قانوناً صحیح باشد.، نسبت به مستاجر بدون کد دارای حق تضمین شده خواهد بود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

موجبات از بین رفتن حق کسب و پیشه :

موجبات از بین رفتن حق کسب و پیشه : در مقالات قبل بیان نمودیم که حق کسب و پیشه ، حقی است. که به موجب قوانین موجر و مستاجر سال 1356 برای مستاجرین املاک تجاری وضع گردید. و به موجب این حق در صورتی که مالک ملک تجاری بتواند با دلیل موجه تخلیه ملک خود را بگیرد، باید مبلغی را تحت عنوان حق کسب و پیشه بجهت تلاش هایی که مستاجر برای اعتبار و شهرت آن ملک در کسب و کار بدست آورده، پرداخت کند. در ادامه موجبات از بین رفتن حق کسب و پیشه را از دیدگاه وکیل ملکی مطالعه نمایید.

موجبات از بین رفتن حق کسب و پیشه

موجبات از بین رفتن حق کسب و پیشه :

تغییر شغل مستاجر: یکی از مواردی که موجب از بین رفتن حق کسب و پیشه می شود.، تغییر شغل مستاجر در ملک تجاری می باشد. البته این مورد زمانی موضوعیت دارد که ملک تجاری بابت شغل خاصی اجاره داده شود . در این صورت چنانچه مستاجر، بدون اجازه مالک، تغییر شغل دهد ، مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، تخلیه ملک خود را بخواهد .

انتقال عین مستاجره به دیگری: چنانچه مستاجر ملک تجاری که قرارداد او مشمول قانون مصوب 1356 باشد، بدون داشتن حق انتقال و واگذاری، عین مستاجره را به دیگری واگذار نماید، مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، تخلیه ملک را بخواهد.

تعدی و تفریط : اگرمستاجر نسبت به ملک تجاری تعدی یا تفریط کند، حق کسب و پیشه وی از بین خواهد رفت. و مالک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه کند. تشخیص تعدی و تفریط با دادگاه است. که می تواند احراز این امر را به کارشناس ارجاع دهد.

عدم پرداخت اجاره بها : نپرداختن اجاره بها نیز از مواردی است که حق کسب و پیشه را از بین می برد . مطابق قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، مستاجر مکلف است ظرف مهلت ده روز از تاریخ سررسید اجاره بها، مبلغ اجاره را بپردازد. در صورت عدم پرداخت، مالک باید با ارسال اظهارنامه ای برای مستاجر نسبت به مطالبه اجاره بها اقدام کند.چنانچه بعد از دو بار اظهارنامه ، مستاجر برای بار سوم اجاره بها را به موقع پرداخت نکند، مالک ملک می تواند نسبت به تخلیه ملک و مطالبه اجاره بها از طریق دادگاه اقدام نماید.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

آگاهی نداشتن مستاجرین املاک تجاری و صاحبان سرقفلی باعث شده که تصور کنند، کوبیدن یک میخ در دیوار هم از مصادیق تعدی و تفریط محسوب می شود. و مالک می تواند به راحتی تخلیه ملک تجاری را بخواهد. اما این تصور اشتباه است. چرا که تغییراتی که به اصل بنا لطمه ای وارد نکند. و اتفاقاً موجب استفاده بهتر از بنا شود از مصادیق تعدی و تفریط نخواهد بود. پیشنهاد می شود در این موارد حتماً از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

تماس با ما : 09127246413

صفر تا صد حق کسب و پیشه :

صفر تا صد حق کسب و پیشه : حق کسب و پیشه یا تجارت در مورد املاک تجاری استیجاری موضوعیت دارد. این حق که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در نظر گرفته شده است .حقی است که قانونگذار برای حمایت از مستاجرین اماکن تجاری در نظر گرفته است.

به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، مستاجرین املاک تجاری پس از فعالیت در واحد های تجاری به جهت اعتبار و شهرتی که برای آن ملک ایجاد می کنند .، دارای امتیازی ویژه به نام حق کسب و پیشه می شوند.

در واقع قانونگذار برای ارزش افزوده ی پنهانی که از جانب مستاجر و به تلاش و کوشش او برای ملک تجاری ایجاد شده است. و با توجه به نوع کسب و کار او، امتیازی را برای مستاجر در نظر گرفته است.

حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه در املاک تجاری :

ایجاد این حق برای مستاجر موجب گردیده تا مالک ملک تجاری که قرارداد او مشمول قانون سال 1356 باشد ؛ نتواند پس از اتمام مدت قرارداد ، مستاجر را مجبور به تخلیه نماید.

بنابراین با اتمام مدت قرارداد اجاره ، قرارداد بصورت خودکار تمدید می شود. و مستاجر تا هر زمان که بخواهد می تواند از منافع ملک اجاری بهره مند شود . مگر اینکه مالک به یکی از سه جهت زیر تخلیه مستاجر را بخواهد . که در اینصورت مالک باید مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت کند .

همانطور که اشاره شد این مبلغ بجهت ارزش و اعتباری است که مستاجر طی مدت قرارداد برای محل تحت اجاره خود کسب کرده است. اما سه دلیلی که به موجب آن موجر می تواند تخلیه مستاجر ملک استجاری خود را بخواهد، عبارت است از :

 1. مالک تصمیم به تخریب یا بازسازی ملک خود داشته باشد.
 2. چنانچه ملک قابلیت سکونت داشته باشد و مالک تصمیم به استفاده از ملک برای سکونت خود یا خویشاوندان خود را داشته باشد.
 3. در صورتی که مالک تصمیم داشته باشد ، برای شغل خود از ملک استفاده نماید.

چند نکته در خصوص حق کسب و پیشه :

حـق کسـب و پیشه به موجب قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ایجاد گردید. اما نکته قابل توجه این است که برای ایجاد این حق نیاز به درج آن در قراداد نبوده و با انعقاد عقد اجاره ، بصورت خودکار این حق ایجاد می گردد.

ارزش اقتصـادی حق کسـب و پیـشه :

حـق کسـب و پـیشه یک حق غیرمادی و مالی است. که با توجه به موقعیت های مکانی و زمانی دارای ارزش اقتصادی است . اولین معیار جهت تعیین ارزش این حق، توافق طرفین می باشد .اما چنانچه موجر و مستاجر نسبت به این حق به توافق نرسند ، مطالبه آن و تعیین ارزش آن از طریق دادگاه مشخص می گردد.

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مبلغ حق کسب با توجه به موارد زیر از طریق دادگاه مشخص می گردد:

 • موقعیت محل ملک تجاری و همچنین وضعیت ظاهری بنای تجاری .
 • شرایط و امتیازاتی که در اجاره نامه برای طرفین، درج شده است.
 • مدت زمان اشتغال مستاجر به کسب و کار در محل تجاری و شهرت و معروفیتی که برای ملک تجاری به واسطه شغل مستاجر ایجاد شده است.
 • هزینه هایی که مستاجر برای ملک تجاری متحمل شده است.
 • نوع شغل و کسب و کار مستاجر.

نکته : هر چند حق کسب و پیشه بدون درج آن برای مستاجر ملک تجاری که مشمول قانون 1356 باشد.، بصورت خودکار متصور است؛ اما این حق در شرایطی از بین خواهد رفت. جهت اطلاع از موجبات از بین رفتن حق کسب و پیشه کلیک کنید.

مشاوره با وکیلانه :

برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

تامين خواسته در دعاوى كيفرى با کمک وکیل

تامين خواسته در دعاوى كيفرى با کمک وکیل: چنانچه به عنوان شاكى در پرونده متحمل ضرر و زيان شده باشيد. همانگونه كه پيشتر بيان شد مى توانيد دادخواست ضرر و زيان ناشی از جرم را به دادگاه تقديم نماييد.

مرجع رسيدگى كننده به دادخواست ضرر و زيان دادگاه كيفرى ميباشد. لكن در صورتى كه به هر دليل با ادله ى قابل قبول شاكى احتمال اين را بدهد كه خواسته ى او در معرض خطر است. مى تواند تامين ضرر و زيان خود را از بازپرس يا داديار رسيدگى كننده در دادسرا بخواهد. در مورد تامين خواسته در امور حقوقى در صورت صلاحديد قاضى رسيدگى كننده باید خسارت احتمالى توديع گردد. لكن در امور كيفرى در صورتى كه شاكى خواستار تامين خواسته باشد نيازى به توديع خسارت احتمالى نيست .اما صدور قرار تامين خواسته نيازمند ادله ى قابل قبول ميباشد و به صرف ادعا اين قرار صادر نميشود .

تامین خواسته در دعاوی کیفری

تامين خواسته در دعاوى كيفرى با کمک وکیل:

وکیل متخصص کیفری : در صورتى كه قرار تامين خواسته صادر شود اين قرار به متهم ابلاغ ميشود. و اگر چه قرار توسط متهم قابل اعتراض ميباشد اما به محض ابلاغ اجرا مى شود و نيازى به نتيجه ى اعتراض نيست .

نکته : اگر تاخير در اجرا سبب شود خواسته تضييع گردد اجراى قرار قبل از ابلاغ صورت ميپذيرد .

قرار تامين خواسته نياز به موافقت دادستان ندارد و صرفاً ميبايست مطابق قانون به اطلاع دادستان برسد. قرار تامين خواسته در اجراى احكام كيفرى مطابق با قانون اجراى احكام مدنى اجرا ميشود. و دو صورتى كه خود قرار داراى ابهام يا اجمال باشد توسط مقام صادر كننده بر طرف ميگردد. و در صورتى كه جهت اجراى آن مشكلى وجود داشته باشد. توسط دادستان يا قاضى اجراى احكام انجام مى شود.

چنانچه تا قبل از ختم دادرسى در مرحله بدوى (در مواردى كه نيازمند تقديم دادخواست است ) دادخواست تقديم نشود، به درخواست متهم قرار تامين خواسته لغو ميشود. و اگر قرار موقوفى تعقيب يا منع تعقيب صادر شود. يا به هر جهت پرونده به نفع متهم مختومه شود پس از قطعيت راى قرار تامين خواسته منتفى ميشود .

بنا بر اين چنانچه خواسته ى شما در معرض تضييع قرار گرفته باشد. كه مسلماً در پرونده هاى كيفرى ضرر و زيان ناشى از جرم صورت گرفته است. چه زمانی كه موضوع جرم مال باشد. و چه اینکه خسارتى ناشى از ارتكاب رفتار مجرمانه متوجه شاكى گردد. بهتر است با استفاده از ادله قابل قبول درخواست تامين خواسته را ارائه نمود. كه متعاقب آن اموال متهم توقيف گردد . در اين صورت پس از صدور حكم قطعى به نفع شاكى جهت استرداد مال مورد جرم و خسارات ناشى از ارتكاب جرم دسترسى به اموال متهم سهولت داشته و به راحتى و با سرعت بیشترى جبران خسارت ميگردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

مسئولیت های موجر و مستاجر بعد از انعقاد قرارداد

مسئولیت های موجر و مستاجر بعد از انعقاد قرارداد : بعد از انعقاد یا به وجود آمدن عقد اجاره، حقوق و تکالیفی برای موجر و مستاجر به وجود می آید، برای مثال : یکی از مهم ترین تکالیف موجر که همان اجاره دهنده می باشد، تحویل دادن مورد اجاره به مستاجر می باشد. به طوری که مستاجر بتواند بدون هیچگونه مشکلی و به طور کامل از مورد اجاره استفاده کند و منتفع شود.

چنانچه موجر پس از انعقاد عقد اجاره از تحویل مورد اجاره خودداری کند. باید به طرفیت ایشان دعوایی حقوقی طرح نمود . جهت اطلاح از نحوه طرح دعوی الزام موجر به تحویل ملک کلیک کنید.

مسئولیت های موجر و مستاجر

مسئولیت های موجر و مستاجر بعد از انعقاد قرارداد :

یکی از مهم ترین وظایف مستاجر پس از تحویل مورد اجاره ، در مقابل موجر، پرداخت اجاره بها در زمان مشخص شده در قرارداد می باشد. چنانچه مستاجر در موعد مقرر اجاره بها را نپردازد، موجر ابتدا باید برای او اظهارنامه ای ارسال کند . لازم به توضیح است که ارسال اظهارنامه از قواعد امری نبوده. و عدم ارسال آن موجب نخواهد شد که موجر نتواند الزام مستاجر به پرداخت اجاره بها را بخواهد. در صورت عدم پرداخت اجاره بها چکار کنیم؟

همچنین گاهی در قراردادهای اجاره به صورت توافقی مسئولیت های موجر و مستاجر درج می شود. و برای عدم اجرای هر یک از آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته می شود. مانند اینکه در قرارداد اجاره قید شود چنانچه مستاجر دو ماه متوالی اجاره بها را نپردازد، قرارداد اجاره به صورت خود به خود منفسخ شود. یا اینکه در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر حق فسخ اجاره را داشته باشد.
یا اینکه در صورت عدم تحویل ملک در روز مشخص شده به مستاجر، روزانه مبلغی باب خسارت قراردادی بپردازد.

بهتر است قبل از انعقاد قرارداد اجاره از یک وکیل ملکی مشاوره بگیرید ؛ تا ضمانت اجرایی عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین قرارداد به صورت مفصل و بدون ابهام درج گردد.

مشاوره با وکیلانه :

مسلماً در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است . و انعقاد یک قرارداد کامل با در نظر گرفتن تمامی جوانب. و درج ضمانت اجرایی برای عدم انجام هر یک از تعهدات طرفین در قرارداد ، مطمئناً در آینده دچار مشکل نخواهید شد. از این رو پیشنهاد می شود قبل از انعقاد هر قراردادی از تجربیات یک وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید. تا احتمال بروز مشکل در آینده را برای شما به حداقل برساند.

تماس با ما : 09127246413

ویژگی های عقد اجاره

ویژگی های عقد اجاره : عقد اجاره عبارت است از اینکه شخصی که می تواند مالک عین یا مالک منافع باشد، مالی را در اختیار دیگری قراردهد، تا با استفاده از  مال، منتفع شود. با توجه به قوانین مربوط به عقد اجاره ، دو ویژگی مهم و بارز در تمام قراردادهای اجاره موجود است. در ادامه ویژگی عقد اجاره را از دیدگاه وکیل حقوقی بخوانید.

ویژگی های عقد اجاره

معوض بودن یکی از ویژگی های عقد اجاره:

وقتی صحبت از عقد اجاره می شود ، اولین موضوع معوض بودن عقد است . به این معنا که عقد باید غیر مجانی باشد. و مستاجر در قبال استفاده از منافع عین ، اجاره بها بپردازد. به عبارت بهتر ، اگر چه پس ازتشکیل قرارداد اجاره ، مستاجر مالک منافع می شود. اما باید در قبال این حق مالکیتی که برایش ایجاد شده، به موجر اجاره بها بپردازد.

اینکه مستاجر باید چه مبلغی و در چه بازه زمانی بپردازد، همگی به توافق طرفین بستگی دارد. اما اگر در قرارداد اجاره مبلغ اجاره قید نشده باشد یا اینکه مستاجر از پرداخت اجاره معاف شده باشد، قرارداد اجاره باطل است. هر چند شاید بتوان با توجه به قصد طرفین ، آن را در قالب عقد دیگری قرارداد .

سوال: اگر زمان پرداخت اجاره در قرارداد ذکر نشده باشد ؛ نحوه پرداخت اجاره بها به چه صورت است ؟

جهت دریافت پاسخ خود از وکیل پایه یک دادگستری ، تماس بگیرید. 09127246413

موقت بودن یکی دیگر از ویژگی های عقـد اجـاره :

قرارداد اجاره یک قرارداد موقت و مدت دار است. بنابراین نمی تواند به صورت دائمی باشد. به عبارت بهتر در قرارداد اجاره نمی توان مالکیت منافع را به صورت دائمی به مستاجر انتقال داد. و مستاجر برای مدت مشخصی مالک منافع خواهد بود. و با اتمام مدت قرارداد، مستاجر باید آنجه را که اجاره کرده به مالک برگرداند.

بنابراین عدم تعیین مدت اجاره در قرارداد اجاره موجب باطل شدن قرارداد است. همینطور اگر طرفین در قرارداد اجاره قید کنند که مدت زمان قرارداد دائمی باشد ، قرارداد منعقد شده باطل خواهد بود.

علت باطل بودن قرارداد در صورت دائمی بودن این است که ، با انتقال مالکیت منافع به صورت دائمی به مستاجر، مالک دیگر نمی تواند بر روی مال خود اقدام حقوقی انجام دهد. مثلاً آن را بفروشد. چرا که مالکیت مالک متزلزل شده است و مالک برای همیشه امکان بهره بردن از ملک را از دست داده است. و منافع مال در مالکیت دیگری است . از این نظر قانونگذار عدم درج مدت یا دائمی بودن قرارداد اجاره را از موارد بطلان آن دانسته است.

مشاوره با وکیلانه :

جهت دریافت وقت مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری تماس بگیرید:
تماس با ما : 09127246413

تفاوت ابراء و بخشش مهريه

تفاوت ابراء و بخشش مهريه : در بسيارى از موارد ملاحظه ميگردد زوج و زوجه تصميم به توافق در خصوص مهريه ميگيرند. و اين تصميم غالباً در زمانى اتخاذ ميگردد. كه طرفين در پى ايجاد اختلاف توافقات خود را به صورت رسمى به اجرا در مى آورند. بنا بر اين با مراجعه به دفتر اسناد رسمى زوجه در خصوص مهريه و حقوق مالى و زوج در خصوص دادن وكالت در طلاق به زوجه سند تنظيم مينمايند .

در تنظيم سند رسمى ، نحوه نگارش و استفاده از عبارات مناسب كه بار حقوقى خاص و تبعات بسيارى را در بر ميگيرد بسيار حائز اهميت است. بنا بر اين پيشنهاد ميگردد حتما در خصوص نحوه تنظيم اين سند با وكيل خانواده مشورت گردد .

تفاوت ابراء و بخشش مهریه

تفاوت ابراء و بخشش مهريه :

هبه يا بخشش مهريه با توجه به تعريف عقد هبه در ماده 795 قانون مدنى:

( هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجاناً به کس دیگری تملیک می كند )

با توجه به اينكه قبض در عقد هبه از شرايط صحت عقد ميباشد. بنابر اين بخشش مهريه صرفا زمانى اعتبار دارد كه مهريه به صورت عين معين باشد. و در صورتى كه مهريه به صورت كلى فى الذمه باشد بخشش آن صحيح نيست . بنا بر اين بخشش مهريه كه اصولا به صورت سكه طلا است صحيح نبوده و اثار حقوقى عقد هبه بر آن بار نميگردد .
در صورتى كه طرفين خواستار توافق در خصوص مهريه اى كه به صورت وجه نقد ، طلا ، يا سكه باشد ميبايست تحت عمل حقوقى ابراء صورت پذيرد .

مطابق با ماده ٢٨٩ قانون مدنى :

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نمايد.

ابراء مهريه مي تواند در مقابل دريافت وكالت در طلاق و مشروط به وقوع طلاق صورت پذيرد و يا ابراء بدون قيد و شرط باشد كه به صورت اقرار نامه رسمى تنظيم ميگردد .

آيا ابراء مهريه به صورت سند عادى امكان پذير است ؟

از آنجا كه در خصوص ارائه سند عادى جهت ابراء مهريه ترديد وجود دارد كه اين سند با رضايت و اختيار كامل نوشته شده باشد. و احتمال آن وجود دارد كه نوشته با اكراه از سمت زوجه تنظيم شده باشد. در غالب موارد اين سند به تنهايي مثبت ادعا جهت وقوع ابراء نبوده. اگر چه در هر عمل حقوقى قصد واقعى شخص مورد بررسى قرار ميگيرد. و رسمى بودن يا عادى بودن در انشاء عمل حقوقى تاثير ندارد؛ لكن جهت اثبات ادعا تاثير به سزايي داشته و تنظيم سند به صورت رسمى برای اثبات دليلى محكم ميباشد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از نحوه بخشش مهریه در دفتر خانه و اخذ وکالت در طلاق، از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413