اثر طلاق در وراثت :

اثر طلاق در وراثت : بعد از واقعه ی طلاق، رابطه سببی بین زوجین که یکی از شرایط تحقق ارث می باشد، از بین رفته و به همین دلیل زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد.  مگر اینکه طلاق به صورت رجعی باشد و فوت در زمان عده رخ دهد. پس اگر مردی زن خود را طلاق دهد، طلاق از نوع رجعی خواهد بود. در این صورت چنانچه هر یک از زوجین در ایام عده، فوت کنند، دیگری از او ارث خواهد برد.

شرایط ارث بردن پس از طلاق و اثر طلاق در وراثت :

 • طلاق از نوع رجعی باشد: هر گاه مردی متقاضی طلاق همسر خود باشد، طلاق از نوع رجعی خواهد بود. در این صورت مرد می تواند تا قبل از پایان ایام عده ، به همسر خود رجوع کند. چنانچه مرد در ایام عده به همسرش رجوع کند، روابط شرعی و زناشویی زوجین به حالت قبل از طلاق بر میگردد. اگر نوع طلاق بائن باشد، یعنی متقاضی طلاق زوجه باشد یا طلاق بصورت توافقی انجام گیرد، با وقوع طلاق و فوت هر کدام، دیگری ارث نخواهد برد.
 • فوت در زمان ایام عده محقق شود: دومین شرط موثر برای ارث بردن زوجین پس از طلاق، وقوع فوت در ایام عده است. به عبارت بهتر، تنها زمانی زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد، که فوت یکی از آنها در ایام عده زناشویی باشد. در غیر اینصورت موضوع ارث بری زوجین منتفی خواهد بود.
 • زوجیت بر اثر نکاح دائم باشد. زن و شوهر در صورتی که بواسطه عقد دائم مزدوج شوند، از یکدیگر ارث خواهند برد.

اثر طلاق در وراثت

در موارد زیر طلاق مانع از ارث خواهد بود:

 1. چنانچه طلاق رجعی بوده، اما فوت بعد از ایام عده باشد.
 2. هر گاه نوع طلاق بائن باشد.
 3. طلاق بصورت خلع باشد و زوجه در ایام عده به زوج رجوع نکند. چرا که با رجوع زوجه به زوج در ایام عده، طلاق خلع به رجعی تبدیل خواهد شد.

نکته مهم در مورد اثر طلاق در وراثت:

هر گاه زوج بر اثر مرض، همسر خود را طلاق بدهد و در ظرف یکسال از واقعه طلاق، بر اثر همان مریضی فوت کند، زن از شوهر خود ارث می برد. به شرط آنکه زن هنوز ازدواج نکرده باشد. حتی اگر نوع طلاق بصورت بائن باشد .

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع از نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت و همچنین نحوه مطالبه مهریه از میراث متوفی با وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور حسبی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

ارث فرزند خوانده:

ارث فرزند خوانده: بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، اشخاص فاقد فرزند، در صورت داشتن شرایطی ، می توانند کودکان بی سرپرست را به عنوان فرزند خوانده قبول کنند. بنابراین زوجین و مجردین، در صورت وجود شرایط مندرج در این قانون، می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزند خواندگی قبول کنند.

پرداخت هزینه های فرزند خوانده:

مطابق با ماده 15 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1392، در خواست کنندگان سرپرستی می بایست تمامی هزینه های کودک را متقبل شوند. این هزینه ها شامل هزینه های مربوط به تربیت کودک و تحصیل افراد تحت سرپرستی می باشد. این حکم حتی پس از فوت سرپرست تا زمان تعیین سرپرست جدید جاری خواهد بود. و سرپرست کودک باید این هزینه ها را پرداخت نماید .

فرزند خوانده

تکالیف سرپرست و  فرزند خوانده :

قانون مربوط به کودکان بی سرپرست در مورد وظایف سرپرست و شخص تحت سرپرستی، تکالیفی را تعیین نموده است . و حتی تکالیف مالی از جمله نفقه فرد تحت سرپرستی و تکالیف مربوط به تربیت او را به مانند وظایف اولیاء با فرزندان طبیعی خود دانسته است. همینطور فرد تحت سرپرستی هم باید مانند اولیای طبیعی خود، در هر صورتی به سرپرست خود احترام بگذارد. اما علیرغم تعیین حقوق و تکالیف مالی و تربیتِ فرد تحت سرپرستی،  هیچ بحثی در مورد ارث بردن فرزند خوانده به میان نیامده است.

در حقیقت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در مورد مباحث نگهداری- تربیت و نفقه و احترام بین فرزند خوانده و سرپرست او تعیین تکلیف نموده است. و این وظایف را مانند رابطه والدین طبیعی با فرزند خود دانسته است . امـا در مورد ارث بردن هیچ تکلیفی وضع نشده است.

 ارث بردن فرزند خوانده:

از آنجا که قانون مدنی در مورد شرایط تحقق ارث صراحتاً بیان نموده است که ارث بردن به وسیله رابطه سببی و نسبی محقق خواهد شد. و در قوانین خاص دیگر صحبتی از ارث بردن فرزند خـوانده به میان نیامده. نتیجه این است، که فرزند خوانده بجهت اینکه در رابطه نسبی و سببی قرار نمی گیرد، نمی تواند جزء وارثین محسوب شود.

ضمانت های اجرایی تامین هزینه های مالی:

قانونگذار برای تامین پرداخت هزینه های مالی کودک تحت سرپرستی، و به دلیل ارث نبردن او، ضمانت هایی جهت تامین هزینه های مالی او قرار داده است. مانند بیمه عمر به نفع فرزنـد خوانده. یا تملیک بعضی از اموال سرپرست به نام فرزنـد خـوانده و …

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره اعم از تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح:

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح: چنانچه شخصی مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، در صورتی که بخواهد شکایت کند، می بایست اقداماتی را انجام دهد. مهم ترین عامل برای محکومیت ضارب، اثبات ضرب و جرح می باشد.

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح:

 • در اولین مرحله می بایست با پلیس 110 تماس گرفته شود. تا ماموران انتظامی در محل وقوع جرم حاضر شده و آثار و علائم موجود را کشف و ضبط نمایند. و آنچه حادث شده است را صورت جلسه نموده و اسامی شهود و حاضرین را در صورتجلسه درج نمایند.در صورتی که نکته حائز اهمیتی در صورت جلسه درج نشده باشد، از مامورین تقاضا نمایید که آن را در گزارش خود درج کند.
 • در مرحله بعد، در صورتی که مجروح به بیمارستان منتقل شود، معمولاً در بیمارستان ها واحد های کمک یار یا پزشکی قانونی مستقر می باشد. که با مراجعه به آن قسمت، مدارک و معاینات لازم جهت ارجاع به پزشکی قانونی در اختیار شما قرار می گیرد. و پس از مرخص شدن از بیمارستان با ثبت شکواییه و ارجاع به دادسرای محل وقوع جرم، نامه پزشکی قانونی در اختیار مجروح قرار خواهد گرفت. و پس از مراجعه به پزشکی قانونی، میزان جراحت مشخص شده و به دادسرا اعلام می گردد.

ضرب و جرح

چند نکته مهم در مورد ضرب و جرح:

 • اگر جراحت به اندازه ای نیست که نیاز به بیمارستان باشد، با حفظ علائم، شکواییه را ثبت نمایید. و با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، نامه پزشکی قانونی را دریافت نمایید. توصیه می شود در این مواقع، قبل از هر گونه اقدامی ، از یک وکیل متخصص در امور کیفری، مشاوره بگیرید.
 • در صورتی که پزشکی قانونی در دسترس شما نباشد. یا امکان مراجعه به پزشکی قانونی برای بزه دیده وجود نداشته باشد. یا با وجود ایام تعطیلات متوالی ، امکان مراجعه به پزشکی قانونی، با تاخیر مواجهه شود، حتماً از جراحت حادث شده، عکس برداری نمایید .
 • بعد از مراجعه به پزشکی قانونی، در صورتی که وقوع بزه توسط ضارب، محرز گردد، با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. و دادگاه با توجه به مدارک موجود، صدور حکم محکومیت به دیه و تعزیر مقرر در قانون را صادر می نماید.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

نکاتی در خصوص قصور پزشکی و مسئولیت پزشک:

نکاتی در خصوص قصور پزشکی و مسئولیت پزشک: قصور در لغت به معنای خطا و کوتاهی میباشد. در اصطلاح حقوقی واژه ی قصور به بی احتیاطی، بی مبالاتی و نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات اطلاق می شود.

بی احتیاطی به صورت فعل محقق می شود. لیکن انجام عمل، بدونِ دقت لازم است. بی مبالاتی، به صورت ترک فعل محقق میگردد. بدین شکل که فرد وظیفه ای را به عهده داشته؛ اما به آن عمل نکرده است. نداشتن مهارت چه از نظر علمی و چه از منظر عملی مورد توجه است. و در صورتی که فرد مهارت کافی در انجام عمل را نداشته باشد، دچار قصور شده است. عدم رعایت نظامات به منظور عدم رعایت مقررات و و سلسله مراتبی است که وضع شده است. و بدون در نظر گرفتن آنها قصور محقق می شود.

قصور پزشکی

مسئولیت پزشکی در قوانین حقوقی:

اصولاً در علم حقوق، پزشکان، با توجه به ماده 495 قانون مجازات اسلامی، دارای مسئولیت هستند. و هرگونه تلف یا صدمه بدنی در صورتی که مطابق مقررات پزشکی و موازین قانونی نباشد و با توجه به مصادیق تقصیر به وقوع بپیوندد، برای پزشک موجب دیه است.

تاثیر دریافت رضایت نامه در مسئولیت پزشک:

در بسیاری از موارد، پزشک برای رفع مسئولیت خود از بیمار یا در صورت نابالغ بودن- مجنون بودن یا بیهوشی، از ولی بیمار رضایت اخذ می نماید. برائت نامه یا رضایت نامه صرفاً متوجه رفع قصور پزشک می باشد. اما در صورت احراز هرگونه تقصیر، پزشک مسئول است.

تفاوت قصور و تقصیر پزشکی:

تـفاوت قصور پزشکی و تقصیر در عمد و غیر عمد بودن آن می باشد. در صورتی که فعل بدون قصد نتیجه واقع شود و بر مبنای چهار رکن قصور باشد، صرفاً موجب پرداخت دیه خواهد بود. و اخذ برائت نامه در این حالت موثر و نافی مسئولیت پزشک می باشد.

لکن اگر عمل پزشک به صورت عمدی و با قصد نتیجه یا بصورت عملی که نوعاً موجب بروز جراحت واقع شود، باشد، تقصیر پزشک محقق شده. که موجب دیه و تعزیر مقرر در قانون می باشد. و اخذ رضایت نامه یا برائت نامه برای این نوع عمل مبتنی بر تقصیر، بی اثر است.

سرپیچی از دستورات پزشک:

در مواردی که پزشک، دستوراتی به پرستار یا شخص بیمار در جهت مداوا ارائه می نماید، پزشک مطابق با آنچه گفته است، ضامن است. اما اگر بیمار یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و آسیب می گردد و به آن عمل کند ، پزشک ضامن نبوده ، بلکه صدمه و آسیب متوجه پرستار یا بیمار خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی به شکایات از پزشک و قصور پزشکان:

مرجـع صالح به رسیدگی به این نوع شکایات، شعب خاصی از دادسرای عمومی و انقلاب می باشد. که پس از ثبت شکایت، مرجع قضایی با ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی موضوع را بررسی می نماید. و در صورتی که قصور یا تقصیر در کمیسیون پزشکی قانونی و با بررسی پرونده بیمارستانیِ شخص، ثابت گردد. ، با قرار جلب به دادرسی، پرونده جهت صدور حکم، اعم از دیه یا تعزیر در دادگاه کیفری مطرح می گردد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

جرم تخریب+پیگیری پرونده توسط وکیل:

جرم تخریب+پیگیری پرونده توسط وکیل: تخریب به معنای وارد کردن خسارت عمدی به اموال دیگران یا از بین بردن آن می باشد. طبق قانون مجازات اسلامی، ورود ایراد خسارت یا از بین بردن اموال دیگران جرم محسوب می شود. و مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در ادامه شرایط تحقق این جرم از نگاه وکیل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

جرم تخریب

ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب:

برای اینکه بتوانیم هر فعل یا ترک فعلی را جرم قلمداد کنیم، باید سه عنصر تشکیل دهنده آن جرم موجود باشد. این سه عنصر، قانونی- مادی و معنوی نامیده می شوند. وجود هر سه عنصر در کنار یکدیگر موجب تحقق یک عنوان مجرمانه خواهد بود. در ادامه شرایط تحقق جرم تخریب مورد بررسی قرار می گیرد.

رکن قانونی جرم تخریب :

اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده هر جرمی، عنصر قانونی آن جرم است. چرا که بر اساس اصل کلی برائت هیج فعل و ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه به موجب قانون جرم شناخته شود.
عنصر قانونی جرم تخریب در ماده 675 الی 689 قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن، پیش بینی شده است.

رکـن مادی جرم:

مجموع رفتار فیزیکی مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت وقوع جرم را رکن مادی جرم می گویند. در جرم تخـریب رفتار فیزیکی مرتکب با نابود کردن و از بین بردن کلی مال یا ایجاد خسارت به روی مال، محقق می شود. این رفتار فیزیکی معمولاً با یک فعل مثبت اتفاق می افتد . گاهی ترک فعل مرتکب ، می تواند موجب ورود خسارت به اموال دیگری شود. در این موارد نیز در صورت شرایط لازم، می توان مسبب این امر را تحت عنوان تخریب، مورد تعقیب قرار داد.

 • شرایط لازم جهت تحقق جرم تخریب عبارت است از:
 • مالیت داشتنِ مال مورد تخریب، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع.
 • تعلق مال موضوع جرم به دیگری.
 • ورود ضرر به صاحب مال.
 • لزوم وجود رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و ورود خسارت به مالِ موضوع جرم.

رکـن معنوی جرم تخریب:

داشتن سوء نیت برای مرتکب جهت ورود خسارت به مال دیگری، یکی از شرایط لازم جهت اثبات این جرم است. به عبارت بهتر علم و رفتار عامدانه مرتکب در جهت ایجاد ضرر به دیگری را رکن معنوی جرم می گویند.

چند نکته مهم در خصوص این جرم:

 • تخریب اموال، اعم از مال منقول یا غیر منقول، در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. و برای مرتکب، مجازات پیش بینی شده است.
 • مجازات تخریب بستگی به منقول بودن یا غیر منقول بودن مال، متفاوت است.
 • تخریبِ داده های سامانه های رایانه ای و مخابراتی نیز جرم محسوب می شود و برای آن مجازات پیش بینی شده است.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع بیشتر از قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن این جرم و نحوه اِعمال تخفیف مجازات در این جرم با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

شرایط تحقق ارث+ تقسیم ارث توسط وکیل دادگستری:

شرایط تحقق ارث+ تقسیم ارث توسط وکیل دادگستری: مطابق با قوانین وضع شده در مورد ارث، با موت حقیقی یا موت فرضی هر شخصی، موجبات ارث به وجود می آید. پس با مرگ مورث، موجبات تحقق ارث و استحقاق ترکه به ورثه ایجاد می شود.

تعیین لحظه مرگ از جهت تحقق ارث، اهمیت فراوانی دارد. چرا که پس از تعیین لحظه فوت، مشخص می شود که ورثه چه کسانی هستند و تاریخ شرکت ورثه در ترکه نیز در همین لحظه مشخص می گردد.

احراز لحظه مرگ متوفی:

به طور معمول، لحظه فوت متوفی با سند خلاصه مرگ و ثبت واقعه فوت در شناسنامه و ابطال شناسنامه انجام می شود. اهمیت تعیین زمان فوت در جایی است که میان درگذشتگان حالت توارث ایجاد شود. به این معنا که هر شخصی که بعد از فوت دیگری زنده باشد، ارث می برد.

فوت شخص ، یکی از مهم ترین شرایط تحقق ارث:

فـوت واقعی: به این معنا که با جدا شدن روح انسان از کالبد و جسم او و با از کار افتادن قلب ، مغز و سایر جوارح انسان، مرگ واقعی رخ می دهد.

 فوت فرضی: چنانچه از غیبت فردی مدت طولانی گذشته باشد و هیچ خبری از او نرسد، به طوری که احتمال مرگ او بیشتر از زنده بودنش باشد. ، می توان از طریق دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی او را خواست. به این معنا که دادگاه رسماً اعلام نماید که شخص مفقود شده، مرده محسوب می شود. در مورد نحوه درخواست صدور موت فرضی، از وکیل متخصص در امور حسبی مشاوره بگیرید.

شرایط تحقق ارث

غایب مفقود الاثر: کسی که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و هیچ خبری از وی بدست نیاید، غایب مفقود الاثر نامیده می شود. غایب مفقود الاثر از نظر حقوقی دارای وضعیت و تکالیف خاصی خواهد بود . یکی از این تکالیف، تعیین وضعیت اموال او و وضعیت فرزندان و همسر وی می باشد. چرا که نباید به دلیل غیبت شخص، زندگی دیگران مختل شود. به همین دلیل در قوانین ما مواعدی مشخص شده است|، که با گذشت این مواعد، فرد مرده تلقی می شود و حکم موت فرضی وی صادر می گردد.

قـرابت، دومین شرط تحقق ارث:

قرابـت یا خویشاوندی، یکی دیگر از شرایط تحقق ارث محسوب می شود. قرابت به دو طریق سببی و نسبی محقق می شود. قرابت نسبی به واسه رابطه خونی و زاد و ولد ایجاد می گردد. در قرابت نسبی نظام طبقاتی ارث وجود دارد . خویشاوندان نسبی مورث، به چند طبقه تقسیم می شوند. که در صورت وجود هر یک از وارثین در طبقه بالاتر، طبقات بعدی، ارث نخواهند برد.

در داخل هر طبقه نیز، درجه بندی وجود دارد و این درجه به نسبت نزدیکی و دوری رابطه و شمار نسل های واسطه وجود دارد. در داخل هر طبقه نیز ، خویشِ با درجه نزدیکتر، مانع ارث بردن خویش با درجه دورتر خواهد شد. مانند اینکه در صورت وجود اولاد برای متوفی، نوادگان متوفی ارث نخواهند برد. هر چند که فرزند و نوه در یک طبقه از ارث قرار دارند.

قرابت نسبی ویژه موردی است که ناشی از عقد نکاح یا در حکم عقد نکاح باشد. پس فرزند ناشی از زنا بدلیل عدم تحقق عقد نکاح، از پدر و مادر طبیعی خود، ارث نمی برد.

قـرابت سببی: در این نوع از خویشاوندی، وراثت تنها میان زن و شوهر است و به سایر خویشاوندان سببی مانند پدر زن و مادر زن یا پدر شوهر و مادر شوهر سرایت نمیکند. بنابراین به جز زن و شوهر، سایر خویشان سببی از متوفقی ارث نخواهند برد.

آیا می دانستید جنین نیز از متوفی ارث می برد؟! برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط ارث بری جنین، کلیک کنید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد ارث بردن جنین:

نکاتی در مورد ارث بردن جنین: براساس قانون مدنی ، چنانچه در زمان موت مورث، نطفه ای وجود داشته باشد، در صورت زنده متولد شدن، ارث خواهد برد. بنابراین هرگاه نطفه ای در زمان وفات متوفی وجود داشته باشد، با زنده متولد شدنش، وارث محسوب می شود؛ حتی اگر بلافاصله پس از به دنیا آمدن بمیرد.

شرایط ارث بردن جنین:

 1. انعقاد نطفه حمل در زمان فوت متوفی.
 2. زنده متولد شدن جنین.

رفع اختلاف برای زمان انعقاد نطفه جنین:

هر گاه در زمان انعقاد نطفه، اختلافی به وجود آید، این اختلاف توسط امارات قانونی رفع خواهد شد. به عنوان مثال: اماره قانونی فراش موجبِ مشخص شدنِ وجود نطفه جنین در هنگام وفات متوفی خواهد بود.

اماره فراش در ماده 1158 قانون مدنی نیز گنجانده شده است و این ماده قانونی اشعار می دارد: طفل متولد شده به شوهر نسبت داده می شود. ، به شرط آنکه از زمان نزدیگی تا تاریخ تولد، کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد.
بدین ترتیب در مورد وارث بودن و ارث بردن جنین نیز می توان از این اماره استفاده نمود. و چنانچه طفل در فاصله بین شش ماه تا ده ماه از تاریخ مرگ متوفی به دنیا بیاید، وارث محسوب می شود.

پیش بینی ایام شش ماه تا ده ماه به این جهت است که تولد طفل کمتر از شش ماهگی امکانپذیر نبوده. و چنانچه طفل قبل از شش ماهگی متولد شود، مرده به دنیا می آید. همچنین گذشتن بیش از ده ماه از تاریخ مرگ متوفی و تولد طفل، به این معناست که طفل متولد شده ناشی از متوفی نمی باشد.

ارث بردن جنین

زنده متولد شدن جنین، یکی دیگر از شروط ارث بردن جنین :

هر گاه حمل مرده به دنیا بیاید، ارثی نمی برد. چرا که تنها، حیاتِ پس از ولادت موجب انفصال کامل از مادر خواهد بود . اما اگر طفل زنده متولد شود و بلافاصله بعد از تولد فوت کند، وارث محسوب می شود و ارث می برد. چنانچه بر سر این موضوع که طفل در زمان تولد زنده بوده است و بعد از تولد فوت شده و اینکه از ابتدا مرده به دنیا آمده، اختلافی ایجاد گردد، اصل عدم حیات جاری می گردد.

سهم الارث جنین:

جنینی که نطفه او در زمان وفات منعقد شده باشد، در صورتی که زنده متولد شود، مانع ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه می شود. بنابراین تا جنین متولد نشود وضعیت ارث بردن او نیز مشخص نیست.  اگر تولد جنین موجب محرومیت دیگر وراث شود، تا زمان تولد او، ارث تقسیم نمی شود. مانند اینکه همسر متوفی در زمان فوت باردار باشد و بجز حمل خود هیچ فرزند دیگری نداشته باشد . در این صورت تا به دنیا آمدن جنین ، ترکه تقسیم نمی شود.
چنانچه تولد جنین مانع از ارث بری هیچ یک از ورثه نباشد و سایر ورثه تصمیم به تقسیم ارث داشته باشند، برای حمل متولد نشده، معادل سهم دو پسر از همان طبقه ای که حمل وجود دارد، کنار گذاشته می شود. و سهم بقیه ورثه بصورت علی الحساب تا تعیین تکلیف در مورد حمل، تقسیم می گردد. مانند آنکه همسر متوفی ، باردار باشد و علاوه بر حمل، دارای فرزند باشد، در اینصورت سهم معادل دو پسر کنار گذاشته می شود و بقیه ترکه تقسیم خواهد شد.

مشاوره در مورد ارث با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت و اخذ مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد سرقت تعزیری :

نکاتی در مورد سرقت تعزیری : در قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت به دو دسته تقسیم شده است. 1- سرقت های مستوجب حد2- سرقت های مستوجب تعزیر. سرقت های مستوجب حد به آن دسته از سرقت هایی گفته می شود که تمامی شروط چهارده گانه مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد. مجازات سرقت حدی توسط شارع تعیین شده است و تخفیف و تغییر آن امکانپذیر نیست.

اما در بسیاری از موارد عمل مرتکب تمامی شرایط چهارده گانه مندرج در ماده 268 را نداشته. و به همین دلیل قانونگذار سرقت های تعزیری را پیش بینی نمود و برای اینگونه جرایم، مجازات تعیین کرده است.

نکاتی در مورد سرقت های تعزیری:

سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وضع شده است. در ادامه شرایط لازم جهت تحقق این جرم توسط وکیل کیفری بررسی می شود.

سرقت تعزیری

 • ربایش یا همان وضع ید بر مال دیگری بدون رضایت صاحب مال، رکن رکین جرم سرقت است. به این معنا که مرتکب باید بدون اذن و اجازه صاحب مال، مال متعلق به او را از محلی به محل دیگر، منتقل کند.
 • جرم سرقت تنها نسبت به اموالی قابل تحقق است که قابلیت جابه جایی داشته باشند.(اموال منقول)
 • رضایت ظاهری مالک مال و در نتیجه تسلیم مال به سارق، نمی تواند موجب عدم تحقق جرم سرقت شود.به این معنا که اگر مالک در نتیجه خوف از سارق، مال را در اختیار او قرار دهد، این رضایت ظاهری، به منزله عدم تحقق جرم سرقت نیست.
 • هر مالی که از نظر عرف یا شرع ، ارزشمند باشد، می تواند موضوع سرقت قرار گیرد. البته داشتن ارزش بازاری ملاک نخواهد بود. و مالی که تنها برای صاحب آن با ارزش بوده مانند عکس های خانوادگی او نیز می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.

تعلق مال ربوده شده به دیگری از شرایط لازم جهت تحقق جرم سرقت تعزیری:

مال ربوده شده باید دارای صاحب باشد. به عبارت بهتر، ربودن اموال بلاصاحب مشمول عنوان سرقت تعزیری نخواهد بود. اما ربودن اموال گمشده در فرضی که دارای صاحب است، از موارد سرقت محسوب خواهد شد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از میزان مجازات انواع سرقت ها و نحوه اعمال تخفیف در مجازات سرقت تعزیری با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس: تدلیس در معامله یا فریفتن دیگری، یکی از مواردی است که در نظام حقوقی ممنوع بوده. و دارای ضمانت اجرایی هم برای قرارداد منعقد شده و هم شخص تدلیس کننده خواهد بود.
تدلیس به معنای پوشاندن عیوب کالای مورد معامله خواهد بود. یا اینکه نمایاندن و انتساب وصفی غیر واقعی و موهوم به مورد معامله برای ترغیب خریدار را تدلیس در معامله می گویند.

ضمانت اجرایی تدلیس در معامله

تدلیس کردن در معامله و پوشانیدن عیوب کالا از موارد فسخ معامله محسوب می شود. گاهی انتساب اوصافی به مورد معامله جهت ترغیب خریدار به خرید کالا، نه تنها دارای ضمانت اجراییِ فسخ معامله خواهد بود. ، بلکه در صورت وجود سایر شرایط، می تواند از موارد کلاهبرداری محسوب شود. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه در چنین مواردی از یک وکیل کیفری مشاوره بگیرید.

فسخ قرارداد بجهت تدلیس

فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

برای اینکه بتوانیم معامله منعقد شده را بجهت تدلیس فسخ کنیم، حتماً باید عملیات فریبکارانه محقق شود. ، به طوری که خریدار بجهت این عملیات، فریب بخورد و معامله را منعقد نماید. و در نتیجه انعقاد معامله، متضرر گردد. گاهی اوقات توافق طرفین معامله مبنی بر سالم بودن کالا و نگفتن عیب کالا نیز از موارد تدلیس محسوب می شود.

پس از انعقاد قرارداد هر شخصی که متضرر گردد و فریب بخورد، می تواند معامله را فسخ کند. این دعوی به طرفیت، طرف دیگر معامله مطرح می گردد و مرجع رسیدگی به فسخ قرارداد، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

نکاتی در مورد فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

نگفتن تمام حقیقت می تواند از موارد تدلیس باشد. به این معنا که اگر فروشنده تمام حقیقت را بازگو نکند. و خریدار با این تصور که تمام حقیقت بیان شده است، اقدام به خرید کند. این پنهان کاری از موارد فسخ قرارداد محسوب می شود.

اسقاط تمام اختیارات فسخ معامله، موجب سقوط خیار تدلیس نخواهد شد. به این معنا که اگر در قرارداد طرفین تمامی اختیارات فسخ قرارداد را از خود ساقط کرده باشند. ، در صورت وجود تدلیس در قرارداد ، می توانند معامه را فسخ کنند.

اگر فریب دادن خریدار در کنار اعمال متقلبانه باشد ، می توان فروشنده را بجهت کلاهبرداری تحت تعقیب قرارداد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح دعوی از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

نحوه فسخ معامله بجهت غبن فاحش:

نحوه فسخ معامله بجهت غبن فاحش: غبن در اصطلاح حقوقی به معنای اختلاف میان ارزش واقعی جنس فروخته شده با قیمت خریداری شده آن است. ممکن است غبن در معامله، برای هر یک از فروشنده یا خریدار ایجاد شود. به این معنا که فروشنده و خریدار در زمان انعقاد معامله ، از قیمت واقعی جنس فروخته یا خریداری شده مطلع نباشند. و پس از انعقاد معامله متوجه این موضوع گردند.

به عنوان مثال: خریدار ملکی را به ارزش یک میلیارد تومان خریداری می کند و پس از انعقاد معامله متوجه می شود که قیمت واقعی ملک خیلی کم تر از مبلغ معامله بوده است.

انواع غبن در معامله:

همانطور که گفته شد، به اختلاف قیمتِ میان ارزش واقعی کالای فروخته شده با مبلغ معامله، غبن گفته می شود. چنانچه این اختلاف قیمت از حدود متعارف بیشتر باشد، به نحوی که قابل مسامحه نباشد، غبن فاحش نامیده می شود.

فسخ معامله بجهت غبن فاحش:

اگر در قرارداد اختیار فسخ معامله بجهت غبن یا غبن فاحش، از طرفین ساقط نشده باشد، هر شخصی که متضرر شده است می تواند به استناد خیار غبن، معامله را فسخ کند.

چند نکته مهم در مورد فسخ معامله بجهت غبن فاحش از نظر وکیل حقوقی:

فسخ معامله بجهت غبن

 1. حادث شدن غبن و وجود اختلاف قیمت را عرف مشخص میکند. چنانچه تفاوت قیمت به قدری باشد که از نظر عرف قابل مساحمه نباشد، غبن فاحش رخ داده است.
 2. در حال حاضر با طرح دعوی در مراجع قضایی، وجود اختلاف در قیمت و حادث شدن غبن در معامله ، بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود.
 3. شخص مغبون که همان متضرر معامله است، نباید در هنگام معامله به قیمت واقعی کالا، عالم باشد. در این صورت نمی توانیم به ایشان لقب مغبون را بدهیم . چرا که خرید و فروش کالا با علم به قیمت واقعی آن، از مصادیق بارز قاعده اقدام خواهد بود.
 4. هر چند برخی از فقها اسقاط خیار غبن در معامله را صحیح نمی دانند. اما رویه قضایی براین است که با اسقاط کلیه خیارات، حق فسخ معامله بجهت غبن نیز ساقط خواهد شد.
 5. اگر در معامله کلیه خیارات اسقاط گردد؛ اما صراحتاً خیار غبن فاحش، ساقط نشود، مغبون می تواند معامله را فسخ کند.
 6. غبن در زمان انعقاد معامله باید وجود داشته باشد. به عبارت بهتر، ملاک تشخیص غبن و وجود اختلاف در ارزش واقعی مورد معامله با قیمت قراردادی آن، زمان انعقاد عقد خواهد بود.
 7. فسخ معامله بجهت خیار غبن ، پس از علم به وجود غبن، فوری است. و شخص مغبون پس از اطلاع از این موضوع باید فوراً از طریق مراجع قضایی، طرح دعوی کند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فسخ معامله با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413