شرایط صدور حکم رشد + مدارک لازم

شرایط صدور حکم رشد : در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، سن رشد برای افراد ، 18 سال تمام شمسی تعیین شده است , به این معنی که افراد نمی توانند تا قبل از رسیدن به این سن در اموال خود دخل و تصرف داشته باشند, حال اگر شخصی بخواهد قبل از رسیدن به سن قانونی در اموال خود تصرف کند باید حکم رشـد ایشان از طریق دادگاه صادر شود .

شرایط صدور حکم رشد چیست ؟

تمامی افراد از زمان تولد تا رسیدن به سن رشد قادر به دخالت در امور مالی خود نمی باشند واصطلاحاً به آنها محجور گفته می شود, به عبارت بهتر محجور به کسی می گویند که به وسیله قانون از تصرف در امور مالی و استفاده از حقوق خود منع شده است. نقطه مقابل محجور ، رشید می باشد . رشید به شخصی گفته می شود که قدرت تمییز داشته و از نظر قانون توانایی دخل و تصرف در اموال خود را دارد .

برای اینکه صاحب حق بتواند قبل از رسیدن به سن رشد 18 سال تمام شمسی در امور مالی خود تصرف نماید. باید رشد خود را در دادگاه ثابت نماید و از دادگاه گواهی دریافت کند .

شرایط صدور حکم رشد

گواهی رشد چیست ؟

گواهی رشد سندی است که از دادگاه صادر می شود. و به موجب آن تایید میگردد که شخص قدرت تشخیص و تمیز داشته و قبل از رسیدن به سن 18 سال می تواند در امور مالی خود بدون اذن و اجازه دیگران تصرف کند .

لازم به ذکر است که گواهی رشـد فقط برای امور مالی مربوط به شخص موثر بوده و در امور غیر مالی او مانند ازدواج یا حضانت فرزند تاثیری ندارد .

مراحل درخواست صدور گواهی رشد :

شخص متقاضی باید مدارک ذیل را جهت درخواست گواهی رشد از طریق دفاتر خدمات قضایی یا وکیل متخصص مربوط به امور حسبی به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده که ولی یا قیم او می باشد. و در صورت نداشتن ولی یا قیم به دادگاه خانواده محل اقامت خود و به طرفیت دادستان ، ارائه دهد .

  • مدارک شناسایی مانند تصویر شناسنامه و کارت ملی .
  • سه قطعه عکس .
  • درخواست صدور گواهی حکم رشـد که توسط شخص یا وکیل تنظیم می شود .

نحوه رسیدگی در دادگاه :

پس از ثبت درخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه خانواده ، دادگاه نامه ای جهت معرفی خواهان ، به پزشکی قانونی ارسال می نماید . پزشکی قانونی پس از معاینه متقاضی ، نظر خود را در مورد معاینه بالینی شخص به دادگاه ارجاع دهد .

بعد از ارجاع نامه به دادگاه ، جلسه رسیدگی با حضور متقاضی حکم رشـد ، تشکیل می شود. و در جلسه قاضی دادگاه سوالاتی را از ایشان خواهد پرسید . در صورت احراز رشید بودن خواهان ، دادگاه اقدام به صدور گواهی رشد می نماید .

مشاوره با وکیلانه

جهت پاسخ به تمامی سوالات شما در خصوص شرایط صدور حکم رشد و اخذ مشاوره بیشتر ، با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

 ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر : دین مبین اسلام ، یکی از آثار عقد نکاح را ، ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر قرار داده است . بر این اساس چنانچه زوجین در زوجیت یکدیگر باشند ، هر یک از آنها به شرط حیات ، از همسر متوفی خود ارث می برد .

ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

شرایط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر :

مطابق قانون مدنی ایران ، شرط توارث زوجین از یکدیگر عبارت است از :

  • وجود نکاح در زمان مرگ : زن و شوهر باید در زمان مرگ در زوجیت یکدیگر باشند .
  • عقد نکاح به صورت دائمی باشد : ازدواج موقت ، موجب ارث بردن زوجین از یکدیگر نخواهد بود .
  • زن و مرد مسلمان باشند :کافر بودن یکی از زوجین نیز از موانع ارث بردن است .

میزان سهم الارث زن و شوهر

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر در شرایطی که متوفی دارای اولاد باشد یا نباشد ، متفاوت است . مطابق با قانون ایران چنانچه زن و شوهر دارای فرزند نباشند ، مرد نصف اموال همسر خود را به ارث خواهد برد و در صورتی که متوفی مرد باشد و دارای فرزند نباشد ، زن یک چهارم یا ربع اموال همسر خود را به ارث می برد .
اگر متوفی دارای فرزند باشد ، مرد یک چهارم یا همان ربع اموال همسر خود را به ارث می برد و در صورت فوت مرد ، زن یک هشتم از اموال شوهر خود را به ارث خواهد برد . بهتر است جهت کسب اطلاعات دقیق تر از میزان سهم الارث زن و شوهر از یکدیگر و نحوه ارث بری آنها از یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشاوره بگیرید .

سوال : در صورتی که مرد دارای چند زن باشد میزان ارث آنها به چه صورت است ؟

چنانچه مردی در زمان وفات دارای چند زن با عقد نکاح دائم باشد ، میزان ارث در نظر گرفته شده برای یک زن در قانون اعم از یک چهارم اموال یا یک هشتم اموال ، به صورت مساوی بین تمامی زنها تقسیم می شود .
برای مثال : اگر مردی در زمان وفات دارای دو همسر با ازدواج دائم باشد و همچنین دارای فرزند باشد ، یک هشتم از اموال شوهر بین دو زن به صورت مساوی تقسیم خواهد شد . حال اگر مرد دارای فرزند نباشد ، یک چهارم از اموال او به صورت مساوی بین دو زن تقسیم می شود .

آیا در زمان عده طلاق زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند ؟

اگر مردی همسر خود را طلاق رجعی دهد و در زمان عده طلاق یکی از آنها فوت شود ، دیگری ارث می برد ؛ اما اگر هر یک از زن و شوهر بعد از انقضا عده طلاق فوت شوند یا طلاق آنها به صورت بائن باشد ، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد .

نحوه ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر در زمانی که شوهر در بیماری همسر خود را طلاق دهد :

مطابق با قانون مدنی ایران ، اگر مردی در حالت مرض ، همسر خود را طلاق دهد و ظرف مدت یک سال از تاریخ طلاق ، مرد به دلیل همان بیماری فوت کند ، زن از شوهر خود ارث می برد . به شرط آنکه زن در زمان وفات مرد ، هنوز ازدواج مجدد نکرده باشد . لازم به ذکر است برعکس این موضوع صادق نیست . یعنی اگر زن فوت کند ، شوهر از او ارث نخواهد برد .

زن و مرد از چه اموالی ارث می برند ؟

مرد ازعین تمام اموال همسر خود اعم از منقول یا غیر منقول ارث می برد . ( چنانچه زن دارای فرزند نباشد ، مرد یک دوم و اگر متوفی دارای فرزند باشد ، مرد یک چهارم از  عین تمام اموال همسر خود را به ارث می برد ) .
اما زن حسب مورد یک هشتم یا یک چهارم از عین اموال منقول مرد و قیمت اموال غیر منقول شوهر خود ارث میبرد .
بنابراین این طرز تفکر اشتباه است که می گویند زن از املاک شوهر خود ارث نمی برد . چرا که زن هم از کلیه اموال شوهر خود ارث میبرد . اما در خصوص اموال غیر منقول مانند املاک ، زن فقط از قیمت املاک ارث می برد . لذا خود ملک به زن تعلق نمی گیرد .

مشاوره حقوقی در مورد سهم الارث با وکیلانه

از آنجایی که موضوع ارث و نحوه تقسیم آن بسیار پیچیده و حساس می باشد ، پیشنهاد می شود حتماً از تخصص یک وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی استفاده نمایید . جهت اخذ مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء صادره از مراجع قضایی به دلیل عدم اعتراض ،( قطعی شدن در محاکم حقوقی ،محاکم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) قطعیت می‌یابند.

بسیاری از افراد با ملاحظه دادنامه صادره و مشاهده این عنوان که رای صادره قطعی می باشد راهی جز تسلیم شدن در برابر رای برای خود نميبينند.

اما در برابر آراء صادره که شامل احکام و قرارهایی که قطعیت یافته ميباشد راه حل وجود دارد .  آن هم اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفرى است .

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

شمول ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ، على رغم اينكه اين نوع از اعاده دادرسی خاص در قانون آیین دادرسی کیفری قيد شده است. مختص قوانین کیفری صادره از مراجع کیفری نمی‌باشد . بلکه تمام احکام و قرارهای صادره اعم از کیفری يا حقوقی که از دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ،محاکم تجدید نظر ،بدوی ، دادسرا و شوراهای حل اختلاف هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی را در بر می‌گیرد .  حتی دستورهای موقت و آرا تجويز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور می تواند مشمول این ماده قرار گيرد .

اولین گام جهت اعتراض به رای قطعی اين است که شما با شخصی که مسلط به احکام شرعی و حقوقی باشد مشورت نمایید . تا راى صادره قطعی را با احكام شرعى تطبیق دهد . در صورتی که رای شما مخالف با شرع بيّن باشد. با ارائه دلایل و مستندات می توانید درخواست خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه نمایيد . در صورتی که ایشان راى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نمایند .

همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رئیس کل دادگستری استان می توانند در حیطه وظایف قانونى خود با ذکر مستندات و تشخیص خلاف شرع بیّن بودن راى صادره ، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

نحوه رسیدگی اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

‎پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده در شعبه خاص از دیوان عالی کشور از نظر شكلى و ماهوى رسيدگى ميشود. و راى صادره نيز قطعى ميباشد . مگر اینکه مجدداً خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود .

چند نکته مهم در مورد اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی نیز می باشد . بدین معنی که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد . بنابراین مهمترین مسئله‌ای که در اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه مطرح می باشد این است که حکم شرعی در خصوص رای صادره برای شما در آیات ،احکام و روایات وجود داشته باشد .و با موضوع مورد نظر تطبیق نماید .

در بسیاری از مسائلی که حادث می گردد و به سبب پیچیدگی شرایط ،روابط و پیشرفت جامعه موضوع سابقاً در احکام و روایت نبوده و امروزه به وجود آمده است و براى آن حکم شرعی وجود ندارد.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که مراجع و علمای دین وظیفه دارند که با استفاده از اصول ، احكام و قواعد حكم حوادثی که به سبب پیشرفت جامعه حادث می گردد را کشف و بیان نمایند. بنابراین در صورتی که در موضوع مورد نظر شما حکم شرعی وجود نداشته باشد تا اساس تطبیق رای شما قرار گیرد. می توانید با مراجعه به مراجع عظام تقلید در خصوص آن موضوع استفتاء نموده و آن را اساس تطبيق و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود قرار دهید.

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخذ نوبت مشاوره و بهره مندی از تخصص وکیل امور کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09127246413