تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول:

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول: بر اساس آنچه که در قوانین ایران آمده است، موجبات ارث بردن هر شخصی بر اساس دو امر نسب و سبب خواهد بود. ارث بری بر اساس نسب برای خویشان و بستگان متوفی که با ایشان رابطه خونی دارند، محقق می گردد. اما ارث بری بر اساس سبب، به واسطه امر ازدواج، محقق می شود.

مطابق با قوانین ایران اشخاصی که به واسطه نسب از متوفی ارث می برند در سه طبقه جا دارند. این سه طبقه عبارت است از:

 1. پدر و مادر – فرزند و فرزندان فرزند.
 2. اجداد (پدر بزرگ و مادر بزرگ تا هر اندازه که بالاتر رود) و خواهران و برادران متوفی و فرزندان آنها.
 3. عموی متوفی ، عمه ها و خاله ها و دایی های متوفی تا هر اندازه که بالا رود. (مثلاً در صورت نبود عمو برای متوفی عموی پدر و مادر متوفی) و فرزندان آنها.

ترتیب الویت هر یک از ورثه:

بر اساس طبقه بندی ذکر شده برای ورثه متوفی، هر طبقه بر طبقه دیگر الویت دارد. به این معنا که در صورت وجود ورثه در هر طبقه؛ طبقه بعدی ارث نخواهد برد.

تعیین سهم الارث وراث در هر طبقه:

همانطور که گفته شد هر طبقه از وراث بر طبقه بعدی الویت دارد. و در صورت وجود وراث در هر طبقه ، طبقه دیگر ارثی نمی برد.
ناگفته نماند یکی از موجبات ارث بردن ، خویشاوندی سببی خواهد بود. بنابراین همسر متوفی در صورت وجود، در کنار هر یک از طبقاتی که موجود باشد، ارث خواهد برد.

تعیین سهم الارث

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول:

سـهم الارث زوج و زوجه :

میزان سهم زوج در صورتی که متوفی هیچ فرزندی نداشته باشد، نصف اموال متوفی خواهد بود. چنانچه متوفی دارای فرزند باشد، یک چهارم این اموال سهم زوج خواهد بود.
سهم الارث زوجه در صورت نداشتن فرزند برای متوفی، یک چهارم از اموال متوفی می باشد. ناگفته نماند، علاوه بر این میزان، سایر حقوق مالی زوجه مانند مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی نیز محفوظ خواهد ماند. در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، قدر السهم زوجه، تنها یک هشتم از اموال متوفی خواهد بود. البته سایر حقوق مالی زوجه نیز محفوظ خواهد ماند.

قدر السهم پدر و مادر متوفی:

در صورتی که متوفی ورثه ای جز پدر و مادر نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر متوفی در صورتی که تنها باشند، تمام ارث را خواهند برد. اگر متوفی دارای همسر باشد، ابتدا قدر السهم همسر متوفی مشخص می گردد و بقیه دارایی متوفی به پدر و مادر وی خواهد رسید.

چنانچه متوفی فرزند یا نوه ای نداشته باشد، اما هم پدر و هم مادر او در قید حیات باشند. ، مادر یک سوم از اموال متوفی و بقیه اموال به پدر می رسد.

میزان ارث پدر و مادر متوفی در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، هر کدام یک ششم از اموال متوفی خواهد بود.

-تعیین سـهـم الارث فرزندان :

هر گاه ورثه تنها فرزندان متوفی  باشد، اموال متوفی به طریق ذیل تقسیم می شود.
اگر تنها یک فرزند برای متوفی باقی باشد، تمام ارث متعلق به او خواهد بود. اگر همسر متوفی هم زنده باشد، ابتدا سهم همسر متوفی مشخص می گردد و الباقی ترکه متعلق به فرزند خواهد بود.

هـر گاه اولاد متوفی چند نفر و هم جنس باشند، میراث متوفی بصورت مساوی بین ورثه تقسیم خواهد شد. در غیر اینصورت فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث خواهد برد.

مشاوره در مورد سهم الارث از وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسم ارث از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

بطلان معامله ملکی که در بازداشت بوده است:

بطلان معامله ملکی که در بازداشت بوده است: نسبت به ملکی که به یکی از جهات قانونی در بازداشت باشد، نمی توان معامله ای منعقد نمود. و اصولاً معامله نسبت به چنین املاکی ، فاقد اعتبار خواهد بود. با اینکه قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً اینگونه معاملات را بی اعتبار تلقی کرده است؛ اما بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. و برخی از محاکم چنین معاملاتی را باطل می دانند و برخی دیگر معتقد بر غیر نافذ بودن این معاملات هستند.

با این وجود حتی اگر فرض را بر غیر نافذ بودن اینگونه معاملات بدانیم، با رد آن معامله توسط شخص ذی نفع، آن معامله باطل می شود. و ذی نفع باید از طریق مراجع قضایی تایید بطلان معامـله را بخواهد.

نحوه طرح دعوی تایید بطلان معامله:

محکوم له یا هرشخص دیگری که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند به طرفیت خریدار و فروشنده ملک اقامه دعوی کند. این دادخواست که می تواند از طریق شخص یا یک وکیل ملکی مطرح شود، به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی، شهرستان محل وقوع ملک ارجاع می شود. دادگاه پس از شروع به رسیدگی و بررسی دلایل خواهان، حکم به تایید بطلان معامله صادر خواهد نمود.

بطلان معامله ملکی

نحوه اجرای حکم تایید بطلان معامله ملکی:

حکم تایید بطلان معامله بجهت در بازداشت بودن ملک، یک حکم اعلامی بوده. از آنجایی که برای احکام اعلامی، اجراییه صادر نمی شود، برای دعوی تایید بطلان معامله نیز اجراییه صادر نمی گردد.

چند نکته مهم در خصوص فروش ملک بازداشت شده:

هر چند که معامله نسبت به املاک بازداشت شده بی اعتبار است. اما باید بدانید که با بازداشت شدن ملک، مالکیت مالک نسبت به ملک از بین نخواهد رفت. لذا فروش ملک بازداشت شده ، فروش مال غیر محسوب نمی شود. و شخص ذی نفع نمی تواند از مالک با عنوان فروش مال غیر شکایت کند.

چنانچه مالک یا محکوم علیه در قراردادی با شخص ثالث ، تعهد کنند که با پرداخت کردن طلب طلبکار، موجبات رفع بازداشت ملک را فراهم کنند. و بعد از رفع توقیفی ملک، آن ملک را انتقال دهند، تعهد صحیح خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر، از چگونگی ابطال اینگونه معاملات با وکیل پایه یک دادگستری، تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل:

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل: تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع: یکی از جهاتی که ممکن است منجر به منحل شدن قرارداد شود، وجود عیب در مبیع می باشد. البته ناگفته نماند، این اختیار زمانی قابل تحقق است که اختیار فسخ قرارداد برای خریدار ساقط نشده باشد.

بنابراین زمانی که در ضمن عقد، حق فسخ قرارداد از طرفین ساقط شود، اِعمال این حق میسر نخواهد بود. اما اگر خریدار این حق را از خود ساقط نکرده باشد. و بعد از وقوع عقد متوجه شود که مورد معامله معیوب بوده. و این عیب در زمان فروش وجود داشته و از خریدار مخفی مانده است، می تواند معامله را فسخ کند.

نحوه طرح دعوی تایید فسخ قرارداد:

هر زمان که خریدار متوجه وجود عیب در مبیع شد، می تواند قرارداد را فسخ کند. و برای اعلام فسخ قرارداد بهتر است از طریق ارسال اظهارنامه، فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام نماید. پس از آن خریدار می تواند برای تثبیت فسخ خود، از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

برای ثبت دادخواست خریدار می تواند شخصاً یا توسط وکیل حقوقی اقدام به طرح دعوی به طرفیت فروشنده نماید. این نوع دعوی در دادگاه عمومی حقوقی، قابل رسیدگی است و دادگاه پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ، رسیدگی می کند. محکمه تنها تایید فسخ قرارداد را اعلام میکند. به همین دلیل اینگونه احکام صرفاً اعلامی بوده و نمی توان برای آنها اجراییه صادر نمود.

تایید فسخ قرارداد

چند نکته مهم در مورد تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع :

 • خریدار می تواند قرارداد را فسخ نکند و بجای آن تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را که اصطلاحاً ارش گفته می شود، از فروشنده بگیرد.
 • فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در کالا صرفاً برای مشتری قابل تصور است و در اصطلاح حقوقی این حق فسخ را خیار عیب می نامند.
 • تشخیص اینکه چه چیزی عیب محسوب می شود ، بر اساس عرف و عادت محل انعقاد قرارداد می باشد.
 • عیب کالای فروخته شده باید در حدی باشد که کالا از مالیت خارج نشود. چنانچه عیب کالا موجب خارج شدن مال از مالیت شود، قرارداد منعقده باطل خواهد بود.
 • وجود عیب در کالا در زمان انعقاد عقد، از شرایط اساسی اِعمال این حق است. بنابراین اگر پس از انعقاد قرارداد و بعد از تحویل کالا به خریدار، عیبی در آن ایجاد شود، خریدار حق فسخ نخواهد داشت.
 • اِعمال خیار عیب برای مشتری، پس از اطلاع به وجود عیب در کالا، فوری است.
 • چنانچه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، از وجود عیب اطلاع داشته باشد؛ نمی تواند از حق فسخ خود استفاده کند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه در خصوص :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل:

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل: قانونگذار برای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور، این قابلیت را پیش بینی کرده است که بتوان از طریق اداره اجرای ثبت، آنها را وصول نمود. چک- قراردادهای تسهیلات بانکی- سند ازدواج از مهم ترین و رایج ترین اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. اسناد رسمی تعهد آور مانند: سند رهنی- سند رسمی تعهد به پرداخت وجه نیز از جمله اسنادی هستند. که دارنده آن میتواند مستقیماً و بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول نماید.

چگونه می توان اجراییه ای را که توسط اداره ثبت صادر شده است ، باطل کرد؟.

در بسیاری از موارد پیش آمده که شخصی ملکی را به موجب سند عادی خریداری کرده. و پیش از انتقال سند ملک بصورت رسمی، ملک خریداری شده توسط شخص ثالثی و از طریق اداره اجرای ثبت، توقیف شده است. در این موارد خریدار می تواند با کمک یک وکیل ملکی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح کند.

ابطال اجراییه ثبتی

نحوه طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی:

هر شخصی که سندی لازم الاجرا یا سند رسمی تعهد آوری در اختیار خود داشته باشد، فرض بر این است که طلبکار است. و طرف مقابل به او مدیون می باشد. و متعهد یا مدیون به دارنده سند این اجازه را داده است که بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول کند.

اما در برخی اوقات دستور اجرای سند، مخالف با مفاد سند بوده یا اینکه مخالف با قوانین صادر شده است. در اینگونه موارد می توان به عملیات اجرایی اعتراض نمود. چنانچه دستور اجرا مخالف با مفاد سند یا قانون باشد. یا اینکه مستندات شخص معترض، سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، این اعتراض به اداره اجرای ثبت ارسال می شود. و آن مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود.
اما گاهی عملیات اجرایی خاتمه یافته و یا اینکه مستندات شخص معترض، اسناد عادی است. در اینگونه موارد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض و دادخواست شما، دادگاه خواهد بود.

خواهان دعوی ابطال اجراییه ثبتی چه کسی است؟.

هر شخصی که دستور اجرای صادر شده را مخالف با مفاد سند رسمی یا مخالف با قانون بداند، می تواند به عنوان خواهان، اعتراض خود را نسبت به دستور اجرای صادر شده، ثبت کند. این دعوی به طرفیت شخصی که اجراییه را صادر نموده است، صادر خواهد شد.

چنانچه عملیات اجرایی در حال اجرا باشد و هنوز خاتمه نیافته باشد، خواهان می تواند ضمن ثبت دادخواست خود، توقیف عملیات اجرایی را نیز بخواهد. در این صورت دادگاه، چنانچه دلایل خواهان را قوی تشخیص دهد، توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

هر چند در این مقاله به صورت مختصر راهکار ابطال عملیات اجرایی ثبتی توضیح داده شد؛ اما از آنجایی که درهر دعوایی باید شرایط شکلی ویژه آن دادخواست رعایت شود. و بجهت اینکه اشخاص عادی از این شرایط و نحوه صحیح طرح دعاوی مطلع نیستند. ، بهتر است از ابتدا از تجربیات یک وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور ملکی بهره مند شوید. جهت اخذ مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی:

نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی: شاید برای شما پیش آمده باشد که در دفترخانه ای حضور پیدا کردید اما پس از ثبت سند متوجه شده اید که مطالب درج شده در سند با آنجه شما اظهار داشته اید مغایرت دارد. قانونگذار برای اینکه اشخاص نتوانند از قدرت و اختیار خود سوء استفاده کنند. و حقیقت تحریف نشود، جرم جـعل مفادی را پیش بینی نموده است.

تعریف جعل مفادی :

جعـل مـفادی عبارت است از تحریف در حقیقت، بی آنکه خدشه ای در ظاهر سند یا نوشته ایجاد شود.

نکاتی در مورد جعل مفادی توسط وکیل کیفری:

 • این نوع رفتار مجرمانه به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری شده است.
 • موضوع این جرم سند و نوشته خواهد بود و نمی توان این جرم را به اشیاء تسری داد.
 • جرم جعل معنوی صرفاً توسط کارکنان ادارات دولتی یا مراجع قضایی یا مامورینی که طبق قوانین ملزم به تنظیم اسناد رسمی هستند، قابل تحقق است. بنابراین اگر اشخاص عادی یا شاغلینی که خارج از موارد مذکور باشند، حقیقتی را برعکس نمایند، عنوان مجرمانه رفتار آنها جعل معنوی یا مفادی نبوده. هر چند رفتار ارتکابی آنها تحت عنوان مجرمانه دیگری قابل تعقیب می باشد. جهت اطلاع بیشتر با وکیلانه تماس حاصل فرمایید.
 • برای اثبات جرم جـعـل معنوی مانند دیگر جرایم، باید سه رکن تشکیل دهنده جرم : رکن قانونی- مادی و معنوی احراز شود.

جعل مفادی

مصادیق جرم جعل مفادی:

تغییر موضع یا مضمون سند. مانند اینکه دارنده دفتر اسناد رسمی، عقد بیع را بصورت قولنامه جلوه دهد. یا عقد غیر قطعی را بصورت قطعی جلوه دهد.

تحریف و تغییر گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تحریف در گفته های یکی از طرفین. مانند اینکه کسی که صورت جلسه دادگاه را می نویسد، مثلاً منشی دادگاه، اقرار یکی از طرفین را بر عکس و منقلب کند.

امر صحیحی را باطل جلوه دادن یا بر عکس آن، باطل جلوه دادن یک امر صحیح. مانند اینکه با تنظیم یک سند به تاریخ قبل از وکالتنامه ای که باطل شده است، سعی در انتقال ملک بصورت صحیح داشته باشند.

آنچه را که به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. مانند اینکه منشی دادگاه، اظهارات خوانده دعوی مبنی برا ینکه می گوید من سندی را امضا نکرده ام، امضا کرده جلوه دهد. و بر خلاف اظهارات شخص ، بنویسد.

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

شکایت جعل و پیگیری آن توسط وکیل:

شکایت جعل و پیگیری آن توسط وکیل: جعل که در لغت به معنای ساختن و ایجاد کردن یا دگرگون و منقلب کردن است. ، یکی از جرایمی است که در قانون مجازات ایران جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
در علم جزا و جرم شناسی مفهوم جعل عبارت است از: منقلب کردن متقلبانه حقیقت برای ورود ضرر به دیگری. یا ساختن و تغییر دادن توام با حیله یک نوشته یا شیء ، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا هر شخص دیگر و به ضرر دیگری.

جرم جعل و عناصر تشکیل دهنده ی آن:

جـعل نیز مانند سایر جرایم دیگر، برای تشکیل نیاز به وجود سه رکن قانونی- مادی و معنوی دارد. و در صورت نبود و عدم احراز هر یک از این ارکان، جرم ثابت نمی شود. در ادامه هر یک از این ارکان توسط وکیل کیفری بررسی خواهد شد.

جعل

عنصر قانونی جرم جـعل:

موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات انواع این جرم را تعیین نموده است. البته تعریف قانونی این جرم در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان شده است. اما از آنجا که دامنه این عنوان مجرمانه وسیع است، به تشخیص قانونگذار هر نوع از جعل، مجازات مخصوص خود را دارد. به عبارت روشن تر، جعل ممکن است توسط شخص عادی یا یک کارمند رسمی و در مورد اسنادی که تحت اختیار ایشان می باشد واقع شود. یا اینکه جعل نسبت به سند عادی یا سند رسمی انجام شود. پر واضح است که مجازات مرتکبین نیز به تناسب نوع اسناد و مدارک جعل شده  نیز متفاوت خواهد بود. و قانونگذار در برخی از عناوین جـعل، مجازات بیشتری در نظر گرفته است.

عنصر مادی جرم جعل :

جرم جـعـل هم به صورت مادی و هم به صورت جـعل معنوی قابل تحقق است. بر خلاف جعـل مادی که با خدشه و ایجاد تغییر در سند و نوشته یا شیء ایجاد می شود. ، در جعل معنوی ، حقیقت منقلب می شود، بدون اینکه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته وارد شود. برای اطلاع بیشتر از عنوان مجرمانه جعل معنوی کلیک کنید.

جـعل یکی از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی، در مورد هر یک از مصادیق آن مجازات تعیین شده است. به عنوان مثال عنوان مجرمانه و میزان مجازات در جعل احکام یا امضاء و مهر مقامات دولتی با جعل اسناد عادی متفاوت خواهد بود.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

موضوع این جرم سند و نوشته اعم از رسمی یا غیر رسمی و سایر اشیائی است که در قانون جـعل آنها جرم محسوب شده است. مانند جـعل تمبر- منگنه و علامت تعیین عیار طلا و نقره- علامات ادارای-امضاء – مهر و اسکناس و سکه.

عنصر روانی در جرم جعل:

سوء نیت مرتکب و علم او به مجرمانه بودن عملش باید احراز گردد. علاوه بر این علم مرتکب به جـعـلی بودن سند و قصد او برای استفاده از آن برای ورود به دیگری نیز از مواردی است که باید در مرجع قضایی احراز شود .

مصادیق جرم جعل بر اساس آنچه در قانون آمده است:

 • ساختن نوشته یا هر نوع سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در مقام دفاع یا مطالبه مال قابل استناد باشد، از مصادیق این جرم است.
 • ساختن مهر- اثر انگشت یا امضای شخص رسمی و غیر رسمی و هر علامتی که در زیر سند و نوشته درج شود. ، به نحوی که بتوان آن را به دیگری انتساب داد، جـعل محسوب می شود.
 • تغییر و تحریف بر سند یا نوشته اصلی با خراشیدن- تراشیدن-قلم بردن-الحاق نوشته- پاک کردن و ناخوانا کردن قسمتی از متن سند نیز از موارد این جرم محسوب می شود.
 • جلو انداختن تاریخ مندرج در سند یا به تاخیر انداختن آن تاریخ نیز ازمصادیق این جرم است.
 • الصاق یک نوشته به نوشته دیگر نیز از موارد جـعل محسوب می شود. مانند آنکه بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر منضم نمایند. و از این طریق یک نوشته جدید و واحد ایجاد کنند.
 • استفاده از مهر دیگری بدون اذن صاحب مهر نیز از مصادیق جعل محسوب می شود.

چند نکته بسیار مهم در مورد تحقق جرم جعل:

 1. جـعـل زمانی جرم محسوب می شود و قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد. برای مثال: جعلِ یک نوشته جعلی یا تقلبی ، جرم محسوب نمی شود.
 2. این جرم از جرایمی است که مطلق بوده و صرف ورود ضرر بالقوه برای احراز آن کافیست. اما ورود ضرر به دیگری به نحو احتمالی که ناشی از این عمل باشد نیز باید احراز شود.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه طرح شکایت یا پیگیری پرونده خود با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

حکم معامله به قصد فرار از دین:

حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ قلمداد می کرد. اما در حال حاضر حکم اینگونه معاملات صحیح است؛ مگر اینکه شرایط مندرج در قانون و ماده 218 قانون مدنی در معامله صورت گرفته، صدق کند.

قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال 1370، اصل را بر صحت معاملات گذاشت. و معاملات به قصد فرار از دین را نیز در پناه اصل صحت معاملات برشمرد. مگر اینکه آن معامله به قصد فرار از دین و بصورت صوری منعقد شده باشد که در اینجا آن معامله باطل خواهد بود.

اضافه کردن عبارت صوری بودن معامله در کنار معامله ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است؛ هیچ تاثیری برای طلبکاران نداشت. چرا که اساساً تمامی معاملات صوری، بجهت نداشتن قصد واقعی برای انعقاد معامله، باطل می بود. اما هدف قانونگذار از وضع این ماده و درج عبارت صوری بودن در کنار معـامله به قـصد فرار از دین و در نهایت حکم به ابطال آن چه بوده است؟

در ادامه معاملات با قصد فرار از دین را بصورت مفصل توضیح خواهیم داد. و نحوه ابطال اینگونه معاملات را توسط وکیل حقوقی بیان خواهیم نمود.

معامله به قصد فرار از دین

حکم معامله به قصد فرار از دین :

هر چند قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی در سال، 1370 معاملات با قصد فرار از دینی را که صوری باشد، باطل اعلام نمود. اما این موضوع نافی نافذ بودن معاملات با قصد فرار از دین نیست. چرا که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394، معـامله به قـصد فرار از دین را غیر نافذ اعلام نمود .

در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر، بجهت عدم وجود عنصر قصد، باطل بوده. اما معاملات واقعی با انگیزه فرار از دین را در برابر طلبکار غیر نافذ تلقی کرده است. به عبارت روشن تر ، هرچند این معاملات در پناه اصل صحت قرارداد ها بوده و بین دو طرف قرارداد نافذ تلقی میگردد. اما برای شخص طلبکار غیرنافذ تلقی می شود. و او می تواند از طریق طرح دعوی حقوقی عدم نفوذ آن را اعلام نماید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و دریافت نوبت جهت ملاقات حضوری با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل:

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل: در برخی موارد در معاملات منعقد شده بین طرفین، حق فسخ قرارداد درج می گردد. به عبارت بهتر در قرارداد منعقده، درج می شود یکی از طرفین یا هر دو آنها ظرف مهلت مشخصی، حق فسخ قرارداد را دارد. در اصطلاح حقوقی به این حق فسخ ، خیار گفته می شود.

چنانچه صاحب حق فسخ، تصمیم فسخ قرارداد را داشته باشد، باید این تصمیم را به طریقی به طرف دیگر اعلام کند. بهترین راه برای اعلام این تصمیم ارسال اظهار نامه رسمی خواهد بود. برای تنظیم اظهارنامه با ما تماس بگیرید.

تایید فسخ معامله

از تاریخ اعلام فسخ معامله به طرف دیگر، آن معامله فسخ شده محسوب می شود. لیکن برای اینکه در آینده برای شخص ذی نفع مشکلی پیش نیاید، بهتر است از طریق دادگاه این فسخ تایید شود.

نحوه طرح دعوای تایید فسخ معامله:

شخصی که معامله را فسخ کرده است یا طرف دیگر معامله، می تواند از طریق وکیل پایه یک دادگستری یا شخصاً اقدام به طرح دعوی تایید فسخ معامله نماید. پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی که صالح به رسیدگی می باشد، دادگاه وارد رسیدگی می شود. و با بررسی اسناد ارائه شده از جانب طرفین و با احراز اعلام فسخ معامله، حکم به تایید فسخ معامله صادر می کند.

اعلام فسخ معامله به عنوان دفاع خوانده در دادگاه:

گاهی تایید فسخ معامله به صورت یک دعوی مستقل مطرح نمیشود. بلکه به عنوان دفاع خوانده دعوی مطرح می گردد. مانند اینکه شخصی علیه شما دعوایی را در مورد معامله ای مطرح می کند و الزام شما به انجام تعهدات مندرج در قرارداد را می خواهد. در این موارد شما به عنوان دفاع خود به فسخ قرارداد منعقد شده اشاره می کنید.

نحوه اجرای رای:

حکم تایید فسخ معامله، صرفاً فسخ معامله را در گذشته اعلام می نماید. بنابراین این دعوی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

یک نکته مهم در خصوص فسخ معامله:
فسخ معامله زمانی صحیح است که مدت اعمال این حق در قرارداد مشخص و معلوم گردد. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، حق فسخ قرارداد را داشته باشد؛ اما مدت اِعمال این حق مشخص نباشد، شرط فسخ مندرج در قرارداد و به تبع آن معامله باطل خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق مشاوره تلفنی و اخذ نوبت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن:

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

تایید بطلان قرارداد

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان: احداث هر ساختمانی براساس نقشه ایست که از پیش تهیه شده است. و اساساً ساختمان باید مشخصات نقشه ترسمی را داشته باشد. با این حال ممکن است در حین ساختِ ساختمان به دلایلی، تغییراتی در آپارتمان و مشخصات آن ایجاد گردد. و بر این اساس متراژ آپارتمان با آنچه که در نقشه تاییدی شهرداری و قرار داد پیش فروش آپارتمان با پیش خریدار منعقد شده است مغایرت کند. در این مبحث مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آیارتمان از نظر وکیل ملکی بررسی می شود.

مطالبه مابه التفاوت

نحوه طرح دعوی مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

هر گاه ساختمانِ احداثی با آنچه که در قرار داد میان طرفین منعقده شده، مغایرت داشته باشد. ، شخصی که تفاوت متراژ بنا موجب ورود ضرر به او شده است، میتواند مبلغ مورد اختلاف را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.

یک نکته مهم:

بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، چنانچه مساحت آپارتمان پیش فروش شده، کمتر از پنج درصد از کل متراژ مورد توافق طرفین باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان را ندارند. و شخص ذی نفع باید این میزان از تفاوت را بر اساس قیمتی که در قرارداد توافق شده، بپردازد. اگر اختلاف در متراژ آپارتمان پیش فروش شده بیش از پنج درصد از کل مساحت مورد توافق باشد. ، پیش فروشنده حق فسخ معامله را نخواهد داشت. اگر چه این اختلاف متراژ به ضرر او باشد. اما پیش خریدار در صورتی که متضرر باشد، دو راهکار پیش رو دارد.

 1. می تواند قرارداد پیش فروش آپارتمان را فسخ کند.
 2. پیش خریدار می تواند قیمت کسری مساحت را معادل نرخ روز و بر اساس نظر کارشناس، از پیش فروشنده دریافت کند.

طرح دادخواست حقوقی:

چنانچه قصد طرفین دریافت مطالبه قیمت باشد، باید دادخواست حقوقی مطرح شود. معمولاً این دعوی را پیش خریدار مطرح میکند. چرا که تکلیف پیش فروشنده در صورت کسری مساحت مشخص است. و چنانچه کسری متراژ آپارتمان موجب ورود ضرر به او گردد، باید دادخواست مطالبه وجه بجهت مازاد مساحت فروخته شده و معادل همان مبلغ مندرج در قرارداد را مطرح کند.

اگر متراژ مورد اختلاف، بیش از پنج درصدِ کل مساحت مندرج در قرارداد پیش فروش باشد، و خریدار قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد. ، دادخواست حقوقی او مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت ملک خواهد بود. دادگاه پس از رسیدگی و بررسی دلایل ابرازی طرفین، در صورتی که اظهارات پیش خریدار صحیح باشد و اختلاف در متراژ آپارتمان بیش از پنج درصد مساحت مورد توافق طرفین باشد. ، موضوع را جهت تعیین نرخ روز هر متراژ آپارتمان به کارشناس ارجاع می شود.

مشاوره با وکیلانه:

بدون شک ، دریافت مشاوره از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر ملکی، موجب خواهد شد، تا بهترین عنوان دعوی و بهترین راهکار رسیدن به حقوقتان ، ارائه شود. لذا پیشنهاد می شود، قبل از هر گونه اقدامی از وکیلانه مشاوره بخواهید.
تماس با ما جهت مشاوره تلفنی و حضوری: 09127246413