جرم توهین + پیگیری پرونده توسط وکیل

جرم توهین + پیگیری پرونده توسط وکیل : توهین رفتاری است که موجب خدشه دار شدن حیثیت افراد از نظر عرف و جامعه است .  قانون مجازات اسلامی توهین را جرم دانسته و برای آن مجازات قرارداده است .

به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد دارای جزای نقدی درجه شش خواهد بود .

(جزای نقدی درجه شش عبارت است از : مبلغ بیش از 20/000/000 تا 80/000/000 ریال )

جرم توهین

جرم توهین و شرایط لازم جهت تحقق آن :

برای اینکه هر رفتاری از نظر قانونگذار جرم شناخته شود ، سه شرط لازم است که عبارت است از :

  • عنصر قانونی جرم :

یعنی از نظر قانون ، رفتار مورد نظر جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد . عـنصر قـانونی در جرم توهین ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) می باشد. که علاوه بر تعریف جـرم توهین میزان مجازات آن را نیز تعیین کرده است .

  • عنصر مادی جرم :

مجموعه اعمال و اقداماتی است که در عالم واقع توسط مرتکب صورت میگیرد تا جرم مورد نظر تحقق یابد . در جرم تـوهین عنصر مادی جرم از دو بخش رفتار فیزیکی و شرایط خاص تحقق جرم تشکیل می شود . که در ادامه مختصراً هر یک را توضیح خواهیم داد؛ اما برای کسب اطلاعات بیشتر از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09127246413

رفتار فیزیکی :

در این جرم رفتار شخص مرتکب با فعل مثبت صورت خواهد گرفت و رفتار منفی یا همان ترک فعل مشمول تحقق این جرم نخواهد بود. مگر در برخی موارد خاص که عرف خاصی ، ترک فعل را توهین تلقی کند ؛ مانند عدم برداشتن کلاه از سر یک نظانی نسبت به مافوق خود که در عرف نظامی ، توهین محسوب می شود . رفتار فیزیکی برای این جرم ممکن است یا به صورت گفتار یا کردار یا نوشتار یا حتی به وسیله اشاره کردن با چشم یا دست باشد .

شرایط خاص تحقق جرم :

رفتار مرتکب باید به نحوی از نظر عرف موهون باشد . به طوری که با در نظر گرفتن زمان و مکان و طبقه اجتماعی مخاطب ، به حیثیت ایشان خدشه وارد شده باشد .
توهین باید صراحتاً به شخص خاصی که الزاماً شخص حقیقیِ زنده باشد ، منتسب گردد . به عبارت بهتر مرتکب باید به صورت علنی و یا حضوری به شخص حقیقی و نه حقوقی که  معین و زنده می باشد ، توهین کند .

سوال : اگر در پاسخ شخصی که به ما توهین کرده است. پاسخ او را با توهین دهیم ، مرتکب جرم توهین شده ایم ؟ برای اخذ پاسخ از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری ، همین حالا تماس بگیر . تلفن تماس : 09127246413

  • عنصر معنوی جرم :

به انگیزه ، قصد و نیت شخص مرتکب برای ارتکاب جرم ، عنصر معنوی گفته می شود, توهین یک جرم عمدی است و به صرف اینکه مرتکب قصد عمدی در توهین داشته باشد ، مرتکب جرم شده است .

مشاوره با وکیلانه :

برای اینکه پاسخ سوالات خود را بدانید ،با ما تماس بگیرید .
تماس با ما : 09127246413

قرار اناطه چیست

 ‎قرار اناطه چیست ؟ اناطه در لغت به معناى موکول کردن و منوط کردن مى باشد ( فرهنگ فارسی معین ) . در بسیاری از موارد در زمان رسیدگی به پرونده کیفری بازپرس يا دادیار یا قاضی پرونده با موضوعى مواجه می‌گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع حقوقی می باشد .

در این گونه موارد مقام قضایی با تعیین ذینفع پرونده ، قرار اناطه صادر می‌نماید . پس از ابلاغ این قرار ذى نفع ميبايست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را در صورت ارجاع از دفتر شعبه رسیدگی کننده و در صورت عدم ارجاع پرونده حقوقی از معاونت ارجاع اخذ نماید و گواهی را به شعبه رسیدگی کننده به پرونده کیفری ارائه نماید .

قرار اناطه چیست

‎قرار اناطه چیست و در صورت صدور آن ، تکلیف پرونده چه می شود ؟

پس از صدور قرار اناطه ، تا هنگامی که به پرونده حقوقی رسیدگی شود پرونده اصلی به صورت موقت بایگانی می گردد.
‎ قرار اناطه فقط در صورتی صادر می گردد که موضوع مورد دعوى مال غیر منقول باشد و برای اموال منقول قرار اناطه صادر نمیگردد.

به عنوان مثال در صورتی که در پرونده سرقت، خیانت در امانت ،تصرف عدوانی و … متهم ادعای مالکیت ملک را داشته باشد . و شاکی نیز ادعای او را نپذیرد و اصطلاحاً اختلاف در مالکیت محقق گردد ، بازپرس پرونده برای کسی که ادعای مالکیت دارد قرار اناطه صادر مینماید . و مدعى باید دادخواست اثبات مالکیت خود را به دادگاه حقوقی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به شعبه کیفری ارائه نماید . در صورتی که موضوع پرونده خودرو باشد و اختلاف در مالکیت خودرو پديد آيد ، از آنجا که برای اموال منقول قرار اناطه صادر نمی گردد می توان قرار بایگانی نمودن پرونده صادر و تا تعیین تکلیف در خصوص موضوع پرونده بایگانی می شود .

‎در صورتی که اثبات مسائلی که در احراز مجرمیت متهم موثر است در شرایط مراجع غیر قضایی باشد یا حقوقی نباشد و یا موضوع مورد دعوی مال منقول باشد مقام محترم قضایی می توانند تا روشن شدن موضوع قرار بایگانی پرونده صادر نماید.

اعتراض به قرار اناطـه

از آنجا که قرار اناطه می تواند موجب اطاله دادرسی گردد شاکی پرونده میتواند به این قرار اعتراض نماید . پس از اعتراض شاکی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد در جلسه فوق العاده تصمیم گیری می نماید . که تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است . چنانچه دادگاه قرار اناطه را تایید نماید . مطابق با آنچه گفته شد ، ذی نفع باید دادخواست خود را به مرجع صالح یعنی دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید .  در صورت نقض قرار اناطه مرجع صادر کننده قرار باید بدون در نظر گرفتن آن به رسیدگی ادامه دهد.

اهميت این‌موضوع زمانى است که در پی بروز مشکلات پیچیده که در بسیاری از موارد نیازمند طرح چندین دعوی اعم از حقوقی یا کیفری میباشد ، که نتیجه ی هر پرونده در دیگری مو‌ثر و حائز اهميت است .و ‌نحوه ی طرح هر دعوی به نحوى كه به نتيجه ى مطلوب منتهى شودنیازمند دانش و‌مهارت در اين زمينه میباشد ،بنابر اين موكداً پيشنهاد ميگردد قبل از هر اقدام جهت جلوگيرى از تضييع حقوق خود از مشاوره تخصصى با وکیل پایه یک دادگستری صورت پذيرد .

مشاوره حقوقی قرار اناطه با وکیلانه :

جهت اخد مشاوره و تعیین نوبت با ما تماس حاصل فرمایید : 09127246413

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء صادره از مراجع قضایی به دلیل عدم اعتراض ،( قطعی شدن در محاکم حقوقی ،محاکم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) قطعیت می‌یابند.

بسیاری از افراد با ملاحظه دادنامه صادره و مشاهده این عنوان که رای صادره قطعی می باشد راهی جز تسلیم شدن در برابر رای برای خود نميبينند.

اما در برابر آراء صادره که شامل احکام و قرارهایی که قطعیت یافته ميباشد راه حل وجود دارد .  آن هم اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفرى است .

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

شمول ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ، على رغم اينكه اين نوع از اعاده دادرسی خاص در قانون آیین دادرسی کیفری قيد شده است. مختص قوانین کیفری صادره از مراجع کیفری نمی‌باشد . بلکه تمام احکام و قرارهای صادره اعم از کیفری يا حقوقی که از دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ،محاکم تجدید نظر ،بدوی ، دادسرا و شوراهای حل اختلاف هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی را در بر می‌گیرد .  حتی دستورهای موقت و آرا تجويز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور می تواند مشمول این ماده قرار گيرد .

اولین گام جهت اعتراض به رای قطعی اين است که شما با شخصی که مسلط به احکام شرعی و حقوقی باشد مشورت نمایید . تا راى صادره قطعی را با احكام شرعى تطبیق دهد . در صورتی که رای شما مخالف با شرع بيّن باشد. با ارائه دلایل و مستندات می توانید درخواست خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه نمایيد . در صورتی که ایشان راى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نمایند .

همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رئیس کل دادگستری استان می توانند در حیطه وظایف قانونى خود با ذکر مستندات و تشخیص خلاف شرع بیّن بودن راى صادره ، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

نحوه رسیدگی اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

‎پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده در شعبه خاص از دیوان عالی کشور از نظر شكلى و ماهوى رسيدگى ميشود. و راى صادره نيز قطعى ميباشد . مگر اینکه مجدداً خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود .

چند نکته مهم در مورد اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی نیز می باشد . بدین معنی که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد . بنابراین مهمترین مسئله‌ای که در اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه مطرح می باشد این است که حکم شرعی در خصوص رای صادره برای شما در آیات ،احکام و روایات وجود داشته باشد .و با موضوع مورد نظر تطبیق نماید .

در بسیاری از مسائلی که حادث می گردد و به سبب پیچیدگی شرایط ،روابط و پیشرفت جامعه موضوع سابقاً در احکام و روایت نبوده و امروزه به وجود آمده است و براى آن حکم شرعی وجود ندارد.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که مراجع و علمای دین وظیفه دارند که با استفاده از اصول ، احكام و قواعد حكم حوادثی که به سبب پیشرفت جامعه حادث می گردد را کشف و بیان نمایند. بنابراین در صورتی که در موضوع مورد نظر شما حکم شرعی وجود نداشته باشد تا اساس تطبیق رای شما قرار گیرد. می توانید با مراجعه به مراجع عظام تقلید در خصوص آن موضوع استفتاء نموده و آن را اساس تطبيق و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود قرار دهید.

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخذ نوبت مشاوره و بهره مندی از تخصص وکیل امور کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09127246413

احضار به عنوان شاهد یا مطلع

‎شرایط و نحوه احضار به عنوان شاهد یا مطلع : در بسیاری از امور قانونی اعم از حقوقی یا کیفری ممکن است دادگاه برای شما ابلاغیه جهت حضور در روز و ساعت مشخص جهت ادای شهادت ارسال نماید. در اینگونه موارد این که ابلاغ توسط چه مرجعی برای شما صادر شده است حائز اهمیت می باشد .

 

ابلاغ توسط مرجع حقوقی:

اگر ابلاغیه شما از مراجع عمومی حقوقی یا خانواده صادر شده باشد. شما می توانید از حضور در دادگاه برای ادای شهادت امتناع نمایید و در جلسه شرکت نکنید. و هیچگونه تکلیف و ضمانت اجرایی از این جهت برای شما وجود نخواهد داشت .

ابلاغ احضار به عنوان شاهد یا مطلع توسط مرجع کیفری:

اگر ابلاغیه احضار به عنوان شاهد یا مطلع برای شما از مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه ارسال شده باشد, شما می بایست در جلسه تعیین شده حاضر شوید, در احضاریه صادر شده نتیجه عدم حضور که جلب می باشد نیز برای شما قید می‌گردد .

بنابراین در صورتی که به دعوت دادگاه یا دادسرا به عنوان شاهد حاضر نشوید به دستور مقام قضایی برای شما برگ جلب صادر می گردد . لیکن این گونه جلب باید در روز و ساعت اداری باشد چرا که نمی توان شاهد را تحت نظر قرار داد و اگر عذر موجهی جهت عدم حضور وجود داشته باشد باید قبل از جلسه تعیین شده اعلام گردد، تا جلسه برای روز دیگری تجدید شود .

اما مطلبی که حائز اهمیت می‌باشد این است. که شما فقط ملزم به حضور در دادگاه کیفری یا دادسرا می باشید . و اجبار و الزامی برای ادای شهادت وجود ندارد و می‌توانید سکوت اختیار نموده و از شهادت امتناع نمایید .

شما به عنوان شاهد یا مطلع نباید دچار ضرر و زیان گردید :

با توجه به ضرورت حضور شما در صورت نیاز می‌توانید درخواست هزینه ایاب و ذهاب کنید. یا به جهت ضرر و زیانی که از حیث ترک شغل به شما تحمیل میگردد. و در صورت عدم تعیین مقدار درامد و خسارت ترک کار با جلب نظر کارشناس ، این خسارات را درخواست نمایید .

مجازات شهادت کذب

كذب در لغت به معنای دروغ می باشد اگر تصمیم شما ناظر به ادای شهادت باشد. باید در نظر داشته باشید که باید حقیقت آنچه دیده و شنیده اید را به صورت کامل و با جزئیات شرح دهيد .

چرا که علاوه بر اینکه شهادت كذب دارای حرمت شرعی می باشد. از نظر قانونی نيز جرم است و مطابق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در صورت اثبات ، مجازات آن سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و يا جزای نقدی میباشد .

‎آیا شاهد یا مطلع می تواند متهم باشد ؟

قاعدتاً ممکن است شما در ابتدا ، احضار به عنوان شاهد یا مطلع شوید و پس از شنیدن اظهارات ، مقام قضایی شما را متهم قلمداد نماید , اما تفهیم اتهام به شخصی که به عنوان شاهد یا مطلع حاضر شده است ممنوع می باشد. در این گونه موارد مطابق مقررات شخص باید مجدداً به عنوان متهم احضار شود . که در این صورت پیشنهاد می گردد  یک وکیل متخصص در امور کیفری جهت دفاع از حقوق قانونی شما همراهیان نماید  .

 

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخد مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور کیفری و تعیین وقت مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09127246413