نکات مهم فرجام خواهی از رای

نکات مهم فرجام خواهی از رای با وکیلانه : در امورحقوقی، اصل بر این است که تمام آراء صادر شده از دادگاه قطعی بوده و قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نباشد؛ مگر آرایی که در قوانین حقوقی از آنها نام برده شده. با این توضیح آراء و احکامی که در قانون قید شده، قابل اعتراض در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر است. بر خلاف امور کیفری که مرجع اعتراض به یک سری از جرایم دادگاه تجدید نظر و در مورد برخی از جرایم دیوان عالی کشور می باشد.، مرجع اعتراض به کلیه دعاوی حقوقی، دادگاه تجدید نظر خواهد بود. با توجه به اینکه نکات تجدید نظر خواهی از آرا در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته . لذا در این مقاله از تکرار مکررات پرهیز میکنیم . جهت خواندن مطلب اعتراض به آراء حقوقی کلیک کنید.

در ابتدا مفهوم فرجام خواهی از آراء توسط وکیل حقوقی را بیان میکنیم و سپس آراء قابل فرجام خواهی را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

فرجام خواهی از رای

مفهوم فرجام خواهی:

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای بوده که توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد. البته این به معنای رسیدگی مجدد در ماهیت موضوع توسط دیوان عالی کشور نیست. بلکه در روش فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور بررسی می کند که آیا رای مطابق با موازین شرعی صادر شده است یا خیر. بنابراین حتی اگر رای صادره مطابق با موازین شرعی صادر شده باشد؛ اما بر خلاف مقررات قانونی باشد، رای مورد اعتراض، توسط دیوان عالی کشور نقض نخواهد شد.

آراء قابل فرجام خواهی کدامند؟

همانظور که پیش تر گفته شد، اصل بر قطعی بودن آراء بوده و اعتراض به رای تنها در صورتی امکان دارد که قانونگذار پیش بینی کرده باشد. آراء قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر در ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی شده است. اگر رایی قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد و به آن اعتراض شود، پس از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، آن رای قطعی بوده و دیگر نمی توان نسبت به آن اعتراض نمود. مگر در مواردی محدود، مانند اعاده دادرسی نسبت به رای یا موضوعاتی که قابلیت رسیدگی بصورت سه مرحله ای را دارد.

بطور کلی موضوعات قابل فرجام خواهی به دو دسته قرارها و احکام تقسم بندی می شود. همچنین احکام ها و قرار های قابل فرجام خواهی به دو دسته :1- احکام و قراری که در مدت تجدید نظر خواهی به آن اعتراض نشده است.2- احکام و قراری که مورد اعتراض در مرحله تجدید نظر قرار گرفته و از دادگاه تجدید نظر صادر شده، تقسیم می شود.

پیش از ذکر احکام و قرارهای قابل فرجام ، تفاوت حکم و قرار را توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می نماییم.
چنانچه رای دعوا تمام ویژگی های زیر را داشته باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

 • از دادگاه صادر شود.
 • در مورد اختلاف ایجاد شده بین چند نفر اصحاب دعوی باشد.(اصطلاحاً در مورد امور ترافعی باشد)
 • دادگاه وارد ماهیت امر شود و به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
 • در خصوص موضوع اختلاف تعیین تکلیف کند.

حال با این توضیح احکام و قرارهایی که قابل فرجام خواهی هستند را ذکر می کنیم .

احکام و قرارهایی که بواسطه عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند.

احکام :
 1. احکامی که میزان خواسته آنها بیشتر از دو میلیون تومان باشد، چنانچه خلاف شرع صادر شده باشند می توان نسبت به آنها ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای تجدیدنظرخواهی، تقاضای فرجام خواهی کرد.
 2. کلیه احکام صادر شده با موضوعات نکاح-فسخ نکاح- طلاق-نَسَب –حجر- وقف- ثلث- تولیت. در صورتی که در مهلت مقرر از آنها تجدیدنظر خواهی نشود، قابل فرجام خواهی هستند.
قرارها:

قرار هایی که اصل موضوع آن قابل فرجام خواهی باشد و از دادگاه صادر شوند، نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی هستند. این قرارها عبارت است از: قرار ابطال یا رد دادخواست- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

احـکام و قرارهایی که به آنها اعتراض شده و از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.

احـکـام :

حکم راجع به موضوعات: نکاح – فسخ نکاح-نَسَب- طلاق-وقف و حَجر.

قـرارها:

قرار ابطال یا رد دادخواست- سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، به شرط آنکه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

مباحث مربوط به قواعد شکلی دعاوی حقوقی، آنچنان پیچیده است که اگر رعایت نشود، موجب رد شدن دعاوی شما می گردد. از این جهت پیشنهاد می شود، از همان ابتدای امر، موضوع دعوی را به یک وکیل متبحر و باتجربه بسپارید . جهت مشاوره، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

7 مورد ابطال رای داوری

موارد ابطال رای داوری – وکیلانه : گاهی در قرارداد منعقد شده میان طرفین، شرط می شود، در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود. در این صورت هرگاه میان دو طرف قرارداد اختلاف ایجاد شود، پیش از آنکه دادگاه صالح به رسیدگی باشد، داور باید رای خود را صادر نماید. و در صورتی که بدون اظهار نظر داور، در دادگاه طرح دعوی شود، دادگاه از رسیدگی خودداری میکند. چرا که در قرارداد شرط داوری درج شده است و داور در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

ممکن است در قرارداد شرط داوری گنجانده نشود. اما پس از حدوث اختلاف، طرفین توافق کنند که موضوع به داوری ارجاع شود. یا در مرحله رسیدگی در دادگاه این توافق را داشته باشند.

مهلت صدور رای داور

رای داور باید ظرف مهلت تعیین شده در قرارداد داوری صادر و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه این مهلت در قرارداد تعیین نشده باشد، بر اساس پیش بینی قانون آیین دادرسی در امور مدنی، این مهلت سه ماه خواهد بود. در ادامه موارد ابطال رای داوری را از نظر وکیل حقوقی، بیان میکنیم.

ابطال رای داور

طرح دعوی ابطال رای داوری:

اگر چه رای داور قابل اعتراض نبوده و پس از ابلاغ مانند احکام دادگاه قابل اجرا هستند، اما در مواردی می توان ابطال رای داور را از دادگاه خواستار شد. نکته مهم این است که تقاضای ابطال رای داور در هر موردی امکانپذیر نبوده و موارد ابطال آن تنها مواردی است که از پیش در قانون مشخص گردیده است. بنابراین چنانچه رای داور با یکی از موارد ذیل در تناقض باشد، هر یک از طرفین که رای به ضرر او صادر شده است، می تواند ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ابطال آن را از دادگاه صالح بخواهد.

موارد ابطال رای داوری در قوانین ایران:

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داور عبارت است از :

 1. رای داور با قوانین موجد حق مخالف باشد. منظور از قوانین موجد حق قوانینی است که بموجب قانون تعیین شده است و بر اساس آن حق و تکلیفی برای اشخاص ایجاد شده است. لذا اینگونه قوانین قابل تغییر نیستند و قاضی دادگاه و داور نمی توانند رایی بر خلاف آن صادر کنند . حال اگر داور رایی صادر نماید که برخلاف قوانین موجد حق باشد، این رای قابل ابطال خواهد بود.
 2. داور نسبت به مطلبی اظهار نظر کند که موضوع داوری نبوده است. چنانچه موضوع داوری در خصوص اختلافی خاص تعیین شده باشد وداور بر خلاف موضوع داوری، در مورد مطلبی دیگر اظهار نظر کند، رای صادر شده قابل ابطال خواهد بود.
 3. داور از اختیارات خود تعدی کند و خارج از اختیارات خود رای دهد .
 4. در صورتی که مهلت داوری در قرارداد ذکر شده باشد، و داور بعد از انقضاء مدت اقدام به صدور رای و تسلیم آن کند. همچنین در صورت عدم پیش بینی مهلت داوری، اگر داور بعد از سه ماه از تاریخ قبول داوری، رای صادر نماید، رای او قابل ابطـال خواهد بود.
 5. چنانچه رای داور با آنچه که طرفین به موجب سند رسمی توافق کرده اند، مخالف باشد. یا آنکه رای داور با مفاد آنچه طرفین در دفتر املاک توافق کرده اند، مخالف باشد.
 6. یکی دیگر از موارد ابطـال رای داوری ، صدور رای توسط اشخاصی است که حق داوری را نداشته اند؛ اما علیرغم این موضوع رای صادر کرده اند.
 7. آخرین مورد از جهات ابـطال رای داوری این است که ، اصل قرارداد بی اعتبار باشد. به عبارت بهتر چنانچه قراردادی که به موجب آن، موضوع به داوری ارجاع شده است، بی اعتبار باشد، رای داور نیز به تبع آن بی اعتبار بوده. و می توان ابطال آن را خواستار شد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

مهلت تقاضای ابطال رای داوری تنها بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور بوده. و برای اشخاصی که خارج از ایران مقیم هستند ، دو ماه از زمان ابلاغ رای خواهد بود. جهت اخذ مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل ابطال رای داوری و 5 نکته مهم

وکیل ابطال رای داوری : در بسیاری از قراردادهایی که امروزه منعقد می شود، شرط داوری نیز درج می گردد. به این معنا که هر گاه طرفین در مورد قرارداد، دچار اختلاف شوند ، شخص یا اشخاصی در مورد قرارداد منعقد شده و اختلاف ایجاد شده میان آنها، اظهارنظر کند و رای صادر نماید. ممکن است در قرارداد، نام داور قید گردد یا اینکه تعیین آن را موکول به زمان اختلاف کنند. گاهی اوقات علیرغم اینکه شرط داوری در قرارداد قیده نشده است.، در زمان اختلاف، طرفین توافق می کنند که موضوع را داور حل و فصل کند.

اجرای رای داوری:

رای داور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نبوده و مانند آراء دادگاه قابلیت اجرا دارد و لازم الاجرا است. بنابراین تنها راه حل نقض رای داور، طرح دعوی با موضوع ابطال رای داوری خواهد بود.

چند نکته مهم در مورد ابطال رای داور :

 1. ابـطال رای داور در مورد تمای آراء صادر شده قابل طرح نبوده و طبق قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تنها مواردی از آراء داوری قابلیت نقض در دادگاه را دارد. جهت اطلاع از موارد ابـطال رای داوری کلیک کنید.
 2. تقاضای ابطال در قالب دادخواست جداگانه بوده و نمی توان پس از ابلاغ رای داور به آن اعتراض و ابطال آن را خواستار شد. البته در مواردی که ارجاع موضوع به داوری از طرف دادگاه باشد، نیاز به طرح دادخواست جداگانه نیست .
 3. مهلت طرح این دعوی محدود بوده و معترض تنها ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می تواند دادخواست ابطال آن را مطرح نماید.
 4. با تقدیم دادخواست ابطال رای داور، اجرای رای متوقف نمی شود. مگر اینکه تقاضای توقف اجرا را مطرح نمود واین موضوع به تشخیص دادگاه برسد و قرار توقف اجرا را صادر نماید.
 5. برای توقف اجرای رای، متقاضی باید تامین مناسب در صندوق دادگستری بسپارد.

ابطال رای داوری

نحوه طرح دادخـواست ابطـال رای داوری:

دادخواست ابـطال رای داوری به دادگاه صالح ارجاع می شود و دادگاه با بررسی موضوع، چنانچه یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را احراز نماید.، حکم به ابـطال رای داور صادر میکند. رای دادگاه صرفاً جنبه اعلامی داشته و قابل اجرا نخواهد بود.

مشاوره حقوقی از وکیلانه

از آنجایی که موارد دادخواست ابطال رای داور محصور بوده. و در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ذکر شده است، پیشنهاد می شود برای طرح اینگونه دعاوی از یک وکیل حقوقی کمک بگیرید.

جهت اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک

تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک – وکیلانه : در برخی موارد قرارداد فروش ملک، میان فروشنده و خریدار به صورت عادی منعقد می شود. و خریدار بدون اینکه قبل از خرید ملک ؛ استعلامات لازم را از دفاتر اسناد رسمی اخذ نماید، اقدام به خرید ملک و انعقاد مبایعه نامه عادی با فروشنده می کند. اما پس از معامله متوجه می شود ملک در بازداشت بوده و قابلیت انتقال به خریدار را ندارد. راهکار حقوقی این موضوع را از دیدگاه وکیل ملکی بخوانید.

آثار حقوقی معامله املاکی که در بازداشت هستند به چه صورت است؟

برخلاف آنچه که در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است. و معاملات املاک در بازداشت را باطل و بلااثر تلقی نموده، رویه قضایی در برخی از محاکم به این صورت نیست. و اینگونه معاملات را غیرنافذ می دانند. اما باید بدانیم حتی اگر اینگونه معاملات باطل نباشند و غیر نافذ تلقی شوند، با رد معامله از جانب شخص ذی نفع (کسی که ملک به نفع او بازداشت شده) باز هم آن معامله باطل و بلااثر خواهد شد.

نحوه طرح دعوی تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک:

شخص ذینفع پس از اطلاع از فروش ملکی که در بازداشت بوده است.  میتواند اقدام به طرح دعوی حقوقی کند. از آنجا که دعاوی ملکی و حقوقی شرایط شکلی خاص خود را دارند. پیشنهاد می شود از ابتدای تنظیم دادخواست، یک وکیل پایه یک دادگستری، موضوع را پیگیری نماید.

پس از ثبت دادخواست، دادگاه عمومی حقوقی به موضوع رسیدگی خواهد نمود. و با اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و در صورت احراز صحت اظهارات خواهان، حکم به نفع او صادر می کند.

نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک::

رای دادگاه در اینگونه دعاوی اعلامی بوده و نمی توان برای آن اجراییه صادر نمود.

تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک

چند نکته مهم از نظر وکیل ملکی :

 • چنانچه محکوم علیه(خریدار) یا فروشنده تعهد کنند که در قبال رفع بازداشت ملک، بدهی ذینفع یا همان خواهان دعوی را پرداخت کنند.، این تعهد صحیح است .
 • بازداشت ملک به معنای سلب مالکیت از مالک نیست. بنابراین فروش ملک توسط مالک در ایام بازداشت موجب انتساب جرم فروش مال غیر به او نخواهد شد. البته در شرایطی که مالک از بازداشت ملک خبر داشته باشد و با علم به این موضوع ملک را بفروشد، می توان تحت عناوین دیگر از او شکایت کرد.

جهت اطلاع از نحوه طرح اینگونه شکایات و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص

جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص – وکیلانه : همانطور که از عنوان این جرم پیداست، قانونگذار سوء استفاده از افراد غیر رشید و ورود ضرر به آنها از طریق استفاده از اسناد متعلق به آنها را جرم تلقی نموده. و برای آن مجازات در نظر گرفته است. این جرم از صور خاص جرم خیانت در امانت بوده که عنوان مجرمانه خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. در ادامه نحوه وقوع این جرم و شرایط لازم جهت تحقق آن از نظر وکیل کیفری توضیح داده می شود.

رکـن قانونی جرم :

رکن قانونی جرم به معنای تعریف و جرم انگاری نمودن فعل یا ترک فعل ارتکابی از نظر قانونگذار است . به عبارت بهتر اولین شرطی که بتوان به موجب آن یک فعل یا ترک فعل را جرم تلقی نمود، تعریف شدن و جرم دانستن آن عمل از نظر قانونگذار است. ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375در تعریف این جرم و مجازات آن وضع شده است. بنابراین عنصر قانونی این جرم ماده 596 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

به موجب این ماده قانونی، هر شخصی از ضعف اشخاص غیر رشید به هر نحوی سوء استفاده کند. و از این طریق سند یا نوشته ای را که موجب بدهکار شدن شخص یا بری الذمه شدن مرتکب یا دیگری شود، از او دریافت کند.، مرتکب جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص شده است. وعلاوه بر اینکه باید زیان وارد شده را جبران کند، به حبس و جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص :

التزام و بدهکار کردن شخص غیر رشید در نتیجه اخد سند و نوشته از او، یکی از موارد تحقق این جرم است. اخذ هر گونه مالی از شخص غیر رشید به جز سند و نوشته در قالب این جرم نخواهد بود . هر چند که می تواند عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. همچنین گاهی سند اخذ شده از شخص غیر رشید موجب التزام او نمی شود. اما ممکن است موجب بری الذمه شدن مرتکب یا شخص مورد نظر او باشد. در این صورت نیز می توان مرتکب را با این عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار داد.

علاوه بر موارد فوق ،غیر رشید بودن قربانی، یکی دیگر از ضروریات تحقق این جرم خواهد بود.

ورود ضرر به شخص غیر رشید با بدهکار کردن او یا بری الذمه شده مرتکب در مقابل قربانی، نتیجه این جرم است.

سوء استفاده از ضعف اشخاص

عـنصر معنوی جرم سوء استفاده از ضعف اشخاص :

این جرم مانند اکثر جرایم علیه اموال دارای دو بخش سوء نیت عام و خاص خواهد بود که هر دو سوء نیت باید محرز شود. سوءنیت عام مرتکب که عبارت است از علم و عمد مرتکب به رفتار مجرمانه خود. و سوءنیت خاص که عبارت است از علم مرتکب به غیر رشید بودن قربانی و داشتن قصد مرتکب برای ورود ضرر به قربانی.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت اخذ اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری، کافیست تماس بگیرید .
تماس با ما : 09127246413

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت (3 شرط اصلی )

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت – وکیلانه : در قوانین ایران ، برای اینکه عمل امین را در قالب خیانت در امانت بدانیم، وجود شرایط مختلفی ضروری است. در ادامه مهم ترین این شرایط از نظر وکیل کیفری توضیح داده می شود:

موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

مـوضوع جرم خیانت در امانت، حتماً باید مال اعم از شی ء یا حیوان باشد. منظور از مال، داشتن ارزش اقتصادی برای آن شی ء یا حیوان است. لذا تصاحب – تلف- مفقود و استعمال کردن یکی از چیزهایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش اقتصادی نباشد، مشمول خیانت در امانت نبوده، و نمی توان مرتکب را با این عنوان تحت تعقیب قرار داد. مانند مفقود کردن مواد مخدر یا مشروبات الکی که به دلیل بی ارزشی این اشیاء نمی توان امانت دار را خائن تلقی نمود.

سپردن مال به امین به یکی از راه های قانونی و با این شرط که مال برگردانده شود یا به مصرف معینی برسد.

این شرط از سه بخش تشکیل شده است که مختصراً هر یک توضیح داده می شود:

 1. سپرده شدن مال به امانتگیر توسط مالک مال یا شخصی که به صورت قانونی متصرف مال می باشد. مال امانی حتماً باید به امین سپرده شده باشد. و بین امانتگذار و امین توافق گردد که از مال نگهداری و مراقبت کند. یا آن را به مصرف معینی برساند . پس در این جرم مرتکب صرفاً شخص امین بوده و از بین رفتن مال یا مفقود یا تلف یا تصاب کردن مال امانی توسط کسی که مال به او سپرده نشده است ، از موارد تحقق جرم خیانت در امانت نخواهد بود.
 2. مال به یکی از روش های قانونی به امین سپرده شود. منظور این است که امانت دهنده باید خود متصرف قانونی مال باشد، اعم از اینکه مالک بوده یامال به نحوی از انحا به طریق قانونی در تصرف ایشان باشد. لذا شخصی که هیچگونه مالکیت قانونی به مال نداشته و یا مالکیت او از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران محترم شمرده نشده است، نمی تواند مدعی خیانت در امانت شود.
 3. شرط بازگرداندن مال امانی به امانگذار یا به مصرف معین رساندن مال امانی توسط امین. شخص امانتگذار در صورتی می تواند مدعی خیانت در امانت شود که ثابت کند. امین موظف به برگرداندن مال امانی به او بوده . یا اینکه ثابت کند امین قرار بوده است مال امانی را به مصرف معینی برساند. و از این وظیفه خود تعدی نموده یا اینکه طبق وعده عمل ننموده باشد.

یکی دیگر از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت ،تعلق داشتن مال امانی به غیر است.

چنانچه امانت گیر، خودش مالک مال سپرده شده باشد و به نحوی آن را تصاحب –تلف – مفقود یا استعمال نماید، نمی توان وی را خائن شمرد. پس یکی دیگر از شرایط ضروری برای تحقق جرم تعلق مال امانی به شخصی غیر از امین می باشد.

تحقق جرم خیانت در امانت

نتیجه ی حاصل شده از ارتکاب جرم .

جرم خیانت در امانت مانند بسیاری دیگر از جرایم علیه اموال، از دسته جرایمی است که مقید بوده و نیاز به تحقق نتیجه خاص است. نتیجه خاص این جرم، ورود ضرر به مالکین در نتیجه اقدامات امین بوده و امین با این قصد این اقدامات را انجام می دهد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری فقط با یک تماس.
تماس با ما : 09127246413

جرم خیانت در امانت + 100% پیگیری پرونده:

پیگیری پرونده جرم خیانت در امانت با وکیلانه : جرم خـیانت در امانت یکی دیگر از جرایم علیه اموال است که از قدیم الایام شایع بوده است. از آنجایی که مطابق با قوانین مجازات اسلامی ، جرم خیانت در امانت از جرایم خصوصی محسوب میشود.، تعقیب متهم صرفاً با طرح شکایت از جانب شاکی امکان پذیر است. در این مقاله، عناصر تشکیل دهنده این جرم که باید قبل از محکوم کردن مرتکب ، توسط شاکی ثابت و برای قاضی محرز شود را توسط وکیل کیفری توضیح خواهیم داد.

جرم خیانت در امانت

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت :

این جرم نیز مانند سایر جرایم برای اثبات نیازمند وجود سه عنصر قانونی- مادی و معنوی می باشد. در ادامه هر یک از این عناصر توضیح داده می شود.

عنصر قانونی جرم:

لازمه ی تشکیل و تحقق هر جرمی ، وجود عنصر قانونی برای آن جرم است. چرا که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها ، هیچ شخصی را نمی توان بجهت انجام یا عدم انجام فعلی محکوم نمود. مگر اینکه برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین شده باشد. در مورد جرم خیانت درامانت هم قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات این عمل را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت:

بر اساس تعریفی که قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات آورده است. این جرم با انجام یکی از چهار فعل مثبت( استعمال- تصاحب-تلف یا مفقود نمودن ) مال مورد امانت واقع می شود.

استعمال نمودن:

منظور از استعمال نمودن، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال امانیست.

تلف کردن:

یکی دیگر از مصادیق اعمال خیانت در امانـت تلف کردن مال امانیست. به عبارت بهتر نابود کردن و از بین بردن مال مورد امانت اعم از اینکه به مباشرت امانتدار باشد یا او مسبب تلف مال باشد. از موارد تحقق این جرم خواهد بود.

مفقود کردن :

ممکن است امانتدار بدون اینکه مال امانی را تلف کند، راه دسترسی به آن را از بین ببرد. البته مفقود کردن ، زمانی از مصادیق خیانت در امانت محسوب می شود که با علم و عمد باشد. بنابراین چنانچه مفقود شدن مال امانی ناشی از بی احتیاطی یا سهل انگاری امانت دار باشد. نمی توان او را مرتکب خیـانـت در امـانت دانست.

تصاحب :

منظور از تصاحب مال امانی ، برخورد مالکانه با مال می باشد. به عبارت بهتر امانت دار، مال امانی را متعلق به خود دانسته و با آن برخورد مالکانه دارد.

عـنصر روانی جرم :

لازمه ی تحقق این جرم وجود قصد و عمد در انجام هر یک از چهار فعل مثبت مذکور می باشد. همچنین عنصر روانی مرتکب باید همزمان با عنصر مادی جرم واقع شود.
عنصر روانی جرم خیانت در امانت مانند عنصر روانی در جرم کلاهبرداری از دو بخش سوءنیت عام و خاص تشکیل شده است. با این توضیح که در سوءنیت عام مرتکب عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یا مادی دارد. و از روی عمد یکی از چهار فعل تصاحب- مفقود- اتلاف و استعمال را انجام داده است. و در سوءنیت خاص، قصد مرتکب، ورود ضرر به امانتگذار یا متصرف مال باشد.

مشاوره با وکیلانه :

هر چند در مقاله فوق ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت مختصراً توضیح داده شد. اما لازم است بدانید برای ارتکاب این جـرم علاوه بر انجام عامدانه یکی از چهار فعل مثبت موجود در ماده 674 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جـرم نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. و چنانچه یکی از این شرایط موجود نباشد . انتساب جـرم خیانت در امـانت برای مرتکب امکانپذیر نخواهد بود. برای اطلاع از شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق خیانت در امانت کلیک کنید.

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر + مجازات ها

مجازات جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر : در قانون مجازات اسلامی، جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر یکی از صور خاص جرم خیانت در امانت محسوب می شود. هر چند که تفاوت هایی درعناصر تشکیل دهنده این جرم و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق آن وجود دارد. اما این جرم نیز مانند سایر جرایم برای اینکه قابلیت تعقیب و رسیدگی داشته باشد، باید سه عنصر قانونی – مادی و معنوی آن احراز گردد. که وظیفه اثبات این عناصر با شاکی خواهد بود.

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر :

ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در تعریف این جرم وضع شده است به موجب این ماده قانونی: کسی که از سفید امضاء و سفید مهری که به او سپرده شده یا به هر طریقی بدست آورده است، سوءاستفاده نماید. مجرم بوده و به حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر:

این رکن از جرم متشکل از سه بخش خواهد بود. که عبارت است از: رفتار فیزیکی مرتکب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصل شده از رفتار مرتکب .

رفتار فیزیکی مرتکب:

رفتار فیزیکی مرتکب در این جرم با انجام یک فعل مثبت که همان نوشتن مطالب در سند سفید امضا یا مهر بوده. به طوری که درج این مطالب موجب ملتزم شدن و مدیون شدن امضا کننده سند شود.

شرایط لازم برای تحقق جرم:

مهم تریم شرط لازم برای تشکیل این جرم که از صور خاص جرم خیانت در امانت بوده، سپردن سفید امضا یا سفید مهر به مرتکب یا استفاده از چنین اسنادی است. هر چند که صاحب سند آن را به مرتکب نسپرده باشد. به عبارت بهتر هدف قانونگذار از وضع این جرم، سـوءاستفاده از امضا یا مهر دیگران است . و فرقی نمیکند که سند از قبل به مرتکب سپرده شده یا اینکه مرتکب به نحوی از انحا آن را بدست آورده باشد. بنابراین اشخاصی که بدون اجازه مهر دیگران را بر میدارند و با استفاده از آن موجب تعهد و التزام دارنده مهر میشوند، نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار می گیرند.

نتیجه حاصل شده از فعل مرتکب:

یکی از شرایط لازم جهت تحقق جرم سوء استفاده از سفید امضا و مهر ورود ضرر مستقیمِ است. به عبارت بهتر مرتکب باید با سوء استفاده از مهر و امضا دیگری موجب ورود ضرر مستقیم به دارنده امضا یا مهر شود.

سوء استفاده از سفید امضا و مهر

عنصر معنوی جرم :

قصد و نیت مرتکب برای تحقق هر جرمی، لازمه ی تشکیل آن جرم می باشد. در این جرم نیز مانند بسیاری از جرایم علیه اموال، مرتکب باید علم به مجرمانه بودن عمل خود داشته باشد. هر چند که ادعای جهل به جرم بودن عملی، پذیرفتنی نبوده و اصل به اطلاع اشخاص از جرایم و مجازات آن است. علاوه بر اطلاع مرتکب به جرم بودن عمل خود.، علم به تعلق سند یا مهر به دیگری و قصد ورود به دارنده آن نیز از شرایط لازم جهت احراز رکن معنوی این جرم  است.

مشاوره کیفری با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری ، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به رفع مزاحمت ملکی + 3 شرط لازم

وکیل الزام به رفع مزاحمت ملکی: گاهی اوقات اشخاصی بدون اینکه ملک شما را متصرف شوند، مانع استفاده و بهره برداری شما از ملک می شوند. و برای مالک یا متصرف ملک ایجـاد مـزاحمت ملکـی می نماید. مانند اینکه خودرو خود را جلو درب ورودی پارکینگ یا خانه شما پارک نمایند و از برداشتن آن امتناع کنند. یا اینکه زباله های خود را جلو درب منزل شما قرار دهند.

شرایط لازم جهت دعوای مزاحمت ملکی:

 • مدعی مزاحمت باید متصرف سابق ملک باشد.
 • مزاحـمت ملـکی باید بدون اذن و رضایت متصرف ملک باشد.
 • مـزاحمت ایجاد شده بصورت غیر قانونی باشد.

نحوه طرح دعوی الزام به رفع مزاحمت ملکی :

متصرف ملکی که برای او مزاحمت ایجاد شده است بایستی شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری نماید. فرق بین دعوی حقوقی و کیفری در این است. که: با اثبات موضوع در دادگاه حقوقی، خواهان به مزاحمت خوانده معترض بوده. و الزام او به عدم ایجاد مزاحمت را خواستار است. در حالی که در مبحث کیفری، در صورت احراز شرایط لازم تشکیل جرم، ایجاد کننده مزاحمت، مجرم محسوب می شود و برای او مجازات تعیین می گردد.

پیشنهاد می شود حتماً، در مورد اینکه کدام روش طرح دعوی بهتر است از یک وکیل متخصص مشاوره بگیرید.

مزاحمت ملکی

الزام به رفع مزاحمت خوانده در دادگاه حقوقی.

پس از ثبت دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی و رسیدگی به موضوع دعوی، در صورت احراز ایجاد مـزاحمت از طرف خوانده، دادگاه حکم به الزام او به رفع مزاحمت صادر می کند.

نحوه ی اجرای رای:

به دعوای الزام به رفع مزاحمت ملکی، خارج از نوبت رسیدگی می شود. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، بلافاصله برای حکم اجراییه صادر خواهد شد . برخلاف احکام دیگر در این دعاوی نیازی به قطعی شدن حکم نیست. و بلافاصله پس از صدور حکم بدوی و قبل از اعتراض به حکم، رای اجرا می شود .

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ( 5 نکته مهم )

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی: بعد از احداث یک بنا بصورت آپارتمان، مراحل اداری جهت دریافت سند مالکیت به این صورت است. که ابتدا باید گواهی اخذ پایان کار دریافت شود. بعد از دریافت این گواهی صورت مجلس تفکیکی تنظیم می گردد . که درآن حدود و مشخصات تمامی واحد های ساخته شده و قسمت مشترک آپارتمان شناسایی می گردد. تمامی این مشخصات در سندی بنام صورت مجلس تفکیکی منعکس می شود. و این سند مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی خواهد بود .

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

اگر مالک یا سازنده ای به موجب قرارداد عادی یا سند پیش فروش آپارتمان ؛ اقدام به فروش ملک ساخته شده نماید. و پس از ساخت بنا از اخذ صورتمجلس تفکیکی خودداری کند. خریدار یا پیش خریدار، میتواند به موجب طرح دعوی حقوقی، او را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی کند.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

چند نکته مهم از نظر وکیل ملکی :

 1. تا زمانی که گواهی پایان کار اخذ نشده باشد ، نمی توان دعوی الزام مالک یا سازنده به اخذ صـورت مجلـس تفکیکی را مطرح نمود.
 2. صورت مجلس تفکیکی تنها در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشد. بنابراین اگر ملکی قابلیت افراز نداشته باشد، نمی توان برای او صـورت مجلـس تفکیکی اخذ نمود.
 3. در صورت مجـلس تفـکیکی، مالکیت اختصاصی مالکین مشخص نمی گردد. بلکه تنها حدود اربعه ی ملک و مشخصات هر واحد آپارتمان و مساحت قسمت های مشترک و اختصاصی درج می گردد.
 4. اگر مالک یا سازنده، گواهی پایان کار را اخذ ننموده باشد، باید ضمن دادخواست الزام به اخذ صـورت مـجلس تفکیـکی، الزام به اخذ  گواهی پایان کار را هم مطرح نمود. ضمن اینکه برای اخذ این صورت مجلس ، تاییدیه شهرداری نیز لازم است.
 5. تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی اخذ نگردد، نمی توان تقسیم نامه مربوط به ملک را تنظیم نمود.جهت اطلاع از نحوه الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه کلیک کنید.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، همین حالا تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413