تغییر جنسیتhttps://vakilaneh.com
تلقیح مصنوعیhttps://vakilaneh.com

نکاتی در مورد تلقیح مصنوعی :

/
نکاتی در مورد تلقیح مصنوعی : امروزه زوجینی که توانایی بچه دار ش…
دلایل محرومیت از ارثhttps://vakilaneh.com

دلایل محرومیت از ارث:

/
دلایل محرومیت از ارث: موانع تحقق ارث، به معنای وجود شرایطی است که و…
اثر طلاق در وراثتhttps://vakilaneh.com

اثر طلاق در وراثت :

/
اثر طلاق در وراثت : بعد از واقعه ی طلاق، رابطه سببی بین زوجین که یکی ا…
فرزند خواندهhttps://vakilaneh.com

ارث فرزند خوانده:

/
ارث فرزند خوانده: بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، اشخاص فا…
ضرب و جرحhttps://vakilaneh.com

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح:

/
اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح: چنانچه شخصی مورد ضرب و جرح عمدی قر…
قصور پزشکیhttps://vakilaneh.com

نکاتی در خصوص قصور پزشکی و مسئولیت پزشک:

/
نکاتی در خصوص قصور پزشکی و مسئولیت پزشک: قصور در لغت به معنای …
جرم تخریبhttps://vakilaneh.com

جرم تخریب+پیگیری پرونده توسط وکیل:

/
جرم تخریب+پیگیری پرونده توسط وکیل: تخریب به معنای وارد کردن خس…
شرایط تحقق ارثhttps://vakilaneh.com

شرایط تحقق ارث+ تقسیم ارث توسط وکیل دادگستری:

/
شرایط تحقق ارث+ تقسیم ارث توسط وکیل دادگستری: مطابق با قوانین و…
ارث بردن جنینhttps://vakilaneh.com

نکاتی در مورد ارث بردن جنین:

/
نکاتی در مورد ارث بردن جنین: براساس قانون مدنی ، چنانچه در زمان…
سرقت تعزیریhttps://vakilaneh.com

نکاتی در مورد سرقت تعزیری :

/
نکاتی در مورد سرقت تعزیری : در قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت به …
فسخ قرارداد بجهت تدلیسhttps://vakilaneh.com

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

/
وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس: تدلیس در معامله یا فریفتن دیگری، …