وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن:

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

تایید بطلان قرارداد

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

وکیل تنظیم قرارداد 1401

وکیل تنظیم قرارداد در تهران : چرا باید تنظیم قراردادهای خود را به وکیل بسپاریم و تنظیم قرارداد توسط وکیل چه فوایدی برای شما دارد؟. اصولا در تمامی امورات سپردن امر به متخصص موضوع آن زمینه مزایای بیشماری را در بر خواهد داشت. و باعث می شود که خطرات احتمالی ناشی از آن امر در آینده کاهش یابد .

وکیل میتواند تمامی جوانب یک قرارداد را در نظر گرفته و اصطلاحا برای هر دردی، درمانی در نظر بگیرد و پیش بینی نماید. که مرجع صالح به نفع شخص برای وقوع اختلاف و ضمانت اجرای تعهدات چگونه انجام پذیرد . بنابراین هر وکیل با توجه به تخصص خود قراردادی را تنظیم مینماید. که در هنگام تنازع بتواند از قراردادی که خود تنظیم نموده، بهترین دفاع را داشته باشد .

وکیل تنظیم قرارداد

 

عدم تنظیم قرارداد توسط وکیل و خطرات ناشی از آن:

تجربه ثابت نموده، دفاع در دعاوی ناشی از قراردادهایی که بصورت شخصی تنظیم شده است، به مراتب سخت تر میباشد. چرا که افراد در تنظیم قرارداد نمی‌توانند قصد واقعی خود را تشریح و ضمانت اجرایی قرار دهند. که در آینده با مشکل مواجهه نشوند .

از طرف دیگر هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل به مراتب کمتر از هزینه حق الوکاله قبول آن دعاوی توسط وکیل میباشد.
از سوی دیگر هزینه های ناشی از عدم پایبندی به قرارداد با پیشبینی ضمانت اجراهای خاص برای شما ریسک ناشی از انجام معاملات و قرارداد ها را پایین خواهد آورد . به عنوان مثال شخصی اقدام به فروش منزل مسکونی خود مینماید. و جهت دریافت ثمن معامله چک دریافت میکند. در صورتی که چک در موعد مقرر خود تادیه نگردد راهی جز طرح دعوا برای فروشنده نمیماند. که مدت زمان زیادی تا حصول نتیجه باید سپری گردد و پس از آن با دعوای اعسار روبرو خواهد گردید !!!.

و حتی در صورت جلب محکوم علیه نیز نتیجه مطلوب برای فروشنده به دست نخواهد آمد، چرا که با توجه به رشد روز افزون تورم گذر زمان ثمن معامله را ناچیز می کند، به گونه ای که در زمان دریافت مبلغ ممکن است ارزش مورد معامله چندین برابر شده باشد .

بنابراین پیشبینی تمامی جوانب در قرارداد و‌ توافقات امری مهم و ضروری میباشد. تا از بروز هرگونه ضرر و زیان جلوگیری شود.

در بسیاری از قرارداد ها ممکن است افراد به گونه ای توافق نمایند. که طبق قانون آن توافق باطل باشد ! یا حتی در بسیاری از موارد متضمن جرمی باشد. که عواقب بسیاری را در بر خواهد داشت. استفاده از علم و تخصص وکیل متخصص سبب میشود. که با استفاده از توان علمی و تجارب یک قرارداد در قالب صحیح شکل گرفته و با حد اقل ریسک همراه شود .

مشاوره با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره و دریافت نوبت برای تنظیم قرارداد با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تلفن تماس: 09127246413

9 نکته مهم در مورد دستور موقت

9 نکته مهم در مورد دستور موقت: تمامی اختلافات و دعاوی که به دادگاه ارجاع می شود، به ترتیب ثبت می شوند و بر اساس تاریخ ارجاع پرونده به شعبه، وقت رسیدگی در نظر گرفته می شود. بنابراین رسیدگی به دعاوی به ترتیب بوده وهر پرونده در وقت خود رسیدگی می شود.

برخی از محاکم به قدری شلوغ می باشند که ممکن است رسیدگی به هر دعوایی چندین ماه پس از ارجاع به شعبه انجام شود. و تا صدور حکم قطعی حتی چند سال روند، دادرسی ادامه پیدا کند. فرض کنید در این اثنی دعاوی مطرح شود که اگر به صورت فوری در مورد آنها تصمیم گیری نشود، رسیدگی به آنها در آینده بی اثر بوده و موجب تضییع حقوق خواهان گردد. و خسارات و زیان های جبران ناپذیری به شخص وارد کند.

پیش بینی دستور موقت در قوانین ایران:

قانون آیین دادرسی در امور مدنی در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به افرادی که ممکن است بجهت طولانی شدن روند دادرسی، حقوق احتمالی آنها از بین رود، نهاد دسـتور مـوقت را پیش بینی کرده است.
به موجب این قانون، در مواردی که تعیین تکلیف فوری باشد، دادگاه به درخواست شخص ذی نفع، برابر موارد زیر دسـتور مـوقت صادر میکند. در ادامه شرایط صدور این دستور توسط وکیل حقوقی بیان می شود.

دستور موقت

نکات مهم در خصوص دستور موقت:

 1. اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد. و پس از اقامه دعوا تقاضای دسـتور موقـت شود، دادگاه صدور دستور موقت، همان دادگاهی است که دعوی در آنجا مطرح است.
 2. چنانچه هنوز دعوی اصلی مطرح نشده باشد و ذی نفع تقاضای دستور موقت بدهد، این دستور توسط دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل موضوع می باشد، صادر می شود.
 3. دستـور موقـت تنها در مواردی صادر می شود که فوریت امر احراز شود.
 4. این دستور با تعیین وقت و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین صادر می شود. در مواردی که امر فوری باشد، پیش از دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی و دسـتور صادر می شود.
 5. دسـتور مـوقت ممکن است دایر به توقیف اموال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد.
 6. در صورتی که تقاضای دستـور مـوقت، پیش از طرح دعوی مطرح شود، درخواست کننده باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، دعوی اصلی را مطرح کند.
 7. در تمامی موارد دسـتور مـوقت ، تودیع خسارت احتمالی از طرف درخواست کننده الزامی بوده مگر دستـور موقـت در دیوان عدالت اداری تقاضا شود.
 8. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.
 9. ممکن است دستور موقت با توجه به فوریت امر قبل از ابلاغ به طرفین، اجرا شود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

با توجه به نکات ذکر شده، شرایط صدور دستور موقت از پیش توسط قانونگذار تعیین شده است. و اشخاصی که گمان می کنند با طولانی شدن روند رسیدگی ، حقوق آنها تضییع خواهد شد. و خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد می شود ، می توانند با کمک یک وکیل پایه یک دادگستری، تقاضای دستور موقت بدهند.
تماس با ما : 09127246413

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان با چه کسی است؟

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان با چه کسی است؟ شاید برای بسیاری از شما سوال شود، مسئولیت پرداخت شارژ و هزینه های مشترک ساختمان با مالک است یا استفاده کننده؟.

همیشه مالک، ساکن آپارتمان خود نبوده و از آن استفاده نمی کند. بلکه ممکن است ملک خود را با عناوینی مانند اجاره یا مصالحه ، وقف و رهن ودیگر موارد، در اختیار شخص دیگری قرار داده باشد.

سوال اینجاست در صورت وجود هزینه های مشترک مانند شارژ ساختمان، پرداخت این هزینه ها با چه کسی است. و در صورت عدم پرداخت، مدیر ساختمان می تواند علیه کدام یک اجراییه صادر یا دعوی حقوقی مطرح کند؟. در ادامه پاسخ سوال خود را از نظر وکیل حقوقی دریافت کنید.

پرداخت هزینه های ساختمان

مسئولیت پرداخت هزینه های ساختمان:

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها به گونه ای از مسئولیت مالک و استفاده کننده در مورد پرداخت هزینه های مشترک سخن می گوید. و به نوعی از مسئولیت تضامنی مالک و استفاده کننده ملک در خصوص پرداخت هزینه های مشترک سخن گفته است. که به نظر می رسد فراتر از الزامات قانون تملک آپارتمان ها ست. به این دلیل که مسئولیت تضامنی در قوانین ما به غیر از قوانین مربوط به اسناد تجاری اساساً پذیرفته نشده. و در متن قانون تملک آپارتمان ها نیز به مسئولیت تضامنی مالک و استفاده کننده اشاره ای نشده است. از این رو آیین نامه اجرای قانون تملک آپارتمان ها در این خصوص فراتر از قانون رفته است.

مسئولیت تضامنی به چه معناست؟

مـسئولیت تضامنی به این معناست که مالک و استفاده کننده از ملک بصورت همزمان نسبت به پرداخت هزینه های مشترک ساختمان، در برابر مدیر ساختمان مسئولیت دارند. که در قوانین ما به چنین مسئولیتی، مسئولیت تضامنی گفته می شود. همانطور که اشاره شد، هرچند آیین نامه تملک آپارتمان ها مسئولیت پرداخت هزینه های مشترک ساختمان را تضامنی دانسته است. اما به نظر می رسد چنانچه توافق خاصی میان مالک و استفاده کننده از ملک، در خصوص هزینه های مشترک آپارتمان نشده باشد، با توجه به قانون مدنی که اشعار می دارد: هر گاه مالک از پرداخت هزینه ها استنکاف کند، مستاجر می تواند از محل اجاره بها این هزینه ها را بپردازد. و با توجه به این موضوع، پرداخت هزینه های مشترک را بر عهده مالک گذاشت.

هر چند عرفاً در قرارداد میان مالک و استفاده کننده درج می شود، که اینگونه از هزینه ها بر عهده استفاده کننده باشد.مگر هزینه هایی که مربوط به اصل ساختمان باشد مانند ایزئگام ساختمان یا نصب دوربین مدار بسته که عادتاً این هزینه ها از مالک اخذ می گردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به رفع ممانعت از حق

بهترین وکیل متخصص الزام به رفع ممانعت از حق در تهران : دعوی مـمانعت از حـق یکی از دعاوی شایع املاک محسوب می شود. این دعوی بیشتر در مورد مالکینی که دارای حق عبور در ملک دیگری هستند، موضوعیت دارد. به عبارت بهتر دعوی مـمانعت از حـق عبارت است از اینکه شخصی مانع عبور دارنده حق ارتفاق یا مانع استفاده دارنده حق انتفاع می شود. و از این جهت دارنده حق، رفع ممـانعت از حـق خود را از دادگاه خواستار می شود. در این مقاله راهکار قانونی این مساله، از نظر وکیل ملکی توضیح داده می شود.

ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق :

هر گاه کسی مانع استفاده شخصی دیگر ، از حقوق قانونی اش شود، ممانعت از حق کرده است . و دارنده حق قانونی، می تواند الزام او را به رفع مـمانعـت از حـق بخواهد. بنابراین در این دعوی، دارنده حق از مرجع قضایی می خواهد که مانعی را که موجب جلوگیری از استفاده وی از حق ارتفاق یا انتفاع خود شده است را برطرف کند.

پیش از نحوه طرح این دعوی ، تعریف حق ارتفاق و انتفاع را توضیح خواهیم داد.

 • تعریف حق انتفاع:

حق انتفاع عبارت است از اینکه، شخصی بدون اینکه مالک ملکی باشد، حق استفاده و بهره برداری از آن ملک را دارد. و به عبارتی روشن تر می تواند از منافع آن ملک بهره مند شود.

 • حق ارتفاق:

این حق عبارت است از اینکه، مالک ملکی در ملک مجاور خود، حق عبور داشته باشد که اصطلاحاً به این حق عبور، حق ارتفاق گفته می شود

حال که معنی حق انتفاع و ارتفاق را دانستیم، باید بدانیم برای رفع مانعی که موجب بهره مندی از این حقوق شده است چه شرایطی لازم است؟.

 • خواهان دعوی باید ثابت نماید که پیش از ممانعت خوانده، متصرف و استفاده کننده حق بوده و سابقه استفاده از آن را دارد.
 • در ممانعت فعلی، باید برای دادگاه محرز شود که خوانده؛ مانع از استفاده ی حق خواهان شده است.
 • خوانده باید به صورت غیر قانونی مانع استفاده ی حق خواهان دعوی شود.

نحوه طرح دعوی توسط وکیل

دعوی ممانعت از حق را از دو طریق می توان مطرح نمود.

کیفری:

با طرح شکواییه، تعقیب و محکومیت مرتکب را خواستار شد؛ چرا که ممانعت از حق از نظر حقوق جزایی، جرم محسوب می شود. درطرح دعوی از طریق کیفری، در صورت احراز ارتکاب جرم ،مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه از وکیل کیفری تماس حاصل فرمایید. 09127246413

حقوقی:

در طرح دعوی حقوقی، با احراز ممانعت خوانده از حق، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق صادر خواهد کرد، در این مقاله نحوه طرح دعوی حقوقی و اجرای حکم توضیح داده می شود.

با ثبت دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت امر می شود و در صورت تشخیص و احراز شرایط فوق ؛ حکم به رفع ممانعت از حق صادر می نماید.

نحوه اجرای رای ممانعت از حق:

دعوای ممانعت از حق، از آن دسته دعاوی است که خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، پیش از قطعی شدن برای آن اجراییه صادر می گردد.به عبارت بهتر، با صدور رای در مرحله بدوی، پیش از اعتراض به رای و تجدیدنظر خواهی از آن می توان مفاد رای را اجرا نمود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

در دعاوی ممانعت از حق و پیگیری آن از طریق حقوقی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی میکند که آیا خواهان دعوی، حق ارتفاق یا انتفاع را دارد یا خیر. و آیا خوانده موجب جلوگیری استفاده خواهان از حقش شده است یا خیر. جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد؟

آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد؟ هر گاه داور در جهت حل اختلاف ایجاد شده میان طرفین یک قرارداد، اقدام به صدور رأی کند، این رای مانند رأی دادگاه قابلیت صدور اجراییه دارد. اما پیش از اینکه توضیح دهیم آیا رأی داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد یا خیر.، باید بدانیم رأی داور سند عادی محسوب می شود یا سند رسمی.

قطعاً رای دأور نمی تواند در زمره ی اسناد رسمی قرار گیرد . چرا که رأی داور بر خلاف شرایط لازم جهت تنظیم اسناد رسمی ، تنظیم شده است. به عبارت بهتر، رأی داور در اداره ثبت اسناد یا در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامور رسمی تنظیم نشده است. اما عادی بودن رأی داور نافی صدور اجراییه برای اجرای مفاد آن نیست. چرا که قانونگذار در مواردی اسناد عادی را در حکم سند لازم الاجرا تلقی نموده. و امکان صدور اجراییه را برای آن قرار داده است. رأی داور نیز یکی از این اسناد است.
از آنجایی که رأی داور سند رسمی محسوب نمی شود، دفترخانه به هیچ عنوان نمی تواند مفاد آن را اجرا کند . یا برای آن اجراییه صادر نماید. و دفترخانه اسناد رسمی تنها در مورد اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی که راجع به بدهی و سایر اموال منقول و غیر منقول ثبت شده می باشد، می تواند اجراییه صادر کند.

رای داور

طریقه ابلاغ رای داور:

مطابق با قوانین مربوط به آیین دادرسی در امور مدنی، رأی داور باید از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد ، برای طرفین ابلاغ شود. چنانچه طرفین اختلاف، توافقی بر نحوه ابلاغ رأی داور داشته باشند، رأی به همان صورت ابلاغ خواهد شد.

مرجع صدور اجراییه برای رای داوری:

همانطور که در مطالب فوق اشاره شد، رأی داور از طریق دادگاهی که صالح به رسیدگی به اختلاف است به طرفین ابلاغ می شود. مگر اینکه دو طرف موضوع اختلاف توافق کنند که رأی به نحو دیگری ابلاغ شود. بنابراین بعد از مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی که هر دو طرف می توانند در این مدت به رای اعتراض کنند یا ابطال آن را بخواهند.، در صورت عدم اعتراض، شخص ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجراییه کند. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و رای داور را نیز ابلاغ کرده است، با تقاضای ذی نفع، اجراییه صادر میکند.

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ابطال رأی داوری و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

چگونه ساکنین را به پرداخت شارژ ساختمان وادار کنیم؟

چگونه ساکنین را به پرداخت شارژ ساختمان وادار کنیم؟ چنانچه یکی از ساکنین آپارتمان، هزینه های مشترک ساختمان را نپردازد، مدیر ساختمان می تواند با کمک یک وکیل حقوقی ، از طریق زیر اقدام کند.

مطالبه شارژ ساختمان با ارسال اظهارنامه:

مدیر ساختمان برای مطالبه شارژ ساختمان ابتدا باید اظهار نامه ای برای شخص ارسال کند. نکته قابل توجه این است که ارسال اظهار نامه در این موارد اجباری بوده و مدیر ساختمان نمی تواند به صورت شفاهی، هزینه های مشترک ساختمان را مطالبه کند.

چنانچه موضوع توسط وکیل پیگیری می شود، اظهارنامه از طریق ایشان ارسال خواهد شد. و در غیر اینصورت ، مدیر با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام به ارسال اظهارنامه میکند.

پس از اینکه اظهارنامه به شخص ممتنع از پرداخت شارژ ساختمان ابلاغ شد، ایشان موظف است ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

چنانچه شخص از پرداخت هزینه ها امتناع کند،مدیر ساختمان باید چه اقدامی انجام دهد؟.

در ادامه راهکار این موضوع را از نظر وکیل حقوقی بخوانید.

شارژ ساختمان

خودداری مدیر از ارائه خدمات مشترک:

با ارسال اظهارنامه و امتناع شخص بدهکار، مدیر ساختمان می تواند وفق مقررات قانون تملک آپارتمان ها ، از ارائه خدمات مشترک مانند، آسانسور یا آب و برق در صورتی که مشترک باشد، به واحد بدهکار خودداری کند. تا شاید به این طریق مالک واحد یا ساکن آن برای پرداخت بدهی خود اقدام کند. اما گاهی اوقات این امکان وجود ندارد و ترتیب بالا در مواردی عملی نخواهد بود. مانند اینکه مدیر آب گرم مشترک را قطع نماید؛ اما مالک ساختمان با باز کردن درب تاسیسات، جریان آب گرم را وصل کند. در این موارد راهکار قانونی چیست؟.

طرح دعوی از طریق مراجع قضایی برای مطالبه شارژ ساختمان:

چنانچه پس از ارسال اظهارنامه، به هر دلیلی امکان قطع خدمات مشترک به شخص بدهکار وجود نداشته باشد.، مدیر یا مدیران می بایست از طریق طرح دعوی حقوقی این مطالبات را وصول کنند. مرجع رسیدگی کننده بصورت خارج از نوبت به این دعاوی رسیدگی میکند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت شارژ ساختمان در دادگاه:

چنانچه دادگاه اقدام به رسیدگی کند، حکم به عدم دریافت خدمات دولتی، برای شخص ممتنع و پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر مبلغ بدهی ایشان، صادر می کند.

مشاوره با وکیلانه :

اگر ساکن سـاختمان بعد از ارسال اظهارنامه ، از پرداخت شارژ ساختمان امتناع کند، راهکار قانونی دیگری نیز وجود دارد. یکی از این راهکار ها صدور اجراییه از طریق اجراییات ثبت است .جهت کسب اطلاع بیشتر با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

خسارت تخلف از انجام تعهد را چگونه مطالبه کنیم؟

خسارت تخلف از انجام تعهد را چگونه مطالبه کنیم؟ غالباً در قراردادهای منعقد شده میان افراد، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد میشود. و طرف ملتزم تعهد میکند در موعد و زمان مشخصی که در قرارداد پیش بینی شده، به تعهد خود عمل نماید.

چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند ، متخلف محسوب میشود و تخلف او می تواند به دو صورت: 1- عدم انجام تعهد2- تاخیر در انجام تعهد باشد.

راهکار حقوقی مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد:

هر گاه از تخلف شخص متعهد، ضرر و زیانی به طرف دیگر وارد شود، می تواند تقاضای جبران خسارت کند. این تقاضا با تقدیم دادخواست حقوقی از دادگاه عمومی حقوقی امکانپذیر است.

تقدیم این دادخواست زمانی موضوعیت دارد که خسارت انجام ندادن تعهد از پیش تعیین نشده باشد. چرا که در صورت درج خسارت عدم انجام تعهد که اصطلاحاً وجه التزام نامیده می شود، عنوان دادخواست حقوقی شما فرق خواهد داشت. در صورت کسب اطلاع از نحوه مطالبه خسارت قراردادی کلیک کنید.

خسارت تخلف از انجام تعهد

نحوه مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

دادخواست توسط شخصی که متضرر شده یا یک وکیل حقوقی و به وکالت از شخص متضرر، مطرح می شود. دادگاه پس از رسیدگی به موضوع در صورت احراز شرایط لازم جهت مطالبه زیان ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به محکومیت متعهد صادر میکند.

با محکوم شدن متعهد و قطعی شدن حکم، به تقاضای ذی نفع اجراییه صادر می شود و در مرحله ی اجرای احکام ، خسارت تعیین شده وصول می گردد.

چند نکته مهم در خصوص مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

دادگاه در صورتی حکم به محکومیت متعهد صادر میکند که ثابت شود، ضرر وارد شده به خواهان مستقیماً ناشی از عدم انجام تعهدِ متعهد بوده است.

معمولاً برای تعیین میزان خسارت وارد شده به خواهان؛ موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.

تفاوت بین مطالبه خسارت قراردادی با مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در این است که. در مطالبه خسارت قراردادی، صرف عدم انجام تعهد موجب احراز تخلف متعهد و محکومیت او می شود. اما در مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، خواهان باید ثابت کند که بجهت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، متضرر شده است. و تا این موضوع در دادگاه احراز نشود، حکم به محکومیت متعهد صادر نخواهد شد.

مشاوره با وکیلانه:

در شرایطی که تعهد شخصِ متعهد، انجام یک فعل می باشد، پیش از مطالبه خسارت یا هم زمان با دادخواست مطالبه خسارت، خواسته دیگری نیز باید مطرح گردد. جهت اطلاع از عنوان این خواسته از وکیل پایه یک دادگستری ، همین حالا تماس بگیرید.

تماس با ما :09127246413

رجوع از هبه توسط وکیل

بهترین وکیل رجوع از هبه در تهران – وکیلانه : هبه در اصطلاح به معنی هدیه دادن به دیگری است . کسی که مال را هدیه میدهد واهب نام دارد و آنکه هبه را میگیرد، متهّب نامیده می شود. در برخی اوقات میان واهب و متهّب قرارداد هبه منعقد می شود. گاهی هم اینگونه نیست و بدون اینکه قراردادی میان واهب و متهب منعقد شود، مورد هبه به تصرف متهّب در می آید .

مزیت وجود قرارداد میان واهب و متهب در این است که اگر به هر دلیلی ، واهب از هبه خود رجوع کند. بتواند براحتی مال هبه شده را پس بگیرد. بنابراین چنانچه بین طرفین قراردادی با این موضوع منعقد نشده باشد. در صورت رجوع از هبه، واهب ابتدا باید ثابت کند که مال را بجهت هبه و بصورت مجانی به دیگری بخشیده است. در ادامه شرایط رجوع از هبه توسط وکیل حقوقی توضیح داده می شود.

رجوع از هبه

چند نکته مهم در خصوص عقد هبه:

پیش از اینکه شرایط رجوع از هبه را توضیح دهیم لازم است به این نکته اشاره کنیم که: هبه یک عقد است. و برای تشکیل آن نیاز به توافق دو طرف می باشد. علاوه بر این هبه یک عقد عینی است یعنی علاوه بر توافق دو طرف برای انعقاد آن، لازم است که مال موضوع هبه به تصرف متهّب در آید. همچنین هبه یک عقد جایز است . به عبارت روشن تر ، در عقد جایز، هر یک از طرفین می توانند هر زمان بخواهند، عقد را فسخ کنند. اما در شرایطی وضعیت عقد هبه از جایز به لازم تغییر میکند. و هیچ یک از دو طرف عقد، نمی توانند آن را بهم بزنند. این شرایط در قانون مدنی صراحتاً ذکر شده است که عبارت است از:

 • چنانچه متهب، پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
 • در صورتی که بعد از ایجاد عقد، مال به شخص دیگری منتقل شود.
 • هرگاه عقد هبه بصورت معوض منعقد شود و عوض هم پرداخت شده باشد.
 • در عین موهوبه تغییراتی ایجاد گردد.
 • با فوت شدن هر یک از واهب یا متهب نیز ، امکان فسخ عقد هبه از بین می رود.

شرایط رجوع از هبه:

چنانچه شرایط فوق برای مال هبه شده ایجاد نشده باشد، واهب می تواند از مال هبه شده، رجوع کند. رجوع از هبه با تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیدار محقق می شود. در صورتی که مورد هبه، ملک باشد، دادگاه صالح دادگاهی است که ملک در حوزه آن وجود دارد.

پس از طرح دعوی و ارجاع آن به شعبه، در جلسه رسیدگی، اظهارات طرفین دعوی شنیده می شود. و در صورت اثبات ادعای خواهان، حکم به نفع او صادر خواهد شد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

برای اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری و اطلاع از نحوه طرح اینگونه دعاوی با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

نکات مهم فرجام خواهی از رای

نکات مهم فرجام خواهی از رای با وکیلانه : در امورحقوقی، اصل بر این است که تمام آراء صادر شده از دادگاه قطعی بوده و قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نباشد؛ مگر آرایی که در قوانین حقوقی از آنها نام برده شده. با این توضیح آراء و احکامی که در قانون قید شده، قابل اعتراض در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدید نظر است. بر خلاف امور کیفری که مرجع اعتراض به یک سری از جرایم دادگاه تجدید نظر و در مورد برخی از جرایم دیوان عالی کشور می باشد.، مرجع اعتراض به کلیه دعاوی حقوقی، دادگاه تجدید نظر خواهد بود. با توجه به اینکه نکات تجدید نظر خواهی از آرا در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته . لذا در این مقاله از تکرار مکررات پرهیز میکنیم . جهت خواندن مطلب اعتراض به آراء حقوقی کلیک کنید.

در ابتدا مفهوم فرجام خواهی از آراء توسط وکیل حقوقی را بیان میکنیم و سپس آراء قابل فرجام خواهی را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

فرجام خواهی از رای

مفهوم فرجام خواهی:

فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از رای بوده که توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد. البته این به معنای رسیدگی مجدد در ماهیت موضوع توسط دیوان عالی کشور نیست. بلکه در روش فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور بررسی می کند که آیا رای مطابق با موازین شرعی صادر شده است یا خیر. بنابراین حتی اگر رای صادره مطابق با موازین شرعی صادر شده باشد؛ اما بر خلاف مقررات قانونی باشد، رای مورد اعتراض، توسط دیوان عالی کشور نقض نخواهد شد.

آراء قابل فرجام خواهی کدامند؟

همانظور که پیش تر گفته شد، اصل بر قطعی بودن آراء بوده و اعتراض به رای تنها در صورتی امکان دارد که قانونگذار پیش بینی کرده باشد. آراء قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر در ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی شده است. اگر رایی قابلیت تجدید نظر خواهی داشته باشد و به آن اعتراض شود، پس از رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، آن رای قطعی بوده و دیگر نمی توان نسبت به آن اعتراض نمود. مگر در مواردی محدود، مانند اعاده دادرسی نسبت به رای یا موضوعاتی که قابلیت رسیدگی بصورت سه مرحله ای را دارد.

بطور کلی موضوعات قابل فرجام خواهی به دو دسته قرارها و احکام تقسم بندی می شود. همچنین احکام ها و قرار های قابل فرجام خواهی به دو دسته :1- احکام و قراری که در مدت تجدید نظر خواهی به آن اعتراض نشده است.2- احکام و قراری که مورد اعتراض در مرحله تجدید نظر قرار گرفته و از دادگاه تجدید نظر صادر شده، تقسیم می شود.

پیش از ذکر احکام و قرارهای قابل فرجام ، تفاوت حکم و قرار را توسط وکیل پایه یک دادگستری بیان می نماییم.
چنانچه رای دعوا تمام ویژگی های زیر را داشته باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

 • از دادگاه صادر شود.
 • در مورد اختلاف ایجاد شده بین چند نفر اصحاب دعوی باشد.(اصطلاحاً در مورد امور ترافعی باشد)
 • دادگاه وارد ماهیت امر شود و به موضوع اختلاف رسیدگی کند.
 • در خصوص موضوع اختلاف تعیین تکلیف کند.

حال با این توضیح احکام و قرارهایی که قابل فرجام خواهی هستند را ذکر می کنیم .

احکام و قرارهایی که بواسطه عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند.

احکام :
 1. احکامی که میزان خواسته آنها بیشتر از دو میلیون تومان باشد، چنانچه خلاف شرع صادر شده باشند می توان نسبت به آنها ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای تجدیدنظرخواهی، تقاضای فرجام خواهی کرد.
 2. کلیه احکام صادر شده با موضوعات نکاح-فسخ نکاح- طلاق-نَسَب –حجر- وقف- ثلث- تولیت. در صورتی که در مهلت مقرر از آنها تجدیدنظر خواهی نشود، قابل فرجام خواهی هستند.
قرارها:

قرار هایی که اصل موضوع آن قابل فرجام خواهی باشد و از دادگاه صادر شوند، نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی هستند. این قرارها عبارت است از: قرار ابطال یا رد دادخواست- قرار سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.

احـکام و قرارهایی که به آنها اعتراض شده و از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.

احـکـام :

حکم راجع به موضوعات: نکاح – فسخ نکاح-نَسَب- طلاق-وقف و حَجر.

قـرارها:

قرار ابطال یا رد دادخواست- سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، به شرط آنکه از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشند.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

مباحث مربوط به قواعد شکلی دعاوی حقوقی، آنچنان پیچیده است که اگر رعایت نشود، موجب رد شدن دعاوی شما می گردد. از این جهت پیشنهاد می شود، از همان ابتدای امر، موضوع دعوی را به یک وکیل متبحر و باتجربه بسپارید . جهت مشاوره، با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413