اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی :

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی : اظهارنامه چیست ؟ اظهارنامه نوعی اخطار رسمی است که می‌توان به موجب آن موضوعی را به طرف مقابل اخطار و‌ یا اعلام نمود .

آن چه در اظهارنامه ی ارسالی نوشته میشود به عنوان اقرار تلقی میگردد. بنابراین اهمیت آن واضح و‌ آشکار است. و از آنجا که در عالم‌حقوقی هر کلمه حتی کوچک و‌بی اهمیت بار معنایی پیدا میکند، به طوری که در بسیاری از قرارداد ها یا نوشته ها، کلمه های (و ، یا ، اگر و …) اهمیت به سزایی در تصمیم نهایی دادگاه داشته. و استنباط قضات محترم بر مبنای آن ها واقع میشود .

از طرفی پایه ی بسیاری از دعاوی اعلام یا اخطار قبلی میباشد. که می‌توان به موجب اظهارنامه این موضوع را بدون نیاز به را های اثباتی‌دیگر که با مشقت همراه است عملی ساخت .

به عنوان مثال: اگر شخصی به موجب سند عادی طلبی از دیگری داشته باشد، تنها در صورتی میتواند خسارت تاخیر تادیه آن را مطالبه نماید. که بتواند اثبات کند سابقاً طلب خود را مطالبه نموده است .

مثال دیگر : اگر شما مالی را به عنوان امانت به دیگری سپرده باشید. برای اعلام شکایت خیانت در امانت باید ثابت نمایید که مال را مطالبه نموده اید. و امین از استرداد آن امتناع مینماید. که ارسال اظهارنامه شما را از ‌ اثبات این موضوع بی نیاز میسازد .

ارسال اظهارنامه

اهمیت ارسال اظهارنامه از نظر وکیل حقوقی :

در تمامی اموری که شخص بخواهد دعوای فسخ مطرح سازد، از آنجا که فسخ به صرف اعلام محقق میگردد و‌ حکم دادگاه در موارد فسخ حکم اعلامی میباشد و نه تاسیسی، خواهان فسخ قرارداد باید اثبات نماید که مراتب فسخ قراداد را به طرف مقابل اعلام داشته است. که قاعدتاً آسان ترين روش براى اعلام ارسال اظهار نامه ميباشد .

مشاوره با وکیل:

ارسال اظهارنامه به جهت اهميت كلمات امرى تخصصى است و با توجه به اينكه در مراحل رسيدگى بسيار با اهميت ميباشد و پايه و شالوده دعاوى تلقى ميشود. بهتر است برای تنظیم و ارسال آن از وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید. ما شما را در اين زمينه همراهى مينماييم.

تماس با ما : 09127246413

مسئولیت های موجر و مستاجر بعد از انعقاد قرارداد

مسئولیت های موجر و مستاجر بعد از انعقاد قرارداد : بعد از انعقاد یا به وجود آمدن عقد اجاره، حقوق و تکالیفی برای موجر و مستاجر به وجود می آید، برای مثال : یکی از مهم ترین تکالیف موجر که همان اجاره دهنده می باشد، تحویل دادن مورد اجاره به مستاجر می باشد. به طوری که مستاجر بتواند بدون هیچگونه مشکلی و به طور کامل از مورد اجاره استفاده کند و منتفع شود.

چنانچه موجر پس از انعقاد عقد اجاره از تحویل مورد اجاره خودداری کند. باید به طرفیت ایشان دعوایی حقوقی طرح نمود . جهت اطلاح از نحوه طرح دعوی الزام موجر به تحویل ملک کلیک کنید.

مسئولیت های موجر و مستاجر

مسئولیت های موجر و مستاجر بعد از انعقاد قرارداد :

یکی از مهم ترین وظایف مستاجر پس از تحویل مورد اجاره ، در مقابل موجر، پرداخت اجاره بها در زمان مشخص شده در قرارداد می باشد. چنانچه مستاجر در موعد مقرر اجاره بها را نپردازد، موجر ابتدا باید برای او اظهارنامه ای ارسال کند . لازم به توضیح است که ارسال اظهارنامه از قواعد امری نبوده. و عدم ارسال آن موجب نخواهد شد که موجر نتواند الزام مستاجر به پرداخت اجاره بها را بخواهد. در صورت عدم پرداخت اجاره بها چکار کنیم؟

همچنین گاهی در قراردادهای اجاره به صورت توافقی مسئولیت های موجر و مستاجر درج می شود. و برای عدم اجرای هر یک از آنها ضمانت اجرایی در نظر گرفته می شود. مانند اینکه در قرارداد اجاره قید شود چنانچه مستاجر دو ماه متوالی اجاره بها را نپردازد، قرارداد اجاره به صورت خود به خود منفسخ شود. یا اینکه در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر حق فسخ اجاره را داشته باشد.
یا اینکه در صورت عدم تحویل ملک در روز مشخص شده به مستاجر، روزانه مبلغی باب خسارت قراردادی بپردازد.

بهتر است قبل از انعقاد قرارداد اجاره از یک وکیل ملکی مشاوره بگیرید ؛ تا ضمانت اجرایی عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین قرارداد به صورت مفصل و بدون ابهام درج گردد.

مشاوره با وکیلانه :

مسلماً در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است . و انعقاد یک قرارداد کامل با در نظر گرفتن تمامی جوانب. و درج ضمانت اجرایی برای عدم انجام هر یک از تعهدات طرفین در قرارداد ، مطمئناً در آینده دچار مشکل نخواهید شد. از این رو پیشنهاد می شود قبل از انعقاد هر قراردادی از تجربیات یک وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید. تا احتمال بروز مشکل در آینده را برای شما به حداقل برساند.

تماس با ما : 09127246413

ویژگی های عقد اجاره

ویژگی های عقد اجاره : عقد اجاره عبارت است از اینکه شخصی که می تواند مالک عین یا مالک منافع باشد، مالی را در اختیار دیگری قراردهد، تا با استفاده از  مال، منتفع شود. با توجه به قوانین مربوط به عقد اجاره ، دو ویژگی مهم و بارز در تمام قراردادهای اجاره موجود است. در ادامه ویژگی عقد اجاره را از دیدگاه وکیل حقوقی بخوانید.

ویژگی های عقد اجاره

معوض بودن یکی از ویژگی های عقد اجاره:

وقتی صحبت از عقد اجاره می شود ، اولین موضوع معوض بودن عقد است . به این معنا که عقد باید غیر مجانی باشد. و مستاجر در قبال استفاده از منافع عین ، اجاره بها بپردازد. به عبارت بهتر ، اگر چه پس ازتشکیل قرارداد اجاره ، مستاجر مالک منافع می شود. اما باید در قبال این حق مالکیتی که برایش ایجاد شده، به موجر اجاره بها بپردازد.

اینکه مستاجر باید چه مبلغی و در چه بازه زمانی بپردازد، همگی به توافق طرفین بستگی دارد. اما اگر در قرارداد اجاره مبلغ اجاره قید نشده باشد یا اینکه مستاجر از پرداخت اجاره معاف شده باشد، قرارداد اجاره باطل است. هر چند شاید بتوان با توجه به قصد طرفین ، آن را در قالب عقد دیگری قرارداد .

سوال: اگر زمان پرداخت اجاره در قرارداد ذکر نشده باشد ؛ نحوه پرداخت اجاره بها به چه صورت است ؟

جهت دریافت پاسخ خود از وکیل پایه یک دادگستری ، تماس بگیرید. 09127246413

موقت بودن یکی دیگر از ویژگی های عقـد اجـاره :

قرارداد اجاره یک قرارداد موقت و مدت دار است. بنابراین نمی تواند به صورت دائمی باشد. به عبارت بهتر در قرارداد اجاره نمی توان مالکیت منافع را به صورت دائمی به مستاجر انتقال داد. و مستاجر برای مدت مشخصی مالک منافع خواهد بود. و با اتمام مدت قرارداد، مستاجر باید آنجه را که اجاره کرده به مالک برگرداند.

بنابراین عدم تعیین مدت اجاره در قرارداد اجاره موجب باطل شدن قرارداد است. همینطور اگر طرفین در قرارداد اجاره قید کنند که مدت زمان قرارداد دائمی باشد ، قرارداد منعقد شده باطل خواهد بود.

علت باطل بودن قرارداد در صورت دائمی بودن این است که ، با انتقال مالکیت منافع به صورت دائمی به مستاجر، مالک دیگر نمی تواند بر روی مال خود اقدام حقوقی انجام دهد. مثلاً آن را بفروشد. چرا که مالکیت مالک متزلزل شده است و مالک برای همیشه امکان بهره بردن از ملک را از دست داده است. و منافع مال در مالکیت دیگری است . از این نظر قانونگذار عدم درج مدت یا دائمی بودن قرارداد اجاره را از موارد بطلان آن دانسته است.

مشاوره با وکیلانه :

جهت دریافت وقت مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری تماس بگیرید:
تماس با ما : 09127246413

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم : اگر شما به عنوان شاكى شكايت كيفرى خود را به مرجع صالح به رسيدگى اعم از دادسرا يا دادگاه تقديم نموده ايد. متعاقب آن شكايت حق مطالبه خسارات ناشى از جرم براى شما وجود دارد.

طبق ماده ١٠ قانون آيين دادرسى كيفرى بزه ديده شخصى است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميشود و در صورتى كه خواهان تعقيب مرتكب باشد شاكى و زمانى كه جبران ضرر و زيان ناشى از جرم را مطالبه كند مدعى خصوصى ناميده ميشود .

مطالبه خسارت ناشی از جرم

وکیل مطالبه خسارت ناشى از جرم :

مدعى خصوصى ميتواند پس از اينكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت تمام مدارك خود را به مرجع صالح ارائه دهد. و تا قبل از اعلام ختم دادرسى بدوى دادخواست ضرر و زيان را تسليم نمايد. رسيدگى به اين دادخواست مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسى مدنى ميباشد. بدين معنا كه كليه قوانين آيين دادرسى مدنى در زمان رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان بايد رعايت گردد.

چند نکته در رابطه با مطالبه خسارت ناشی از جرم :

ارائه دادخواست ضرر و زيان به مرجع كيفرى كاملا اختياري بوده. و مدعى خصوصى مخير است كه دادخواست خود را به مرجع كيفرى يا مرجع حقوقى تسليم نمايد. لكن در صورتى كه دادخواست به مرجع حقوقى تقديم شود دعوى مذكور ديگر قابل رسيدگى در مرجع كيفرى نبوده. مگر اينكه ذى نفع پس از اقامه دعوى در مرجع حقوقى متوجه شود كه موضوع داراى جنبه كيفرى نيز ميباشد كه در اين شرايط ميتواند دعوى خود را از مرجع حقوقى چس گرفته. و به دادگاه كيفرى با پرداخت مجدد هزينه دادرسى مراجعه نمايد.

بالعكس اگر دادخواست ابتدا به مرجع كيفرى تقديم شود و صدور حكم كيفرى با تاخير مواجه شود، مدعى خصوصى اختيار اين را دارد كه دعوى را مسترد داشته. و با احراز تاخير در صدور حكم به جهتى از جهات قانونى توسط مرجع حقوقى به آن دادگاه مراجعه نمايد. و در اين صورت اگر قبلا هزينه دادرسى پرداخت شده باشد نياز به پرداخت مجدد هزينه دادرسى نميباشد .

در جرائم كلاهبردارى ، سرقت ، تحریق و تخريب ، اختلاس ، تصرف عدوانى ، ممانعت و مزاحمت از حق نياز به تقديم دادخواست نيست و دادگاه بايد حكم به رد مال دهد. اما براى خسارات ديگر مانند هزينه دادرسى ، حق الوكاله وكيل و زيان هاى مادى ديگر و ضرر و زيان معنوى و منافع ممكن الحصول ناشى از جرم امكان ارائه دادخواست مطالبه وجود دارد. و دادگاه كيفرى مكلف است ضمن صدور راى كيفرى اعم از محكوميت يا برائت در خصوص دادخواست ضرر و زيان نيز اظهار نظر نمايد. مگر اينكه رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان نيازمند تحقيقات بيشتر باشد كه در اينصورت دادگاه راى كيفرى را صادر و بعدا به دعوى حقوقى رسيدگى مينمايد .جهت کسب اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری ، تماس حاصل فرمایید.

مشاوره با وکیلانه

هر چند در مطلب فوق، مطالبه خسارت ناشی از جرم هم در دادگاه حقوقی و هم کیفری را امکانپذیر دانستیم. اما بهتر است كه دادخواست ضرر و زيان در دادسرا تقديم نشود. چرا كه مرجع رسيدگى كننده به ضرر و زيان ناشى از جرم دادگاه ميباشد و در صورتى كه پرونده در دادسرا با منع تعقيب مواجه شود دادخواست ضرر و زيان بلا اثر ميگردد . بنابر اين بهتر است دادخواست ضرر و زيان پس از صدور قرار جلب به دادرسى و ارجاع پرونده به دادگاه تقديم گردد. جهت اخذ مشاوره تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید : در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که افراد برای تخلیه ملک خود و تحویل گرفتن آن اقدام به طرح دعوی خلع ید نموده اند. و پس از رسیدگی با صدور قرار عدم استماع از ناحیه دادگاه مواجهه شده اند. در این مقاله تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید توسط وکیل ملکی مورد بررسی قرار میگیرد .

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید: ( ویژگی های دعوی خلع ید)

  • دعوی خلع ید زمانی ، موضوعیت دارد که شخصی بدون اذن و اجازه مالک ، اقدام به تصرف ملک او نموده. و مالک رفع تصرف ملک خود را خواستار است . این اولین و مهم ترین تفاوت میان دو دعوای خلع و تخلیه ید می باشد . بنابراین تصرف با اذن یا بدون اذن ، تعیین کننده عنوان دادخواست می باشد.
  • خلع ید صرفاً در مورد اموال غیر منقول قابل طرح می باشد . مال غیر منقول در اصطلاح علم حقوق به معنی مالی است که قابلیت جابجایی ندارد . حال ممکن است آن مال ذاتاً غیر منقول باشد مانند زمین. یا بدلیل استفاده ای که از آن شده است قابلیت جابجایی را ندارد. و اصطلاحاً در حکم غیر منقول باشد. پس دعوی خلع ید صرفاً در مورد املاک قابلیت مطرح شدن را دارد.
  • دعـوی خلع ید تنها از طرف مالک و با ارائه سند مالکیت او قابلیت استماع دارد. بنابراین اگر شخصی مالک ملک باشد اما دارای سند مالکیت نباشد نمی تواند این دعوی را مطرح کند و هر چند از طریق طرح دعوی رفع تصرف و با اثبات سبق تصرف خود بر ملک بتواند ، متصرف غیر قانونی را محکوم به رفع تصرف نماید.
  • خلع ید جزء دعاوی مالی محسوب می شود و با توجه به اینکه تنها در مورد املاک خواهد بود، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه می شود.

ویژگی های دعوی تخلیه ید :

  • تخلیه ید زمانی موضوعیت دارد که متصرف با اذن مالک، مال متعلق به او را تصرف نموده است و با اتمام قرارداد و یا رجوع از اذن مالک، متصرف حاضر به تخلیه و تحویل مال نمی باشد . پس در دعوی تخلیه ید مهم ترین ویژگی وجود اذن مالک یا وجود قرارداد بین مالک و متصرف خواهد بود.
  • این دعوی هم در مورد اموال منقول( اموال قابل جابه جا شدن) و هم اموال غیر منقول قابل طرح است .
  • سومین تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید ، غیر مالی بودن دعواست . لذا هزینه دادرسی این دعوی نسبت به خلع ید کمتر خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت توسط وکیل

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت توسط وکیل : برخی اوقات از طریق واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اجراییه ای صادر شده است. و اموال شما توقیف می گردد. حال شخص بدهکار یا شخص ثالثی مدعی است که بدهی خود را پرداخت کرده است. یا نسبت به مال توقیف شده ادعایی دارد. اگر می خواهید بدانید راهکار قانونی شما چیست ، حتماً از مشاوره یک وکیل حقوقی یا ثبتی بهره مند شوید.

راهکار قانونی شخصی که مدعی است بدهی خود را پرداخت کرده. و اجراییه صادر شده به درخواست طلبکار، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون است، طرح دعوی حقوقی با عنوان ابطال اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی خواهد بود .

ابطال عملیات اجرایی

نحوه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی توسط وکیل :

با ثبت دادخواست توسط وکیل ثبتی ، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی محلی که در آن دستور اجرا صادر شده است ، ارسال می شود. و در یکی از شعب ثبت می گردد . شاید سوال شود دستور اجرا توسط اداره اجراییات صادر شده است و همان اداره نیز اقدام به توقیف اموال بدهکار کرده است. پس چرا دعوی ابطال عملیات اجرایی را باید به دادگاه تقدیم نمود؟.

در پاسخ باید عنوان نمود: از آنجایی که در این نوع دعاوی دادگاه باید وارد ماهیت دعوی شود تا احراز کند آیا خواهان، بدهی مندرج در سند اجرایی را پرداخت نموده است. یا در مورد اشخاصی که به نوعی نسبت به اموال توقیف شده ، ادعایی دارند، احراز گردد، آیا نسبت به مال توقیف شده محق هستند یا خیر.؛ لذا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی در مواردی که اجراییه بر خلاف مفاد سند صادر شده باشد، در صلاحیت دادگاه می باشد.

دادگاه در وقت رسیدگی با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده ، چنانچه ادعای خواهان را صحیح بداند، حکم به ابطال عمـلیات اجرایی صادر خواهد نمود.

تقاضای صدور دستور موقت :

با اینکه خواهان دعوی مدعی ابطال عملیات اجرایی است؛ لیکن صرف طرح دعوی، منجر به توقف عملیات اجرایی نخواهد شد. مگر اینکه دادگاه حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر نماید . حال اگر بخواهید قبل از صدور حکم ، عملیات اجرایی متوقف گردد، باید توقف اجرا پیش از طرح دعوی یا همزمان با دعوی ابـطال عـملیات اجرایی، را بخواهید . چنانچه دادگاه فوریت امر را تشخیص دهد و دلایل خواهان را قوی بداند ، با اخذ خسارت احتمالی از خواهان ، دستور موقت صادر میکند.

مشاوره با وکیلانه:

هر چند در این مقاله سعی شد ، مختصراً عنوان دعوی در ابطال اجراییه. و دادگاه صالح رسیدگی کننده به آن را توضیح دهیم . اما متذکر میشویم ، طرح هر دعوی حقوقی، قواعد شکلی خاص آن دعوی و دفاع مختص به خود را دارد. لذا پیشنهاد می شود ، به هیچ وجه شخصاً اقدام به طرح دعوی ننمایید. جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری متخصص درامور ثبتی تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

صدور اجراییه نسبت به چک برگشتی توسط وکیل

صدور اجراییه نسبت به چک برگشتی توسط وکیل : قانون صدور چک با اصلاحاتی که در سال 1400 بر روی آن اعمال شد. موجب گردید تا صادر کنندگان چک با احتیاط بیشتری نسبت به صدور آن اقدام نمایند. یکی از این تغییرات نحوه صدور چک می باشد که چک های صادر شده در سال 1400 به بعد الزاماً باید در سامانه صیاد ثبت گردد.

این قانون جهت پیشگیری از سوء استفاده ی افراد از چک های مفقود شده می باشد. در این مقاله نحوه صدور اجراییه نسبت به چک های جدید از نظر وکیل حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

صدور اجراییه نسبت به چک

نحوه صدور اجراییه نسبت به چک :

پس از اینکه بانک به دارنده چک ، عدم موجودی یا کسری موجودی حساب را اعلام کرد. به درخواست دارنده چک برای او گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری صادر می شود . با صدور گواهی عدم پرداخت ، دارنده می تواند از طریق دادگاه ، مبلغ مندرج در چک را مطالبه کند ونسبت به آن اجراییه صادر کند .

اگر دارنده چک نخواهد خسارت تاخیر در پرداخت چک را مطالبه کند. می تواند به صورت مستقیم از دادگاه صدور اجراییه را بخواهد. در این صورت دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت دعوی نخواهد شد. با ارجاع پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ، دادگاه بررسی می نماید که چک صادر شده یا گواهی عدم پرداخت دارای شرایط لازم برای صدور اجراییه باشد .

یکی از این شرایط ، تایید مطابقت امضاء صادر کننده چک در گواهی عدم پرداخت می باشد. یا اینکه گواهی عدم پرداخت صادر شده دارای کد رهگیری باشد.

چنانچه تمام شرایط لازم وجود داشته باشد، دادگاه اقدام به صدور اجراییه خواهد کرد.

نحوه اجرا:

با صدور اجراییه و ارجاع پرونده به اجرای احکام، شعبه اجرای احکام برای صادر کننده چک ابلاغیه صادر می نماید. با عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده طرف مهلت ده روز، دارنده می تواند توقیف اموال یا جلب صادر کننده را از شعبه اجرای احکام بخواهد. هر چند مختصراً نحوه صدورر اجراییه از طریق دادگاه را در مورد چک های صیادی توضیح دادیم. اما باید عنوان نمود در صورتی که صادر کننده چک هیچگونه مالی نداشته یا نسبت به چک صادره ادعایی داشته باشد  ، می تواند از طریق طرح دعاوی مختلف از خود دفاع کند .

جهت اطلاع از عنوان این دعاوی با وکیلانه تماس بگیرید.

نکته : همانگونه که اشاره شد، در صدور اجراییه بصورت مستقیم از طریق دادگاه ، خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه نمیشود. و دادگاه صرفاً به میزان مبلغ موجود در گواهی عدم پرداخت و حق الوکاله وکیل، اجراییه صادر میکند. حال اگر می خواهید به صورت همزمان وجه چک و خسارت تاخیر در پرداخت ان را مطالبه نمایید، از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.

مشاوره با وکیلانه:

تماس با ما جهت دریافت مشاوره : 09127246413

الزام موجر به تعمیر ملک اجاره ای با کمک وکیل

الزام موجر به تعمیر ملک اجاره ای با کمک وکیل : ممکن است بعد از انعقاد عقد اجاره و یا در مدت ایام اجاره ، ملک نیاز به تعمیر پیدا کند. با احتیاج ملک به تعمیر، موجر موظف است تعمیرات اساسی ملک را انجام دهد . چنانچه موجر از از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره خودداری کند. مستاجر می تواند با طرح دادخواستی با عنوان الزام موجر به تعمیر ملک به دادگاه مراجعه کند.

نکته حائز اهمیت این است که مستاجر باید ابتدا از طریق دادگاه موجر را الزام به تعمیـر ملک نماید. و نمی تواند بدون حکم دادگاه شخصاً اقدام به تعمیر اساسی مورد اجاره کند . در صورت انجام تعمیرات اساسی بدون حکم دادگاه، مستاجر نمی تواند هزینه های پرداخت شده را از مالک دریافت کند .

الزام موجر به تعمیر ملک

نحوه طرح دعوی الزام موجر به تعمیر ملک :

با ارائه دادخواست توسط وکیل ملکی یا ارسال دادخواست ازطریق دفاتر خدمات قضایی توسط مستاجر، دادگاه عمومی حقوقی، وارد رسیدگی می شود. و با بررسی موضوع و در صورت نیاز اخذ نظر کارشناس متخصص دادگستری، اقدام به صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده می کند.

برای رای قطعی شده به درخواست خواهان اجراییه صادر می شود و به موجر مهلت داده می شود تا ظرف مهلت مقرر تعمیرات اساسی ملک را انجام دهد. چنـانچه موجر از اجرای رای خودداری نماید. مستاجر می تواند براساس مبلغی که کارشناس رسمی دادگستری تشخیص داده است ، تعمیرات را بحساب موجر انجام دهد. و از مبلغ اجاره بها کسر نماید. اگـر مبلغ اجاره بها کمتر از هزینه های انجام شده باشد . می توان سایراموال موجر را توقیف نمود در غیر اینصورت موجر جلب خواهد شد .

سوال : آیا برای هر نوع تعمیری میتوان دعوی الزام موجر به تعمیر ملک را مطرح نمود ؟
پاسخ : خیر. تنها برای تعمیرات اساسی و ضروری ملک می توان این عنوان دعوی را مطرح نمود .

سوال : اگر مستاجر شخصاً باعث ورود خسارت به ملک شود و ملک مورد اجاره نیاز به تعمیر پیدا کند ، راهکار دفاع در مقابل مستاجر چیست ؟ جهت دریافت پاسخ خود از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

در صورت داشتن هر نوع سوالی در مورد املاک اجاره ای ، با ما تماس بگیرید .
تماس با ما : 09127246413

وکیل اثبات وقوع عقد بیع

وکیل اثبات وقوع عقد بیع : بر اساس قانون مدنی ایران عقد بیع یکی از عقودی است که به صورت شفاهی نیز منعقد میگردد و همین که فروشنده و خریدار با یکدیگر توافق کنند و قیمت مورد معامله را مشخص نمایند ، عقد بیع واقع می شود . البته ناگفته نماند موارد خاصی نیز وجود دارد که لازمه ی صحت عقد بیع آنها ، کتبی بودن عقد می باشد. اما به طور کلی ، عقد بیع با توافق طرفین به صورت شفاهی نیز منعقد می شود .

علیرغم اینکه اکثر افراد معاملات مربوط به خرید و فروش ملک خویش را مکتوب می کنند. در شرایطی ممکن است ملک خریداری شده دارای مبایعه نامه مکتوب نبوده و خریدار یا فروشنده بخواهد. به وسیله اسناد و مدارک دیگر مانند رسید پرداخت وجه یا بوسیله شهادت شهود ، انعقاد عقد بیع را اثبات نماید .

نحوه طرح دادخواست اثبات عقد بیع و رسیدگی به آن :

پس از آنکه یکی از طرفین معامله اعم از فروشنده یا خریدار ، اقدام به ثبت دادخواست اثبات عقد بیع نمود . دادخواست و ضمائم آن به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ارجاع می شود . در جلسه رسیدگی ، دادگاه با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از جانب طرفین دعوی اقدام به صدور حکم می نماید و چنانچه برای دادگاه محرز شود که عقدی واقع شده است. حکم به نفع خواهان دعوی مبنی بر تایید و اثبات وقوع بیع صادر خواهد شد .

بهتر است در صورتی که ملک موضوع دعوی دارای سند رسمی بوده و خواهان دعوی نیز خریدار باشد . خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نیز همزمان با خواسته اثبات وقوع بیع مطرح گردد . چرا که بعضی از محاکم بجهت غیر ترافعی بودن دعوی اثبات وقوع بیع ، به تنهایی به آن رسیدگی نمی کنند .

اثبات وقوع عقد بیع

نحوه اجرای رای :

اگر خواسته شما تنها اثبات وقوع عقد بیع باشد. از آنجا که دادگاه وقوع عقد را محرز میکند. این حکم جنبه اعلامی داشته و نمی توان برای آن اجراییه صادر کرد . لیکن در صورتی که خواسته اثبات وقوع عقد همراه با خواسته دیگری مانند الزام خوانده به تنظیم سند رسمی باشد. نسبت به خواسته دیگر پس از قطعی شدن حکم ، اجراییه صادر خواهد شد .

مشاوره با وکیلانه

دعاوی ملکی از آن دسته دعاوی هستند که بسیار پیچیده بوده و ممکن است در جلسه رسیدگی مستندات یا دفاعیاتی از طرف مقابل ارائه شود که کار را برای شخصی که بدون وکیل ملکی وارد دعوی شده ، سخت نماید .

بنابراین پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص و با تجربه در امور ملکی استفاده نمایید . جهت اخد مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

اعمال حقوقی مجنون

اعمال حقوقی مجنون : قانونگذار بجهت فقدان قوای درک و تمیز و در نتیجه فقدان اراده ، اعمال حقوقی مجنون را باطل دانسته است . چرا که مطابق با قوانین ما یکی از اصلی ترین موارد جهت انعقاد هر معامله ای ، داشتن اهلیت طرفین معامله می باشد . علاوه بر این لازمه ی انجام هر عمل حقوقی ، وجود قصد واقعی برای شخص بوده. و از آنجا که مجنونین دارای قوه اراده جهت انجام عمل حقوقی نمی باشند، اعمال حقوقی آنها باطل است . لیکن مجنونین ادواری (یعنی مجنونی که گاهی در حالت جنون و گاهی در حالت افاقه و سلامت به سر میبرد. ) در صورت انجام اعمال حقوقی در دوره افاقه ، عمل آنها صحیح خواهد بود .

اعمال حقوقی مجنون :

گفتیم که بر اساس قوانین ایران ، اعمال حقوقی مجانین باطل بوده و حتی اجازه قیم یا ولی مجنون نیز ، نمی تواند این بی اعتباری را جبران کند .

بر اساس قانون ایران ، مجنون دائمی در تمامی موارد و مجنون ادواری در زمان جنون ، مطلقاً نمی توانند در اموال خود دخالت کنند. حتی با اجازه ولی یا قیم خود . اما اعمال حقوقی مجنون ادواری در زمانی که او در حالت افاقه به سر می برد. بجهت اینکه در آن ایام سلامت خود را باز می یابد ، نافذ بوده ، به شرط آنکه افاقه او مسلم باشد . به عبارت بهتر اصل بر این است که اعمال حقوقی مجنون ادواری نیز در زمان جنون او واقع شده است. و باطل است مگر اینکه افاقه مجنون ثابت شود .

اعمال حقوقی مجنون

مسئولیت مدنی شخص مجنون :

مجنون نیز مانند دیگر محجورین دارای مسئولیت مدنی بوده و  در برابر افعالی که از جانب او سر میزند و باعث ورود خسارت به دیگری می شود ،مسئولیت مدنی خواهد داشت . در صورت بروز هر فعلی از جانب مجنون و ورود خسارت به دیگری ، در صورتی که مجنون دارای مال باشد. از اموال خودش جبران خسارت می شود . عدم وجود اموال برای مجنون موجب تضییع حقوق زیان دیده نخواهد بود و او می تواند هر زمان مجنون استطاعت مالی پیدا کرد. برای جبران خسارت و استیفای طلب خود ، اقدام کند .

ناگفته نماند چنانچه ولی محجور در نگهداری و مواظبت او کوتاهی کرده باشد. و این عدم مواظبت موجب ورود خسارت به دیگری شود ، جبران خسارت بر عهده سرپرست مجنون خواهد بود .

اعمال حقوقی مجنون و مسئولیت کیفری او :

قانون مجازات اسلامی ،مجنون را در انجام اعمال مجرمانه بجهت فقدان سلامت روانی و نداشتن قدرت اراده ، مسئول ندانسته و ارتکاب جرم از جانب مجنون به هر درجه از جنونی که باشد را رافع مسئولیت کیفری دانسته است .

در همین راستا قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده ، به نحوی که فاقد قوه اراده و تمیز باشد ، مجنون محسوب می شود و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود .

جنون در برخی مواقع رافع مسئولیت کیفری نبوده و از موانع تعقیب دعوا خواهد بود . به عبارت بهتر ارتکاب جرم در زمان جنون از موارد رافع مسئولیت کیفری خواهد بود ؛ اما ابتلا مرتکب به جنون پس از عمل مجرمانه ، می تواند موانع تعقیب را ایجاد کند به نحوی که تعقیب مرتکب یا اجرای مجازات مرتکب تا زمان بهبودی او را به عقب اندازد .

مانند اینکه شخصی پس از انجام فعل مجرمانه دچار جنون شود که در این صورت تعقیب و بازجویی از وی تا زمان افاقه او متوقف خواهد شد . از آنجایی که هدف قانونگذار از تعیین مجازات برای مرتکب ، اصلاح بزه کار خواهد بود و با توجه به اینکه مجازات کردن مجنون ، مفید به نظر نمی رسد. لذا ، ارتکاب جرم در حالت جنون را از موارد رافع مسئولیت کیفری و ابتلا به جنون پس از ارتکاب جرم را از موارد توقف در رسیدگی و اجرای مجازات دانسته است .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع بیشتر از میزان مسئولیت مجنون و نحوه نصب قیم برای آنها با وکیل پایه یک دادگستری ، تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413