اثبات مالکیت در قانون ایران

اثبات مالکیت در قانون ایران : قانونگذار ایران برای جلوگیری از تصرف اشخاص در اموال دیگران ، حق مالکیت را نهادینه کرده است . حق مالکیت همان رابطه ای است که بین مالک و مملوک (مال ) ایجاد می شود و به او این اختیار را میدهد که در مال خود هر گونه تصرفی را که از نظر قانون منع نشده باشد ، داشته باشد . البته این تصرفات تا زمانی مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد که موجب ورود ضرر به دیگران نشود .

اثبات مالکیت

انواع مالکیت در قانون ایران :

در ایران دو نوع مالکیت برای اموال وجود دارد :

مالکیت خصوصی :

که همان مالکیت اشخاص و افراد نسبت به اموال می باشد .

مالکیت عمومی :

اینگونه اموال مالک خاصی ندارند و عموم افراد می توانند از آنها استفاده کنند . اموال عمومی با اموال دولتی متفاوت می باشد . چرا که اموال دولتی ، ملک دولت بوده و دولت نسبت به آن حق مالکیت دارد . اما اموال عمومی ملک دولت نبوده و دولت به نمایندگی از مردم ، آنها را اداره می کند .

طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ، اشخاص به چهار صورت می توانند نسبت به اموال ، حق مالکیت پیدا کنند . این حق مالکیت میتواند یا نسبت به عین مال باشد یا نسبت به منافع مال باشد . بنابراین ، مالکیت منافع نیز از نظر قانونگذار ایران مورد حمایت قرار گرفته است .

تملک به روش های زیر حاصل می شود :

از طریق ارث :

ورثه شخص متوفی پس از مرگ او نسبت به سهم ارث خود حق مالکیت پیدا می کنند .

به احیاء اراضی موات و حیازت مباحات :

احیاء اراضی موات به معنی آباد کردن زمین های مرده و آباد نشده بدون مالک است . البته مطابق با اصل 45 قانون اساسی ایران ، زمین های موات و رها شده ، معادن و آب های دریاها و رودخانه ها جزء اموال عمومی محسوب می شود و عملاً با وجود این قانون ، احیاء اراضی موات ، امکانپذیر نیست .
حیازت مباحات یعنی بدست آوردن اموال مباح و آزاد (بدون مالک ) . مانند صید ماهی . بریدن شاخه درخت .

از طریق انعقاد قرارداد و عقود و تعهدات :

یکی دیگر از اسباب مالکیت افراد ، انعقاد عقد و قرارداد است . به این معنی که افراد به وسیله بستن عقود و قرارداد ، مالکیت مال خود را به دیگری انتقال می دهند .

اخذ به شفعه :

در صورتی که ملکی دارای دو شریک باشد و آن ملک قابلیت تقسیم شدن را داشته باشد ، چنانچه یکی از شرکا سهم خود را بفروشد ، شریک دیگر می تواند با پرداخت قیمت معامله به خریدار ، سهم شریک قروشنده را از آن خود کند .

اثبات مالکیت در قانون ایران :

اثبات مالکیت زمانی موضوعیت پییدا میکند که چند نفر در مالکیت مالی ، دچار اختلاف شوند و هر یک مدعی مالکیت خود باشد .در این صورت مدعی برای اثبات مالکیت خود باید دلیل ارائه دهد .

 

دلایل اثبات مالکیت در قانون ایران عبارت است از:

سند مالکیت :

در خصوص اموالی که دارای سند مالکیت می باشد ، دولت شخصی را که سند به نام او باشد ، مالک می شناسد . البته لازم به ذکر است این موضوع در مورد اموالی که دارای سند رسمی باشد ، قابلیت اجرایی دارد و در مورد اموال با سند عادی در صورتی که اصالت سند مورد تعرض قرار نگیرد ، میتواند دلیل بر مالکیت باشد .

اماره ید :

مطابق با قانون ایران ، تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . ناگفته نماند ، تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد و سابقه آن مشخص نباشد . بنابراین اگر شخصی به صورت غیر قانونی متصرف مال دیگری شود ، این تصرف هر چند به عنوان مالکیت باشد ، مورد حمایت قانونگذار قرار نمیگیرد .

شهادت شهود :

در برخی موارد شهادت شهود نیز یکی از دلایل اثبات مالکیت می باشد .
اثبات مالکیت در املاک

مشاوره حقوقی اثبات مالکیت با وکیلانه :

اگر چه در این مقاله سعی شد به صورت مختصر ، راه های اثبات مالکیت در قانون ایران را بیان نمود . اما از آنجایی که اثبات مالکیت مبحثی پیچیده می باشد ، پیشنهاد میشود حتماً از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی استفاده نمایید .

جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09127246413

قرار اناطه چیست

 ‎قرار اناطه چیست ؟ اناطه در لغت به معناى موکول کردن و منوط کردن مى باشد ( فرهنگ فارسی معین ) . در بسیاری از موارد در زمان رسیدگی به پرونده کیفری بازپرس يا دادیار یا قاضی پرونده با موضوعى مواجه می‌گردد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع حقوقی می باشد .

در این گونه موارد مقام قضایی با تعیین ذینفع پرونده ، قرار اناطه صادر می‌نماید . پس از ابلاغ این قرار ذى نفع ميبايست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالح مراجعه نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را در صورت ارجاع از دفتر شعبه رسیدگی کننده و در صورت عدم ارجاع پرونده حقوقی از معاونت ارجاع اخذ نماید و گواهی را به شعبه رسیدگی کننده به پرونده کیفری ارائه نماید .

قرار اناطه چیست

‎قرار اناطه چیست و در صورت صدور آن ، تکلیف پرونده چه می شود ؟

پس از صدور قرار اناطه ، تا هنگامی که به پرونده حقوقی رسیدگی شود پرونده اصلی به صورت موقت بایگانی می گردد.
‎ قرار اناطه فقط در صورتی صادر می گردد که موضوع مورد دعوى مال غیر منقول باشد و برای اموال منقول قرار اناطه صادر نمیگردد.

به عنوان مثال در صورتی که در پرونده سرقت، خیانت در امانت ،تصرف عدوانی و … متهم ادعای مالکیت ملک را داشته باشد . و شاکی نیز ادعای او را نپذیرد و اصطلاحاً اختلاف در مالکیت محقق گردد ، بازپرس پرونده برای کسی که ادعای مالکیت دارد قرار اناطه صادر مینماید . و مدعى باید دادخواست اثبات مالکیت خود را به دادگاه حقوقی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به شعبه کیفری ارائه نماید . در صورتی که موضوع پرونده خودرو باشد و اختلاف در مالکیت خودرو پديد آيد ، از آنجا که برای اموال منقول قرار اناطه صادر نمی گردد می توان قرار بایگانی نمودن پرونده صادر و تا تعیین تکلیف در خصوص موضوع پرونده بایگانی می شود .

‎در صورتی که اثبات مسائلی که در احراز مجرمیت متهم موثر است در شرایط مراجع غیر قضایی باشد یا حقوقی نباشد و یا موضوع مورد دعوی مال منقول باشد مقام محترم قضایی می توانند تا روشن شدن موضوع قرار بایگانی پرونده صادر نماید.

اعتراض به قرار اناطـه

از آنجا که قرار اناطه می تواند موجب اطاله دادرسی گردد شاکی پرونده میتواند به این قرار اعتراض نماید . پس از اعتراض شاکی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد در جلسه فوق العاده تصمیم گیری می نماید . که تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است . چنانچه دادگاه قرار اناطه را تایید نماید . مطابق با آنچه گفته شد ، ذی نفع باید دادخواست خود را به مرجع صالح یعنی دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نماید .  در صورت نقض قرار اناطه مرجع صادر کننده قرار باید بدون در نظر گرفتن آن به رسیدگی ادامه دهد.

اهميت این‌موضوع زمانى است که در پی بروز مشکلات پیچیده که در بسیاری از موارد نیازمند طرح چندین دعوی اعم از حقوقی یا کیفری میباشد ، که نتیجه ی هر پرونده در دیگری مو‌ثر و حائز اهميت است .و ‌نحوه ی طرح هر دعوی به نحوى كه به نتيجه ى مطلوب منتهى شودنیازمند دانش و‌مهارت در اين زمينه میباشد ،بنابر اين موكداً پيشنهاد ميگردد قبل از هر اقدام جهت جلوگيرى از تضييع حقوق خود از مشاوره تخصصى با وکیل پایه یک دادگستری صورت پذيرد .

مشاوره حقوقی قرار اناطه با وکیلانه :

جهت اخد مشاوره و تعیین نوبت با ما تماس حاصل فرمایید : 09127246413

نکات حقوقی فروش ملک مشاع + 100% پیگیری پرونده

نکات حقوقی فروش ملک مشاع : فروش ملک مشاع زمانی موضوعیت پیدا میکند که یکی از شرکا بخواهد  سهم خود را از شریک یا شرکای دیگر جدا کند . به عبارت بهتر زمانی که شرکا به تقسیم شدن ملک مشاعی توافق نکنند و ملک مشاعی نیز قابلیت افراز را نداشته باشد ، راه حل تقاضای دستور فروش ملک مشاعی می باشد .

فروش ملک مشاع

افراز ملک مشاع چیست ؟

افراز ملک مشاع یعنی جدا کردن سهم هر شریک از شریک دیگر در مال مشترک . چنانچه شرکا بر نحوه تقسیم ملک مشاعی ، به توافق نرسند ، هر یک از شرکا می تواند درخواست  افراز ملک مشاع را  بدهد .

درخواست افراز ملک مشاع به کجا داده می شود ؟

چنانچه عملیات ثبتی ملک مشاعی پایان یافته باشد ، متقاضی افراز ملک ، باید درخواست خود را به اداره ثبت شهرستانی که ملک در حوزه آن قرار دارد ، تسلیم نماید .

در غیر اینصورت مرجع رسیدگی به افراز املاک مشاعی ، دادگاه شهرستانی است که ملک در حوره آن قرار دارد . برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله افراز ملک مشاع توسط دادگاه مراجعه نمایید.

نکات حقوقی فروش ملک مشاع چیست ؟

پس از اینکه درخواست افراز ملک مشاعی به اداره ثبت یا دادگاه داده شود . چنانچه نظر مسئول ثبتی یا رای دادگاه مبنی بر غیر قابل افراز باشد. شما راهی به جز تقاضای صدور دستور فروش ملک مشاعی را نخواهید داشت . در غیر اینصورت ملک شما همچنان در حالت اشاعه باقی خواهد ماند .

بنابراین اولین نکته در خصوص فروش ملک مشاع ، قابل افراز نبودن ملک مشاعی می باشد .

طرف مقابل یا طرف دعوای شما :

در دادخواست فروش ملک مشاعی ، طرف مقابل شما ،شریک یا شرکای دیگر می باشد . بنابراین دادخواست باید به طرفیت کلیه شرکا مطرح گردد .

دادگاه رسیدگی کننده :

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست دستور فروش ملک مشاعی ، دادگاه  عمومی حقوقی شهرستانی است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار دارد .

دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود . چنانچه بخواهید دعوای دستور فروش ملک مشاعی را مطرح نمایید ، کلیه مدارک و مستندات خود را ضمیمه دادخواست کنید . پیشنهاد می شود از همان ابتدای امر از مشاوره و تجربیات یک وکیل  ملکی بهره مند شوید .

نحوه رسیدگی و صدور رای :

پس از تسلیم دادخواست فروش ملک مشاع و ارجاع آن به شعبه ، دادگاه وقت رسیدگی را تعیین می نماید . وقت رسیدگی به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ خواهد شد .

چنانچه ملک موضوع دعوا قابل افراز نبوده و این موضوع به تایید دادگاه برسد ، دادگاه رای به فروش ملک مشاعی صادر خواهد کرد .

پس از قطعی شدن رای ، چنانچه تقاضای صدور اجراییه نمایید ، ملک موضوع دعوا از طریق اجرای احکام مدنی برای تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود . پس از تعیین قیمت ، ملک مطابق با تشریفات اجرای احکام مدنی ، در مزایده قرار میگیرد و پس از فروش سهم هر شریک مطابق نظر کارشناس و رای دادگاه به ایشان تسلیم خواهد شد .

آیا هر یک از شرکا هم می توانند در مزایده ملک مشاعی شرکت نمایند ؟!

جهت اخذ پاسخ از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی ، با ما تماس حاصل فرمایید .

مشاوره ملک مشاع با وکیلانه :

نکات حقوقی فروش ملک مشاع به صورتی است که عموم افراد از نحوه طرح دعوای فروش ملک مشاعی آگاهی نداشته و ممکن است همین ناآگاهی و طرح دعوای غلط موجب صدور قرار رد دعوا یا حکم به ابطال  دعوای خواهان و در نتیجه اطاله دادرسی شود . لذا پیشنهاد می شود قبل از طرح دعوا از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی استفاده نمایید  .

شماره تماس جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت : 09127246413

گرفتن حکم تخلیه با استفاده از وکیل ملکی

شرایط و نحوه گرفتن حکم تخلیه با استفاده از وکیل ملکی : گرفتن حکم تخلیه یکی از معضلات امروزه موجرین می باشد . بسیاری از موجرین پس از پایان مدت قرارداد اجاره با خوداری کردن مستاجر از تخلیه ملک مواجهه می شوند . اما راه حل قانونی بیرون کردن مستاجر را نمی دانند. و گاهی به دلیل تشابه در نوع خواسته ، به جای طرح عنوان حکم تخلیه ، اقدام به طرح دعوای دستور تخلیه می نمایند .

گرفتن حکم تخلیه با استفاده از وکیل ملکی

تفاوت گرفتن دستور تخلیه با گرفتن حکم تخلیه در چیست و چه زمانی باید عنوان حکم تخلیه را مطرح نمود ؟!

به طور کلی قراردادهای اجاره با وجود شرایطی مشمول عنوان تخلیه فوری می شود . به عبارت بهتر چنانچه قرارداد اجاره مطابق با ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 تنظیم شده باشد ، در صورت ممانعت مستاجر از تخلیه ملک ، موجر میتواند بدون طرح دعوا در دادگاه ، مستاجر را بیرون کند . بنابراین تخلیه ملک یا دستور تخلیه در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1368 ، از طریق تسلیم دادخواست دستور تخلیه به شورای حل اختلاف امکانپذیر است .

شرایط موجود در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376 چیست ؟

 • قرارداد اجاره در مورد املاک مسکونی باشد یا در مورد املاک تجاری بدون داشتن حق کسب و پیشه باشد .
 • قرارداد اجاره دارای مدت باشد .
 • حتماً قرارداد اجاره در دو نسخه تنطیم شده باشد .
 • دو نفر به عنوان شاهد ، قرارداد اجاره را امضا کرده باشند .
 • مدت زمان اجاره پایان یافته باشد .

بنابراین با وجود شرایط ذکر شده ، موجر می تواند از طریق شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک خود را بگیرد . اما چنانچه یکی از شرایط ذکر شده در قرارداد اجاره موجود نباشد ، تخلیه ملک تنها از طریق تسلیم دادخواست تخلیه از دادگاه صورت میگیرد .

 

گرفتن حکم تخلیه با استفاده از وکیل ملکی :

چنانچه قرارداد اجاره شامل یکی از شرایط موجود در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نباشد ، موجر نمی تواند از طریق شورای حل اختلاف و به صورت فوری ، مستاجر را از ملک خود بیرون کند . و تنها راه حل برای ایشان ، دادخواست حکم تخلیه از طریق دادگاه می باشد .

رسیدگی و نحوه صدور حکم تخلیه :

پس از تسلیم دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی ، در صورت تکمیل پودن دادخواست ، دستور تعیین وقت رسیدگی صادر خواهد شد . پس از ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین دعوا ، جلسه در وقت تعیین شده تشکیل خواهد شد . دادگاه در جلسه رسیدگی تمامی مدارک و مستندات و اظهارات خواهان دعوا ( موجر ) را بررسی کرده و دفاعیات خوانده ( مستاجر ) را نیز استماع می نماید . در صورت تشخیص محق بودن موجر ، حکم به تخلیه ملک صادر خواهد نمود . رای صادر شده پس از قطعی شدن قابل اجرا می باشد . دادگاه پس از تقاضای صدور اجراییه از جانب موجر ، اجراییه صادر می نماید و ازطریق اجرای احکام ، به مستاجر ابلاغ خواهد شد .

چنانچه مستاجر ظرف مهلت 10 روز ملک را تخلیه ننماید ، اجرای احکام دادگاه از طریق مامورین اجرا و قوای قهریه ، اقدام به تخلیه ملک می نماید .

اگر مستاجر خساراتی به ملک وارد آورده باشد ، تکلیف چیست ؟

در صورتی که مستاجر به ملک شما خساراتی وارد آورده باشد یا بدهی های مربوط به قبوض انشعابی را پرداخت نکرده باشد . یا اجاره بها را پرداخت نکرده باشد ، می تواند همراه با دادخواست حکم تخلیه ، مطالبه خسارت و هزینه های وارده را هم بخواهد .

تکلیف پول پیش یا همان مبلغ قرض الحسنه ای که مستاجر نزد موجر دارد ، چه می شود ؟

چنانچه مستاجر مبلغی به عنوان قرض الحسنه یا همان ودیعه به موجر پرداخت کرده باشد ، اجرای حکم تخلیه در صورتی ممکن است که موجر مبلغ را در صندوق سپرده دادگستری واریز نماید .

مشاوره حقوقی در وکیلانه

اگر چه در این مقاله سعی شد به صورت مختصر و جزئی تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه و گرفتن حکم تخلیه با استفاده از وکیل ملکی را توضیح داد . اما از آنجایی که هر عنوان دعوای حقوقی ، شرایط و ویژگی های خاص مربوط به آن دعوا را دارد ، لذا پیشنهاد می شود بجهت تحمیل هزینه اضافی و اطاله در دادرسی ، از مشاوره حقوقی و تخصص یک وکیل امور ملکی بهره مند شوید .

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت : 09127246413

 

وکیل حضانت فرزند + پیگیری 100% پرونده

وکیل گرفتن حضانت فرزند + پیگیری 100% پرونده : حضانت واژه ای است عربی به معنای حفظ و نگهداری کردن، و در اصطلاح فقه عبارت است از حق یا مسئولیت نگهداری و پرورش دادن شخصی که نیاز به مراقبت دارد . مانند کودک یا مجنون و در اصطلاح حقوقی حضانت به پرورش اطفال به وسیله پدر و مادر و اقارب اطلاق می شود که هم چهره ای از حق دارد و هم چهره ای از تکلیف .

وکیل حضانت فرزند

تفاوت ولایت با حضانت :

ولایت اصطلاحی است به معنای سرپرستی و اداره اموال و مواظبت از شخص محجور به عهده ولی می باشد . در فقه و قانون ، ولایت به صورت قهری به عهده پدر و جد پدری می باشد .  مادر تنها در صورتی می‌تواند ولایت را برعهده داشته باشد که از طرف پدر یا جد پدری به عنوان وصی تعیین گردد یا مراحل اخذ قیمومیت را طی نماید و‌ قیم طفل شود .

حضانت طفل با چه کسی است ؟

حضانت در وهله اول با مادر است . چرا که طبق قانون نگهداری از طفل چه دختر و چه پسر تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن حضانت با پدر خواهد بود .

آیا قبل از هفت سالگی میتوان از مادر سلب حضانت نمود ؟ بله

قاعدتاً آنچه حائز اهمیت است مصلحت طفل است که این مصلحت ایجاب می‌نماید کودک خردسال تا هفت سالگی با مادر خود زندگی کند . اما گاهی ممکن است مادر صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشد . در این صورت پدر و در صورت نبود پدر هر یک‌از اقارب می تواند دادخواست سلب حضانت مادر را به دادگاه تقدیم و با اثبات عدم صلاحیت مادر ، از ایشان سلب حضانت نماید .

پس از سن ۷ سالگی حضانت فرزندان با چه کسی است؟

پس از رسیدن سن طفل به ۷ سالگی حضانت با پدر است ، مگر اینکه پدر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد . که همانگونه که پیشتر گفته شد میتوان درخواست سلب حضانت از پدر مطرح نمود .

در صورت فوت پدر یا مادر حضانت با چه کسی است ؟

با فوت هر یک از پدر یا مادر حضانت با شخص دیگری است که در قید حیات میباشد .
چنانچه پدر در قید حیات نباشد حضانت به مادر اختصاص خواهد داشت اگرچه ولایت با جد پدری باشد، و جد پدری فقط در صورتی میتواند حضانت را به عهده گیرد که اعطای حضانت به مادر با حکم دادگاه خلاف مصلحت تشخیص داده شود .

از دیدگاه فقهای امامیه در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری است . زیرا که جد پدر ی نسبت به امور مالی و غیر مالی طفل ولایت دارد .

امام خمینی « ره » در این باره فرموده است:

در صورت فقدان پدر و مادر حضانت حق جد پدری است . در صورت نبود او وصی پدر و وصی جد پدری و پس از آن ها حضانت از طفل به عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است . و چنانچه صاحبان حق حضانت متعدد و در یک رتبه باشند بین آنها قرعه زده می شود.

پایان حضانت فرزندان

وکیل حضانت فرزند : حضانت تا زمان رسیدن فرزند به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری میباشد ، ادامه خواهد داشت . پس از آن تصمیم گیری به عهده فرزند است و می‌تواند انتخاب نماید که با کدام یک از والدین خود قصد  ادامه زندگی را دارد .

آیا در مورد حضانت فرزندان امکان توافق وجود دارد ؟ بله !

امکان توافق در مورد حضانت فرزند مشترک وجود دارد . اما دایره شمول این توافق تا جایی است که مصلحت طفل اقتضا نماید .
بنابراین در صورتی که در توافق حاصل شده غبطه ی طفل رعایت نگردد این توافق غیر معتبر خواهد بود .

آیا امکان عدول از توافق در مورد حضانت وجود دارد ؟

بله!
اگرچه طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها اشخاص می‌بایست به توافقات خود پایبند باشند . در مورد حضانت الزامی جهت پایبندی به توافق وجود ندارد و هر کدام از طرفین که بتواند عدم رعایت مصلحت طفل یا عدم صلاحیت شحص حاضن در نگهداری از طفل را اثبات نماید ،  می تواند از توافق حاصل شده به حکم دادگاه عدول نماید .

مشاوره با وکیل حضانت فرزند وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده و پیگیری صفر تا صد پرونده شما با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

مشاوره حقوقی گرفتن حضانت فرزندان + روش های اقدام

نحوه گرفتن حضانت فرزندان + مشاوره حقوقی تخصصی و قبول پرونده  : حق حضانت فرزند که قبل از ۷ سالگی با مادر و بعد از ٧ سالگی با پدر می باشد. ممکن است در شرایط خاص به تقاضای هر یک از والدین و‌ حتی خویشان طفل یا قیم از والدین سلب شود . در این زمینه در قانون مدنی مقرر شده است:

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند .

مشاوره حقوقی گرفتن حضانت فرزندان

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق .
5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

گرفتن حضانت فرزندان (100% پیگیری پرونده) :

مشاوره حقوقی گرفتن حضانت فرزندان با وکیل خانواده : همانگونه که ملاحظه می نمایید موارد ذکر شده تنها مصداق می‌باشد و موارد دیگری را نیز می توان مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت دانست . مانند تصدی به شغلی وقت گیر که مانع از نگهداری شایسته طفل باشد . علاوه بر آن شخصی که حضانت از طفل را بر عهده دارد باید واجد شرایط باشد که موارد زیر از آن جمله میباشند:

عقل :

شخصی که نگهداری از طفل را بر عهده میگیرد باید عاقل باشد . زیرا شخصی که سلامت عقلی ندارد خود نیاز به مراقبت دارد  . و‌ نمی تواند از شخص دیگری نگهداری نماید . از دیدگاه بعضی از دکترین حقوقی مانند مرحوم کاتوزیان بین جنون ادواری و دائم تفاوتی نیست و معتقد است که عاقل بودن از شریط اصلی شخصی است که حضانت را بر عهده می گیرد.

سلامت جسمانی :

از دیگر شرایط شخصی که حضانت را بر عهده میگیرد داشتن سلامت جسمی و توانایی بر نگهداری طفل است . برخی از فقها معتقد هستند هر گونه بیماری که حاضن را از نگهداری طفل باز دارد موجب سقوط حق حضانت میباشد . برخی دیگر از فقها معتقد هستند نگهداری کودک در جایی که بیم خطر و ضرر برای کودک می رود حق حضانت را ساقط می کند . بنابر این زمین گیری و بیماری های که حاضن را از نگهداری و تربیت کودک ناتوان سازد و یا ابتلا شخص حاضن به بیماری های مسری و خطرناک که بیم ابتلا کودک به آن بیماری وجود داشته باشد ،  از دیدگاه قانون مدنی و حقوقدانان موجب به خطر افتادن سلامت جسمی یا روحی طفل و سقوط حق حضانت است .

داشتن شایستگی اخلاقی :

از شروط دیگر پذیرفتن حضانت داشتن شایستگی‌اخلاقی است . زیرا کودک از کسی که حضانت او را بر عهده دارد تأثیر می پذیرد . و او را الگو و‌سر مشق قرار میدهد و انحطاط اخلاقی حاضن تربیت کودک را به خطر می اندازد .

محل سکونت :

دیدگاه شیخ طوسی در مورد رفتن مادر از محلی به محل دیگر بدین صورت است که اگر سفر مادر از روستا به شهر است او سزاوارتر است برای نگهداری کودک .  اگر سفر وی از شهر به روستا است پدر شایستگی نگهداری دارد . چون زندگی در روستا سبب می شود کودک از آموزش و تربیت باز بماند و این دیدگاهی قوی است که مورد پذیرش قرار خواهد گرفت .

ازدواج نکردن مادر :

اولویت مادر در حضانت فرزند تا زمانی است که ازدواج نکند .  اگر مادر با مردی غیر از پدر کودک ازدواج کند و پدر زنده باشد حق حضانت مادر از بین می رود .

اگر مادر پس از ازدواج طلاق گرفته آیا می تواند دوباره حضانت فرزند را بر عهده گیرد ؟

بر اساس نظریه اول که قول اکثر فقیهان امامیه است .  زن با طلاق گرفتن از شوهر دومش در صورتی که مستحق حضانت باشد حق حضانتش باز می گردد  . البته به شرطی که طلاق بائن باشد. اما اگر طلاق رجعی باشد تا پایان عده حق او اعاده نمیگردد . زیرا زن در هنگام عده طلاق رجعی در حکم زوجه می باشد . نظر دوم : این است که به صورت مطلق حضانت برگشت داده نمی شود زیرا دلیل بر اعاده حق او نیست .

آیا پس از بدست آوردن شرایطی که موجب گرفتن حضانت شده ، حضانت باز می گردد؟

در صورتی که شرایط داشتن حضانت اثبات گردد و حضانت به مصلحت طفل باشد منعی جهت بازگشت حضانت به شخصی که از او سلب حضانت شده وجود ندارد . مانند اینکه ترک اعتیاد صورت پذيرد و اصلاح شخص بر دادگاه محرز گردد .

مشاوره حقوقی حضانت با وکیلانه :

جهت اخد مشاوره از وکیل حضانت فرزند و متخصص در امور خانواده و گرفتن حضانت فرزندان خود با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک )

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک ) : اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (وکیل استرداد لاشه چک ) : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن ، دارنده چک از پس دادن چک یا سفته خوداری می نماید . یا اینکه معامله پایه ای که چک بر مبنای آن صادر شده بود. بی اعتبار میگردد و طرف مقابل از استرداد  چک یا سفته خودداری می نماید . در این مقاله اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک و سفته ، شرح داده می شود .

استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک به چه معناست ؟

استرداد لاشه چک به معنای پس گرفتن چک است . به عبارت بهتر استرداد لاشه چک یا سفته یعنی پس گرفتن و مطالبه چک یا سفته ای که به دلایلی، دیگر قابل اعتبار نبوده و چک یا سفته صادر شده ، بدون دلیل نزد دارنده قبلی می باشد .

مثلاً وجه چک یا سفته به صورت نقدی به دارنده پرداخت شده باشد . یا اینکه معامله ای که بجهت آن ، چک یا سفته صادر شده است ، باطل یا فسخ یا به نحوی بی اعتبار شود و چک صادر شده بدون دلیل در نزد دارنده آن باشد .

یا اینکه چک یا سفته جهت حسن انجام تعهد و یا امانت صادر شده باشد و در حال حاضر بدون دلیل ، چک در نزد دارنده باشد .

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک به چه صورت است ؟

با توجه به اینکه عموم افراد از طرح دعوایی با عنوان استرداد لاشه چک ، مطلع نیستند و یا نحوه رسیدگی و طرح اینگونه دعاوی را نمی دانند ، پیشنهاد می شود ، از تخصص و تجربیات یک وکیل متخصص در امور حقوقی بهره مند شوید .

نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک :

معمولاً شخصی که چک را صادر می نماید یا ظهرنویس چک می باشد ، باید برای پس گرفتن لاشه چک یا سفته خود ، ابتدا اظهارنامه ای برای طرف مقابل ارسال نماید. و در صورت امتناع طرف مقابل باید دادخواست مطرح نماید . این دادخواست که از دعاوی مالی به شمار میرود ، در دادگاه شهرستان محل سکونت طرف مقابل و به طرفیت آن شخص ، تسلیم می شود .

پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی حقوقی و تعیین وقت رسیدگی توسط شعبه رسیدگی کننده ، دادگاه وارد به رسیدگی می شود و چنانچه ثابت شود موضوعی که بجهت آن چک یا سفته صادر شده است ، از بین رفته باشد . و چک و سفته بدون دلیل موجه در نزد خوانده دعوا می باشد ، حکم به استرداد لاشه چک صادر می شود .

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست استرداد لاشه چک

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای استرداد لاشه چک ، دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف ، شهرستان محل سکونت خوانده می باشد . (اینکه مرجع رسیدگی کننده دادگاه است یا شورای حل اختلاف بستگی به مبلغ چک یا سفته دارد ) .

اجرای حکم دادگاه :

پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم مبنی بر استرداد لاشه چک ، و قطعیت یافتن رای ، چنانچه در مرحله اجرای حکم ، لاشه چک یا سفته به خواهان ، مسترد نگردد . خواهان می تواند به میزان مبلغ چک ، از اموال محکوم علیه (خوانده ) توقیف نماید .

مشاوره با وکیلانه

اگر چه در این مقاله سعی شد مختصراً نکاتی در مورد اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک ، بیان شود. اما از انجایی که هر دادخواست دارای شرایط شکلی ویژه خود می باشد . و همچنین ممکن است در جلسه رسیدگی دفاعیاتی از جانب خوانده ، مطرح شود که شما از پاسخ دادن به آن ناتوان باشید. پیشنهاد می شود از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی ، بهره مند شوید .

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره : 09127246413

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی : درخواست افراز ملک مشاعی ، زمانی موضوعیت پیدا می کند که یکی از شرکا بخواهد سهم مشاعی خود را از دیگر شرکا جدا کند . در صورتی که جریان ثبتی ملک مشاعی پایان یافته باشد ، صلاحیت رسیدگی به درخواست افراز با اداره ثبت محلی است که ملک در آن ناحیه قرار دارد . لازم به ذکر است چنانچه عملیات ثبتی ملک پایان نیافته باشد. صلاحیت رسیدگی به دادخواست افراز با دادگاه عمومی حقوقی محلی است که ملک در حوزه آن وجود دارد .

در این مقاله منحصراً نحوه رسیدگی و اعتراض به درخواست افراز ملک مشاعی در اداره ثبت را توضیح خواهیم داد .

اعتراض به نظریه مسئول ثبت مبنی بر قافل افراز بودن ملک مشاعی

مرحله رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاعی :

پس از اینکه درخواست افراز ملک مشاعی به اداره ثبت تسلیم شد ، مسئول ثبتی ، پرونده را به نماینده ثبتی ارجاع می دهد . تا ایشان وضعیت ثبتی ملک مانند اینکه ملک در دفتر املاک ثبت شده است یا خیر یا اینکه دارای سند معارض می باشد یا خیر را مورد بررسی قرار دهد .

در صورت تایید پرونده و نداشتن سند معارض برای ملک ، پرونده توسط مسئول ثبتی ، جهت ترسم نقشه به نقشه بردار اداره ثبت ارجاع می شود . و ایشان با حضور شرکای ملک مشاعی و نماینده ثبت از محل ملک مشاعی صورت برداری می نماید و نقشه ترسیمی را با تعیین حدود  ، مساحت و مشخصات هر قطعه به مسئول ثبتی ارائه خواهد داد .

نتیجتاً در صورت تایید درخواست افراز ملک مشاعی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی ، مسئول ثبت ، نظریه خود را اعلام میکند .

چنانچه تصمیم مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی باشد ، این تصمیم به کلیه شرکا ملک مشاعی ابلاغ خواهد شد .

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی :

چنانچه هر یک از شرکا اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی داشته باشد ، باید ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را تسلیم نماید . رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی ای خواهد بود که ملک در حوزه آن قرار دارد . دادگاه پس از ثبت اعتراض وارد رسیدگی خواهد شد و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود .

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاعی ، راه حل چیست ؟!

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

هر چند در مقاله فوق ، سعی بر این شد تا مختصراً نحوه رسیدگی به درخواست افراز و طریقه اعتراض به آن را توضیح داد. اما از آنجا که هر درخواست یا دادخواست دارای شرایط شکلی و اصول و قواعد خاص خود می باشد. و عموم افراد از این دانش برخوردار نیستند ، پیشنهاد می شود حتماً از مشاوره یک وکیل متخصص در امور ثبتی و ملکی استفاده نمایید .

تلفن تماس : 09127246413

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق : خانواده به عنوان کوچک ترین و اساسی ترین نهاد جامعه نقش بسزایی در بقا آن داشته . خانواده یگانه سازمان اجتماعی است که اولین و مهمترین نیازهای انسان را تامین کرده و اساساً آینده جوامع را رقم می زند .

بطلان نكاح + وکیل طلاق : اصولاً در روابط بین اعضای خانواده اخلاق حکم فرماست . اما با پیشرفت جوامع و پیچیدگی روابط افراد حاکمیت ها مجبور به مداخله در این پایگاه اخلاقی شده اند و با وضع قوانین در جهت حفظ آن برآمده اند . هر چند ذات خانواده با حقوق و قوانین آمره سازگار نیست و شالوده ی آن بر اخلاق ، سنت ها و فرهنگ بنا شده. اما وجود قوانین خصوصا در هنگام فروپاشی آن امری ضروری است .

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

شرایط عقد نکاح ( ازدواج ):

نکاح یکی از عقود معین با قوانین و شرایط خاص است که در قانون تعریف شده . و علاوه بر آن نکاح بجز شرایط ویژه خود ؛ میبایست مانند دیگر عقود از شرایط چهارگانه اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت نماید .

قصد و رضای طرفین :

زن و‌مرد برای انعقاد عقد نکاح باید قاصد و راضی باشند . بنابراین عقد نکاح در حالت مستی ، بیهوشی یا هر حالتی که قصد و رضا در آن نباشد مخدوش است . و اصولاً در مواردی که قصد مخدوش باشد عقد باطل و در مواردی که فاقد رضا باشد عقد غیر نافذ و قابل تنفیذ است . همچنین به موجب ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی تعلیق در عقد موجب بطلان است بنا بر این دو طرف در انعقاد نکاح باید قاطع باشند .

همچنین بر اساس ماده 1067 قانون مدنی که مقرر می دارد : ” تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد ، شرط صحت عقد نکاح است “. اشتباه در هویت شخص نیز باعث‌بطلان است.

اهلیت طرفین :

به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح می‌باشد .

بنابراین اهلیت در عقد نکاح با اهلیت در سایر عقود متفاوت می باشد . اگرچه قانون و اسلام نکاح صغار را پذیرفته است , اما برای حفظ اخلاق عمومی قانون شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه را بنا نهاده تا اساساً این نوع نکاح ، متروک گردد، و موجب سوء استفاده بعضی از افراد قرار نگیرد.

موضوع عقد نکاح :

موضوع عقد نکاح امری است بدیهی و آن ایجاد علقه زوجیت می باشد.

مشروع بودن جهت نکاح :

نکاح نهادی است کاملاً اخلاقی که پایه و اساس تشکیل هر جامعه ای است ، بنابراین زن و مرد قصد تشکیل زندگی مشترک را باید با هم داشته باشند . و اگر جهت نکاح نامشروع باشد. نشان دهنده این است که زن و مرد اراده واقعی و قصد انعقاد عقد نکاح را نداشته اند . مانند اینکه زن و مردی ازدواج کنند جهت تسهیل در روابط نامشروع ، اما اگر مرد و زنی قصد واقعی برای ازدواج داشته باشند و انگیزه‌های دیگری همانند اخذ تابعیت وجود داشته باشد تاثیری در صحت عقد نخواهد داشت.
علاوه بر آنچه به عنوان شرایط اساسی عقد نکاح مطرح گردید موارد دیگری نیز به موجب خاص بودند این عقد وجود دارد که موجب بطلان عقد است :

 • مانند ازدواج با محارم سببی ،نسبی یا رضاعی
 • ازدواج با زنی که در عده طلاق یا وفات باشد .
 • ازدواج با زن کافر که هنوز مسلمان نشده باشد . به استثناء زنان اهل کتاب.
 • ازدواج با مرد کافر تا زمانی که مسلمان نشده باشد و به دلیل قاعده نفی استثنا نیز برای اهل کتاب و غیر اهل کتاب وجود ندارد .
 • از دواج با زن پنجم به شکل دائم.
 • ازدواج بعد از ۳ طلاق.
 • ازدواج با زن شوهرداری که سابقاً با او زنا صورت گرفته باشد .
 • لعان و‌ایلاء .

و انواعی از نکاح مانند نكاح مضامده ، مقت ، بدل و… كه در زمان هاى قديم رواج داشته است .

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق :

چنانچه عقد نکاح به یکی از جهات ذکر شده در بالا ، باطل باشد. در این شرایط هر یک از زن و مرد می بایست دادخواست اعلام بطلان نکاح یا اعلام بطلان عقد نکاح را به دادگاه خانواده با دلایل مستند و مستدل تقدیم نمایند. در صورت تشخیص قاضى ، حكم بطلان نكاح صادر ميگردد که نشان دهنده این است كه هيچ رابطه حقوقی ایجاد نشده و بر آنچه به ظاهر واقع شده اثری بار نيست زيرا عقد باطل در نظر قانون اصلا ايجاد نشده است .

با این وجود اگر زن و مردی با اعتقاد به صحت شرایط ازدواج نمایند قانون به حسن نیت آنها احترام گذاشته و تا زمان اطلاع از بطلان، آثار نكاح مشروع را به این رابطه بار مينمايد .

در صورت بطلان عقد نکاح ، تکلیف مهریه زن به چه صورت است ؟

جهت اخذ پاسخ در خصوص مهریه زن در زمان ، صدور حکم بر بطلان نکاح با ما تماس بگیرید . 09127246413

مشاوره خانواده با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء صادره از مراجع قضایی به دلیل عدم اعتراض ،( قطعی شدن در محاکم حقوقی ،محاکم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) قطعیت می‌یابند.

بسیاری از افراد با ملاحظه دادنامه صادره و مشاهده این عنوان که رای صادره قطعی می باشد راهی جز تسلیم شدن در برابر رای برای خود نميبينند.

اما در برابر آراء صادره که شامل احکام و قرارهایی که قطعیت یافته ميباشد راه حل وجود دارد .  آن هم اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفرى است .

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

شمول ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ، على رغم اينكه اين نوع از اعاده دادرسی خاص در قانون آیین دادرسی کیفری قيد شده است. مختص قوانین کیفری صادره از مراجع کیفری نمی‌باشد . بلکه تمام احکام و قرارهای صادره اعم از کیفری يا حقوقی که از دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ،محاکم تجدید نظر ،بدوی ، دادسرا و شوراهای حل اختلاف هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی را در بر می‌گیرد .  حتی دستورهای موقت و آرا تجويز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور می تواند مشمول این ماده قرار گيرد .

اولین گام جهت اعتراض به رای قطعی اين است که شما با شخصی که مسلط به احکام شرعی و حقوقی باشد مشورت نمایید . تا راى صادره قطعی را با احكام شرعى تطبیق دهد . در صورتی که رای شما مخالف با شرع بيّن باشد. با ارائه دلایل و مستندات می توانید درخواست خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه نمایيد . در صورتی که ایشان راى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نمایند .

همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رئیس کل دادگستری استان می توانند در حیطه وظایف قانونى خود با ذکر مستندات و تشخیص خلاف شرع بیّن بودن راى صادره ، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

نحوه رسیدگی اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

‎پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده در شعبه خاص از دیوان عالی کشور از نظر شكلى و ماهوى رسيدگى ميشود. و راى صادره نيز قطعى ميباشد . مگر اینکه مجدداً خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود .

چند نکته مهم در مورد اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی نیز می باشد . بدین معنی که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد . بنابراین مهمترین مسئله‌ای که در اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه مطرح می باشد این است که حکم شرعی در خصوص رای صادره برای شما در آیات ،احکام و روایات وجود داشته باشد .و با موضوع مورد نظر تطبیق نماید .

در بسیاری از مسائلی که حادث می گردد و به سبب پیچیدگی شرایط ،روابط و پیشرفت جامعه موضوع سابقاً در احکام و روایت نبوده و امروزه به وجود آمده است و براى آن حکم شرعی وجود ندارد.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که مراجع و علمای دین وظیفه دارند که با استفاده از اصول ، احكام و قواعد حكم حوادثی که به سبب پیشرفت جامعه حادث می گردد را کشف و بیان نمایند. بنابراین در صورتی که در موضوع مورد نظر شما حکم شرعی وجود نداشته باشد تا اساس تطبیق رای شما قرار گیرد. می توانید با مراجعه به مراجع عظام تقلید در خصوص آن موضوع استفتاء نموده و آن را اساس تطبيق و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود قرار دهید.

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخذ نوبت مشاوره و بهره مندی از تخصص وکیل امور کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09127246413