فسخ معامله بجهت غبنhttps://vakilaneh.com
تعیین سهم الارثhttps://vakilaneh.com

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول:

/
تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول: بر اساس آنچه که در قوانین ایرا…
بطلان معامله ملکیhttps://vakilaneh.com

بطلان معامله ملکی که در بازداشت بوده است:

/
بطلان معامله ملکی که در بازداشت بوده است: نسبت به ملکی که به یکی ا…
تایید فسخ قراردادhttps://vakilaneh.com

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل:

/
تایید فسخ قرارداد توسط وکیل: تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب د…
ابطال اجراییه ثبتیhttps://vakilaneh.com

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل:

/
ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل: قانونگذار برای اسناد لازم الاجرا و اسناد ر…
جعل مفادیhttps://vakilaneh.com

نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی:

/
نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی: شاید برای شما پیش آمده باشد که در …
جعلhttps://vakilaneh.com

شکایت جعل و پیگیری آن توسط وکیل:

/
شکایت جعل و پیگیری آن توسط وکیل: جعل که در لغت به معنای ساختن و …
معامله به قصد فرار از دینhttps://vakilaneh.com

حکم معامله به قصد فرار از دین:

/
حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به ق…
تایید فسخ معاملهhttps://vakilaneh.com

1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل:

/
1 نکته مهم در مورد تایید فسخ معامله توسط وکیل: در برخی موارد د…
تایید بطلان قراردادhttps://vakilaneh.com

وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن:

/
وکیل تایید بطلان قرارداد بجهت در رهن بودن: مطابق با قوانین ایران، …
مطالبه مابه التفاوتhttps://vakilaneh.com

مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان:

/
مطالبه مابه التفاوت کسری متراژ آپارتمان: احداث هر ساختمانی براساس نقشه ایس…
حقوق مالی زنhttps://vakilaneh.com

حقوق مالی زن در زمان طلاق :

/
حقوق مالی زن در زمان طلاق : طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی اصولا اخ…