وکیل مطالبه خسارت قراردادی

وکیل مطالبه خسارت قراردادی : خسارت قرارداری که در قانون با عنوان وجه التزام از آن یاد شده است. مبلغی است که طرفین قرارداد در هنگام تنظیم آن به عنوان جریمه انجام ندادن تعهدات خود ، قرار میدهند . به عبارت بهتر وجه التزام یا همان خسـارت قراردادی ، مبلغی است جهت تضمین اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد که در صورت عدم انجام آن یا تاخیر در اجرای آن باید پرداخت شود .

به عنوان مثال :

در یک قرارداد فروش ملک ، پیش بینی می شود که اگر مالک در روز مقرر جهت انتقال سند رسمی مالکیت ، در دفتراسناد رسمی حاضر نشود. باید روزانه مبلغ … تومان بابت خسارت پرداخت کند . یا اینکه در صورت عدم وصول چک یا مبلغ معامله ، به ازاء هر روز تاخیر ، مبلغ … تومان از خریدار دریافت می شود .

حال اگر یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهد خود تاخیر کند و یا به کلی به تعهد خود عمل نکند. طرف دیگر میتواند از طریق طرح دعوی حقوقی ، وجه التزام یا خسارت قراردادی را مطالبه نماید .

خسارت قراردادی

نحوه طرح دعوی مطالبه وجه التزام یا مطالبه خسارت قراردادی :

مطالبه خسارت قراردادی همانطور که از نامش پیداست. در خصوص خساراتی است که ناشی از قرارداد بوده و در ضمن قرارداد پیش بینی شده است . بنابراین در اینگونه دعاوی اصحاب دعوا همیشه ، طرفین قرارداد می باشند و شخص متضرر به طرفیت طرف دیگر ، اقامه دعوی می کند . از آنجا که هر دعوی حقوقی دارای شرایط شکلی و دفاع منحصر به خودش می باشد ، پیشنهاد میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت نمایید .

رسیدگی به دعوی در دادگاه:

پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل اقامت خوانده ، در صورت تکمیل بودن دادخواست و نداشتن نقص ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین یا وکلای آنها ابلاغ می شود دادگاه در جلسه رسیدگی با بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین دعوی در صورت محق بودن خواهان ، رای به محکومیت خوانده و الزام ایشان به پرداخت خسارت قراردادی صادر خواهد کرد .

اجرای رای مطالبه خسارت قراردادی :

با قطعی شدن رای دادگاه ، خواهان یا همان محکوم له از دادگاه تقاضای صدور اجراییه می کند . پس از تشکیل پرونده اجرایی در یکی از شعب اجرای احکام مدنی دادگاه ، برای محکوم علیه اجراییه صادر می شود . چنانچه محکوم علیه طرف مدت 10 روز مفاد رای را اجرا نکند ، محکوم له می تواند با درخواست توقیف اموال محکوم علیه ، خسارت خود را اموال ایشان بردارد . در صورتی که محکوم علیه هیچگونه مالی نداشته باشد ، با تقاضای محکوم له ، دستورجلب محکوم علیه صادر خواهد شد .

مشاوره با وکیلانه :

نکته ای که در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی حائز اهمیت است . این است که چنانچه در قرارداد مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام (خسارت ) در نظر گرفته شده باشد دادگاه نمی تواند مبلغ تعیین شده را تغییر دهد .

برای اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مطالبه خسارت از وکیل پایه یک دادگستری ، با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

وکیل فک رهن + 100 درصد پیگیری پرونده

فک رهن توسط وکیل متخصص + 100 درصد پیگیری پرونده : در جامعه امروزی ، معمولاً افراد برای دریافت وام باید ضامن یا وثیقه ای جهت ضمانت اجرایی بازپرداخت اقساط معرفی نمایند. گاهی وثیقه معرفی شده ملک بوده. و وام گیرنده جهت تضمین پرداخت اقساط ، ملک خود یا دیگری را در رهن بانک یا وام دهنده که همان طلبکار می باشد ، قرار می دهد. اما با پرداخت تمامی اقساط و بدهی ها توسط بدهکار ، طلبکار یا همان مرتهن حاضر به فک رهن ملک نیست. در این مواقع صاحب ملک باید اقدام به طرح دعوی حقوقی نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .

فک رهن توسط وکیل

فک رهن توسط وکیل + 100 درصد پیگیری پرونده

یکی دیگر از دعاوی رایج مربوط به فـک رهن زمانی است که فروشنده ، ملک خود را که در رهن می باشد به موجب سند عادی مبایعه نامه به خریدار می فروشد. و به موجب همان مبایعه نامه متعهد می شود تا قبل از انتقال ملک در دفترخانه به نام خریدار، ملک مورد معامله را از رهن خارج نماید ، اما از انجام تعهد خود سرباز میزند. در این صورت برای خریدار چاره ای جز طرح دعوی الزام فروشنده به فک رهن ملک باقی نمی ماند .

حالت دیگر زمانی است که ملک به صورت مشارکتی ساخته شده است. و سازنده به موجب قرارداد مشارکت در ساخت متعهد به فک رهن ملک شده است. با اتمام ساخت ملک ، سازنده تعهد خود را انجام نمی دهد. در این صورت هر یک از مالکین یا ذی نفعان میتوانند اقدام به طرح دعوی کنند .

نحوه رسیدگی به دعوا

پس از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ میگردد. دادگاه در جلسه رسیدگی با برسی مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین دعوا ، اقدام به صدور رای مبنی بر فک رهن می نماید .

مشاوره فک رهن توسط وکیل

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری متخصص درامور ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن : امروزه در بین دعاوی حقوقی ، به کرات شاهد دعاوی ناشی از عدم اجرای تعهداتی که در قولنامه آمده است می باشیم .

قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد ، پیمان و در محاوره هم معنی ((قول و قرار)) می باشد . در قوانین ایران معنی دقیقی برای قولنامه قید نشده است . اما از دیدگاه حقوقی ، قولنامه سندی است که بین خریدار و فروشنده قبل از انعقاد معامله تنظیم می شود. تا فروشنده در فاصله تنظیم قولنامه تا انعقاد عقد و تحویل مورد معامله ، قول فروش مال را به شخص دیگری ندهد . به عبارت بهتر قـولنامه سندی است که به موجب آن فروشنده ، وعده فروش مال خود را به خریدار داده است .

قولنامه

هر چیزی که باید در مورد قولنامه بدانید :

معمولاً قـولنامه زمانی تنظیم می شود که برای انتقال مال موضوع معامله ، موانعی وجود دارد و طرفین معامله به دلایلی نمی توانند در زمان توافق و تراضی معامله را انجام دهند . برای مثال دو نفر می خواهند ملکی را بین خود معامله کنند. اما برای انتقال خانه به خریدار نیاز به مدارکی است که هنوز آماده نشده است . مانند گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری یا فقدان گواهی اداره مالیات و دارایی . در این موارد بین فروشنده و خریدار ، سندی با عنوان قـولنامه تنظیم می گردد. تا به موجب آن ، طرفین تمام تعهدات موجود در سند را در آینده انجام دهند و به آن پایبند باشند .

ماهیت قولنامه :

با توجه به توضیحات فوق اینگونه به نظر میرسد که قولـنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند. تا ملزم به انعقاد عقد اصلی شوند . بنابراین قولنامه اعتبار فروشنامه یا همان مبایعه نامه را ندارد. و قید عبارت فروشنده و خریدار در سند قولنامه به معنی انعقاد عقد بیع نخواهد بود .

عهد شکنی فروشنده و انتقال مال موضوع قـولنامه به دیگری :

اگر فروشنده بعد از انعقاد قـولنامه عهد شکنی کند و موضوع تعهد را رسماً به شخص ثالثی انتقال دهد تکلیف خریدار چیست ؟

آنچه که مسلم است این است که در قولنامه ، خریدار هنوز مالک مال موضوع قـولـنامه نشده است . لذا هنوز حقی عینی بر مال پیدا نکرده و فروشنده می تواند ، مال موضوع قولنامه را به هر شخص دیگری که بخواهد انتقال دهد . اما نباید اینچنین برداشت کرد که قوانین ما برای جبران این بی عدالتی ساکت و ناتوان است .

اگرچه که فروشنده در زمان انعقاد معامله ، مالک بوده و حق انتقال مال به هر شخص دیگری را دارد اما در کنار این حق ، تعهد کرده است که زمینه اجرای قولـنامه را از بین نبرد .

بنابراین طرف متضرر که همان پیش خریدار می باشد. می تواند در صورتی که برای عدم انجام تعهد در قولنامه خسارت قید شده باشد ، جبران خسارت را از فروشنده ، بخواهد .

همچنین اگر پیش خریدار مبلغی را بابت پیش پرداخت به مالک داده باشد. میتواند از طریق طرح دعوی ، استرداد آن مبلغ را بخواهد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

 ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر : دین مبین اسلام ، یکی از آثار عقد نکاح را ، ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر قرار داده است . بر این اساس چنانچه زوجین در زوجیت یکدیگر باشند ، هر یک از آنها به شرط حیات ، از همسر متوفی خود ارث می برد .

ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

شرایط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر :

مطابق قانون مدنی ایران ، شرط توارث زوجین از یکدیگر عبارت است از :

  • وجود نکاح در زمان مرگ : زن و شوهر باید در زمان مرگ در زوجیت یکدیگر باشند .
  • عقد نکاح به صورت دائمی باشد : ازدواج موقت ، موجب ارث بردن زوجین از یکدیگر نخواهد بود .
  • زن و مرد مسلمان باشند :کافر بودن یکی از زوجین نیز از موانع ارث بردن است .

میزان سهم الارث زن و شوهر

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر در شرایطی که متوفی دارای اولاد باشد یا نباشد ، متفاوت است . مطابق با قانون ایران چنانچه زن و شوهر دارای فرزند نباشند ، مرد نصف اموال همسر خود را به ارث خواهد برد و در صورتی که متوفی مرد باشد و دارای فرزند نباشد ، زن یک چهارم یا ربع اموال همسر خود را به ارث می برد .
اگر متوفی دارای فرزند باشد ، مرد یک چهارم یا همان ربع اموال همسر خود را به ارث می برد و در صورت فوت مرد ، زن یک هشتم از اموال شوهر خود را به ارث خواهد برد . بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر از میزان سهم الارث زن و شوهر از یکدیگر و نحوه ارث بری آنها از یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشاوره بگیرید .

سوال : در صورتی که مرد دارای چند زن باشد میزان ارث آنها به چه صورت است ؟

چنانچه مردی در زمان وفات دارای چند زن با عقد نکاح دائم باشد ، میزان ارث در نظر گرفته شده برای یک زن در قانون اعم از یک چهارم اموال یا یک هشتم اموال ، به صورت مساوی بین تمامی زنها تقسیم می شود .
برای مثال : اگر مردی در زمان وفات دارای دو همسر با ازدواج دائم باشد و همچنین دارای فرزند باشد ، یک هشتم از اموال شوهر بین دو زن به صورت مساوی تقسیم خواهد شد . حال اگر مرد دارای فرزند نباشد ، یک چهارم از اموال او به صورت مساوی بین دو زن تقسیم می شود .

آیا در زمان عده طلاق زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند ؟

اگر مردی همسر خود را طلاق رجعی دهد و در زمان عده طلاق یکی از آنها فوت شود ، دیگری ارث می برد ؛ اما اگر هر یک از زن و شوهر بعد از انقضا عده طلاق فوت شوند یا طلاق آنها به صورت بائن باشد ، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد .

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر در زمانی که شوهر در بیماری همسر خود را طلاق دهد :

مطابق با قانون مدنی ایران ، اگر مردی در حالت مرض ، همسر خود را طلاق دهد و ظرف مدت یک سال از تاریخ طلاق ، مرد به دلیل همان بیماری فوت کند ، زن از شوهر خود ارث می برد . به شرط آنکه زن در زمان وفات مرد ، هنوز ازدواج مجدد نکرده باشد . لازم به ذکر است برعکس این موضوع صادق نیست . یعنی اگر زن فوت کند ، شوهر از او ارث نخواهد برد .

زن و مرد از چه اموالی ارث می برند ؟

مرد ازعین تمام اموال همسر خود اعم از منقول یا غیر منقول ارث می برد . ( چنانچه زن دارای فرزند نباشد ، مرد یک دوم و اگر متوفی دارای فرزند باشد ، مرد یک چهارم از  عین تمام اموال همسر خود را به ارث می برد ) .
اما زن حسب مورد یک هشتم یا یک چهارم از عین اموال منقول مرد و قیمت اموال غیر منقول شوهر خود ارث میبرد .
بنابراین این طرز تفکر اشتباه است که می گویند زن از املاک شوهر خود ارث نمی برد . چرا که زن هم از کلیه اموال شوهر خود ارث میبرد . اما در خصوص اموال غیر منقول مانند املاک ، زن فقط از قیمت املاک ارث می برد . لذا خود ملک به زن تعلق نمی گیرد .

مشاوره حقوقی در مورد سهم الارث با وکیلانه

از آنجایی که موضوع ارث و نحوه تقسیم آن بسیار پیچیده و حساس می باشد ، پیشنهاد می شود حتماً از تخصص یک وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی استفاده نمایید . جهت اخذ مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

الزام موجر به استرداد ودیعه

الزام موجر به استرداد ودیعه : با تمام شدن مدت قرارداد اجاره ، موجر مکلف است مبلغ ودیعه ای را که مستاجر به وی داده است ، مسترد کند . چنانچه با اتمام مدت قرارداد ، مستاجر مبلغ ودیعه را بخواهد و موجر حاضر به بازگرداندن آن نشود . مستاجر باید برای الزام موجر به استرداد ودیعه ، دادخواست مطالبه وجه را مطرح نماید .

لازم به ذکر است مستاجر قبل از طرح دادخواست باید ملک مورد اجاره را تخلیه کرده باشد و مراتب تخلیه را تامین دلیل کند . یا کلید ملک را به شورای حل اختلاف محل تحویل دهد و مراتب را به وسیله اظهارنامه رسمی به موجر اطلاع دهد . بهتر است قبل از هر گونه اقدام با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و ملکی مشورت نماید .

نحوه الزام موجر به استرداد ودیعه :

پس از ثبت دادخواست توسط مستاجر ، چنانچه مبلغ ودیعه کمتر از بیست میلیون تومان باشد ، دادخواست به شورای حل اختلاف ارجاع می شود . در غیر اینصورت دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی ، محل اقامت موجر ارجاع خواهد شد . مستاجر می تواند ضمن دادخواست ، تقاضای خسارت تاخیر تادیه را نیز بخواهد .

نحوه رسیدگی به دعوا

بعد از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده ، در صورت تکمیل بودن پرونده ، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر خواهد کرد . وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می گردد . دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، در صورت محق بودن مستاجر ، حکم به محکومیت موجر به پرداخت مبلغ ودیعه را صادر می نماید .

نحوه اجرای رای :

با قطعیت یافتن رای مبنی بر الزام موجر به پرداخت ودیعه ، مستاجر می تواند تقاضای صدور اجراییه نماید . پس از ابلاغ اجراییه از طرف اجرای احکام مدنی دادگاه ، به موجر 10 روز مهلت داده می شود تا مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد نماید . در غیر اینصورت مستاجر میتواند معادل مبلغ محکوم به ، اموال موجر را توقیف نماید و یا اگر موجر مالی نداشته باشد ، دستور جلب وی صادر خواهد شد .

مشاوره با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره بیشتر در زمینه نحوه الزام موجر به پرداخت ودیعه ، با وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی و ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

نحوه ابطال سند رهنی ، صفر تا 100 ابطال سند رهنی

نحوه ابطال سند رهنی ، صفر تا 100 ابطال سند رهنی : سند رهنی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن سند ، بدهکار ملک یا مال خود را به صورت رسمی جهت ضمانت اجرایی ، پرداخت بدهی خود در رهن و وثیقه طلبکار قرار میدهد . سند رهنی یک سند رسمی بوده و در صـورتی که شرایط شکلی آن رعایت شده باشد. مرتهن یا همان طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود اقدام کند .

نحوه ابطال سند رهنی

نحوه ابطال سند رهنی :

چنانچه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد . شخص ذی نفع می تواند ابطال سند رهنی را از دادگاه تقاضا کند . منظور از قانونی تنظیم نشدن سند رهنی صرفاً عدم رعایت شرایط قانونی عقد رهن نیست . گاهی ممکن است شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک آن در رهن بگذارد . یا اینکه خریداری مالی را به صورت مبایعه نامه عادی (سند عادی ) خریداری کند اما فروشنده مال فروخته شده را در رهن دیگری قرار دهد , لذا در کلیه موارد فوق شخصی که متضرر شده است می تواند از دادگاه تقاضای ابـطال سند رهنی را بخواهد .

دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی ابطال سند رهنی :

در صورتی که مال در رهن واقع شده ، غیر منقول مانند ملک باشد, دادگاه صالح رسیدگی به دعوا، دادگاه شهرستانی است که ملک در حوزه آن قرار دارد, اگر مال مورد رهن از اموال منقول مانند اتومبیل و امثال اینها باشد، دادگاه ابطال سند رهنی ، دادگاه محل تنطیم سند رهنی یا دادگاه محل اقامت خوانده می باشد .

نحوه رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی :

پس از اینکه مالک یا شخصی که از رهن بودن مال دچار ضرر شده ، دادخواست خود را مطرح نمود . دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود و در صورت تکمیل بودن دادخواست ، دادگاه دستور وقت رسیدگی را صادر خواهد کرد .

بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین دعوا ، دادگاه در روز مقرر در صورت تشخیص اینکه شرایط قانونی تنطیم سند رهنی رعایت نشده است ، اقدام به صدور رای به نفع خواهان می نماید .

لازم به ذکر است که دعوای ابطال سند رهنی ، زمانی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سند رسمی مالکیت باشد . چنانچه مستند مالکیت خواهان ، سند عادی باشد ، ایشان باید ضمن دادخواست ابـطال سند رهنی ، خواسته ای دیگر را مطرح نماید . جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح اینگونه دعاوی ، پیشنهاد می شود با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت نمایید .

نحوه اجرای رای ابطال سند رهنی

پس از صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر ابـطال سند رهنی و با قطعی شدن آن ، دادگاه گواهی قطعیت صادر میکند . با ارائه حکم قطعی به اداره ثبت اسناد و املاک کشور به تقاضای خواهان دعوا ، رئیس اداره ثبت موضوع را جهت بررسی به دفتر املاک ارجاع می دهد . متصدی دفتر املاک پس از بررسی مدارک ، مراتب ابـطال سند رهنی را در ستون ملاحضات درج خواهد کرد .

مشاوره با وکیلانه :

همانگونه که میدانید ، دعاوی ملکی به اندازه ای پیچیده است که اشخاص عادی سر از آن در نمی آورند . متاسفانه گاهی عدم استفاده از وکیل توسط آنها ، تبعات جبران ناپذیری را خواهد داشت . پیشنهاد می شود در این موارد حساس حتماً از تجربیات یک وکیل پایه یک متخصص در امور ملکی استفاده نمایید .

تلفن تماس : 09127246413

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چکار کنیم ؟

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چکار کنیم ؟ چنانچه در قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر توافق شده باشد که مستاجر ماهانه مبلغی را به عنوان اجاره بها بپردازد .، در صورت عدم پرداخت اجاره بها چکار کنیم ؟ .
اگر مستاجری به توافقات خود با موجر عمل نکند و اجاره ملک یا مغازه و.. را به موقع پرداخت نکند ، مالک یا همان موجرمی تواند از طریق راه های زیر اقدام نماید .

در صورت عدم پرداخت اجاره بها چیکار کنیم ؟

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چکار کنیم ؟

فسخ اجاره یا حکم تخلیه

اگر مستاجر، اجاره بها ملک مورد اجاره را پرداخت نکند و در قرارداد اجاره حق فسخ برای موجر درج شده باشد . ، موجر میتواند صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند .در غیر اینصورت موجر حق فسخ قرارداد را نداشته و تنها می تواند اجور معوقه را درخواست کند . بهتر است قبل از اینکه موجر اقدام به فسخ قرارداد اجاره کند ، اظهارنامه ای رسمی مبنی بر پرداخت اجاره بهای معوقه برای مستاجر ارسال نماید .

کسر کردن اجاره بها از مبلغ ودیعه

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چکار کنیم ؟ اگر مستاجر با اتمام مدت قرارداد اجاره ، اقدام به تخلیه ملک نماید ، مالک می تواند در صورت بدهکار بودن مستاجر ، اجور معوقه را از پول ودیعه کسر نماید . اما گاهی مبلغ بدهی مستاجر بیشتر از مبلغ ودیعه می باشد . در این صورت باید دادخواست مطالبه اجور معوقه را مطرح نمود .

حکم یا دستور تخلیه ملک

در برخی موارد مستاجر علاوه بر اینکه اجاره بها خود را پرداخت نکرده است . در پایان مدت قرارداد اجاره نیز ملک مورد اجاره را تحویل نداده و از تخلیه آن خودداری می کند . پیشنهاد می شود در این مواقع با یک وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید تا بهترین راه را پیش روی شما قرار دهد . اما برای اینکه موجر بتواند تقاضای دستور تخلیه ملک را بدهد باید تمام شرایط زیر وجود داشته باشد .

  • مدت اجاره منقضی شود .
  • مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد .
  • مستاجر کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام دهد .

در این صورت موجرمی‌تواند خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌ درخواست صدور دستور تخلیه را مطرح کند . گرفتن حکم تخلیه با استفاده از وکیل ملکی .

مشاوره با وکیلانه :

در صورت عدم پرداخت اجاره بها چکار کنیم ؟ جهت اخذ مشاوره از وکیل متخصص در امور ملکی و دریافت نوبت با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

اثبات مالکیت در قانون ایران

اثبات مالکیت در قانون ایران : قانونگذار ایران برای جلوگیری از تصرف اشخاص در اموال دیگران ، حق مالکیت را نهادینه کرده است . حق مالکیت همان رابطه ای است که بین مالک و مملوک (مال ) ایجاد می شود و به او این اختیار را میدهد که در مال خود هر گونه تصرفی را که از نظر قانون منع نشده باشد ، داشته باشد . البته این تصرفات تا زمانی مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد که موجب ورود ضرر به دیگران نشود .

اثبات مالکیت

انواع مالکیت در قانون ایران :

در ایران دو نوع مالکیت برای اموال وجود دارد :

مالکیت خصوصی :

که همان مالکیت اشخاص و افراد نسبت به اموال می باشد .

مالکیت عمومی :

اینگونه اموال مالک خاصی ندارند و عموم افراد می توانند از آنها استفاده کنند . اموال عمومی با اموال دولتی متفاوت می باشد . چرا که اموال دولتی ، ملک دولت بوده و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد . اما اموال عمومی ملک دولت نبوده و دولت به نمایندگی از مردم ، آنها را اداره می کند .

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ، اشخاص به چهار صورت می توانند نسبت به اموال ، حق مالکیت پیدا کنند . این حق مالکیت میتواند یا نسبت به عین مال باشد یا نسبت به منافع مال باشد . بنابراین ، مالکیت منافع نیز از نظر قانونگذار ایران مورد حمایت قرار گرفته است .

تملک به روش های زیر حاصل می شود :

از طریق ارث :

ورثه شخص متوفی پس از مرگ او نسبت به سهم ارث خود حق مالکیت پیدا می کنند .

به احیاء اراضی موات و حیازت مباحات :

احیاء اراضی موات به معنی آباد کردن زمین های مرده و آباد نشده بدون مالک است . البته مطابق با اصل 45 قانون اساسی ایران ، زمین های موات و رها شده ، معادن و آب های دریاها و رودخانه ها جزء اموال عمومی محسوب می شود و عملاً با وجود این قانون ، احیاء اراضی موات ، امکانپذیر نیست .
حیازت مباحات یعنی بدست آوردن اموال مباح و آزاد (بدون مالک ) . مانند صید ماهی . بریدن شاخه درخت .

از طریق انعقاد قرارداد و عقود و تعهدات :

یکی دیگر از اسباب مالکیت افراد ، انعقاد عقد و قرارداد است . به این معنی که افراد به وسیله بستن عقود و قرارداد ، مالکیت مال خود را به دیگری انتقال می دهند .

اخذ به شفعه :

در صورتی که ملکی دارای دو شریک باشد و آن ملک قابلیت تقسیم شدن را داشته باشد ، چنانچه یکی از شرکا سهم خود را بفروشد ، شریک دیگر می تواند با پرداخت قیمت معامله به خریدار ، سهم شریک قروشنده را از آن خود کند .

اثبات مالکیت در قانون ایران :

اثبات مالکیت زمانی موضوعیت پییدا میکند که چند نفر در مالکیت مالی ، دچار اختلاف شوند و هر یک مدعی مالکیت خود باشد .در این صورت مدعی برای اثبات مالکیت خود باید دلیل ارائه دهد .

 

دلایل اثبات مالکیت در قانون ایران عبارت است از:

سند مالکیت :

در خصوص اموالی که دارای سند مالکیت می باشد ، دولت شخصی را که سند به نام او باشد ، مالک می شناسد . البته لازم به ذکر است این موضوع در مورد اموالی که دارای سند رسمی باشد ، قابلیت اجرایی دارد و در مورد اموال با سند عادی در صورتی که اصالت سند مورد تعرض قرار نگیرد ، میتواند دلیل بر مالکیت باشد .

اماره ید :

مطابق با قانون ایران ، تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ناگفته نماند ، تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد و سابقه آن مشخص نباشد . بنابراین اگر شخصی به صورت غیر قانونی متصرف مال دیگری شود ، این تصرف هر چند به عنوان مالکیت باشد ، مورد حمایت قانونگذار قرار نمیگیرد .

شهادت شهود :

در برخی موارد شهادت شهود نیز یکی از دلایل اثبات مالکیت می باشد .
اثبات مالکیت در املاک

مشاوره حقوقی اثبات مالکیت با وکیلانه :

اگر چه در این مقاله سعی شد به صورت مختصر ، راه های اثبات مالکیت در قانون ایران را بیان نمود . اما از آنجایی که اثبات مالکیت مبحثی پیچیده می باشد ، پیشنهاد میشود حتماً از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی استفاده نمایید .

جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09127246413

قرار اناطه چیست

 ‎قرار اناطه چیست ؟ اناطه در لغت به معناى موکول کردن و منوط کردن مى باشد ( فرهنگ فارسی معین ) . در بسیاری از موارد در زمان رسیدگی به پرونده کیفری بازپرس يا دادیار یا قاضی پرونده با موضوعى مواجه می‌گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع حقوقی می باشد .

در این گونه موارد مقام قضایی با تعیین ذینفع پرونده ، قرار اناطه صادر می‌نماید . پس از ابلاغ این قرار ذى نفع ميبايست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را در صورت ارجاع از دفتر شعبه رسیدگی کننده و در صورت عدم ارجاع پرونده حقوقی از معاونت ارجاع اخذ نماید و گواهی را به شعبه رسیدگی کننده به پرونده کیفری ارائه نماید .

قرار اناطه چیست

‎قرار اناطه چیست و در صورت صدور آن ، تکلیف پرونده چه می شود ؟

پس از صدور قرار اناطه ، تا هنگامی که به پرونده حقوقی رسیدگی شود پرونده اصلی به صورت موقت بایگانی می گردد.
‎ قرار اناطه فقط در صورتی صادر می گردد که موضوع مورد دعوى مال غیر منقول باشد و برای اموال منقول قرار اناطه صادر نمیگردد.

به عنوان مثال در صورتی که در پرونده سرقت، خیانت در امانت ،تصرف عدوانی و … متهم ادعای مالکیت ملک را داشته باشد . و شاکی نیز ادعای او را نپذیرد و اصطلاحاً اختلاف در مالکیت محقق گردد ، بازپرس پرونده برای کسی که ادعای مالکیت دارد قرار اناطه صادر مینماید . و مدعى باید دادخواست اثبات مالکیت خود را به دادگاه حقوقی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به شعبه کیفری ارائه نماید . در صورتی که موضوع پرونده خودرو باشد و اختلاف در مالکیت خودرو پديد آيد ، از آنجا که برای اموال منقول قرار اناطه صادر نمی گردد می توان قرار بایگانی نمودن پرونده صادر و تا تعیین تکلیف در خصوص موضوع پرونده بایگانی می شود .

‎در صورتی که اثبات مسائلی که در احراز مجرمیت متهم موثر است در شرایط مراجع غیر قضایی باشد یا حقوقی نباشد و یا موضوع مورد دعوی مال منقول باشد مقام محترم قضایی می توانند تا روشن شدن موضوع قرار بایگانی پرونده صادر نماید.

اعتراض به قرار اناطـه

از آنجا که قرار اناطه می تواند موجب اطاله دادرسی گردد شاکی پرونده میتواند به این قرار اعتراض نماید . پس از اعتراض شاکی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد در جلسه فوق العاده تصمیم گیری می نماید . که تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است . چنانچه دادگاه قرار اناطه را تایید نماید . مطابق با آنچه گفته شد ، ذی نفع باید دادخواست خود را به مرجع صالح یعنی دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید .  در صورت نقض قرار اناطه مرجع صادر کننده قرار باید بدون در نظر گرفتن آن به رسیدگی ادامه دهد.

اهميت این‌موضوع زمانى است که در پی بروز مشکلات پیچیده که در بسیاری از موارد نیازمند طرح چندین دعوی اعم از حقوقی یا کیفری میباشد ، که نتیجه ی هر پرونده در دیگری مو‌ثر و حائز اهميت است .و ‌نحوه ی طرح هر دعوی به نحوى كه به نتيجه ى مطلوب منتهى شودنیازمند دانش و‌مهارت در اين زمينه میباشد ،بنابر اين موكداً پيشنهاد ميگردد قبل از هر اقدام جهت جلوگيرى از تضييع حقوق خود از مشاوره تخصصى با وکیل پایه یک دادگستری صورت پذيرد .

مشاوره حقوقی قرار اناطه با وکیلانه :

جهت اخد مشاوره و تعیین نوبت با ما تماس حاصل فرمایید : 09127246413

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک )

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک ) : اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (وکیل استرداد لاشه چک ) : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن ، دارنده چک از پس دادن چک یا سفته خوداری می نماید . یا اینکه معامله پایه ای که چک بر مبنای آن صادر شده بود. بی اعتبار میگردد و طرف مقابل از استرداد  چک یا سفته خودداری می نماید . در این مقاله اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک و سفته ، شرح داده می شود .

استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک به چه معناست ؟

استرداد لاشه چک به معنای پس گرفتن چک است . به عبارت بهتر استرداد لاشه چک یا سفته یعنی پس گرفتن و مطالبه چک یا سفته ای که به دلایلی، دیگر قابل اعتبار نبوده و چک یا سفته صادر شده ، بدون دلیل نزد دارنده قبلی می باشد .

مثلاً وجه چک یا سفته به صورت نقدی به دارنده پرداخت شده باشد . یا اینکه معامله ای که بجهت آن ، چک یا سفته صادر شده است ، باطل یا فسخ یا به نحوی بی اعتبار شود و چک صادر شده بدون دلیل در نزد دارنده آن باشد .

یا اینکه چک یا سفته جهت حسن انجام تعهد و یا امانت صادر شده باشد و در حال حاضر بدون دلیل ، چک در نزد دارنده باشد .

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک به چه صورت است ؟

با توجه به اینکه عموم افراد از طرح دعوایی با عنوان استرداد لاشه چک ، مطلع نیستند و یا نحوه رسیدگی و طرح اینگونه دعاوی را نمی دانند ، پیشنهاد می شود ، از تخصص و تجربیات یک وکیل متخصص در امور حقوقی بهره مند شوید .

نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک :

معمولاً شخصی که چک را صادر می نماید یا ظهرنویس چک می باشد ، باید برای پس گرفتن لاشه چک یا سفته خود ، ابتدا اظهارنامه ای برای طرف مقابل ارسال نماید. و در صورت امتناع طرف مقابل باید دادخواست مطرح نماید . این دادخواست که از دعاوی مالی به شمار میرود ، در دادگاه شهرستان محل سکونت طرف مقابل و به طرفیت آن شخص ، تسلیم می شود .

پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی حقوقی و تعیین وقت رسیدگی توسط شعبه رسیدگی کننده ، دادگاه وارد به رسیدگی می شود و چنانچه ثابت شود موضوعی که بجهت آن چک یا سفته صادر شده است ، از بین رفته باشد . و چک و سفته بدون دلیل موجه در نزد خوانده دعوا می باشد ، حکم به استرداد لاشه چک صادر می شود .

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست استرداد لاشه چک

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای استرداد لاشه چک ، دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف ، شهرستان محل سکونت خوانده می باشد . (اینکه مرجع رسیدگی کننده دادگاه است یا شورای حل اختلاف بستگی به مبلغ چک یا سفته دارد ) .

اجرای حکم دادگاه :

پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم مبنی بر استرداد لاشه چک ، و قطعیت یافتن رای ، چنانچه در مرحله اجرای حکم ، لاشه چک یا سفته به خواهان ، مسترد نگردد . خواهان می تواند به میزان مبلغ چک ، از اموال محکوم علیه (خوانده ) توقیف نماید .

مشاوره با وکیلانه

اگر چه در این مقاله سعی شد مختصراً نکاتی در مورد اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک ، بیان شود. اما از انجایی که هر دادخواست دارای شرایط شکلی ویژه خود می باشد . و همچنین ممکن است در جلسه رسیدگی دفاعیاتی از جانب خوانده ، مطرح شود که شما از پاسخ دادن به آن ناتوان باشید. پیشنهاد می شود از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی ، بهره مند شوید .

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره : 09127246413