7 مورد ابطال رای داوری

موارد ابطال رای داوری – وکیلانه : گاهی در قرارداد منعقد شده میان طرفین، شرط می شود، در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود. در این صورت هرگاه میان دو طرف قرارداد اختلاف ایجاد شود، پیش از آنکه دادگاه صالح به رسیدگی باشد، داور باید رای خود را صادر نماید. و در صورتی که بدون اظهار نظر داور، در دادگاه طرح دعوی شود، دادگاه از رسیدگی خودداری میکند. چرا که در قرارداد شرط داوری درج شده است و داور در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

ممکن است در قرارداد شرط داوری گنجانده نشود. اما پس از حدوث اختلاف، طرفین توافق کنند که موضوع به داوری ارجاع شود. یا در مرحله رسیدگی در دادگاه این توافق را داشته باشند.

مهلت صدور رای داور

رای داور باید ظرف مهلت تعیین شده در قرارداد داوری صادر و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه این مهلت در قرارداد تعیین نشده باشد، بر اساس پیش بینی قانون آیین دادرسی در امور مدنی، این مهلت سه ماه خواهد بود. در ادامه موارد ابطال رای داوری را از نظر وکیل حقوقی، بیان میکنیم.

ابطال رای داور

طرح دعوی ابطال رای داوری:

اگر چه رای داور قابل اعتراض نبوده و پس از ابلاغ مانند احکام دادگاه قابل اجرا هستند، اما در مواردی می توان ابطال رای داور را از دادگاه خواستار شد. نکته مهم این است که تقاضای ابطال رای داور در هر موردی امکانپذیر نبوده و موارد ابطال آن تنها مواردی است که از پیش در قانون مشخص گردیده است. بنابراین چنانچه رای داور با یکی از موارد ذیل در تناقض باشد، هر یک از طرفین که رای به ضرر او صادر شده است، می تواند ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، تقاضای ابطال آن را از دادگاه صالح بخواهد.

موارد ابطال رای داوری در قوانین ایران:

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی موارد ابطال رای داور عبارت است از :

 1. رای داور با قوانین موجد حق مخالف باشد. منظور از قوانین موجد حق قوانینی است که بموجب قانون تعیین شده است و بر اساس آن حق و تکلیفی برای اشخاص ایجاد شده است. لذا اینگونه قوانین قابل تغییر نیستند و قاضی دادگاه و داور نمی توانند رایی بر خلاف آن صادر کنند . حال اگر داور رایی صادر نماید که برخلاف قوانین موجد حق باشد، این رای قابل ابطال خواهد بود.
 2. داور نسبت به مطلبی اظهار نظر کند که موضوع داوری نبوده است. چنانچه موضوع داوری در خصوص اختلافی خاص تعیین شده باشد وداور بر خلاف موضوع داوری، در مورد مطلبی دیگر اظهار نظر کند، رای صادر شده قابل ابطال خواهد بود.
 3. داور از اختیارات خود تعدی کند و خارج از اختیارات خود رای دهد .
 4. در صورتی که مهلت داوری در قرارداد ذکر شده باشد، و داور بعد از انقضاء مدت اقدام به صدور رای و تسلیم آن کند. همچنین در صورت عدم پیش بینی مهلت داوری، اگر داور بعد از سه ماه از تاریخ قبول داوری، رای صادر نماید، رای او قابل ابطـال خواهد بود.
 5. چنانچه رای داور با آنچه که طرفین به موجب سند رسمی توافق کرده اند، مخالف باشد. یا آنکه رای داور با مفاد آنچه طرفین در دفتر املاک توافق کرده اند، مخالف باشد.
 6. یکی دیگر از موارد ابطـال رای داوری ، صدور رای توسط اشخاصی است که حق داوری را نداشته اند؛ اما علیرغم این موضوع رای صادر کرده اند.
 7. آخرین مورد از جهات ابـطال رای داوری این است که ، اصل قرارداد بی اعتبار باشد. به عبارت بهتر چنانچه قراردادی که به موجب آن، موضوع به داوری ارجاع شده است، بی اعتبار باشد، رای داور نیز به تبع آن بی اعتبار بوده. و می توان ابطال آن را خواستار شد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

مهلت تقاضای ابطال رای داوری تنها بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور بوده. و برای اشخاصی که خارج از ایران مقیم هستند ، دو ماه از زمان ابلاغ رای خواهد بود. جهت اخذ مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل ابطال رای داوری و 5 نکته مهم

وکیل ابطال رای داوری : در بسیاری از قراردادهایی که امروزه منعقد می شود، شرط داوری نیز درج می گردد. به این معنا که هر گاه طرفین در مورد قرارداد، دچار اختلاف شوند ، شخص یا اشخاصی در مورد قرارداد منعقد شده و اختلاف ایجاد شده میان آنها، اظهارنظر کند و رای صادر نماید. ممکن است در قرارداد، نام داور قید گردد یا اینکه تعیین آن را موکول به زمان اختلاف کنند. گاهی اوقات علیرغم اینکه شرط داوری در قرارداد قیده نشده است.، در زمان اختلاف، طرفین توافق می کنند که موضوع را داور حل و فصل کند.

اجرای رای داوری:

رای داور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نبوده و مانند آراء دادگاه قابلیت اجرا دارد و لازم الاجرا است. بنابراین تنها راه حل نقض رای داور، طرح دعوی با موضوع ابطال رای داوری خواهد بود.

چند نکته مهم در مورد ابطال رای داور :

 1. ابـطال رای داور در مورد تمای آراء صادر شده قابل طرح نبوده و طبق قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تنها مواردی از آراء داوری قابلیت نقض در دادگاه را دارد. جهت اطلاع از موارد ابـطال رای داوری کلیک کنید.
 2. تقاضای ابطال در قالب دادخواست جداگانه بوده و نمی توان پس از ابلاغ رای داور به آن اعتراض و ابطال آن را خواستار شد. البته در مواردی که ارجاع موضوع به داوری از طرف دادگاه باشد، نیاز به طرح دادخواست جداگانه نیست .
 3. مهلت طرح این دعوی محدود بوده و معترض تنها ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می تواند دادخواست ابطال آن را مطرح نماید.
 4. با تقدیم دادخواست ابطال رای داور، اجرای رای متوقف نمی شود. مگر اینکه تقاضای توقف اجرا را مطرح نمود واین موضوع به تشخیص دادگاه برسد و قرار توقف اجرا را صادر نماید.
 5. برای توقف اجرای رای، متقاضی باید تامین مناسب در صندوق دادگستری بسپارد.

ابطال رای داوری

نحوه طرح دادخـواست ابطـال رای داوری:

دادخواست ابـطال رای داوری به دادگاه صالح ارجاع می شود و دادگاه با بررسی موضوع، چنانچه یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را احراز نماید.، حکم به ابـطال رای داور صادر میکند. رای دادگاه صرفاً جنبه اعلامی داشته و قابل اجرا نخواهد بود.

مشاوره حقوقی از وکیلانه

از آنجایی که موارد دادخواست ابطال رای داور محصور بوده. و در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ذکر شده است، پیشنهاد می شود برای طرح اینگونه دعاوی از یک وکیل حقوقی کمک بگیرید.

جهت اخذ مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

وکیل اثبات حق انتفاع (انواع آن )

وکیل اثبات حق انتفاع و نکات مهم جهت پیگیری پرونده : حق انتفاع یکی از حقوق مالکیت است . به موجب این حق شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به شخص دیگریست منتفع شود. این حق توسط مالک و به موجب قرارداد یا بصورت شفاهی به دیگران منتقل می شود.

انواع حق انتفاع:

حق انـتفـاع به سه صورت قابل تصور است.

عمری :

بر اساس این حق ، مالک به منتفع اجازه می دهد که به مدت عمر خود یا عمر منتفع، از ملک استفاده نماید . و با فوت هر کدام که حق انتفـاع بر حسب طول عمر او منعقد شده است، این حق زایل می گردد.

رقبی:

انتقال استفاده از منافع برای مدت موقت و مشخص را رقبی می گویند.

سکنی:

چنانچه مالک حق سکونت منتفع را داده باشد، اصطلاحاً حق سکنی می گویند.

اثبات حق انتفاع در دادگاه :

بر اساس اصول حقوقی، هر مالکی نسبت به مال خود، اختیار و تسلط کامل دارد. بنابراین حـق انتـفاع و استفاده از مال نیز متعلق به مالک آن خواهد بود . مگر اینکه شخصی نسبت به منافع آن مال ادعای مالکیت داشته باشد. حال اگر مدعی حـق انـتفاع ، هیچ سند و قراردادی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. راهکار حقوقی او اثبات این حق خواهد بود. در ادامه نحوه اثبات حق انتفاع توسط وکیل ملکی بیان می گردد.

حق انتفاع

نحوه اثبات حق انتفاع توسط وکیل ملکی:

مدعی مالکیت انتفاع باید شخصاً یا توسط یک وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه مالک کند. با ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین خواهد شد.

دادگاه با بررسی دلایل خواهان و با توجه به دفاعیات خوانده رای صادر می کند. و چنانچه مالکیت خواهان بر حـق انتـفاع از ملک احراز شود، حکم به مالکیت او صادر می کند.

نکته مهم اینکه : حکم صادر شده از دادگاه، جنبه اعلامی دارد، بنابراین نمی توان برای آن اجراییه صادر نمود  چرا که قابلیت اجرا نخواهد داشت  اما مالک حق انتفاع با همان حکم قطعی شده می تواند در موارد لزوم، رفع تصرف مالک یا هر شخص متصرف دیگری که از ملک استفاده میکند را بخواهد.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری، همین حالا با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

0 تا 100 الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت

شرایط و نحوه الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت : در برخی موارد دو ملک مجاور هم با یکدیگر تجمیع شده و با اخذ یک مجوز ساخت، بصورت یک بنا ساخته می شوند. و پس از اتمام ساخت بنا به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک ، برای دو ملک تجمیع شده، یک پلاک ثبتی اخذ می نمایند.

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

ممکن است در قرارداد مشارکت در ساخت نیز، قید گردد ، دو یا چند پلاک همجوار با هم تجمیع شده و بصورت یکجا ساخته شوند. در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده، ابتدا باید پلاک های ثبتی تجمیع شوند و بعد برای واحد های جدید ساخته شده ، سند اخذ نمود.

با پایان ساخت بنای موضوع مشارکت ، مالکین همه پلاک های ثبتی ، باید درخواست تجمیع پلاک ها را جهت اخذ سند مالکیت جدید بدهند. در صورتی که مالکی از انجام این کار خودداری کند. و به سازنده هم وکالت کاری بابت اخذ سند، اعطا نکرده باشد، باید از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام نمود. و مالک یا مالکین را به تجمیع املاک موضوع مشارکت و پلاک های ثبتی الزام نمود. در ادامه نحوه الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت، توسط وکیل ملکی توضیح داده می شود.

الزام به تجمیع پلاک ثبتی املاک

طرح دعوی الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت:

با خودداری مالک یا مالکین از درخواست تجمیع پلاک های ثبتی، سازنده و یا هر ذینفعی مانند پیش خریداران، می توانند از طریق ثبت دادخواست حقوقی، مالک را ملزم کنند.

دعوی الزام به تجمیع املاک مشارکت در ساخت باید در دادگاهی که ملک در حوزه آن مستقر است، مطرح شود. دادگاه پس از بررسی موضوع در صورت تشخیص صحت اظهارات خواهان ، حکم صادر میکند . و مالک را به حضور در اداره ثبت اسناد و املاک جهت تجمیع پلاک ثبتی، محکوم می نماید. در مرحله اجرای حکم، چنانچه مالک ظرف ده روز از زمان ابلاغ اجراییه ، در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نگردد، دادگاه مجوز تجمیع را صادر میکند.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

شرایط تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت (3 شرط)

نحوه تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت – وکیلانه : معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، در هنگام تنظیم قرارداد، طرفین اعم از مالک و سازنده، بر اساس آورده های خود و محاسبات اقتصادیِ از قبل پیش بینی شده، در میزان سهام مشارکت هر یک در بنا، توافق می کنند. گاهی اوقات با طولانی شدن مدت اجرای پروژه ساخت ، با توجه به تورم و نوسانات شدید اقتصادی، تغییر قوانین و مواردی اینچنین ، توازن بین آورده طرفین بهم می خورد. و این تغییرات موجب ورود ضرر به یکی از طرفین می شود.

مانند اینکه هزینه های مربوط به خرید آهن آلات و مصالح ساختمانی با افزایش چشمگیری مواجهه شود. یا اینکه ملک متعلق به مالک نسبت به زمان انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت کم ارزش شود. در این موارد شخصی که دچار ضرر می شود، باید تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت را به دیگری پیشنهاد دهد.

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت :

تـعدیل قـرارداد مشارکت، به معنای متعادل کردن قرارداد مشارکت در ساخت بوده. به طوری که وضعیت به قبل از ایجاد تغییرات برگردانده شود. و حالت متعادلی را بین سازنده و مالک برقرار کند.

به طور کلی در نظام حقوقی ایران سه نوع تعدیل وجود دارد.

تعدیل قضایی

در این نوع تعدیل، قاضی می تواند بدون تصریح قانون یا قرارداد، تعدیل نماید. که این رویه در نظام حقوقی ایران اجرا نمی گردد.

تعدیل قانونی

که بر اساس قوانین حقوقی اجرا می گردد. و قانون اجازه تعدیل را داده است.

تعدیل قراردادی

در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین طرفین، شرط تعدیل قید شده باشد، طرفین می توانند از این نوع تعدیل استفاده کنند.

در قراردادهای مشارکت در ساخت تعدیل به چه صورت است؟

تعدیل در قرارداد مشارکت در ساخت از نوع قراردادی خواهد بود. به عبارت بهتر چنانچه ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، شرط تعدیل درج شده باشد ، هر یک از طرفین که متضرر شده است می تواند از طریق دادگاه تعـدیل قرارداد را خواستار شود.

در این صورت دادگاه بر اساس مندرجات قرارداد مشارکت در ساخت و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس ، اقدام به تصمیم گیری خواهد نمود.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

بهتراست جهت تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.
تماس با ما جهت اخذ مشاوره تلفنی و حضوری: 09127246413

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل:

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل: معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک و سازنده ملک در مورد هزینه های اخذ مجوزهای لازم و میزان تعهدات هر یک از طرفین به توافق می رسند. و در قرارداد مشارکت در ساخت قید می کنند . اغلب اینگونه هزینه ها را سازنده بر عهده می گیرد . هرچند هزینه ها و بدهی های مربوط به قبل از انعقاد قرارداد بر عهده مالک بوده. و سازنده در این خصوص تکلیفی ندارد .

حال اگر مالک بدهی های قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت را نپردازد، ممکن است در آینده برای سازنده مشکل ایجاد شود. و با وقوع اختلاف سازنده می تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی ، مالک را به پرداخت اینگونه بدهی ها ملزم کند. مهم ترین بدهی هایی که مالک می تواند داشته باشد، بدهی های مالیات ملک – عوارض وبدهی شهرداری و دارایی – اداره تامین اجتماعی و یا بدهی مربوط به انشعابات آب و برق و گاز می باشد.

الزام بع پرداخت بدهی های ملک

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل:

برای طرح این دعوی ، سازنده ملک به عنوان خواهان باید اقدام به طرح دعوی نماید. بهتر است طرح اینگونه دعاوی و دفاع از آنها را به عهده یک وکیل پایه یک دادگستری قرار دهید . قطعاً دانش و تخصص یک وکیل متخصص در امور ملکی و قراردادها در روند پرونده تاثیرگذار خواهد بود.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوی :

دعاوی که منشاء اختلاف آنها قرارداد باشد، در دادگاهی رسیدگی می شود که قرارداد در آنجا منعقد شده است. یا دادگاهی که قرار بوده تعهد در آنجا اجرا شود.

پس از رسیدگی و صدور حکم به الزام به پرداخت بدهی های ملک، با قطعی شدن رای و به درخواست سازنده اجراییه صادر می گردد. و در مرحله اجرا طی ابلاغیه ای، به محکوم علیه ابلاغ می شود تا بدهی خود را ظرف مهلت ده روز پرداخت کند. در صورت امتناع مالک از پرداخت بدهی، میتوان برابر مقررات ،اموال او را توقیف نمود. و یا برگه جلب وی را دریافت نمود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

0 تا 100 نکات اعاده دادرسی مدنی:

0 تا 100 نکات اعاده دادرسی مدنی: اعاده دادرسی یکی از روش های فوق العاده شکایت از رای می باشد. که مختص احکام بوده و رسیدگی به دعوی را نزد مرجع صادر کننده حکم، امکانپذیر میکند.

اعاده دادرسی مدنی موجب می شود. که دادرسی منتهی به حکم قطعی شده برای بار دیگر به درخواست محکوم علیه، در همان مرجع صادر کننده حکم، مورد رسیدگی قرار بگیرد. اما نکته مهم در این روش از اعتراض، اینکه تنها نسبت به احکامی می توان تقاضای اعـاده دادرسی کرد که صراحتاً در قانون ذکر و پیش بینی شده باشد.

جهات اعاده دادرسی مدنی به موجب قانون:

بر اساس قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها نسبت به احکامی می توان تقاضای اعتراض و اعـاده دادرسی نمود که یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد.

 1. در مورد احکامی که صادر شوند و در آن موضوع حکم، مورد ادعای خواهان دعوی نباشد، می توان از این طریق اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد کرد.
 2. چنانچه در رایی که صادر شده بیشتر از میزانِ خواسته خواهان حکم صادر گردد، تقاضای اعاده مجاز می باشد. این مورد از جهات اعـاده دادرسی زمانی قابل تحقق است که خواسته خواهان وجه رایج یا غیر رایج یا مالی کلی مانند گندم – سکه- برنج وغیره باشد.
 3. تضاد در مفاد یک حکم نیز از موارد اعتراض به حکم به این روش می باشد. مانند اینکه دادگاه در بخشی از حکم خواهان را محکوم به بی حقی کند. و در قسمتی دیگر از حکم خوانده، به پرداخت هزینه دادرسی محکوم شود.
 4. صدور دو حکم متضاد و مخالف با یکدیگر که هر دو قطعی بوده و موضوع هر دو حکم یکی باشد، نیز از موارد اعـاده دادرسی شمرده می شود. به عبارت بهتر چنانچه دو حکم متضاد، در مورد همان اصحاب دعوی و همان موضوع و از همان دادگاه خواه شعب صادر کننده یکی باشد خواه مختلف باشد، نیز از موارد طرح اینگونه دادخواست خواهد بود.
 5. اِعمال حیله و تقلب از طرف یکی از اصحاب دعوی که موجب صدور حکم به ضرر درخواست کننده اعاده دادرسی مدنی شود. نکته قابل توجه اینکه حیله و تقلب زمانی از موارد اعـاده دادرسی قرار میگیرد که طرف مقابل درخواست کننده مبادرت به آن نموده است. و این حیله و تقلب در رای صادره موثر بوده است.
 6. هر گاه حکم، بر اساس اسناد جعلی و تقلبی صادر شود و بعد از صدور حکم، جعلی بودن اسناد به اثبات برسد.
 7. وجود هر سند و نوشته ای که مکتوم بوده و در زمان رسیدگی به دعوی در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده نیز از موارد اعتراض است.

اعاده دادرسی مدنی

مهلت درخواست اعاده دادرسی مدنی :

این مهلت برای اشخاصی که در ایران مقیم هستند بیست روز و برای مقیمان خارج از کشور دو ماه خواهد بود. البته شروع این مهلت با توجه به اینکه جهت درخواست اعاده دادرسی کدام مورد باشد،متفاوت است.

 

 •  اگر جهت درخواست مغایرت دو حکم باشد، مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ اخرین حکم محاسبه می شود.
 • چنانچه احراز حیله و تقلب طرف مقابل از جهات اعتراض باشد، مهلت از زمان احراز حیله و تقلب شروع می شود.
 • در مورد وجود اسنادی که در اختیار درخواست کننده نبوده، مهلت از زمان اطلاع درخواست کننده به وجود این اسناد محاسبه می شود. لازم به ذکر است این جهت باید در دادگاه به اثبات برسد.
 • هرگاه جهت درخواست اعاده دادرسی مدنی جعلی بودن اسناد باشد، شروع مهلت ثبت دادخواست از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اسناد جعلی می باشد. جهت اطلاع از اقسام اعاده دادرسی کلیک کنید.

مشاوره با وکیلانه :

طرح دادخواست اعاده دادرسی مدنی بجهت پیچیدگی و داشتن شرایط ویژه آن ، مسلماً از عهده افراد معمولی بر نمی آید. بهتر است طرح این دادخواست و نحوه دفاع از آن را به وکیل پایه یک دادگستری محول نمایید. جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگبرید.
تماس با ما : 09127246413

اقسام اعاده دادرسی مدنی:

اقسام اعاده دادرسی مدنی: اعاده دادرسی به دو صورت قابل طرح است . گاهی به صورت مستقل قابل طرح بوده. وگاهی در اثناء رسیدگی به یک دعوی. به این صورت که علیه یکی از طرفین دعوی حکمی به عنوان دلیل ارائه می شود و شخصی که علیه او حکم صادر شده می تواند بصورت طاری تقاضای اعاده دادرسی نماید. در ادامه نحوه ثبت هر دو دادخواست توسط وکیل حقوقی توضیح داده می شود.

اقسام اعاده دادرسی مدنی و نحوه ثبت هر کدام:

گفته شد که اعاده دادرسی به دو صورت اصلی یا طاری قابل طرح است.

ارائه دادخواست اصلی اعاده دادرسی مدنی :

محکوم علیهِ حکم قطعیت یافته در صورتی که یکی از جهات اعاده دادرسی را داشته باشد، می تواند به صورت مستقل دادخواست تقدیم کند. این دادخواست به دادگاهی که حکم قطعیت یافته را صادر کرده باشد، ارسال می شود.

ارائه دادخواست اعـاده دادرسی مدنی طاری:

همانگونه که اشاره شد، ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوی، حکمی علیه یکی از طرفین دعوی ارائه شود که با ارائه آن حکم قطعی، یکی از جهات اعاده دادرسی مدنی به وجود آید. در این صورت شخصی که حکم علیه او صادر شده است باید درخواست اعاده دادرسی طاری خود را به همان دادگاهی که حکم در آن به عنوان دلیل ارائه شده ، تقدیم کند. و ظرف مهلت سه روز نسبت به ثبت دادخواست اعـاده دادرسی خود اقدام نماید.

اقسام اعاده دادرسی مدنی

فایده این امر و تقدیم درخواست اعـاده دادرسی به دادگاهی که حکم درآن ارائه شده در این است. که چنانچه دادگاه دلایل مدعی اعـاده را قوی بداند. و تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض ثابت می شود، موثر در این دعوی خواهد بود، رسیدگی به دعوی فعلی را تا صدور نتیجه درخواست اعـاده دادرسی مدنی به تاخیر خواهد انداخت.

مشاوره با وکیلانه :

در مطلب فوق اقسام اعاده دادرسی مدنی به صورت مختصر ذکر گردید. اما نکته مهم اینکه موارد طرح دادخواست اعـاده دادرسی محدود بوده. و صرفاً در مواردیست که قانون آیین دادرسی در امور مدنی به آن اشاره کرده است. لذا جهت اینکه بدانید آیا حکم صادر شده علیه شما نیز مشمول ثبت این نوع اعتراض می باشد یا خیر از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید.
تماس با ما : 09127246413

الزام به تنظیم سند وکالت کاری در قراردادهای مشارکت در ساخت:

الزام به تنظیم سند وکالت کاری در قراردادهای مشارکت در ساخت: معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، میان مالک و سازنده توافق می شود. که مالک جهت انجام مراحل اداری مورد نیاز برای ساخت ملک،مانند اخذمجوز تخریب- مجوز ساخت- پیگیری امور مربوط به دارایی و شهرداری، وکالتی کاری به سازنده دهد. تا ایشان این مراحل را به نیابت از مالک و بدون نیاز به حضور او انجام دهد.

معمولاً این وکالت پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به سازنده داده می شود . گاهی مالک علیرغم توافقی که با سازنده داشته است از اعطای وکالت به سازنده امتناع می ورزد. و این امر موجب ایجاد خلل در انجام عملیات ساخت بنا می گردد. در این فرض راهکار قانونی سازنده ملک ، الزام مالک به تنظیم سند وکالت کاری می باشد .

الزام به تنظیم وکالت کاری

نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند وکالت کاری توسط وکیل ملکی :

با تنظیم دادخواست و ثبت آن توسط وکیل ملکی ، موضوع جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ارجاع می شود. در وقت رسیدگی تعیین شده، دادگاه با توجه به قرارداد منعقد شده میان مالک و سازنده. و در صورت احراز موضوع. و وجود تعهد مالک در مقابل سازنده، اقدام به صدور رای مبنی بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت می نماید.

نکته : چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت، اشاره ای به تعهدات مالک. مبنی بر اعطای وکالت به سازنده نشده باشد. و مالک از انجام امور ادارای و مقدمات لازم جهت احداث بنا امتناع نماید. سازنده می تواند با طرح دعوی، الزام مالک به اخد جواز لازم جهت احداث بنا را بخواهد.

اجرای حکم در مرحله اجرا توسط وکیل ملکی :

پس از قطعی شدن حکم و تقاضای صدور اجراییه، واحد اجرای احکام به موجب ابلاغیه ای به مالک اخطار میکند. تا ظرف مهلت ده روز اقدام به اعطای وکالت کاری به سازنده نماید. با استنکاف مالک از اجرای رای ، نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر میشود. و وکالت مورد نظر را امضا می نماید.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره در امور ملکی و قراردادهای مشارکت در ساخت از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تلفن تماس : 09127246413

ابطال سند رسمی انتقال با کمک وکیل :

ابطال سند رسمی انتقال با کمک وکیل : سند رسمی انتقال سندی است که پس از امضاء طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی، تنظیم می شود. و پس از آن دفترخانه اسناد رسمی، خلاصه معامله انجام شده را به اداره ثبت اسناد و املاک ، ارسال میکند. تا این انتقال مالکیت در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک لحاظ گردد.

موجبات طرح دعوی ابطال سند رسمی انتقال :

ممکن است به دلایل مختلفی ، دعوی ابطال سند رسمی انتقال مطرح شود. بنابراین نمی توان گفت که در تمامی دعاوی مطرح شده در دادگاه ، موجبات ابطال سند رسمی به یک شکل خواهد بود. و در هر دعوایی موجبات ابطال سند رسمی می تواند متفاوت باشد .

 • مانند طرح این دعوی بلحاظ عدم مالکیت فروشنده در زمان انتقال سند.
 • یا انتقال سند بوسیله اسناد جعلی.
 • ممکن است معامله منعقد شده فضولی باشد. و کسی که ملک را انتقال داده است ، از طرف مالک ماذون نباشد و مالک معامله منعقد شده را رد کند.
 • گاهی یکی از طرفین قرارداد اهلیت نداشته. و ضرورت دارد پس از اعلام بطلان معامله انجام شده، ابطال سند رسمی انتقال را نیز به موجب همان دعوی یا دعوی جداگانه مطرح نمود.
 • فسخ یا منحل شدن معامله (انفساخ) نیز یکی از مواردیست که موجب ارائه چنین دادخواستی می شود.

ابطال سند رسمی انتقال

ارائه دادخواست ابطال سند رسمی انتقال بوسیله وکیل ملکی :

کسی که مدعی بی اعتباری سند رسمی است باید اقدام به طرح چنین دادخواست حقوقی ای کند. هر چند پیشنهاد می شود در اینگونه دعاوی حتماً با کمک یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص درامور ملکی اقدام به طرح دعوی نمایید. چرا که هر دعوایی تنها یکبار قابلیت مطرح شدن را دارد. و چنانچه شما شخصاً اقدام به طرح دعوی نمایید و منجر به شکست شما و بی حقی شما شود، دیگر نمی توانید با این عنوان حق خود را مطالبه کنید . به عبارت بهتر بی تجربیگی شما مساوی است از بین رفتن مال و حق و حقوق شما.

دادگاه در جلسه رسیدگی بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده از طرفین اقدام به صدور رای می نماید. چنانچه رای به نفع خواهان دعوی صادر گردد و قطعی شود، مرجع صادر کننده رای برای خواهان گواهی قطعیت رای صادر خواهد نمود. با ارائه این گواهی به اداره ثبت اسناد و املاک ، سند صادر شده ابطال می گردد و سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.

مشاوره با وکیلانه :

اگر قصد طرح چنین دعوایی را دارید و یا اینکه خوانده اینگونه دعاوی هستید ، می توانید تمامی سوالات خود را از ما بپرسید. جهت مشاوره تلفنی تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس : 09127246413