ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل:

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل: قانونگذار برای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور، این قابلیت را پیش بینی کرده است که بتوان از طریق اداره اجرای ثبت، آنها را وصول نمود. چک- قراردادهای تسهیلات بانکی- سند ازدواج از مهم ترین و رایج ترین اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. اسناد رسمی تعهد آور مانند: سند رهنی- سند رسمی تعهد به پرداخت وجه نیز از جمله اسنادی هستند. که دارنده آن میتواند مستقیماً و بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول نماید.

چگونه می توان اجراییه ای را که توسط اداره ثبت صادر شده است ، باطل کرد؟.

در بسیاری از موارد پیش آمده که شخصی ملکی را به موجب سند عادی خریداری کرده. و پیش از انتقال سند ملک بصورت رسمی، ملک خریداری شده توسط شخص ثالثی و از طریق اداره اجرای ثبت، توقیف شده است. در این موارد خریدار می تواند با کمک یک وکیل ملکی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی را مطرح کند.

ابطال اجراییه ثبتی

نحوه طرح دعوی ابطال اجراییه ثبتی:

هر شخصی که سندی لازم الاجرا یا سند رسمی تعهد آوری در اختیار خود داشته باشد، فرض بر این است که طلبکار است. و طرف مقابل به او مدیون می باشد. و متعهد یا مدیون به دارنده سند این اجازه را داده است که بدون مراجعه به دادگاه و از طریق اداره اجرای ثبت، طلب خود را وصول کند.

اما در برخی اوقات دستور اجرای سند، مخالف با مفاد سند بوده یا اینکه مخالف با قوانین صادر شده است. در اینگونه موارد می توان به عملیات اجرایی اعتراض نمود. چنانچه دستور اجرا مخالف با مفاد سند یا قانون باشد. یا اینکه مستندات شخص معترض، سند رسمی یا حکم دادگاه باشد، این اعتراض به اداره اجرای ثبت ارسال می شود. و آن مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود.
اما گاهی عملیات اجرایی خاتمه یافته و یا اینکه مستندات شخص معترض، اسناد عادی است. در اینگونه موارد مرجع صالح رسیدگی به اعتراض و دادخواست شما، دادگاه خواهد بود.

خواهان دعوی ابطال اجراییه ثبتی چه کسی است؟.

هر شخصی که دستور اجرای صادر شده را مخالف با مفاد سند رسمی یا مخالف با قانون بداند، می تواند به عنوان خواهان، اعتراض خود را نسبت به دستور اجرای صادر شده، ثبت کند. این دعوی به طرفیت شخصی که اجراییه را صادر نموده است، صادر خواهد شد.

چنانچه عملیات اجرایی در حال اجرا باشد و هنوز خاتمه نیافته باشد، خواهان می تواند ضمن ثبت دادخواست خود، توقیف عملیات اجرایی را نیز بخواهد. در این صورت دادگاه، چنانچه دلایل خواهان را قوی تشخیص دهد، توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

هر چند در این مقاله به صورت مختصر راهکار ابطال عملیات اجرایی ثبتی توضیح داده شد؛ اما از آنجایی که درهر دعوایی باید شرایط شکلی ویژه آن دادخواست رعایت شود. و بجهت اینکه اشخاص عادی از این شرایط و نحوه صحیح طرح دعاوی مطلع نیستند. ، بهتر است از ابتدا از تجربیات یک وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور ملکی بهره مند شوید. جهت اخذ مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل:

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل: در برخی موارد در معاملات منعقد شده بین طرفین، حق فسخ قرارداد درج می گردد. به عبارت بهتر در قرارداد منعقده، درج می شود یکی از طرفین یا هر دو آنها ظرف مهلت مشخصی، حق فسخ قرارداد را دارد. در اصطلاح حقوقی به این حق فسخ ، خیار گفته می شود.

چنانچه صاحب حق فسخ، تصمیم فسخ قرارداد را داشته باشد، باید این تصمیم را به طریقی به طرف دیگر اعلام کند. بهترین راه برای اعلام این تصمیم ارسال اظهار نامه رسمی خواهد بود. برای تنظیم اظهارنامه با ما تماس بگیرید.

تایید فسخ معامله

از تاریخ اعلام فسخ معامله به طرف دیگر، آن معامله فسخ شده محسوب می شود. لیکن برای اینکه در آینده برای شخص ذی نفع مشکلی پیش نیاید، بهتر است از طریق دادگاه این فسخ تایید شود.

نحوه طرح دعوای تایید فسخ معامله:

شخصی که معامله را فسخ کرده است یا طرف دیگر معامله، می تواند از طریق وکیل پایه یک دادگستری یا شخصاً اقدام به طرح دعوی تایید فسخ معامله نماید. پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی که صالح به رسیدگی می باشد، دادگاه وارد رسیدگی می شود. و با بررسی اسناد ارائه شده از جانب طرفین و با احراز اعلام فسخ معامله، حکم به تایید فسخ معامله صادر می کند.

اعلام فسخ معامله به عنوان دفاع خوانده در دادگاه:

گاهی تایید فسخ معامله به صورت یک دعوی مستقل مطرح نمیشود. بلکه به عنوان دفاع خوانده دعوی مطرح می گردد. مانند اینکه شخصی علیه شما دعوایی را در مورد معامله ای مطرح می کند و الزام شما به انجام تعهدات مندرج در قرارداد را می خواهد. در این موارد شما به عنوان دفاع خود به فسخ قرارداد منعقد شده اشاره می کنید.

نحوه اجرای رای:

حکم تایید فسخ معامله، صرفاً فسخ معامله را در گذشته اعلام می نماید. بنابراین این دعوی قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

یک نکته مهم در خصوص فسخ معامله:
فسخ معامله زمانی صحیح است که مدت اعمال این حق در قرارداد مشخص و معلوم گردد. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، حق فسخ قرارداد را داشته باشد؛ اما مدت اِعمال این حق مشخص نباشد، شرط فسخ مندرج در قرارداد و به تبع آن معامله باطل خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق مشاوره تلفنی و اخذ نوبت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن:

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، کسی که ملک خود را در رهن شخص یا بانک قرار میدهد. ، نمیتواند در آن ملک تصرفاتی انجام دهد که منافی با حقوق رهن گیرنده باشد.چنانچه مالک ملکی که آن را در رهن دیگری قرارداده، نسبت به ملک خود معامله ای انجام دهد، آن معامله غیرنافذ است. و مرتهن یا همان رهن گیرنده می تواند بطلان آن قرارداد یا معامله را از طریق مراجع قضایی بخواهد.

محدودیت های رهن دهنده در ملک خود تا چه اندازه است؟

اینکه رهن دهنده نمی تواند هیچ عمل حقوقی در ملک رهنی خود انجام دهد، تصوری غلط است. چرا که قانونگذار تصرفاتی را که با حقوق مرتهن منافات داشته باشد را منع کرده است. بنابراین اگر مالک، ملک خود را برای بار دوم در رهن دیگری قراردهد، عمل او منافی با حقوق رهن گیرنده اول نخواهد بود. به این عمل اصطلاحاً رهن مازاد گفته می شود. در رهن مازاد مرتهن اول نسبت به مرتهن دوم حق اولویت دارد. اما فروش ملک رهنی از مواردی است که منافی با حقوق مرتهن بوده. و بهمین جهت قانونگذار این عمل حقوقی مالک را غیر نافذ تلقی نموده است که با رد آن معامله توسط مرتهن، باطل می گردد.

تایید بطلان قرارداد

نحوه طرح دعوی تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن ملک:

مرتهن یا همان شخصی که ملک در رهن او قرار دارد، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به ثبت دادخواست نماید. با ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک، دادگاه وارد رسیدگی می شود. ناگفته نماند، این عنوان دعوی تنها از جانب مرتهن قابل طرح نیست. گاهی شخص ثالثی که مالک با او معامله را منعقد کرده است، از رهنی بودن مورد معامله مطلع می شود. که در این مواقع، شخص ثالث نیز حق طرح دعوی را دارد.

دادگاه با اعلام مرتهن و رد کردن معامله از جانب او، معامله را باطل اعلام میکند. بنابراین چنین حکمی تنها جنبه اعلامی داشته و قابلیت صدور اجراییه برای آن میسر نخواهد بود.

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره تلفنی و تعیین نوبت با وکیل ملکی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان: احداث هر ساختمانی براساس نقشه ایست که از پیش تهیه شده است. و اساساً ساختمان باید مشخصات نقشه ترسمی را داشته باشد. با این حال ممکن است در حین ساختِ ساختمان به دلایلی، تغییراتی در آپارتمان و مشخصات آن ایجاد گردد. و بر این اساس متراژ آپارتمان با آنچه که در نقشه تاییدی شهرداری و قرار داد پیش فروش آپارتمان با پیش خریدار منعقد شده است مغایرت کند. در این مبحث مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آیارتمان از نظر وکیل ملکی بررسی می شود.

مطالبه مابه التفاوت

نحوه طرح دعوی مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

هر گاه ساختمانِ احداثی با آنچه که در قرار داد میان طرفین منعقده شده، مغایرت داشته باشد. ، شخصی که تفاوت متراژ بنا موجب ورود ضرر به او شده است، میتواند مبلغ مورد اختلاف را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند.

یک نکته مهم:

بر اساس قانون پیش فروش ساختمان، چنانچه مساحت آپارتمان پیش فروش شده، کمتر از پنج درصد از کل متراژ مورد توافق طرفین باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد پیش فروش ساختمان را ندارند. و شخص ذی نفع باید این میزان از تفاوت را بر اساس قیمتی که در قرارداد توافق شده، بپردازد. اگر اختلاف در متراژ آپارتمان پیش فروش شده بیش از پنج درصد از کل مساحت مورد توافق باشد. ، پیش فروشنده حق فسخ معامله را نخواهد داشت. اگر چه این اختلاف متراژ به ضرر او باشد. اما پیش خریدار در صورتی که متضرر باشد، دو راهکار پیش رو دارد.

 1. می تواند قرارداد پیش فروش آپارتمان را فسخ کند.
 2. پیش خریدار می تواند قیمت کسری مساحت را معادل نرخ روز و بر اساس نظر کارشناس، از پیش فروشنده دریافت کند.

طرح دادخواست حقوقی:

چنانچه قصد طرفین دریافت مطالبه قیمت باشد، باید دادخواست حقوقی مطرح شود. معمولاً این دعوی را پیش خریدار مطرح میکند. چرا که تکلیف پیش فروشنده در صورت کسری مساحت مشخص است. و چنانچه کسری متراژ آپارتمان موجب ورود ضرر به او گردد، باید دادخواست مطالبه وجه بجهت مازاد مساحت فروخته شده و معادل همان مبلغ مندرج در قرارداد را مطرح کند.

اگر متراژ مورد اختلاف، بیش از پنج درصدِ کل مساحت مندرج در قرارداد پیش فروش باشد، و خریدار قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد. ، دادخواست حقوقی او مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت ملک خواهد بود. دادگاه پس از رسیدگی و بررسی دلایل ابرازی طرفین، در صورتی که اظهارات پیش خریدار صحیح باشد و اختلاف در متراژ آپارتمان بیش از پنج درصد مساحت مورد توافق طرفین باشد. ، موضوع را جهت تعیین نرخ روز هر متراژ آپارتمان به کارشناس ارجاع می شود.

مشاوره با وکیلانه:

بدون شک ، دریافت مشاوره از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر ملکی، موجب خواهد شد، تا بهترین عنوان دعوی و بهترین راهکار رسیدن به حقوقتان ، ارائه شود. لذا پیشنهاد می شود، قبل از هر گونه اقدامی از وکیلانه مشاوره بخواهید.
تماس با ما جهت مشاوره تلفنی و حضوری: 09127246413

وکیل الزام به رفع ممانعت از حق

بهترین وکیل متخصص الزام به رفع ممانعت از حق در تهران : دعوی مـمانعت از حـق یکی از دعاوی شایع املاک محسوب می شود. این دعوی بیشتر در مورد مالکینی که دارای حق عبور در ملک دیگری هستند، موضوعیت دارد. به عبارت بهتر دعوی مـمانعت از حـق عبارت است از اینکه شخصی مانع عبور دارنده حق ارتفاق یا مانع استفاده دارنده حق انتفاع می شود. و از این جهت دارنده حق، رفع ممـانعت از حـق خود را از دادگاه خواستار می شود. در این مقاله راهکار قانونی این مساله، از نظر وکیل ملکی توضیح داده می شود.

ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق :

هر گاه کسی مانع استفاده شخصی دیگر ، از حقوق قانونی اش شود، ممانعت از حق کرده است . و دارنده حق قانونی، می تواند الزام او را به رفع مـمانعـت از حـق بخواهد. بنابراین در این دعوی، دارنده حق از مرجع قضایی می خواهد که مانعی را که موجب جلوگیری از استفاده وی از حق ارتفاق یا انتفاع خود شده است را برطرف کند.

پیش از نحوه طرح این دعوی ، تعریف حق ارتفاق و انتفاع را توضیح خواهیم داد.

 • تعریف حق انتفاع:

حق انتفاع عبارت است از اینکه، شخصی بدون اینکه مالک ملکی باشد، حق استفاده و بهره برداری از آن ملک را دارد. و به عبارتی روشن تر می تواند از منافع آن ملک بهره مند شود.

 • حق ارتفاق:

این حق عبارت است از اینکه، مالک ملکی در ملک مجاور خود، حق عبور داشته باشد که اصطلاحاً به این حق عبور، حق ارتفاق گفته می شود

حال که معنی حق انتفاع و ارتفاق را دانستیم، باید بدانیم برای رفع مانعی که موجب بهره مندی از این حقوق شده است چه شرایطی لازم است؟.

 • خواهان دعوی باید ثابت نماید که پیش از ممانعت خوانده، متصرف و استفاده کننده حق بوده و سابقه استفاده از آن را دارد.
 • در ممانعت فعلی، باید برای دادگاه محرز شود که خوانده؛ مانع از استفاده ی حق خواهان شده است.
 • خوانده باید به صورت غیر قانونی مانع استفاده ی حق خواهان دعوی شود.

نحوه طرح دعوی توسط وکیل

دعوی ممانعت از حق را از دو طریق می توان مطرح نمود.

کیفری:

با طرح شکواییه، تعقیب و محکومیت مرتکب را خواستار شد؛ چرا که ممانعت از حق از نظر حقوق جزایی، جرم محسوب می شود. درطرح دعوی از طریق کیفری، در صورت احراز ارتکاب جرم ،مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. جهت کسب اطلاع از نحوه طرح شکواییه از وکیل کیفری تماس حاصل فرمایید. 09127246413

حقوقی:

در طرح دعوی حقوقی، با احراز ممانعت خوانده از حق، دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق صادر خواهد کرد، در این مقاله نحوه طرح دعوی حقوقی و اجرای حکم توضیح داده می شود.

با ثبت دادخواست توسط وکیل پایه یک دادگستری و ارجاع آن به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت امر می شود و در صورت تشخیص و احراز شرایط فوق ؛ حکم به رفع ممانعت از حق صادر می نماید.

نحوه اجرای رای ممانعت از حق:

دعوای ممانعت از حق، از آن دسته دعاوی است که خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، پیش از قطعی شدن برای آن اجراییه صادر می گردد.به عبارت بهتر، با صدور رای در مرحله بدوی، پیش از اعتراض به رای و تجدیدنظر خواهی از آن می توان مفاد رای را اجرا نمود.

مشاوره حقوقی با وکیلانه:

در دعاوی ممانعت از حق و پیگیری آن از طریق حقوقی، دادگاه صرفاً به این موضوع رسیدگی میکند که آیا خواهان دعوی، حق ارتفاق یا انتفاع را دارد یا خیر. و آیا خوانده موجب جلوگیری استفاده خواهان از حقش شده است یا خیر. جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413

تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک

تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک – وکیلانه : در برخی موارد قرارداد فروش ملک، میان فروشنده و خریدار به صورت عادی منعقد می شود. و خریدار بدون اینکه قبل از خرید ملک ؛ استعلامات لازم را از دفاتر اسناد رسمی اخذ نماید، اقدام به خرید ملک و انعقاد مبایعه نامه عادی با فروشنده می کند. اما پس از معامله متوجه می شود ملک در بازداشت بوده و قابلیت انتقال به خریدار را ندارد. راهکار حقوقی این موضوع را از دیدگاه وکیل ملکی بخوانید.

آثار حقوقی معامله املاکی که در بازداشت هستند به چه صورت است؟

برخلاف آنچه که در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است. و معاملات املاک در بازداشت را باطل و بلااثر تلقی نموده، رویه قضایی در برخی از محاکم به این صورت نیست. و اینگونه معاملات را غیرنافذ می دانند. اما باید بدانیم حتی اگر اینگونه معاملات باطل نباشند و غیر نافذ تلقی شوند، با رد معامله از جانب شخص ذی نفع (کسی که ملک به نفع او بازداشت شده) باز هم آن معامله باطل و بلااثر خواهد شد.

نحوه طرح دعوی تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک:

شخص ذینفع پس از اطلاع از فروش ملکی که در بازداشت بوده است.  میتواند اقدام به طرح دعوی حقوقی کند. از آنجا که دعاوی ملکی و حقوقی شرایط شکلی خاص خود را دارند. پیشنهاد می شود از ابتدای تنظیم دادخواست، یک وکیل پایه یک دادگستری، موضوع را پیگیری نماید.

پس از ثبت دادخواست، دادگاه عمومی حقوقی به موضوع رسیدگی خواهد نمود. و با اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و در صورت احراز صحت اظهارات خواهان، حکم به نفع او صادر می کند.

نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک::

رای دادگاه در اینگونه دعاوی اعلامی بوده و نمی توان برای آن اجراییه صادر نمود.

تایید بطلان معامله بجهت بازداشت بودن ملک

چند نکته مهم از نظر وکیل ملکی :

 • چنانچه محکوم علیه(خریدار) یا فروشنده تعهد کنند که در قبال رفع بازداشت ملک، بدهی ذینفع یا همان خواهان دعوی را پرداخت کنند.، این تعهد صحیح است .
 • بازداشت ملک به معنای سلب مالکیت از مالک نیست. بنابراین فروش ملک توسط مالک در ایام بازداشت موجب انتساب جرم فروش مال غیر به او نخواهد شد. البته در شرایطی که مالک از بازداشت ملک خبر داشته باشد و با علم به این موضوع ملک را بفروشد، می توان تحت عناوین دیگر از او شکایت کرد.

جهت اطلاع از نحوه طرح اینگونه شکایات و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به رفع مزاحمت ملکی + 3 شرط لازم

وکیل الزام به رفع مزاحمت ملکی: گاهی اوقات اشخاصی بدون اینکه ملک شما را متصرف شوند، مانع استفاده و بهره برداری شما از ملک می شوند. و برای مالک یا متصرف ملک ایجـاد مـزاحمت ملکـی می نماید. مانند اینکه خودرو خود را جلو درب ورودی پارکینگ یا خانه شما پارک نمایند و از برداشتن آن امتناع کنند. یا اینکه زباله های خود را جلو درب منزل شما قرار دهند.

شرایط لازم جهت دعوای مزاحمت ملکی:

 • مدعی مزاحمت باید متصرف سابق ملک باشد.
 • مزاحـمت ملـکی باید بدون اذن و رضایت متصرف ملک باشد.
 • مـزاحمت ایجاد شده بصورت غیر قانونی باشد.

نحوه طرح دعوی الزام به رفع مزاحمت ملکی :

متصرف ملکی که برای او مزاحمت ایجاد شده است بایستی شخصاً یا از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری نماید. فرق بین دعوی حقوقی و کیفری در این است. که: با اثبات موضوع در دادگاه حقوقی، خواهان به مزاحمت خوانده معترض بوده. و الزام او به عدم ایجاد مزاحمت را خواستار است. در حالی که در مبحث کیفری، در صورت احراز شرایط لازم تشکیل جرم، ایجاد کننده مزاحمت، مجرم محسوب می شود و برای او مجازات تعیین می گردد.

پیشنهاد می شود حتماً، در مورد اینکه کدام روش طرح دعوی بهتر است از یک وکیل متخصص مشاوره بگیرید.

مزاحمت ملکی

الزام به رفع مزاحمت خوانده در دادگاه حقوقی.

پس از ثبت دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی و رسیدگی به موضوع دعوی، در صورت احراز ایجاد مـزاحمت از طرف خوانده، دادگاه حکم به الزام او به رفع مزاحمت صادر می کند.

نحوه ی اجرای رای:

به دعوای الزام به رفع مزاحمت ملکی، خارج از نوبت رسیدگی می شود. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، بلافاصله برای حکم اجراییه صادر خواهد شد . برخلاف احکام دیگر در این دعاوی نیازی به قطعی شدن حکم نیست. و بلافاصله پس از صدور حکم بدوی و قبل از اعتراض به حکم، رای اجرا می شود .

مشاوره ملکی با وکیلانه:

جهت اخذ مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل ملکی با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ( 5 نکته مهم )

وکیل الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی: بعد از احداث یک بنا بصورت آپارتمان، مراحل اداری جهت دریافت سند مالکیت به این صورت است. که ابتدا باید گواهی اخذ پایان کار دریافت شود. بعد از دریافت این گواهی صورت مجلس تفکیکی تنظیم می گردد . که درآن حدود و مشخصات تمامی واحد های ساخته شده و قسمت مشترک آپارتمان شناسایی می گردد. تمامی این مشخصات در سندی بنام صورت مجلس تفکیکی منعکس می شود. و این سند مقدمه ی تنظیم سند تفکیکی خواهد بود .

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

اگر مالک یا سازنده ای به موجب قرارداد عادی یا سند پیش فروش آپارتمان ؛ اقدام به فروش ملک ساخته شده نماید. و پس از ساخت بنا از اخذ صورتمجلس تفکیکی خودداری کند. خریدار یا پیش خریدار، میتواند به موجب طرح دعوی حقوقی، او را ملزم به اخذ صورت مجلس تفکیکی کند.

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

چند نکته مهم از نظر وکیل ملکی :

 1. تا زمانی که گواهی پایان کار اخذ نشده باشد ، نمی توان دعوی الزام مالک یا سازنده به اخذ صـورت مجلـس تفکیکی را مطرح نمود.
 2. صورت مجلس تفکیکی تنها در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشد. بنابراین اگر ملکی قابلیت افراز نداشته باشد، نمی توان برای او صـورت مجلـس تفکیکی اخذ نمود.
 3. در صورت مجـلس تفـکیکی، مالکیت اختصاصی مالکین مشخص نمی گردد. بلکه تنها حدود اربعه ی ملک و مشخصات هر واحد آپارتمان و مساحت قسمت های مشترک و اختصاصی درج می گردد.
 4. اگر مالک یا سازنده، گواهی پایان کار را اخذ ننموده باشد، باید ضمن دادخواست الزام به اخذ صـورت مـجلس تفکیـکی، الزام به اخذ  گواهی پایان کار را هم مطرح نمود. ضمن اینکه برای اخذ این صورت مجلس ، تاییدیه شهرداری نیز لازم است.
 5. تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی اخذ نگردد، نمی توان تقسیم نامه مربوط به ملک را تنظیم نمود.جهت اطلاع از نحوه الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه کلیک کنید.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی یا حضوری از وکیل پایه یک دادگستری، همین حالا تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

0 تا 100 الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

0 تا 100 الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه: پس از اینکه یک بنا به صورت آپارتمان ساخته شد، برای تفکیک واحد های ساخته شده و اخذ سند مالکیت برای هر واحد، تنظیم صورت مجلس تفکیکی لازم است. در صورتی که تعداد مالکین چند نفر باشد، علاوه بر صورت مجلس تفکیکی، تنظیم تقسیم نامه نیز ضروری است.

تعریف صورت مجلس تفکیکی از نظر وکیل ملکی :

درصورت مجلس تفکیکی مساحت ملک و حدود اربعه ی آن و مساحت هر واحد با ذکر شماره برای هر کدام از آنها قید می گردد. به عبارت بهتر صورت مجلس تفکیکی بیانگر مالکیت اختصاصی هر یک از مالکین نخواهد بود. بلکه تنها مساحت کل بنای ساخته شده و حدود اربعه و مساحت هر واحد و مشاعات بنا را مشخص می کند.

لزوم تنظیم تقسیم نامه :

تا زمانی که کل واحد ساخته شده متعلق به یک مالک باشد، هیچ مشکلی بابت دریافت سند مالکیت ایجاد نخواهد شد، چرا که کل شش دانگ ملک متعلق به یک مالک بوده و سند مالکیتِ تمام واحد های ساخته شده نیز بنام ایشان تنظیم می گردد.

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

اما چنانچه بنای احداث شده از تجمیع چند ملک باشد. یا دارای مالکین مشاعی باشد، در این صورت کلیه مالکین باید رضایت و توافق خود را بابت میزان سهم خود اعلام نمایند. در این موارد این رضایت با امضای کلیه مالکین در صورت مجلس تقسیم نامه مشخص می شود. چنانچه این تقسیم نامه به رضایت و امضای دیگر مالکین نرسید و ارائه نشود، هیچ یک از مالکین ، واحد مستقل و شش دانگ نخواهد داشت.

تنظیم تقسیم نامه به چه صورت است؟

برای تنظیم تقسیم نامه ، مالکین به میزان قدر السهم خود، تعدادی از واحد ها را مشخص می کنند. که بعد از اتمام عملیات ساخت، بر اساس آن تقسیم نامه، واحد متعلق به هر مالک مشخص باشد. گاهی تقسـیم نامه تنظیم شده به صورت عادی بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در قوانین ثبتی ، توافقات و قراردادهای عادی، در مورد املاکی که دارای سابقه ثبت بوده را نمی پذیرد. لذا برای اطمینان از عدم ایجاد اختلاف در آینده، لازم است که این تقـسیم نامه به صورت رسـمی ثبت شود.

نحوه الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه:

با توجه به مطالب فوق تا زمانی که تقسـیم نامه بصورت عادی منعقد شده است، احتمال ایجاد اختلاف در آینده بسیار است. لذا ثبت تقسـیم نامه بصورت رسمی نه تنها از بروز اختلاف جلوگیری میکند . بلکه با توجه به قوانین ثبتی، سند رسمـی تقـسیم نامه در کلیه مراجع قضایی و اداری معتبر و قابل استناد خواهد بود. حال اگر یکی از مالکین علیرغم امضای تـقسیم نامه عادی، از ثبت آن بصورت رسمی خودداری کند، باید از طریق طرح دعوی حقوقی او را ملزم نمود .

مشاوره ملکی با وکیلانه :

برای اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره از نحوه طرح دعوی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه از وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل اثبات حق انتفاع (انواع آن )

وکیل اثبات حق انتفاع و نکات مهم جهت پیگیری پرونده : حق انتفاع یکی از حقوق مالکیت است . به موجب این حق شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به شخص دیگریست منتفع شود. این حق توسط مالک و به موجب قرارداد یا بصورت شفاهی به دیگران منتقل می شود.

انواع حق انتفاع:

حق انـتفـاع به سه صورت قابل تصور است.

عمری :

بر اساس این حق ، مالک به منتفع اجازه می دهد که به مدت عمر خود یا عمر منتفع، از ملک استفاده نماید . و با فوت هر کدام که حق انتفـاع بر حسب طول عمر او منعقد شده است، این حق زایل می گردد.

رقبی:

انتقال استفاده از منافع برای مدت موقت و مشخص را رقبی می گویند.

سکنی:

چنانچه مالک حق سکونت منتفع را داده باشد، اصطلاحاً حق سکنی می گویند.

اثبات حق انتفاع در دادگاه :

بر اساس اصول حقوقی، هر مالکی نسبت به مال خود، اختیار و تسلط کامل دارد. بنابراین حـق انتـفاع و استفاده از مال نیز متعلق به مالک آن خواهد بود . مگر اینکه شخصی نسبت به منافع آن مال ادعای مالکیت داشته باشد. حال اگر مدعی حـق انـتفاع ، هیچ سند و قراردادی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد. راهکار حقوقی او اثبات این حق خواهد بود. در ادامه نحوه اثبات حق انتفاع توسط وکیل ملکی بیان می گردد.

حق انتفاع

نحوه اثبات حق انتفاع توسط وکیل ملکی:

مدعی مالکیت انتفاع باید شخصاً یا توسط یک وکیل پایه یک دادگستری اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه مالک کند. با ثبت دادخواست و ارجاع آن به دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین خواهد شد.

دادگاه با بررسی دلایل خواهان و با توجه به دفاعیات خوانده رای صادر می کند. و چنانچه مالکیت خواهان بر حـق انتـفاع از ملک احراز شود، حکم به مالکیت او صادر می کند.

نکته مهم اینکه : حکم صادر شده از دادگاه، جنبه اعلامی دارد، بنابراین نمی توان برای آن اجراییه صادر نمود  چرا که قابلیت اجرا نخواهد داشت  اما مالک حق انتفاع با همان حکم قطعی شده می تواند در موارد لزوم، رفع تصرف مالک یا هر شخص متصرف دیگری که از ملک استفاده میکند را بخواهد.

مشاوره ملکی با وکیلانه :

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری، همین حالا با ما تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413