وکیل مطالبه ثمن معامله +

وکیل مطالبه ثمن معامله : معمولاً در زمان انعقاد معامله ، کل ثمن معامله توسط خریدار پرداخت نمی شود. و مقرر میگردد ،الباقی مبلغ به صورتی که بین طرفین معامله توافق می شود ، پرداخت گردد. لیکن خریدار از پرداخت ثمن خودداری می کند. و یا چک های صادر شده خود را وصول نمی کند. در چنین وضعیتی چنانچه برای عدم پرداخت ثمن معامله ، ضمانت اجرایی مانند فسخ یا انفساخ معامله پیش بینی نشده باشد. تنها راه قانونی شما طرح دعوی مطالبه ثمن معامله خواهد بود .

نحوه رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن معامله :

با ثبت دادخواست از طریق وکیل ملکی و حقوقی ، دادخواست شما به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل اقامت خوانده ارجاع می شود . پس از بررسی پرونده و نبود ایراد و نقص در ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین و روز آن به طرفین دعوی ابلاغ می شود . از آنجایی که ممکن است ثبت دادخواست از طرف خودتان دارای ایرادات شکلی باشد.

پیشنهاد میشود این امر را به وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی و ملکی بسپارید . در جلسه رسیدگی دادگاه با توجه به مدارک ابرازی خواهان و بر اساس اظهارات طرفین دعوی ، اقدام به صدور رای می کند. و در صورت تشخیص به محق بودن خواهان ، حکم به پرداخت وجه و ثمن معامله صادر می نماید .

مطالبه ثمن معامله

تجدیدنظر خواهی نسبت به رای

از آنجایی که دعوای مطالبه ثمن معامله از دعاوی مالی محسوب می شود . در صورتی که مبلغ مورد درخواست شما سه میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد. هر یک از طرفین دعوی که رای به ضرر او صادر شده باشد. می تواند تجدیدنظرخواهی کند . برای کسب اطلاع بیشتر از نحوه اعتراض به آرا حقوقی کلیک کنید ).

اجرای حکم مطالبه ثمن معامله :

با قطعیت یافتن رای ، به درخواست محکوم له اجراییه صادر خواهد شد. و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت 10 روز ، مبلغ محکوم به را پرداخت نماید . در صورت عدم پرداخت ، محکوم له می تواند در صورت وجود ، اموال محکوم علیه را توقیف نماید. یا بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، محکوم علیه را جلب کند .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع بیشتر از نحوه طرح دعوی مطالبه ثمن معامله با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری

عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری : برای تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر وجود عنصر قانونی که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آن را محقق ساخته وجود عنصر روانی و مادی نیز مورد نیاز است .

عنصر روانی جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری : عنصر روانی جرم کلاهبرداری دارای دو بخش می باشد. اول سوء نيت عام که قصد مجرم در ارتکاب فعلى است. كه قانون‌گذار آن را جرم تلقی کرده است و دوم سوء نیت خاص که نتیجه جرم را در بر می گیرد .

در جرم کلاهبرداری مشخصاً قصد استفاده از وسایل متقلبانه سوء نيت عام و قصد بردن مال دیگری سونیت خاص است. که برای وقوع بزه کلاهبرداری احراز هر دو مورد امرى لازم و ضروری است . بنابراین کلاهبرداری در زمره جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه آن بردن مال دیگری است .

جرم کلاهبرداری

عنصر مادى جرم كلاهبردارى

در مورد عنصر مادى جرم كلاهبردارى بايد گفت كه : اين جرم صرفا از طريق فعل مثبت انجام ميپذيرد. و هيچ ترك فعلى را نمى توان از نظر جرم كلاهبردارى تحت تعقيب قرار داد . بنا بر اين اگر شخصى اشتباهاً ديگرى را داراى اختيارات يا عناوين خاصى تلقى نمايد. و آن شخص در مقابل اين اشتباه سكوت كرده و حتى مالى نيز تحصيل نمايد جرم كلاهبردارى واقع نشده است . زيرا هيچ فعلى دایر بر ارتكاب رفتار متقلبانه صورت نگرفته است .

در بررسی جرم کلاهبرداری از حیث عنصر مادی احراز موارد ذیل حائز اهمیت است :

متقلبانه بودن وسایلی که موجب اغفال شخص بزه ديده ميشود . بنابراین مواردی که در ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و كلاهبردارى قید شده است, از جمله وجود شرکت هایا تجارت خانه ها يا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی جهت فریب یا امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث و پیشامد های غیر واقعی و یا اختیار نمودن عنوان مجعول با توجه به عبارت ( یا وسایل متقلبانه دیگر ) جنبه تمثیلی داشته و هر فعلى كه عرفاً متقلبانه محسوب شود در زمره افعالی است. که با حصول شرایط دیگر موجب تحقق جرم کلاهبرداری می گردد.

در جرم کلاهبرداری تحصیل مال حتما می بایست پس از توسل به وسایل متقلبانه صورت گیرد .بنابراین اگر کسی پولی را از شما قرض گرفته باشد. و بعد از آن با استفاده از وسایل متقلبانه از بازگرداندن آن به شما امتناع نماید.  جرم کلاهبرداری واقع نشده است. پس توسل به وسايل متقلبانه ميبايست مقدم بر تحصيل مال و به قصد تحصيل مال صورت پذيرد .

شخص بزه دیده باید در نتیجه افعال متقلبانه فريب خورده و اغفال شود. که در نتیجه ى آن مال خود را با رضایت کامل در اختیار مجرم قرار دهد و لازمه ی آن عدم آگاهی بزه‌دیده نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد .

تعلق داشتن مال برده شده به دیگری از جمله شروط تحقق جرم کلاهبرداری است . چرا که اگر شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه مال خود را که تحت تصرف دیگری بوده از دست متصرف خارج نماید عنوان جرم کلاهبرداری برای آن عمل مصداق ندارد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در امور کیفری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید .

تماس با ما : 09127246413

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری : پس از اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری وارد رسیدگی شود ، نهایتاً از بین دو تصمیم ذیل یکی را صادر می نماید .

  1. تصمیم به تخریب ملک .
  2. اخذ جریمه .

کمیسیون ماده 100

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری :

وکیل ماده 100 شهرداری : بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها ، اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی از بین بردن تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات ، ضرورت داشته باشد. همچنین در مواردی که بنا بدون پروانه ساخته شده باشد . پس از طرح موضوع در کمیسیون به ذی نفع اعلام می شود تا در مهلت 10 روز، توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند . بعد از انقضای مدت ده روزه اعم از اینکه توضیحی واصل شده باشد یا خیر ، کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به تصمیم گیری می نماید .

اگر شهرداری تصمیم به جلوگیری از ادامه ساخت ، ساختمان بدون مجوز ، بگیرد . مکلف است ظرف مدت یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند . در غیر این صورت به تقاضای ذی نفع موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد .

تصمیم به تخریب بنا :

چنانچه بعد از رسیدگی به موضوع ، کمیسیون تصمیم به تخریب بنا بگیرد ، به مالک مهلتی که نباید بیشتر از دو ماه باشد داده می شود تا بنا را تخریب نماید . این تصمیم به مالک ابلاغ می شود . اگر مالک در ظرف مهلت مقرر اقدام به تخریب بنا نکند. شهرداری راساً بنا را تخریب و هزینه تخریب را از مالک دریافت می کند .

تصمیم به گرفتن جریمه :

به موجب قانون شهرداری ها ، کمیسیون می تواند در صورت ساخت بنای زائد در مساحت زیر بنا ، در صورتی که تخریب ضرورت نداشته باشد. تصمیم به پرداخت جریمه از مالک نماید . همچنین در مواردی که بنا بدون مجوز ساخته شده باشد ولی کلیه اصول و مقررات بهداشتی و شهرسازی در ساخت بنا رعایت شده باشد ، کمیسیون می تواند رای بر اخذ جریمه صادر نماید .

نحوه اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 100

پس از اینکه کمیسیون به موضوع رسیدگی و رای صادر نمود ، آن را ابلاغ میکند. این رای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهد بود . مرجع تجدیدنظر از آرا کمیسیون ماده 100 ، کمیسیون تجدید نظر است . در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضاء آن غیر از اعضای کمیسیون اول می باشد ، مورد رسیدگی قرار میگیرد .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و تعیین وقت مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری 1401

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری : به طور کلی به منظور رسیدگی به اختلافات ایجاد شده میان اشخاص ، دو مرجع عام و خاص در نظر گرفته شده است . مراجع عام صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات میان اشخاص را خواهند داشت مگر اینکه به موجب قانونگذار رسیدگی به آن دعوی در صلاحیت مرجع خاص باشد . بنابراین مراجع خاص تنها صلاحیت رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . یکی از این مراجع خاص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست .

کمیسیون ماده 100 شهرداری

تعریف کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها :

کمیسیون مـاده 100 قـانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که برای حل اختلافات میان مردم و شهرداری بجهت اقدامات عمرانی و عملیات ساختمانی ، تاسیس شده است و در این خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند .
از آنجایی که کمیسیون ماده 100 شهرداری ، از مراجع خاص رسیدگی به اختلافات محسوب می شود ؛ بنابراین نمی تواند فراتر از موضوعات مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ، تصمیم گیری کند .

موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری :

به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند :

  • احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه . مانند تجاوز به معابر شهر ، احداث نکردن پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ، اضافه بنا .
  • احداث بنا بدون گرفتن پروانه .

به طور کلی کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات فوق شده را دارد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون و روند آن از یک وکیل متخصص در امور ملکی و شهرداری با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

متن ماده 100 قانون شهرداری :

ماده 100 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)-

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند .

شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)-

در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد، يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد ، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌ ميشود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد .

پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند . در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد . در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.

‌در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد .

‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا ‌طبق مقررات آئين‌ نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است.

براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد . (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) .

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد .

كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد ، كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد) . شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره 6 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. درصورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد ، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . درساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.

تبصره 7 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.

مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.

تبصره 9 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند .

تبصره 10 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100قانون شهرداری هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

سوالات متداول :

ترکیب اعضای کمیسیون به چه صورت است ؟ .

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری چگونه است ؟.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع از نحوه طرح دعوا و پیگیری پرونده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل ابطال سند رسمی ملک + 100% پیگیری پرونده

وکیل ابطال سند رسمی ملک + 100% پیگیری پرونده : سند رسمی ملک ، سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از تنظیم و امضاء آن توسط طرفین دعوی ، خلاصه آن معامله به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می شود تا انتقال مالکیت سند در دفتر مخصوص املاک ثبت گردد . حال اگر شخصی مدعی بی اعتباری این سند و تنظیم آن باشد ، باید دعوایی با عنوان ابطال سند رسمی ، اقامه نماید .

ابطال سند رسمی ملک

موجبات دعوای ابطال سند رسمی ملک :

پرواضح است که همیشه موجبات و اسباب اقامه دعوی به یک صورت نبوده و ممکن است هر دعوایی به دلایل مختلفی مطرح گردد . در دعوای ابطال سند رسمی ملک نیز همینطور است . هر چند به صورت کلی در این دعاوی خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله می باشد ؛ اما موجبات بی اعتباری معامله در هر دعوی متفاوت است . چند مورد از دلایل اقامه دعوی ابطال سند رسمی ملک عبارت است از :

  • برای مثال : شخصی با سند مالکیت جعلی ، اقدام به فروش و انتقال ملک دیگری میکند و مالک اصلی پس از اثبات جعلی بودن سند ، خواهان ابطال سند رسمی انتقال ملک می باشد .
  • اقامه دعوی بجهت عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله یا همان فضولی بودن معامله .
  • ابطال سند رسمی مـلک بدلیل اهلیت نداشتن یکی از طرفین معامله . مانند اینکه فروشنده یا خریدار در زمان معامله مجنون یا سفیه بوده است .
  • نبودن امضای فروشنده یا خریدار در سند انتقال مالکیت .
  • تقاضای ابطال سند رسمی بجهت فسخ کردن معامله یا منفسخ شدن آن .
  • ابطال عملیات اجرایی در خصوص توقیف و مزایده ملکی که در نتیجه اجرای آن سند صادر شده باشد . پس از صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ، ذی نفع باید دادخواست ابطال سند رسـمی ملک را مطرح نماید .

نحوه رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی ملک :

پس از اقامه دعوی و ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ، در وقت رسیدگی ، دادگاه با بررسی مستندات و مدارک موجود ، اقدام به صدور رای می کند .
از آنجایی که دعاوی مربوط به ابطال سنـد رسمی ، پیچیدگی خاص خود را دارد ، پیشنهاد می شود از همان ابتدا پیگیری پرونده را به یک وکیل متخصص در امور ملکی بسپارید .

اجرای حکم :

در صورتی که رای به نفع خواهان صادر شود ، با قطعی شدن آن و به تقاضای محکوم له ، گواهی قطعیت رای برای اداره ثبت اسناد و املاک صادر می شود تا پس از بررسی مدارک ابرازی توسط ذی نفع ، مراتب ابطال سند اولیه در ستون ملاحظات دفتر املاک ثبت شود و سند مالکیت جدید صادر گردد .

مشاوره با وکیلانه

اگر چه در این مقاله سعی شد به صورت مختصر موجبات ابطال سند رسمی ملک را توضیح دهیم . اما از آنجا که اقامه اینگونه دعاوی نیاز به تنطیم یک دادخواست بی نقص و بدون کم و کاست می باشد و همچنین نیاز به پیگیری مستمر و دفاع قوی در جلسه رسیدگی می باشد ، پیشنهاد می شود از همان ابتدا در کنار خود یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی و ثبتی داشته باشید .
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان : گواهی پایان کار ساختمان سندی است که پس از ساخته شدن ساختمان به تقاضای مالک یا سازنده ملک ، توسط شهرداری صادر میشود . به عبارت بهتر به موجب این سند ، شهرداری تایید می کند که ساختمان مورد نظر دارای هیچگونه بدهی نبوده و بر اساس قوانین شهرداری ساخته شده است .

در بسیاری از موارد واحد های مسکونی یا تجاری یک ساختمان به صورت پیش فروش ،از جانب مالک یا سازنده فروخته می شود . پس از اتمام عملیات ساختمانی ، مالک یا سازنده از گرفتن گواهی پایان کار خودداری میکند . در این موارد شخص ذی نفع می تواند با ارائه دادخواست ، مالک یا سازنده را به اخذ پایان کار ملزم کند .

گواهی پایان کار ساختمان

اخد پایان کار ساختمان برعهده کیست ؟

به طور کلی وظیفه گرفتن گواهی پایان کار ساختمان بر عهده مالک می باشد . اما در مواقعی سازنده ملک به موجب وکالت نامه کاری ای که از مالک دریافت کرده است ، تعهد به اخذ پایان کار می نماید .
در این مواقع ذی نفع با طرح دعوی حقوقی الزام به اخذ پایان کار ، حسب مورد به طرفیت مالک یا سارنده ساختمان ، اقامه دعوی می کند . لازم به ذکر است ، در مواقعی هم شهرداری از صدور گواهی پایان کار خودداری میکند . در این صورت طرف مقابل دعوی شما شهرداری می باشد .

نحوه رسیدگی به دعوی الزام به احذ پایان کار ساختمان :

پس از ثبت دادخواست از طریق وکیل ملکی یا دفاتر خدمات قضایی ، دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ارجاع می شود . در صورت بررسی و نبود نقص در دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوی ابلاغ می شود . دادگاه در جلسه رسیدگی ، با بررسی مدارک و مستندات خواهان و با استماع اظهارات طرفین ، اقدام به صدور رای می نماید .

نحوه اجرای رای الزام به اخذ گواهی پایان کار :

با قطعی شدن رای و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، مهلت ده روزه ای داده می شود تا مفاد حکم را اجرا نماید . در غیر اینصورت خواهان میتواند با دستور دادگاه و با هزینه شخصی خود اقدام به اخذ گواهی پایان کار نماید و هزینه های پرداخت شده را بدون طرح دعوی مجدد از محکوم علیه دریافت نماید .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

پیشنهاد می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی ، مشورت نمایید و مشاوره بگیرید .
تلفن تماس با ما : 09127246413

وکیل فک رهن + 100 درصد پیگیری پرونده

فک رهن توسط وکیل متخصص + 100 درصد پیگیری پرونده : در جامعه امروزی ، معمولاً افراد برای دریافت وام باید ضامن یا وثیقه ای جهت ضمانت اجرایی بازپرداخت اقساط معرفی نمایند. گاهی وثیقه معرفی شده ملک بوده. و وام گیرنده جهت تضمین پرداخت اقساط ، ملک خود یا دیگری را در رهن بانک یا وام دهنده که همان طلبکار می باشد ، قرار می دهد. اما با پرداخت تمامی اقساط و بدهی ها توسط بدهکار ، طلبکار یا همان مرتهن حاضر به فک رهن ملک نیست. در این مواقع صاحب ملک باید اقدام به طرح دعوی حقوقی نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .

فک رهن توسط وکیل

فک رهن توسط وکیل + 100 درصد پیگیری پرونده

یکی دیگر از دعاوی رایج مربوط به فـک رهن زمانی است که فروشنده ، ملک خود را که در رهن می باشد به موجب سند عادی مبایعه نامه به خریدار می فروشد. و به موجب همان مبایعه نامه متعهد می شود تا قبل از انتقال ملک در دفترخانه به نام خریدار، ملک مورد معامله را از رهن خارج نماید ، اما از انجام تعهد خود سرباز میزند. در این صورت برای خریدار چاره ای جز طرح دعوی الزام فروشنده به فک رهن ملک باقی نمی ماند .

حالت دیگر زمانی است که ملک به صورت مشارکتی ساخته شده است. و سازنده به موجب قرارداد مشارکت در ساخت متعهد به فک رهن ملک شده است. با اتمام ساخت ملک ، سازنده تعهد خود را انجام نمی دهد. در این صورت هر یک از مالکین یا ذی نفعان میتوانند اقدام به طرح دعوی کنند .

نحوه رسیدگی به دعوا

پس از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ میگردد. دادگاه در جلسه رسیدگی با برسی مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین دعوا ، اقدام به صدور رای مبنی بر فک رهن می نماید .

مشاوره فک رهن توسط وکیل

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری متخصص درامور ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن : امروزه در بین دعاوی حقوقی ، به کرات شاهد دعاوی ناشی از عدم اجرای تعهداتی که در قولنامه آمده است می باشیم .

قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد ، پیمان و در محاوره هم معنی ((قول و قرار)) می باشد . در قوانین ایران معنی دقیقی برای قولنامه قید نشده است . اما از دیدگاه حقوقی ، قولنامه سندی است که بین خریدار و فروشنده قبل از انعقاد معامله تنظیم می شود. تا فروشنده در فاصله تنظیم قولنامه تا انعقاد عقد و تحویل مورد معامله ، قول فروش مال را به شخص دیگری ندهد . به عبارت بهتر قـولنامه سندی است که به موجب آن فروشنده ، وعده فروش مال خود را به خریدار داده است .

قولنامه

هر چیزی که باید در مورد قولنامه بدانید :

معمولاً قـولنامه زمانی تنظیم می شود که برای انتقال مال موضوع معامله ، موانعی وجود دارد و طرفین معامله به دلایلی نمی توانند در زمان توافق و تراضی معامله را انجام دهند . برای مثال دو نفر می خواهند ملکی را بین خود معامله کنند. اما برای انتقال خانه به خریدار نیاز به مدارکی است که هنوز آماده نشده است . مانند گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری یا فقدان گواهی اداره مالیات و دارایی . در این موارد بین فروشنده و خریدار ، سندی با عنوان قـولنامه تنظیم می گردد. تا به موجب آن ، طرفین تمام تعهدات موجود در سند را در آینده انجام دهند و به آن پایبند باشند .

ماهیت قولنامه :

با توجه به توضیحات فوق اینگونه به نظر میرسد که قولـنامه پیش قراردادی است که طرفین منعقد می نمایند. تا ملزم به انعقاد عقد اصلی شوند . بنابراین قولنامه اعتبار فروشنامه یا همان مبایعه نامه را ندارد. و قید عبارت فروشنده و خریدار در سند قولنامه به معنی انعقاد عقد بیع نخواهد بود .

عهد شکنی فروشنده و انتقال مال موضوع قـولنامه به دیگری :

اگر فروشنده بعد از انعقاد قـولنامه عهد شکنی کند و موضوع تعهد را رسماً به شخص ثالثی انتقال دهد تکلیف خریدار چیست ؟

آنچه که مسلم است این است که در قولنامه ، خریدار هنوز مالک مال موضوع قـولـنامه نشده است . لذا هنوز حقی عینی بر مال پیدا نکرده و فروشنده می تواند ، مال موضوع قولنامه را به هر شخص دیگری که بخواهد انتقال دهد . اما نباید اینچنین برداشت کرد که قوانین ما برای جبران این بی عدالتی ساکت و ناتوان است .

اگرچه که فروشنده در زمان انعقاد معامله ، مالک بوده و حق انتقال مال به هر شخص دیگری را دارد اما در کنار این حق ، تعهد کرده است که زمینه اجرای قولـنامه را از بین نبرد .

بنابراین طرف متضرر که همان پیش خریدار می باشد. می تواند در صورتی که برای عدم انجام تعهد در قولنامه خسارت قید شده باشد ، جبران خسارت را از فروشنده ، بخواهد .

همچنین اگر پیش خریدار مبلغی را بابت پیش پرداخت به مالک داده باشد. میتواند از طریق طرح دعوی ، استرداد آن مبلغ را بخواهد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

الزام موجر به استرداد ودیعه

الزام موجر به استرداد ودیعه : با تمام شدن مدت قرارداد اجاره ، موجر مکلف است مبلغ ودیعه ای را که مستاجر به وی داده است ، مسترد کند . چنانچه با اتمام مدت قرارداد ، مستاجر مبلغ ودیعه را بخواهد و موجر حاضر به بازگرداندن آن نشود . مستاجر باید برای الزام موجر به استرداد ودیعه ، دادخواست مطالبه وجه را مطرح نماید .

لازم به ذکر است مستاجر قبل از طرح دادخواست باید ملک مورد اجاره را تخلیه کرده باشد و مراتب تخلیه را تامین دلیل کند . یا کلید ملک را به شورای حل اختلاف محل تحویل دهد و مراتب را به وسیله اظهارنامه رسمی به موجر اطلاع دهد . بهتر است قبل از هر گونه اقدام با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و ملکی مشورت نماید .

نحوه الزام موجر به استرداد ودیعه :

پس از ثبت دادخواست توسط مستاجر ، چنانچه مبلغ ودیعه کمتر از بیست میلیون تومان باشد ، دادخواست به شورای حل اختلاف ارجاع می شود . در غیر اینصورت دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی ، محل اقامت موجر ارجاع خواهد شد . مستاجر می تواند ضمن دادخواست ، تقاضای خسارت تاخیر تادیه را نیز بخواهد .

نحوه رسیدگی به دعوا

بعد از ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی کننده ، در صورت تکمیل بودن پرونده ، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر خواهد کرد . وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ می گردد . دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، در صورت محق بودن مستاجر ، حکم به محکومیت موجر به پرداخت مبلغ ودیعه را صادر می نماید .

نحوه اجرای رای :

با قطعیت یافتن رای مبنی بر الزام موجر به پرداخت ودیعه ، مستاجر می تواند تقاضای صدور اجراییه نماید . پس از ابلاغ اجراییه از طرف اجرای احکام مدنی دادگاه ، به موجر 10 روز مهلت داده می شود تا مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد نماید . در غیر اینصورت مستاجر میتواند معادل مبلغ محکوم به ، اموال موجر را توقیف نماید و یا اگر موجر مالی نداشته باشد ، دستور جلب وی صادر خواهد شد .

مشاوره با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره بیشتر در زمینه نحوه الزام موجر به پرداخت ودیعه ، با وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی و ملکی با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

نحوه ابطال سند رهنی ، صفر تا 100 ابطال سند رهنی

نحوه ابطال سند رهنی ، صفر تا 100 ابطال سند رهنی : سند رهنی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن سند ، بدهکار ملک یا مال خود را به صورت رسمی جهت ضمانت اجرایی ، پرداخت بدهی خود در رهن و وثیقه طلبکار قرار میدهد . سند رهنی یک سند رسمی بوده و در صـورتی که شرایط شکلی آن رعایت شده باشد. مرتهن یا همان طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود اقدام کند .

نحوه ابطال سند رهنی

نحوه ابطال سند رهنی :

چنانچه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد . شخص ذی نفع می تواند ابطال سند رهنی را از دادگاه تقاضا کند . منظور از قانونی تنظیم نشدن سند رهنی صرفاً عدم رعایت شرایط قانونی عقد رهن نیست . گاهی ممکن است شخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک آن در رهن بگذارد . یا اینکه خریداری مالی را به صورت مبایعه نامه عادی (سند عادی ) خریداری کند اما فروشنده مال فروخته شده را در رهن دیگری قرار دهد , لذا در کلیه موارد فوق شخصی که متضرر شده است می تواند از دادگاه تقاضای ابـطال سند رهنی را بخواهد .

دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی ابطال سند رهنی :

در صورتی که مال در رهن واقع شده ، غیر منقول مانند ملک باشد, دادگاه صالح رسیدگی به دعوا، دادگاه شهرستانی است که ملک در حوزه آن قرار دارد, اگر مال مورد رهن از اموال منقول مانند اتومبیل و امثال اینها باشد، دادگاه ابطال سند رهنی ، دادگاه محل تنطیم سند رهنی یا دادگاه محل اقامت خوانده می باشد .

نحوه رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی :

پس از اینکه مالک یا شخصی که از رهن بودن مال دچار ضرر شده ، دادخواست خود را مطرح نمود . دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود و در صورت تکمیل بودن دادخواست ، دادگاه دستور وقت رسیدگی را صادر خواهد کرد .

بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین دعوا ، دادگاه در روز مقرر در صورت تشخیص اینکه شرایط قانونی تنطیم سند رهنی رعایت نشده است ، اقدام به صدور رای به نفع خواهان می نماید .

لازم به ذکر است که دعوای ابطال سند رهنی ، زمانی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سند رسمی مالکیت باشد . چنانچه مستند مالکیت خواهان ، سند عادی باشد ، ایشان باید ضمن دادخواست ابـطال سند رهنی ، خواسته ای دیگر را مطرح نماید . جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح اینگونه دعاوی ، پیشنهاد می شود با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت نمایید .

نحوه اجرای رای ابطال سند رهنی

پس از صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر ابـطال سند رهنی و با قطعی شدن آن ، دادگاه گواهی قطعیت صادر میکند . با ارائه حکم قطعی به اداره ثبت اسناد و املاک کشور به تقاضای خواهان دعوا ، رئیس اداره ثبت موضوع را جهت بررسی به دفتر املاک ارجاع می دهد . متصدی دفتر املاک پس از بررسی مدارک ، مراتب ابـطال سند رهنی را در ستون ملاحضات درج خواهد کرد .

مشاوره با وکیلانه :

همانگونه که میدانید ، دعاوی ملکی به اندازه ای پیچیده است که اشخاص عادی سر از آن در نمی آورند . متاسفانه گاهی عدم استفاده از وکیل توسط آنها ، تبعات جبران ناپذیری را خواهد داشت . پیشنهاد می شود در این موارد حساس حتماً از تجربیات یک وکیل پایه یک متخصص در امور ملکی استفاده نمایید .

تلفن تماس : 09127246413