حقوق مالی زن در زمان طلاق :

حقوق مالی زن در زمان طلاق : طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی اصولا اختیار طلاق در دست مرد است . یعنی مرد هر زمان بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. و ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود ارائه دهد. اما مرد هر گاه بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید.

ذکر این نکته لازم است که اگر چه حق طلاق اصولاً با مرد است؛ اما مرد نمی تواند اعمال این حق را وسیله ی اضرار به همسر خود و تضییع حقوق قانونی وی قرار دهد. سوء استفاده از حق طلاق ممکن است با اعمال بی جهت و ظالمانه این حق، و در نتیجه ملزم کردن زن به ادامه رابطه ی زناشویی صورت گیرد. البته می توان با اتخاذ راهکارهای قانونی که به زن حق درخواست طلاق می دهد، مانع از عدم اعمال نابجا و ظالمانه حق طلاق و اضرار به زوجه گردید.

حقوق مالی زن در زمان طلاق:

مردی که خواهان طلاق است مکلف به پرداخت حقوق مالی زن، شامل: اجرت المثل، نحله و پرداخت نصف دارایی خود، نفقه و مهریه میباشد .که به ترتیب هر یک از این حقوق مالی توسط وکیل خانواده توضیح داده میشود.

حقوق مالی زن

‎حقوق مالی زن و اجرت المثل ایام زوجیت :

در صورتی که زوجه در ایام زوجیت کارهایی را انجام داده باشد که شرعاً و قانوناً مسئولیتی از آن حیث‌ نداشته باشد. و‌ قصد تبرع نیز برای انجام آن امور نداشته باشد، به او اجرت المثل تعلق میگیرد. اگر در حین عقد راجع به انجام امور شرط شده باشد، زوجه مستحق اجرت المسمی است و‌نوبت به اجرت المثل نمیرسد .

چگونگی تعیین اجرت المثل:

در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست، بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

نحله:

نـحله همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می شود. البته نحله نیز زمانی به او تعلق می گیرد که از وظایف همسری اش تخطی نکرده باشد. وبه اصطلاح ناشزه نباشد. و در صورتی پرداخت میشود که مرد اقدام به طلاق نماید.
‎ با توجه به تعداد سال های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضعیت مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

‎ اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد مثل اینکه زن قصد تبرع داشته نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود.

چگونگی تعیین نحله:

در نحله دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که زوج به زوجه بپردازد. و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست. و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

حقوق مالی زن و شرط تنصیف دارایی:

طرفین عقد ازدواج می تواند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقود لازم دیگر داشته باشند. بحث مهمی که امروزه به سبب حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه گنجانده شده است، شرط تنصیف اموال زوج است .

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در عقد نامه های رسمی. ، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. ، زوج وظیفه دارد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است و پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد.

همچنین مهریه ی زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
‎با توجه به این شرط ، اموالی که قبل از ازدواج به دست می آید، مشمول شرط نمی شود. همچنین این شرط مشمول اموال موروثی نمی شود؛ زیرا اموال ناشی از ارث اموال بدست آمده قبل از زندگی زناشویی محسوب می شود.

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت مشاوره تلفنی یا حضوری از نحوه تنظیم وکالتنامه طلاق و چگونگی درخواست طلاق از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

وکیل رابطه نامشروع :

وکیل رابطه نامشروع : طبق قوانین کشور ما که برگرفته از دین مبین اسلام میباشد، رابطه نامشروع و خارج از چارچوب شرع و قانون حرام و غیر قانونی‌میباشد. بر همین اساس در قانون‌ مجازات اسلامی روابط نامشروع جرم انگاری شده است . در ادامه تعریف جرم روابط نامشروع و مجازات آن را از نظر وکیل کیفری بخوانید.

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست ؟

تعریف رابطه نا مشروع در عرف و جامعه با آنچه که در قانون به آن اشاره شده است متفاوت میباشد. در جامعه و عرف تمام روابط (جنسی )بین زن و مرد نا محرم از قبیل زنا و … رابطه نا مشروع تعریف میشود. اما در قانون بدلیل اینکه جرم زنا و رابطه نامشروع به صورت مجزا جرم انگاری شده و دارای مجازات های متفاوت میباشد، تعریف آن ها متفاوت میباشد .

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم رابطه نا مشروع را تصریح کرده است. بدین نحو که اگر زن و مردی که بین آن ها رابطه زوجیت وجود نداشته باشد، مرتکب اعمالی کمتر از زنا و منافی عفت عمومی گردند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد .
در ماده قانونی مذکور دو کلمه به عنوان مثال بیان شده است : تقبیل و مضاجعه.

تقبیل به معنای بوسیدن میباشد. و مضاجعه به حالتی گفته میشود که دو نفر با هم همبستر شوند. که این موارد به عنوان مثال بیان گردیده و هر موردی غیر از این را نیز در بر میگیرد. اما با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری می‌توان گفت: صرف ارسال پیام ها و‌ یا مکالمات را نمیشود مصداق روابط منافی عفت تلقی نمود؛ مگر اینکه قاضی رسیدگی کننده با توجه به پیام ها یا مکالمات، علم به این‌موضوع پیدا کند که روابط فیزیکی منافی عفت بین طرفین وجود داشته است. در مورد رابطه نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نبوده و‌با توجه به نوع مکالمات و پیام ها موضوع قابل رسیدگی میباشد.

مرجع صالح رسیدگی کننده به جرم رابطه نامشروع:

بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط آن دسته از جرایمی که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود. و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطـه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر رسیدگی در صلاحیت دادسرا خواهد بود .

موضوع دیگری که قابل طرح میباشد این است که ارسال تصاویر مستهجن از طرف شخصی برای شخص نا محرم، نمیتواند رابطه نا مشروع تلقی شود. و رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو موضوع مختلف است. پس صرف ارسال تصاویر مبتذل و‌ناپسند به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامـشروع بین طرفین ندارد. و مرتکب این رفتار طبق (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است. چنانچه به جز ارسال تصاویر ناهنجار و ناپسند اینچنینی، روابط نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر می‌تواند جزیی از ارکان و اماره ای برای وقوع روابط نامشروع تلقی گردد. در چنین حالتی موضوع مشمول تعدد معنوی جرائم میگردد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما :09127246413

شرایط صحت طلاق

شرایط صحت طلاق : ‎طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از: صیغه ی طلاق، مرد طلاق دهنده، زن مطلقه و گواه گرفتن به هنگام اجرای صیغه. در ادامه شرایط صحت طلاق از نظر وکیل خانواده توضیح داده می شود

اجرای صیغه ی طلاق:

لفظ صریح برای صیغه ی طلاق عبارت است از «انت یا هذه یا فلانة یا زوجتی طالق» و نزد امامیه الفاظی مانند: (سراح = رها کردن) (فراق = جدایی) (حلیّه و بریّه = که کنایه از طلاق اند) در اجرای صیغه ی طلاق معتبر نیستند اگر چه با قصد طلاق باشد.

شرایط صحت طلاق :

زبان صیغه طلاق:

در مورد اینکه آیا صیغه ی طلاق باید به زبان عربی بیان شود دو نظریّه وجود دارد:

 1. مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب «السرائر»تصریح نموده اند که در صورتی که مطّلِق توانایی اجرای صیغه ی طلاق را به زبان عربی داشته باشد جایز نیست که به غیر عربی بیان نماید.
 2. شیخ طوسی در کتاب «النهایة» و عده ای هم به تبعیت از ایشان اعتقاد دارند که اجرای صیغه ی طلاق علاوه بر زبان عربی با هر زبان دیگری انجام پذیرد صحیح و درست است. به شرط آنکه با کلمات و عباراتی بیان شود که دقیقاً مترادف با صیغه ی «انتَ طالق»و رساننده مفهوم و معنای دقیق آن باشد.

همچنین یکی از شرایط صحت طلاق این است که باید به زبان آورده شود و تنها با نوشته انجام نمی پذیرد. از آنجا که طلاق با به کار بردن لفظ خاص واقع می شود، کسی که قادر به سخن گفتن نباشد، باید به وسیله ی وکیل تشریفات لازم را انجام دهد. یعنی باید به وسیله ی اشاره یا نوشته مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.

شرایط صحت طلاق

‎شرایط طلاق دهنده :

برابر فقه اسلامی طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغه ی طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد. طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشدکه این یکی از شرایط صحت طلاق است.

 • بلوغ:

بدین معنا که شخص طلاق دهنده باید از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین صغیر اعم از اینکه ممیّز باشد یا غیر ممیّز نمی تواند زوجه خود را طلاق دهد. و اگر به این عمل مبادرت نماید طلاق باطل و بلا اثر خواهد بود. فقها طلاقی را که از سوی ولی زوج صغیر انجام شود صحیح نمی دانند. خواه این ولی پدر یا جد پدری و یا حاکم شرع باشد.با این وجود به حکم دادگاه می توان او را مجبور به طلاق کرد، اگر همسر کودک به یکی از دلایل موجه در قانون حق درخواست طلاق را داشته باشد، می تواند به طرفیت ولی یا قیم شوهر در دادگاه اقامه ی دعوی کند و دادگاه می تواند صغیر را به طلاق مجبور سازد. و اگر ولی و قیم برای اجرای صیغه ی طلاق حاضر نشدند به وسیله ی سر دفتر طلاق واقع میشود .

در مورد شخص سفیه باید افزود که به خلاف تصور، سفیه ، در امور غیر مالی و نیز شبه مالی (تملکات بلاعوض) تصرفات سفیه صحیح و نافذ است. زن و شوهر سفیه در امور مالی ازدواج و طلاق نیاز به ولایت ولی دارند. ولی در اجرای صیغه ی طلاق نیاز به ولایت ولی ندارند.

در مورد طلاق خلع و مبارات، بدلیل اینکه طلاق و فدیه در حکم دو عوض در عقود معاوضی نیست. طلاق بدون عوض داده می شود و سفیه در هیچ یک از حقوق مالی خود تصرف نمی کند. اما عوض باید به ولی یا قیم سفیه داده شود وگرنه زن ضامن تلف آن است.اما بذل عوض توسط زوجه سفیه بدون اذن ولی باطل است.

 • عقل:

شرط دیگر برای طلاق دهنده عقل است. بنابراین مجنون دائمی که فاقد این شرط است نمی تواند زوجه ی خود را طلاق دهد.
‎مجنون کسی است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال کامل قوای دماغ می باشد. بنابراین مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد. اما با اینکه طلاق اساساً یک امر شخصی است و خود شخص باید درباره ی آن تصمیم بگیرد استثنائاً قانونگذار به ولی یا قیم مجنون اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه، زن او را طلاق دهد.

در مورد مجنون ادواری حاکم شرع یا ولی نمی تواند زوجه او را طلاق دهد. علت این امر کاملاً مشخص است زیرا جنون در مجنون ادواری همیشگی نیست؛ لذا وی باید صبر کند تا زمانی که حالت جنون او از بین برود و خود مجنون در حالت افاقه در این خصوص تصمیم بگیرد.

در صورتی که سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد پیشنهاد طلاق با دادستان و تصویب دادگاه است.

 • قصد:

منظور از این شرط آن است که شخص طلاق دهنده در ادای لفظ و صیغه ی طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر بداند که چه می گوید و بر معنی و مفهوم واقعی عباراتی که تلفظ می کند واقف باشد و در اجرای صیغه جدی و از نتایج و آثار آن آگاه باشد.
‎پس اگر کسی در حال بیهوشی یا در عالم خواب یا در حال مستی زن خود را طلاق دهد. یا اینکه لفظ طلاق را بدون در نظر گرفتن معنی ادا کند، چون قصد رهایی زن را ندارد و از نتایج و آثار آن آگاهی و اطلاع ندارد طلاق واقع نمی شود.

 • اختیار:

در بطلان طلاقی که از روی اکراه واقع شده باشد شکی نیست . اکراه عبارت است از تهدید شدن انسان به عملی که انجام آن عمل در توانایی مکره (اکراه کننده) باشد و آن عمل موضعی برای تهدید باشد .

رضای بعدی مکرَه طلاق را نافذ نمی گرداند. و «امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است» مخصوص قراردادها است و طلاق ناشی از اکراه باطل است. به دلیل اهمیتی که طلاق از نظر اجتماعی دارد قانونگذار لازم میبیند که هنگام جدایی، شوهر دارای اراده ی سالم و تصمیم راسخ باشد. به ویژه که طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است و ضرورت دارد که در زمان انجام تشریفات و ادای صیغه ی خاص طلاق اراده کامل باشد. و شهود چنین اراده ای را بشنوند . به بیان دیگر وقوع طلاق تنها به اعلام اراده بستگی ندارد تا بتوان گفت رضای بعدی بتواند آن را کامل نماید و رضای کامل به هنگام اجرای صیغه و استماع شهود شرط درستی طلاق است .

در مواردی که دادگاه به درخواست زن شوهر را اجبار به طلاق می کند طلاق اکراه آمیز محسوب نمی شود.

شرایط صحت طلاق

شرایط مطلقه یکی دیگر از شرایط صحت طلاق:

زن دائمی می تواند مورد طلاق واقع شود و طلاق بر زن متعه جاری نمی شود. شرایط بطلان طلاق در یکی از حالات حیض یا نفاس به ترتیب زیر است :

 1. زن مدخوله باشد.
 2. حامله نباشد.
 3. شوهرش در نزد او حضور داشته باشد.

وجود یکی از این سه شرط از شرایط صحت طلاق نبوده و طلاق انجام شده در حالت حیض یا نفاس باطل خواهد بود. به طور معمول زن در زمان حاملگی عادت زنانگی نمی شود؛ ولی گاه دیده شده است که زن حامل نیز یک یا چند بار حالتی شبیه به عادت پیدا می کند. اما طلاق زن حامل استثناء بر ممنوع بودن طلاق زن در مدت عادت زنانگی و نفاس می باشد. همچنین شوهر باید تا زمانی که احتمال می رود زن در عادت زنانگی است صبر کند وگرنه از استثناء مربوط به غیبت خود نمی تواند استفاده کند. شوهری که به مسافرت نرفته است ولی به دلایلی مانند زندانی بودن یا اختلافات خانوادگی جدا از همسر خود زندگی می کند. و توانایی جستجو از حال او را ندارد در حکم غایب است.

طلاق در طهر

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. بنابراین در صحت طلاق نه تنها مهم است که مطلقه در حال طهر بوده و در حال حیض و یا نفاس نباشد. بلکه طهری که طلاق در آن واقع می شود بایستی طهر غیر مواقعه باشد. و منظور آن است که پس از پاک شدن زن تا هنگام طلاق هیچ بار شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. این شرط مربوط به زوجه بالغی است که نه حامله است و نه یائسه و اگر صغیره و یا حامله و یا یائسه باشد طلاق وی مطلقاً صحیح است.

در مورد زنی که در سن حیض است (نه نابالغ است و نه یائسه) ولی حیض نمی بیند و در اصطلاح فقه او را «مسترابه» گویند. طلاق وی وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با او سه ماه گذشته باشد. زنی که عادتش بر این است که در فواصل بیش از سه ماه حیض میشود در حکم مسترابه نمی باشد. بلکه از زنان«ذات العاده» محسوب است. که باید بدون توجه به این فواصل طولانی پس از حیض شدن و پاک شدن بدون انجام نزدیکی طلاق انجام شود .

مشاوره خانواده با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره طلاق از وکیل پایه یک دادگستری در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

وکیل تنظیم قرارداد 1401

وکیل تنظیم قرارداد در تهران : چرا باید تنظیم قراردادهای خود را به وکیل بسپاریم و تنظیم قرارداد توسط وکیل چه فوایدی برای شما دارد؟. اصولا در تمامی امورات سپردن امر به متخصص موضوع آن زمینه مزایای بیشماری را در بر خواهد داشت. و باعث می شود که خطرات احتمالی ناشی از آن امر در آینده کاهش یابد .

وکیل میتواند تمامی جوانب یک قرارداد را در نظر گرفته و اصطلاحا برای هر دردی، درمانی در نظر بگیرد و پیش بینی نماید. که مرجع صالح به نفع شخص برای وقوع اختلاف و ضمانت اجرای تعهدات چگونه انجام پذیرد . بنابراین هر وکیل با توجه به تخصص خود قراردادی را تنظیم مینماید. که در هنگام تنازع بتواند از قراردادی که خود تنظیم نموده، بهترین دفاع را داشته باشد .

وکیل تنظیم قرارداد

 

عدم تنظیم قرارداد توسط وکیل و خطرات ناشی از آن:

تجربه ثابت نموده، دفاع در دعاوی ناشی از قراردادهایی که بصورت شخصی تنظیم شده است، به مراتب سخت تر میباشد. چرا که افراد در تنظیم قرارداد نمی‌توانند قصد واقعی خود را تشریح و ضمانت اجرایی قرار دهند. که در آینده با مشکل مواجهه نشوند .

از طرف دیگر هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل به مراتب کمتر از هزینه حق الوکاله قبول آن دعاوی توسط وکیل میباشد.
از سوی دیگر هزینه های ناشی از عدم پایبندی به قرارداد با پیشبینی ضمانت اجراهای خاص برای شما ریسک ناشی از انجام معاملات و قرارداد ها را پایین خواهد آورد . به عنوان مثال شخصی اقدام به فروش منزل مسکونی خود مینماید. و جهت دریافت ثمن معامله چک دریافت میکند. در صورتی که چک در موعد مقرر خود تادیه نگردد راهی جز طرح دعوا برای فروشنده نمیماند. که مدت زمان زیادی تا حصول نتیجه باید سپری گردد و پس از آن با دعوای اعسار روبرو خواهد گردید !!!.

و حتی در صورت جلب محکوم علیه نیز نتیجه مطلوب برای فروشنده به دست نخواهد آمد، چرا که با توجه به رشد روز افزون تورم گذر زمان ثمن معامله را ناچیز می کند، به گونه ای که در زمان دریافت مبلغ ممکن است ارزش مورد معامله چندین برابر شده باشد .

بنابراین پیشبینی تمامی جوانب در قرارداد و‌ توافقات امری مهم و ضروری میباشد. تا از بروز هرگونه ضرر و زیان جلوگیری شود.

در بسیاری از قرارداد ها ممکن است افراد به گونه ای توافق نمایند. که طبق قانون آن توافق باطل باشد ! یا حتی در بسیاری از موارد متضمن جرمی باشد. که عواقب بسیاری را در بر خواهد داشت. استفاده از علم و تخصص وکیل متخصص سبب میشود. که با استفاده از توان علمی و تجارب یک قرارداد در قالب صحیح شکل گرفته و با حد اقل ریسک همراه شود .

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره و دریافت نوبت برای تنظیم قرارداد با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس: 09127246413

تشریفات طلاق و آیین دادرسی آن در قوانین ایران

تشریفات طلاق و آیین دادرسی آن : یکی از پیچیده ترین دعاوی خانواده ، دعوای طلاق است. این نوع دعوا حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است.

تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده گسسته نشود. زیرا  حفظ کیان خانواده از نظر قانونگذار بسیار حائز اهمیت است. برای صحت طلاق علاوه بر شرایط اساسی، نیاز به پاره ای از تشریفات شکلی که مرتبط با آیین دادرسی در خصوص نحوه بیان اراده در طلاق می باشد، لازم شناخته شده است. در ادامه این شرایط شکلی از نظر وکیل طلاق بیان خواهد شد.

‎شرایط شکلی دادخواست و تشریفات طلاق  :

طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است…

بنابراین زوجه باید دادخواست خود را برای رسیدگی به  دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند.  زوجه باید جهات و موجباتی را که موجب شده تا او طرح دعوا کند به طور واضح در دادخواست بنویسد. و اسنادی را که به آنها استناد می کند باید در قسمت دلایل و منضمات دادخواست درج کند و آن ها را  پیوست دادخواست نماید .

علت طلاق توسط  مرجع قضایی بررسی میشود. در صورت نیاز  ارجاع به پزشکی قانونی جهت بررسی کارشناسی و در صورت لزوم ارجاع برای درمان، در موارد قابل درمان و ارسال نتیجه به مرجع قضایی و انجام کلیه بررسی ها توسط پزشکان متخصص انجام می گردد.

تشریفات طلاق

‎دادگاه صالح به رسیدگی:

‎صلاحیت دادگاه خانواده، رسیدگی به دعاوی

 • نکاح
 • طلاق
 • فسخ نکاح
 • مهریه
 • جهیزیه
 • اجرت المثل
 • نفقه
 • حضانت
 • ملاقات اطفال
 • نسبپ
 • نشوز و تمکینپ
 • نصب قیم و ناظر
 • ضم امین و عزل آنها
 • صدور حکم رشد
 • ازدواج مجدد
 • و …

می باشد.

دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن رسیدگی میکند و احکام پس از ارائه نظر مشاوران قضایی، صادر خواهد شد. در خصوص تعیین دادگاه صالح برای مراجعه زوج یا زوجین متقاضی طلاق باید قائل به تفکیک شد.

 • در مناطقی که مطابق قانون دادگاه خانواده، شعبی از دادگاه ھای عمومی صالح رسیدگی به دعاوی است و پس از تخصیص، این شعب به دعاوی خانواده اختصاص داده شده است، رسیدگی به دعوی طلاق در صلاحیت دادگاه ھای مذکور بوده و دادگاه ھای عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارند.
 • در مناطقی که دادگاه خانواده تأسیس نشده است با مراجعه به اصل صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب،  دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی طلاق را دارد .

‎داوری در طلاق :

ارجاع امر به داوری  در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ضروری  است و یکی دیگر از تشریفات طلاق می باشد.

‎دادگاه می تواند به زوجین اخطار دهد تا ظرف مهلت تعیین شده، یک نفر از نزدیکان و بستگان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

‎اگر در میان بستگان شخص واجد شرایط نبود یا کسی حاضر به داوری نشد. یا دسترسی به بستگان و اقوام ممکن نبود، زوجین می توانند افراد غیرفامیل را به عنوان داور معرفی کنند.

چنانچه قادر به معرفی داور نباشند، می توانند از دادگاه تقاضای داور کنند که هزینه داوری به عهده متقاضی خواهد  بود. داور باید مسلمان و متاهل و مورد اعتماد باشد. همچنین به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی آشنایی داشته باشد و  فاسق و فاسد نباشد.

‎بعد از انتخاب و معرفی داور ها، دادگاه باید در وقت فوق العاده آنها را دعوت کرده تا وظایف داور را به آنها تفهیم و در این زمینه راهنمایی های لازم را انجام دهد. سپس در همان جلسه برای داور ها مهلتی جهت اقدام و بالاخره اعلام نظر و ارسال گزارش کتبی تعیین نماید. تمدید مهلت بر حسب ضرورت و به درخواست داوران امکان پذیر است.

نظر داوری در تشریفات طلاق:

قبول داوری در امر مصالحه بین زوجین امر پسندیده ای است که خداوند نیز در قرآن کریم به آن تاکید کرده است. پس توصیه می شود این کار توسط کسانی که در امر رفع اختلاف بین زن و شوهر توانایی لازم را دارند انجام شود.

موضوع دیگر در مورد تعیین حق الزحمه برای داوران است. بر این اساس در صورتی که داوران یا یکی از آنها تقاضای حق الزحمه کند، دادگاه این حق الزحمه را تعیین می کند. و به شخصی که داور از سوی او انتخاب شده است دستور پرداخت می دهد. در مواردی هم که دادگاه لازم بداند که هر کدام از زوجین باید نیمی از حق الزحمه را پرداخت کنند، این مبلغ از متقاضی طلاق دریافت می شود.

‎آنچه که امروزه در محاکم خانواده به وضوح مشاهده می شود و قضات محترم محاکم خانواده به آن اذعان دارند، این است که نهاد داوری به نحوی که در قانون و آیین نامه ذکر گردیده است. به صورت امری تشریفاتی و صوری در آمده و نتایج قابل قبولی نداشته. و کمتر مواردی مشاهده میشود که داوران در جهت سازش توفیق داشته باشند. و اگر هم مواردی در جهت سازش اقدام نموده اند بسیار نادر است؛ لذا معمولاً ارجاع به داوری، بر خلاف پیش بینی قانونگذار، تنها موجب اطاله دادرسی گردیده است .

‎گواهی وجود یا عدم وجود جنین:

سردفتران طلاق ، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی نمایند.

‎تحصیل اذن یا حکم دادگاه :

‎بـا صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین  به دفترخانه رسمی طلاق هدایت میشوند. ، اما باید گفت از آن جا که گواهی عدم امکان سازش، حکم نیست و دادگاه در مقام فصل خصومت و تشخیص ذیحق نیست؛ بلکه فقط در مقام صدور گواهی بر مبنای واقعیت موجود است. لذا آنجا که زوجه درخواست طلاق مینماید و زوج با درخواست موافق نیست، با توجه به اینکه احراز عسروحرج یا  تخلف ازشروط ضمن عقد، امری کشفی است که دادگاه در مقام رفع ترافع، فصل خصومت و تشخیص ذیحق، به آن میپردازد؛ پس تصمیم دادگاه نباید در قالب گواهی عدم سازش صادر شود و در این خصوص حکم به طلاق صادر میگردد.

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود، طرفین میبایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی و یا اسقاط تجدید نظر و فرجام خواهی به دفتر خانه طلاق مراجعه نمایند. در غیر اینصورت گواهی صادر شده بی اعتبار میگردد . و در مواردی که حکم به طلاق صادر میشود، مدت اعتبار آن، ۶ ماه میباشد .

مشاوره با وکیلانه در خصوص شرایط شکلی دادخواست و تشریفات طلاق:

حهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

9 نکته مهم در مورد دستور موقت

9 نکته مهم در مورد دستور موقت: تمامی اختلافات و دعاوی که به دادگاه ارجاع می شود، به ترتیب ثبت می شوند و بر اساس تاریخ ارجاع پرونده به شعبه، وقت رسیدگی در نظر گرفته می شود. بنابراین رسیدگی به دعاوی به ترتیب بوده وهر پرونده در وقت خود رسیدگی می شود.

برخی از محاکم به قدری شلوغ می باشند که ممکن است رسیدگی به هر دعوایی چندین ماه پس از ارجاع به شعبه انجام شود. و تا صدور حکم قطعی حتی چند سال روند، دادرسی ادامه پیدا کند. فرض کنید در این اثنی دعاوی مطرح شود که اگر به صورت فوری در مورد آنها تصمیم گیری نشود، رسیدگی به آنها در آینده بی اثر بوده و موجب تضییع حقوق خواهان گردد. و خسارات و زیان های جبران ناپذیری به شخص وارد کند.

پیش بینی دستور موقت در قوانین ایران:

قانون آیین دادرسی در امور مدنی در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به افرادی که ممکن است بجهت طولانی شدن روند دادرسی، حقوق احتمالی آنها از بین رود، نهاد دسـتور مـوقت را پیش بینی کرده است.
به موجب این قانون، در مواردی که تعیین تکلیف فوری باشد، دادگاه به درخواست شخص ذی نفع، برابر موارد زیر دسـتور مـوقت صادر میکند. در ادامه شرایط صدور این دستور توسط وکیل حقوقی بیان می شود.

دستور موقت

نکات مهم در خصوص دستور موقت:

 1. اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد. و پس از اقامه دعوا تقاضای دسـتور موقـت شود، دادگاه صدور دستور موقت، همان دادگاهی است که دعوی در آنجا مطرح است.
 2. چنانچه هنوز دعوی اصلی مطرح نشده باشد و ذی نفع تقاضای دستور موقت بدهد، این دستور توسط دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل موضوع می باشد، صادر می شود.
 3. دستـور موقـت تنها در مواردی صادر می شود که فوریت امر احراز شود.
 4. این دستور با تعیین وقت و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین صادر می شود. در مواردی که امر فوری باشد، پیش از دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و دسـتور صادر می شود.
 5. دسـتور مـوقت ممکن است دایر به توقیف اموال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد.
 6. در صورتی که تقاضای دستـور مـوقت، پیش از طرح دعوی مطرح شود، درخواست کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، دعوی اصلی را مطرح کند.
 7. در تمامی موارد دسـتور مـوقت ، تودیع خسارت احتمالی از طرف درخواست کننده الزامی بوده مگر دستـور موقـت در دیوان عدالت اداری تقاضا شود.
 8. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.
 9. ممکن است دستور موقت با توجه به فوریت امر قبل از ابلاغ به طرفین، اجرا شود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

با توجه به نکات ذکر شده، شرایط صدور دستور موقت از پیش توسط قانونگذار تعیین شده است. و اشخاصی که گمان می کنند با طولانی شدن روند رسیدگی ، حقوق آنها تضییع خواهد شد. و خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد می شود ، می توانند با کمک یک وکیل پایه یک دادگستری، تقاضای دستور موقت بدهند.
تماس با ما : 09127246413

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان با چه کسی است؟

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان با چه کسی است؟ شاید برای بسیاری از شما سوال شود، مسئولیت پرداخت شارژ و هزینه های مشترک ساختمان با مالک است یا استفاده کننده؟.

همیشه مالک، ساکن آپارتمان خود نبوده و از آن استفاده نمی کند. بلکه ممکن است ملک خود را با عناوینی مانند اجاره یا مصالحه ، وقف و رهن ودیگر موارد، در اختیار شخص دیگری قرار داده باشد.

سوال اینجاست در صورت وجود هزینه های مشترک مانند شارژ ساختمان، پرداخت این هزینه ها با چه کسی است. و در صورت عدم پرداخت، مدیر ساختمان می تواند علیه کدام یک اجراییه صادر یا دعوی حقوقی مطرح کند؟. در ادامه پاسخ سوال خود را از نظر وکیل حقوقی دریافت کنید.

پرداخت هزینه های ساختمان

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان:

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها به گونه ای از مسئولیت مالک و استفاده کننده در مورد پرداخت هزینه های مشترک سخن می گوید. و به نوعی از مسئولیت تضامنی مالک و استفاده کننده ملک در خصوص پرداخت هزینه های مشترک سخن گفته است. که به نظر می رسد فراتر از الزامات قانون تملک آپارتمان ها ست. به این دلیل که مسئولیت تضامنی در قوانین ما به غیر از قوانین مربوط به اسناد تجاری اساساً پذیرفته نشده. و در متن قانون تملک آپارتمان ها نیز به مسئولیت تضامنی مالک و استفاده کننده اشاره ای نشده است. از این رو آیین نامه اجرای قانون تملک آپارتمان ها در این خصوص فراتر از قانون رفته است.

مسئولیت تضامنی به چه معناست؟

مـسئولیت تضامنی به این معناست که مالک و استفاده کننده از ملک بصورت همزمان نسبت به پرداخت هزینه های مشترک ساختمان، در برابر مدیر ساختمان مسئولیت دارند. که در قوانین ما به چنین مسئولیتی، مسئولیت تضامنی گفته می شود. همانطور که اشاره شد، هرچند آیین نامه تملک آپارتمان ها مسئولیت پرداخت هزینه های مشترک ساختمان را تضامنی دانسته است. اما به نظر می رسد چنانچه توافق خاصی میان مالک و استفاده کننده از ملک، در خصوص هزینه های مشترک آپارتمان نشده باشد، با توجه به قانون مدنی که اشعار می دارد: هر گاه مالک از پرداخت هزینه ها استنکاف کند، مستاجر می تواند از محل اجاره بها این هزینه ها را بپردازد. و با توجه به این موضوع، پرداخت هزینه های مشترک را بر عهده مالک گذاشت.

هر چند عرفاً در قرارداد میان مالک و استفاده کننده درج می شود، که اینگونه از هزینه ها بر عهده استفاده کننده باشد.مگر هزینه هایی که مربوط به اصل ساختمان باشد مانند ایزئگام ساختمان یا نصب دوربین مدار بسته که عادتاً این هزینه ها از مالک اخذ می گردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به رفع ممانعت از حق

بهترین وکیل متخصص الزام به رفع ممانعت از حق در تهران : دعوی مـمانعت از حـق یکی از دعاوی شایع املاک محسوب می شود. این دعوی بیشتر در مورد مالکینی که دارای حق عبور در ملک دیگری هستند، موضوعیت دارد. به عبارت بهتر دعوی مـمانعت از حـق عبارت است از اینکه شخصی مانع عبور دارنده حق ارتفاق یا مانع استفاده دارنده حق انتفاع می شود. و از این جهت دارنده حق، رفع ممـانعت از حـق خود را از دادگاه خواستار می شود. در این مقاله راهکار قانونی این مساله، از نظر وکیل ملکی توضیح داده می شود.

ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق :

هر گاه کسی مانع استفاده شخصی دیگر ، از حقوق قانونی اش شود، ممانعت از حق کرده است . و دارنده حق قانونی، می تواند الزام او را به رفع مـمانعـت از حـق بخواهد. بنابراین در این دعوی، دارنده حق از مرجع قضایی می خواهد که مانعی را که موجب جلوگیری از استفاده وی از حق ارتفاق یا انتفاع خود شده است را برطرف کند.

پیش از نحوه طرح این دعوی ، تعریف حق ارتفاق و انتفاع را توضیح خواهیم داد.

 • تعریف حق انتفاع:

حق انتفاع عبارت است از اینکه، شخصی بدون اینکه مالک ملکی باشد، حق استفاده و بهره برداری از آن ملک را دارد. و به عبارتی روشن تر می تواند از منافع آن ملک بهره مند شود.

 • حق ارتفاق:

این حق عبارت است از اینکه، مالک ملکی در ملک مجاور خود، حق عبور داشته باشد که اصطلاحاً به این حق عبور، حق ارتفاق گفته می شود

حال که معنی حق انتفاع و ارتفاق را دانستیم، باید بدانیم برای رفع مانعی که موجب بهره مندی از این حقوق شده است چه شرایطی لازم است؟.

 • خواهان دعوی باید ثابت نماید که پیش از ممانعت خوانده، متصرف و استفاده کننده حق بوده و سابقه استفاده از آن را دارد.
 • در ممانعت فعلی، باید برای دادگاه محرز شود که خوانده؛ مانع از استفاده ی حق خواهان شده است.
 • خوانده باید به صورت غیر قانونی مانع استفاده ی حق خواهان دعوی شود.

نحوه طرح دعوی توسط وکیل

دعوی ممانعت از حق را از دو طریق می توان مطرح نمود.

کیفری:

با طرح شکواییه، تعقیب و محکومیت مرتکب را خواستار شد؛ چرا که ممانعت از حق از نظر حقوق جزایی، جرم محسوب می شود. درطرح دعوی از طریق کیفری، در صورت احراز ارتکاب جرم ،مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه از وکیل کیفری تماس حاصل فرمایید. 09127246413

حقوقی:

در طرح دعوی حقوقی، با احراز ممانعت خوانده از حق، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق صادر خواهد کرد، در این مقاله نحوه طرح دعوی حقوقی و اجرای حکم توضیح داده می شود.

با ثبت دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت امر می شود و در صورت تشخیص و احراز شرایط فوق ؛ حکم به رفع ممانعت از حق صادر می نماید.

نحوه اجرای رای ممانعت از حق:

دعوای ممانعت از حق، از آن دسته دعاوی است که خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، پیش از قطعی شدن برای آن اجراییه صادر می گردد.به عبارت بهتر، با صدور رای در مرحله بدوی، پیش از اعتراض به رای و تجدیدنظر خواهی از آن می توان مفاد رای را اجرا نمود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

در دعاوی ممانعت از حق و پیگیری آن از طریق حقوقی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی میکند که آیا خواهان دعوی، حق ارتفاق یا انتفاع را دارد یا خیر. و آیا خوانده موجب جلوگیری استفاده خواهان از حقش شده است یا خیر. جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

0 تا 100 عده ی طلاق و وفات

0 تا 100 عده ی طلاق و وفات با وکیلانه : احكام مربوط به عده زنان در قوانین و دين اسلام متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع شده است. كه آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد. لذا شناخت دقیق این مساله و تشخیص محدوده زمانی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. طبق قانون و دين مبين اسلام با صدور حکم طلاق در ازدواج دائم و یا بذل یا انقضای مدت صیغه، زندگی زناشویی به پایان ميرسد . یکی از احکام مربوط به طلاق يا بذل و انقضا مدت، این است که زن موظف است تا مدتی بعد از طلاق یا فوت شوهر از ازدواج مجدد خودداری کند که این مدت در اصطلاح (عده)نامیده می شود.

عده

عده از دیدگاه حقوق :

عـده مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج «مرگ همسر»، «طلاق یا فسخ نکاح»و نوع ازدواج «دایم یا موقت» و شرایط بارداری زن متغیر است. فلسفه وضع عـده جلوگیری از اختلاط نسل و احترام به رابطه زناشویی سابق ميباشد .

قرآن کریم فلسفه عـده در طلاق را اطمینان از برائت رحم و فراهم شدن امکان رجوع مرد به زن در طلاق رجعی تصريح نموده است .

اقسام عـده:

عده طلاق:

عـده طـلاق در ازدواج دائم سه طهر «پاک شدن از حیض »است. و در مورد زنی که قاعده نمی شود ولی به سن یائسگی نرسیده ٣ ماه است. عـده طلاق در عقد موقت در صورت حیض نشدن در سن حیض«٤٥ روز » است. در صورت حیض شدن عده بنابر مشهور دو طهر است. زن یـائسه، عادت ماهیانه و عـده ندارد. و زن نابالغ حتی اگر با شوهرش آمیزش جنسی داشته، پس از طلاق عـده ندارد.

عـده زن باردار :

عـده زن حامله چه در ازدواج دائم و چه در موقت و چه در طلاق یا فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. تنها در مورد مرگ همسر، اگر مدت زمان باقی مانده تا زایمان کمتر از ٤ ماه و ١٠ روز باشد زن باید تا پایان ٤ ماه و ١٠ روز عده نگه دارد. در صورت سقط شدن جنین قبل از زایمان عده در زمان مرگ فرزند «سقط » به پایان می رسد.

عـده نکاح منقطع :

در ازدواج موقت عده زن باردار مثل نکاح دائم تا زایمان و عـده مرگ همسر ٤ ماه و ١٠ روز است. اما عـده پایان فسخ یا بذل مدت کمتر از نکاح دائم، یعنی دو بار قاعدگی و پاک شدن است. در زنانی که با وجود عدم یائسگی عادت نمی بینند این مدت ٤٥ روز است.

عـده زن یائسه :

زن یائسه یعنی زنی که عادت ماهیانه نمی شود و باروری خود را از دست داده. نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده مرگ همسر دارد. که به اندازه عده زنان معمولی ٤ ماه و ١٠ روز است.

عـده در غائب مفقود الاثر :

در صورتى كه زوج غائب مفقود الاثر باشد، حاکم شرع حکم به طلاق می دهد. و همسر غائب باید پس از طلاق عـده وفات نگه دارد.

عـده آمیزش به شبهه :

اگر مردی به اشتباه با زنی آمیزش کند، زن باید عده نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد شوهرش در زمان عـده نمی تواند با او همبستر شود. در مدت عده نفقه زن بر عهده شوهر است. عـده آمیزش به شبهه همانند عـده طلاق است . در ادامه احکام مربوط به عده را از نظر یک وکیل خانواده بررسی میکنیم.

عده

حرمت ازدواج در عده :

ازدواج با زنی که در عـده به سر می برد، حرام و باطل است اعم از اینکه در عـده ازدواج دائم یا موقت باشد، یا عـده طلاق یا وفات یا اقسام  دیگر عده باشد. همچنین در حکم یاد شده تفاوتی میان علم و جهل وجود ندارد.

زنـا در عـده:

زنا کردن با زنی که عده طلاق رجعی سپری میکند موجب حرمت ابدی آن مرد و زن است. ولی در دیگر موارد عـده موجب حرمت ابدی نخواهد بود و پس از پایان عده مى میتوانند با هم ازدواج کنند.

خواستگاری در عـده:

خواستگاری صریح یا با اشاره با زنی که در عـده طلاق رجعی است جایز نیست.

اخراج و خروج از منزل:

بیرون کردن زنی که در عـده طلاق رجعی است از منزلی که پیش از طلاق در آن جا زندگی میکرده است بر شوهر حرام است. و اصولا در زمان عـده نفقه به عهده شوهر ميباشد .

زنان فاقد عده:

 • زنان غیر مدخلوله:

هرگاه بین زن و شوهر آمیزش جنسی «اعم از قبل و دبر» واقع نشده باشد و به دلیلی غیر از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد بر زن عـده واجب نيست .

 • زوجه صغیره:

به اجماع فقهای امامیه طلاق دختران نابالغ از انواع طلاقهای بائن شمرده شده است. در طلاق
بائن عده وجود ندارد.

 • زنـان یائسه:

مشهور فقها بر عدم لزوم عـده زن یاسئه نظر داده اند. بنابراین بر زنان مطلقه ای که عادت نمیشوند عـده واجب نیست.

مشاوره با وکیلانه جهت ضمانت اجرای عـده:

در صورتی که زن در هنگام عده با مردی ازدواج کند ازدواج آنان باطل است و در صورت آگاهی از حکم عـده ازدواج آن مرد و زن با یکدیگر برای همیشه حرام است. هچنین شوهر در هنگام عـده طلاق رجعی حق دارد از طلاق رجوع کند. اگر در زمان عـده طلاق رجعی رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با شخصی برقرار شود طرفين،  به حد زنای محسنه محکوم خواهند شد. جهت اخذ اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما : 09127246413

آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد؟

آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد؟ هر گاه داور در جهت حل اختلاف ایجاد شده میان طرفین یک قرارداد، اقدام به صدور رأی کند، این رای مانند رأی دادگاه قابلیت صدور اجراییه دارد. اما پیش از اینکه توضیح دهیم آیا رأی داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد یا خیر.، باید بدانیم رأی داور سند عادی محسوب می شود یا سند رسمی.

قطعاً رای دأور نمی تواند در زمره ی اسناد رسمی قرار گیرد . چرا که رأی داور بر خلاف شرایط لازم جهت تنظیم اسناد رسمی ، تنظیم شده است. به عبارت بهتر، رأی داور در اداره ثبت اسناد یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامور رسمی تنظیم نشده است. اما عادی بودن رأی داور نافی صدور اجراییه برای اجرای مفاد آن نیست. چرا که قانونگذار در مواردی اسناد عادی را در حکم سند لازم الاجرا تلقی نموده. و امکان صدور اجراییه را برای آن قرار داده است. رأی داور نیز یکی از این اسناد است.
از آنجایی که رأی داور سند رسمی محسوب نمی شود، دفترخانه به هیچ عنوان نمی تواند مفاد آن را اجرا کند . یا برای آن اجراییه صادر نماید. و دفترخانه اسناد رسمی تنها در مورد اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی که راجع به بدهی و سایر اموال منقول و غیر منقول ثبت شده می باشد، می تواند اجراییه صادر کند.

رای داور

طریقه ابلاغ رای داور:

مطابق با قوانین مربوط به آیین دادرسی در امور مدنی، رأی داور باید از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد ، برای طرفین ابلاغ شود. چنانچه طرفین اختلاف، توافقی بر نحوه ابلاغ رأی داور داشته باشند، رأی به همان صورت ابلاغ خواهد شد.

مرجع صدور اجراییه برای رای داوری:

همانطور که در مطالب فوق اشاره شد، رأی داور از طریق دادگاهی که صالح به رسیدگی به اختلاف است به طرفین ابلاغ می شود. مگر اینکه دو طرف موضوع اختلاف توافق کنند که رأی به نحو دیگری ابلاغ شود. بنابراین بعد از مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی که هر دو طرف می توانند در این مدت به رای اعتراض کنند یا ابطال آن را بخواهند.، در صورت عدم اعتراض، شخص ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجراییه کند. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و رای داور را نیز ابلاغ کرده است، با تقاضای ذی نفع، اجراییه صادر میکند.

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ابطال رأی داوری و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413