عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری

عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری : برای تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر وجود عنصر قانونی که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آن را محقق ساخته وجود عنصر روانی و مادی نیز مورد نیاز است .

عنصر روانی جرم کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری : عنصر روانی جرم کلاهبرداری دارای دو بخش می باشد. اول سوء نيت عام که قصد مجرم در ارتکاب فعلى است. كه قانون‌گذار آن را جرم تلقی کرده است و دوم سوء نیت خاص که نتیجه جرم را در بر می گیرد .

در جرم کلاهبرداری مشخصاً قصد استفاده از وسایل متقلبانه سوء نيت عام و قصد بردن مال دیگری سونیت خاص است. که برای وقوع بزه کلاهبرداری احراز هر دو مورد امرى لازم و ضروری است . بنابراین کلاهبرداری در زمره جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه آن بردن مال دیگری است .

جرم کلاهبرداری

عنصر مادى جرم كلاهبردارى

در مورد عنصر مادى جرم كلاهبردارى بايد گفت كه : اين جرم صرفا از طريق فعل مثبت انجام ميپذيرد. و هيچ ترك فعلى را نمى توان از نظر جرم كلاهبردارى تحت تعقيب قرار داد . بنا بر اين اگر شخصى اشتباهاً ديگرى را داراى اختيارات يا عناوين خاصى تلقى نمايد. و آن شخص در مقابل اين اشتباه سكوت كرده و حتى مالى نيز تحصيل نمايد جرم كلاهبردارى واقع نشده است . زيرا هيچ فعلى دایر بر ارتكاب رفتار متقلبانه صورت نگرفته است .

در بررسی جرم کلاهبرداری از حیث عنصر مادی احراز موارد ذیل حائز اهمیت است :

متقلبانه بودن وسایلی که موجب اغفال شخص بزه ديده ميشود . بنابراین مواردی که در ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و كلاهبردارى قید شده است, از جمله وجود شرکت هایا تجارت خانه ها يا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی جهت فریب یا امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث و پیشامد های غیر واقعی و یا اختیار نمودن عنوان مجعول با توجه به عبارت ( یا وسایل متقلبانه دیگر ) جنبه تمثیلی داشته و هر فعلى كه عرفاً متقلبانه محسوب شود در زمره افعالی است. که با حصول شرایط دیگر موجب تحقق جرم کلاهبرداری می گردد.

در جرم کلاهبرداری تحصیل مال حتما می بایست پس از توسل به وسایل متقلبانه صورت گیرد .بنابراین اگر کسی پولی را از شما قرض گرفته باشد. و بعد از آن با استفاده از وسایل متقلبانه از بازگرداندن آن به شما امتناع نماید.  جرم کلاهبرداری واقع نشده است. پس توسل به وسايل متقلبانه ميبايست مقدم بر تحصيل مال و به قصد تحصيل مال صورت پذيرد .

شخص بزه دیده باید در نتیجه افعال متقلبانه فريب خورده و اغفال شود. که در نتیجه ى آن مال خود را با رضایت کامل در اختیار مجرم قرار دهد و لازمه ی آن عدم آگاهی بزه‌دیده نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد .

تعلق داشتن مال برده شده به دیگری از جمله شروط تحقق جرم کلاهبرداری است . چرا که اگر شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه مال خود را که تحت تصرف دیگری بوده از دست متصرف خارج نماید عنوان جرم کلاهبرداری برای آن عمل مصداق ندارد .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در امور کیفری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل جرم افترا + اخذ پرونده افترا توسط وکیلانه

جرم افترا + اخذ پرونده افترا توسط وکیل متخصص : افترا همان تهمت زدن به زبان عامیانه است . از آنجایی که دین مبین اسلام برای آبرو و حیثیت مسلمان ارزش قائل است. قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از شرع و اسلام است. برای جلوگیری از ورود خدشه به آبروی آنها ، جرم افترا را پیش بینی و برای آن مجازات مقرر کرده است .

جرم افترا و شرایط تحقق آن :

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران ، لازمه ی تشکیل و تحقق هر جرمی ، وجود سه رکن : قانونی ، مادی و معنوی می باشد. و در صورت نبود هر یک از این سه رکن ، فعل ارتکابی ، عنوان مجرمانه نخواهد داشت .

رکن قانونی یا همان عنصر قانونی جرم افترا :

عنصر قانونی جرم افتـرا در ماده 697 قانون مجازات اسلامی درج شده است .

به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) ، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد. یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید. جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود .

جرم افترا

عنصر مادی جرم افترا :

رکن مادی این جرم همان منتسب کردن جرم به دیگری به صورت صریح به یکی از طرق موجود در ماده 697 قانون مجازات می باشد . به عبارت بهتر ، مرتکب باید به صورت صریح یک عنوان مجرمانه مانند : فلانی کلاهبردار یا قاچاق چی مواد مخدر است را به طریقی مانند درج در روزنامه یا اوراق چاپی یا صحبت در جمع و امثال اینها ، انتساب دهد .

پرسش : اگر دو نفر به یکدیگر افترا بزنند ، آیا فقط شخصی که ابتدا افترا زده است ، مجازات می شود ؟
برای اخذ پاسخ از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09127246413

ناتوانی از اثبات عنوان انتسابی به شخص، از موارد ضروری حدوث جرم افترا است :

یکی از مهم ترین مواردی که در زمان رسیدگی به جرم افترا در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرد. این است که شخص مفتری نتواند ، جرم انتساب داده شده به شاکی را ثابت نماید, لذا اگر شاکی سابقاً به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به جرمی شده باشد. و توسط دیگری مورد خطاب قرار گیرد ، نمیتوان از طریق کیفری تعقیب او را خواستار شد .

عنصر معنوی جرم افترا :

علم به انتساب نادرست عملی مجرمانه به دیگری و عمد در انتساب آن ، از موارد عنصر معنوی جرم افترا می باشد. که باید به وسیله مرجع رسیدگی کننده احراز گردد .

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره حضوری و تلفنی از وکیل پایه یک دادگستری ، همین حالا تماس بگیرید .
تماس با ما : 09127246413

جرم توهین + پیگیری پرونده توسط وکیل

جرم توهین + پیگیری پرونده توسط وکیل : توهین رفتاری است که موجب خدشه دار شدن حیثیت افراد از نظر عرف و جامعه است .  قانون مجازات اسلامی توهین را جرم دانسته و برای آن مجازات قرارداده است .

به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد دارای جزای نقدی درجه شش خواهد بود .

(جزای نقدی درجه شش عبارت است از : مبلغ بیش از 20/000/000 تا 80/000/000 ریال )

جرم توهین

جرم توهین و شرایط لازم جهت تحقق آن :

برای اینکه هر رفتاری از نظر قانونگذار جرم شناخته شود ، سه شرط لازم است که عبارت است از :

 • عنصر قانونی جرم :

یعنی از نظر قانون ، رفتار مورد نظر جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد . عـنصر قـانونی در جرم توهین ماده 608 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) می باشد. که علاوه بر تعریف جـرم توهین میزان مجازات آن را نیز تعیین کرده است .

 • عنصر مادی جرم :

مجموعه اعمال و اقداماتی است که در عالم واقع توسط مرتکب صورت میگیرد تا جرم مورد نظر تحقق یابد . در جرم تـوهین عنصر مادی جرم از دو بخش رفتار فیزیکی و شرایط خاص تحقق جرم تشکیل می شود . که در ادامه مختصراً هر یک را توضیح خواهیم داد؛ اما برای کسب اطلاعات بیشتر از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09127246413

رفتار فیزیکی :

در این جرم رفتار شخص مرتکب با فعل مثبت صورت خواهد گرفت و رفتار منفی یا همان ترک فعل مشمول تحقق این جرم نخواهد بود. مگر در برخی موارد خاص که عرف خاصی ، ترک فعل را توهین تلقی کند ؛ مانند عدم برداشتن کلاه از سر یک نظانی نسبت به مافوق خود که در عرف نظامی ، توهین محسوب می شود . رفتار فیزیکی برای این جرم ممکن است یا به صورت گفتار یا کردار یا نوشتار یا حتی به وسیله اشاره کردن با چشم یا دست باشد .

شرایط خاص تحقق جرم :

رفتار مرتکب باید به نحوی از نظر عرف موهون باشد . به طوری که با در نظر گرفتن زمان و مکان و طبقه اجتماعی مخاطب ، به حیثیت ایشان خدشه وارد شده باشد .
توهین باید صراحتاً به شخص خاصی که الزاماً شخص حقیقیِ زنده باشد ، منتسب گردد . به عبارت بهتر مرتکب باید به صورت علنی و یا حضوری به شخص حقیقی و نه حقوقی که  معین و زنده می باشد ، توهین کند .

سوال : اگر در پاسخ شخصی که به ما توهین کرده است. پاسخ او را با توهین دهیم ، مرتکب جرم توهین شده ایم ؟ برای اخذ پاسخ از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری ، همین حالا تماس بگیر . تلفن تماس : 09127246413

 • عنصر معنوی جرم :

به انگیزه ، قصد و نیت شخص مرتکب برای ارتکاب جرم ، عنصر معنوی گفته می شود, توهین یک جرم عمدی است و به صرف اینکه مرتکب قصد عمدی در توهین داشته باشد ، مرتکب جرم شده است .

مشاوره با وکیلانه :

برای اینکه پاسخ سوالات خود را بدانید ،با ما تماس بگیرید .
تماس با ما : 09127246413

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری : پس از اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری وارد رسیدگی شود ، نهایتاً از بین دو تصمیم ذیل یکی را صادر می نماید .

 1. تصمیم به تخریب ملک .
 2. اخذ جریمه .

کمیسیون ماده 100

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری :

وکیل ماده 100 شهرداری : بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها ، اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی از بین بردن تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات ، ضرورت داشته باشد. همچنین در مواردی که بنا بدون پروانه ساخته شده باشد . پس از طرح موضوع در کمیسیون به ذی نفع اعلام می شود تا در مهلت 10 روز، توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند . بعد از انقضای مدت ده روزه اعم از اینکه توضیحی واصل شده باشد یا خیر ، کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به تصمیم گیری می نماید .

اگر شهرداری تصمیم به جلوگیری از ادامه ساخت ، ساختمان بدون مجوز ، بگیرد . مکلف است ظرف مدت یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند . در غیر این صورت به تقاضای ذی نفع موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد .

تصمیم به تخریب بنا :

چنانچه بعد از رسیدگی به موضوع ، کمیسیون تصمیم به تخریب بنا بگیرد ، به مالک مهلتی که نباید بیشتر از دو ماه باشد داده می شود تا بنا را تخریب نماید . این تصمیم به مالک ابلاغ می شود . اگر مالک در ظرف مهلت مقرر اقدام به تخریب بنا نکند. شهرداری راساً بنا را تخریب و هزینه تخریب را از مالک دریافت می کند .

تصمیم به گرفتن جریمه :

به موجب قانون شهرداری ها ، کمیسیون می تواند در صورت ساخت بنای زائد در مساحت زیر بنا ، در صورتی که تخریب ضرورت نداشته باشد. تصمیم به پرداخت جریمه از مالک نماید . همچنین در مواردی که بنا بدون مجوز ساخته شده باشد ولی کلیه اصول و مقررات بهداشتی و شهرسازی در ساخت بنا رعایت شده باشد ، کمیسیون می تواند رای بر اخذ جریمه صادر نماید .

نحوه اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده 100

پس از اینکه کمیسیون به موضوع رسیدگی و رای صادر نمود ، آن را ابلاغ میکند. این رای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهد بود . مرجع تجدیدنظر از آرا کمیسیون ماده 100 ، کمیسیون تجدید نظر است . در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضاء آن غیر از اعضای کمیسیون اول می باشد ، مورد رسیدگی قرار میگیرد .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری و تعیین وقت مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری 1401

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری : به طور کلی به منظور رسیدگی به اختلافات ایجاد شده میان اشخاص ، دو مرجع عام و خاص در نظر گرفته شده است . مراجع عام صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات میان اشخاص را خواهند داشت مگر اینکه به موجب قانونگذار رسیدگی به آن دعوی در صلاحیت مرجع خاص باشد . بنابراین مراجع خاص تنها صلاحیت رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . یکی از این مراجع خاص کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست .

کمیسیون ماده 100 شهرداری

تعریف کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها :

کمیسیون مـاده 100 قـانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که برای حل اختلافات میان مردم و شهرداری بجهت اقدامات عمرانی و عملیات ساختمانی ، تاسیس شده است و در این خصوص رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند .
از آنجایی که کمیسیون ماده 100 شهرداری ، از مراجع خاص رسیدگی به اختلافات محسوب می شود ؛ بنابراین نمی تواند فراتر از موضوعات مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ، تصمیم گیری کند .

موارد صلاحیت رسیدگی به اختلافات در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری :

به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند :

 • احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه . مانند تجاوز به معابر شهر ، احداث نکردن پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ، اضافه بنا .
 • احداث بنا بدون گرفتن پروانه .

به طور کلی کمیسیون ماده 100 شهرداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات فوق شده را دارد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه رسیدگی به اختلاف در کمیسیون و روند آن از یک وکیل متخصص در امور ملکی و شهرداری با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

متن ماده 100 قانون شهرداری :

ماده 100 (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)-

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري ‌پروانه اخذ نمايند .

شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين‌ محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد .

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)-

در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد، يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد ، به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده‌ وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌ ميشود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مينمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد .

پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند . در موارديكه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد . در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.

‌در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد .

‌شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا ‌طبق مقررات آئين‌ نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است.

براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد . (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) .

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد .

كميسيون در اين مورد نسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد ، كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد) . شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره 6 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. درصورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد ، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . درساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.

تبصره 7 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.

مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در موارديكه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 (اصلاحي 08ˏ06ˏ1356)ـ

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلا مانع ميباشد.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.

تبصره 9 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند .

تبصره 10 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100قانون شهرداری هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي ميباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11 (الحاقي 27ˏ06ˏ1358)ـ

آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.

سوالات متداول :

ترکیب اعضای کمیسیون به چه صورت است ؟ .

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری چگونه است ؟.

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاع از نحوه طرح دعوا و پیگیری پرونده از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل ابطال سند رسمی ملک + 100% پیگیری پرونده

وکیل ابطال سند رسمی ملک + 100% پیگیری پرونده : سند رسمی ملک ، سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از تنظیم و امضاء آن توسط طرفین دعوی ، خلاصه آن معامله به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می شود تا انتقال مالکیت سند در دفتر مخصوص املاک ثبت گردد . حال اگر شخصی مدعی بی اعتباری این سند و تنظیم آن باشد ، باید دعوایی با عنوان ابطال سند رسمی ، اقامه نماید .

ابطال سند رسمی ملک

موجبات دعوای ابطال سند رسمی ملک :

پرواضح است که همیشه موجبات و اسباب اقامه دعوی به یک صورت نبوده و ممکن است هر دعوایی به دلایل مختلفی مطرح گردد . در دعوای ابطال سند رسمی ملک نیز همینطور است . هر چند به صورت کلی در این دعاوی خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله می باشد ؛ اما موجبات بی اعتباری معامله در هر دعوی متفاوت است . چند مورد از دلایل اقامه دعوی ابطال سند رسمی ملک عبارت است از :

 • برای مثال : شخصی با سند مالکیت جعلی ، اقدام به فروش و انتقال ملک دیگری میکند و مالک اصلی پس از اثبات جعلی بودن سند ، خواهان ابطال سند رسمی انتقال ملک می باشد .
 • اقامه دعوی بجهت عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله یا همان فضولی بودن معامله .
 • ابطال سند رسمی مـلک بدلیل اهلیت نداشتن یکی از طرفین معامله . مانند اینکه فروشنده یا خریدار در زمان معامله مجنون یا سفیه بوده است .
 • نبودن امضای فروشنده یا خریدار در سند انتقال مالکیت .
 • تقاضای ابطال سند رسمی بجهت فسخ کردن معامله یا منفسخ شدن آن .
 • ابطال عملیات اجرایی در خصوص توقیف و مزایده ملکی که در نتیجه اجرای آن سند صادر شده باشد . پس از صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ، ذی نفع باید دادخواست ابطال سند رسـمی ملک را مطرح نماید .

نحوه رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی ملک :

پس از اقامه دعوی و ارجاع دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ، در وقت رسیدگی ، دادگاه با بررسی مستندات و مدارک موجود ، اقدام به صدور رای می کند .
از آنجایی که دعاوی مربوط به ابطال سنـد رسمی ، پیچیدگی خاص خود را دارد ، پیشنهاد می شود از همان ابتدا پیگیری پرونده را به یک وکیل متخصص در امور ملکی بسپارید .

اجرای حکم :

در صورتی که رای به نفع خواهان صادر شود ، با قطعی شدن آن و به تقاضای محکوم له ، گواهی قطعیت رای برای اداره ثبت اسناد و املاک صادر می شود تا پس از بررسی مدارک ابرازی توسط ذی نفع ، مراتب ابطال سند اولیه در ستون ملاحظات دفتر املاک ثبت شود و سند مالکیت جدید صادر گردد .

مشاوره با وکیلانه

اگر چه در این مقاله سعی شد به صورت مختصر موجبات ابطال سند رسمی ملک را توضیح دهیم . اما از آنجا که اقامه اینگونه دعاوی نیاز به تنطیم یک دادخواست بی نقص و بدون کم و کاست می باشد و همچنین نیاز به پیگیری مستمر و دفاع قوی در جلسه رسیدگی می باشد ، پیشنهاد می شود از همان ابتدا در کنار خود یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی و ثبتی داشته باشید .
تماس با ما : 09127246413

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان : گواهی پایان کار ساختمان سندی است که پس از ساخته شدن ساختمان به تقاضای مالک یا سازنده ملک ، توسط شهرداری صادر میشود . به عبارت بهتر به موجب این سند ، شهرداری تایید می کند که ساختمان مورد نظر دارای هیچگونه بدهی نبوده و بر اساس قوانین شهرداری ساخته شده است .

در بسیاری از موارد واحد های مسکونی یا تجاری یک ساختمان به صورت پیش فروش ،از جانب مالک یا سازنده فروخته می شود . پس از اتمام عملیات ساختمانی ، مالک یا سازنده از گرفتن گواهی پایان کار خودداری میکند . در این موارد شخص ذی نفع می تواند با ارائه دادخواست ، مالک یا سازنده را به اخذ پایان کار ملزم کند .

گواهی پایان کار ساختمان

اخد پایان کار ساختمان برعهده کیست ؟

به طور کلی وظیفه گرفتن گواهی پایان کار ساختمان بر عهده مالک می باشد . اما در مواقعی سازنده ملک به موجب وکالت نامه کاری ای که از مالک دریافت کرده است ، تعهد به اخذ پایان کار می نماید .
در این مواقع ذی نفع با طرح دعوی حقوقی الزام به اخذ پایان کار ، حسب مورد به طرفیت مالک یا سارنده ساختمان ، اقامه دعوی می کند . لازم به ذکر است ، در مواقعی هم شهرداری از صدور گواهی پایان کار خودداری میکند . در این صورت طرف مقابل دعوی شما شهرداری می باشد .

نحوه رسیدگی به دعوی الزام به احذ پایان کار ساختمان :

پس از ثبت دادخواست از طریق وکیل ملکی یا دفاتر خدمات قضایی ، دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل وقوع ملک ارجاع می شود . در صورت بررسی و نبود نقص در دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوی ابلاغ می شود . دادگاه در جلسه رسیدگی ، با بررسی مدارک و مستندات خواهان و با استماع اظهارات طرفین ، اقدام به صدور رای می نماید .

نحوه اجرای رای الزام به اخذ گواهی پایان کار :

با قطعی شدن رای و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، مهلت ده روزه ای داده می شود تا مفاد حکم را اجرا نماید . در غیر اینصورت خواهان میتواند با دستور دادگاه و با هزینه شخصی خود اقدام به اخذ گواهی پایان کار نماید و هزینه های پرداخت شده را بدون طرح دعوی مجدد از محکوم علیه دریافت نماید .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

پیشنهاد می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی ، مشورت نمایید و مشاوره بگیرید .
تلفن تماس با ما : 09127246413

وکیل مطالبه خسارت قراردادی

وکیل مطالبه خسارت قراردادی : خسارت قرارداری که در قانون با عنوان وجه التزام از آن یاد شده است. مبلغی است که طرفین قرارداد در هنگام تنظیم آن به عنوان جریمه انجام ندادن تعهدات خود ، قرار میدهند . به عبارت بهتر وجه التزام یا همان خسـارت قراردادی ، مبلغی است جهت تضمین اجرای تعهدات هر یک از طرفین قرارداد که در صورت عدم انجام آن یا تاخیر در اجرای آن باید پرداخت شود .

به عنوان مثال :

در یک قرارداد فروش ملک ، پیش بینی می شود که اگر مالک در روز مقرر جهت انتقال سند رسمی مالکیت ، در دفتراسناد رسمی حاضر نشود. باید روزانه مبلغ … تومان بابت خسارت پرداخت کند . یا اینکه در صورت عدم وصول چک یا مبلغ معامله ، به ازاء هر روز تاخیر ، مبلغ … تومان از خریدار دریافت می شود .

حال اگر یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهد خود تاخیر کند و یا به کلی به تعهد خود عمل نکند. طرف دیگر میتواند از طریق طرح دعوی حقوقی ، وجه التزام یا خسارت قراردادی را مطالبه نماید .

خسارت قراردادی

نحوه طرح دعوی مطالبه وجه التزام یا مطالبه خسارت قراردادی :

مطالبه خسارت قراردادی همانطور که از نامش پیداست. در خصوص خساراتی است که ناشی از قرارداد بوده و در ضمن قرارداد پیش بینی شده است . بنابراین در اینگونه دعاوی اصحاب دعوا همیشه ، طرفین قرارداد می باشند و شخص متضرر به طرفیت طرف دیگر ، اقامه دعوی می کند . از آنجا که هر دعوی حقوقی دارای شرایط شکلی و دفاع منحصر به خودش می باشد ، پیشنهاد میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت نمایید .

رسیدگی به دعوی در دادگاه:

پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محل اقامت خوانده ، در صورت تکمیل بودن دادخواست و نداشتن نقص ، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین یا وکلای آنها ابلاغ می شود دادگاه در جلسه رسیدگی با بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین دعوی در صورت محق بودن خواهان ، رای به محکومیت خوانده و الزام ایشان به پرداخت خسارت قراردادی صادر خواهد کرد .

اجرای رای مطالبه خسارت قراردادی :

با قطعی شدن رای دادگاه ، خواهان یا همان محکوم له از دادگاه تقاضای صدور اجراییه می کند . پس از تشکیل پرونده اجرایی در یکی از شعب اجرای احکام مدنی دادگاه ، برای محکوم علیه اجراییه صادر می شود . چنانچه محکوم علیه طرف مدت 10 روز مفاد رای را اجرا نکند ، محکوم له می تواند با درخواست توقیف اموال محکوم علیه ، خسارت خود را اموال ایشان بردارد . در صورتی که محکوم علیه هیچگونه مالی نداشته باشد ، با تقاضای محکوم له ، دستورجلب محکوم علیه صادر خواهد شد .

مشاوره با وکیلانه :

نکته ای که در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی حائز اهمیت است . این است که چنانچه در قرارداد مبلغ مشخصی به عنوان وجه التزام (خسارت ) در نظر گرفته شده باشد دادگاه نمی تواند مبلغ تعیین شده را تغییر دهد .

برای اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی مطالبه خسارت از وکیل پایه یک دادگستری ، با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09127246413

فسخ عقد نکاح + 0 تا 100 شرایط فسخ نکاح

فسخ عقد نکاح + 0 تا 100 شرایط فسخ نکاح : فسـخ عقد نکاح در صورتی قابل اعمال است که علل قانونی آن مشخص باشد. و یکی از خیارات مختص به عقد نکاح که در قانون آمده است در آن وجود داشته باشد . فسـخ نکاح دارای احکام و قواعد مختص خود است و مانند سایر عقود از احکام خیاراتی که در ماده ی 190 قانون مدنی تصریح شده است تبعیت نمی کند. مثلاً شرط خیار فسخ در عقد نکاح راه ندارد و دلیل آن هم چیزی جز رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد . بنابراین طرفین نمی توانند خلاف مقررات آمره توافق کرده و این پیوند محکم را به راحتی از بین ببرند .

فسخ عقد نکاح

 

تفاوت فسخ نکاح و طلاق

تفاوت فسخ و طلاق اگرچه از حیث داشتن عده هر دو یکسان می باشند. لکن در بسیاری از احکام با هم متفاوتند.

موارد تفاوت آن ها این چنین می باشد:

 1. در طلاق انشاء صیغه ی خاصه طلاق دقیقا با همان لفظ لازم است، اما در فسخ چنین نیست .
 2. اگر طلاق قبل از دخول انجام گیرد، مهریه نصف می شود . در حالی که در فسخ قبل از دخول به طور کلّی مهریه به زوجه تعلّق نمی گیرد جز در فسخ بجهت عنن (ناتوانی جنسی )که موردی خاص است ( برای مطالعه فسخ نکاح بجهت عنن کلیک کنید ) . اما فسخ پس از نزدیکی در این مورد با طلاق تفاوتی ندارد و در هر صورت مهریه به زوجه تعلق میگیرد .
 3. صحت طلاق منوط به وجود شرایط خاص در زن است؛ مانند آنکه باید دو طهر غیر مواقعه گذشته باشد ، در حالی که در فسخ چنین شرطی مطرح نیست.
 4. در طلاق حضور عدلین( شهود ) و استماع آنان لازم است بر خلاف فسخ که وجود چنین شرطی لازم نیست.
 5. پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفت ولی فسخ نیاز به این اقدام ندارد. در فسخ نکاح رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و وظیفه ای در اصلاح همسران و ارجاع به داوری ندارد و تصمیم او در هر حال به صورت حکم یا قرار صادر می گردد .
 6. درطلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند اما در فسخ نکاح رجوع امکان ندارد .
 7. در مورد فسخ انحلال نکاح کامل است و به طور قطع بین طرفین جدایی می افتد و تشکیل دوباره ی خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست .

تفاوت فسخ نکاح و انفساخ آن

منظور از انفساخ آن است که نکاح خود به خود منحل گردد. اما فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ نکاح و آثار آن را از بین ببرند .

موارد انفساخ نکاح دو مورد است :

 1. هنگامی که پس از ازدواج به علت امر حادثی زوجین بر یکدیگر حرام گردند؛ مانند آنکه پس از عقد نکاح مادر زن فرزند زوج را شیر دهد، یا شخصی که دارای دو زوجه، یکی صغیره و دیگری کبیره باشد و زوجه ی کبیره صغیره را شیر دهد، هر دو ازدواج منفسخ می شود.
 2. موردی که احد زوجین بعد از عقد نکاح از اسلام خارج گردند.

اسقاط حق فسخ در نکاح :

دارنده ی حق فسخ می تواند پس از عقد و پیدایش حق فسخ ، آن را ساقط کند و این امریست بدیهی . اما در مورد شرط سقوط خیار ضمن عقد نکاح باید گفت:

طبق ماده ی ۴۴۸ قانون مدنی«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود.» نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود دارد بدیهی است و چون در عقد نکاح عامل فسخ باید حین العقد موجود باشد. ماده صراحت در امکان اسقاط خیار فسخ ضمن عقد نكاح را دارد .

فوری بودن اعمال حق فسخ :

در ماده ی ۱۱۳۱ قانون مدنی آمده است «خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.»

قانونگذار فرض می کند که اگر کسی آگاه از وجود سبب فسخ و حکم قانون در مورد فورى بودن آن باشد. (كه اصل بر علم به قانون ميباشد ) و همچنان رابطه ی زناشویی را نگه دارد به اختیار از حق خویش صرف نظر کرده است .

مشاوره با وکیلانه :

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اعمال فسخ عقد نکاح با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی خانواده با ما تماس بگیرید .

تماس با ما : 09127246413

وکیل فسخ نکاح از جانب زن

وکیل فسخ نکاح از جانب زن : در بسيارى از موارد برای زوج شرايطى به وجود می‌آید كه رابطه زناشويي بين زوجين واقع نمیشود كه آثار حقوقى زيادى بر آن بار ميگردد . چنانچه عيبى در مرد وجود داشته باشد كه مانع از نزديكى گردد ، در صورت وجود شرايط زير نكاح قابل فسخ ميباشد :

طبق ماده ١١٢٢ قانون مدنى عیوب زیر در مرد موجب فسخ برای زن خواهد شد.

 • خصاء

 • عنن: بشرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد .

 • مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

وکیل فسخ نکاح به درخواست زن

فسخ نکاح بجهت خصا ء :

یکی از عیوب مختص مرد خصاء میباشد ،که عبارت است از اخته بود .

خصاء باید دارای دو ویژگی باشد تا حق فسخ برای زن به وجود بیاید :

 1. پیش از عقد موجود بوده باشد .
 2. زن به آن جاهل بوده هرچند مانع از انجام وظایف زناشویی نباشد.

فسخ نکاح بجهت عنن :

وکیل طلاق : در اصطلاح فقهی عنن بیماری است که بر اثر آن آلت تناسلی مرد نعوظ نمیکند . به گونه ای که ناتوان از آمیزش میگردد و به مرد مبتلا به آن «عنین» میگویند . در صورتی که مرد برای یکبار عمل زناشویی انجام داده باشد ، حق فسخ زن از بین میرود . عنن مانند جنون در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

طبق نظرحضرت امام خمینی «ره» خیار فسخ به واسطه ی عنن چه قبل از عقد و چه بعد از عقد نکاح وجود دارد ، به شرط آنکه زوج به هیچ وجه قادر به نزدیکی نباشد ، پس اگر حتی یکبار نزدیکی کرد و لو از دبر باشد خیار فسخ ساقط میشود .

راههای اثبات عنن از نظر فقها عبارتند از:

 • اقرار زوج .
 • شهادت شهود بر اقرار زوج به عنن نزد آنها .
 • سوگند مدعی ؛ در صورتی که منکر از سوگند خودداری نمایند و یا سوگند را به مدعی رد کند .

از دیدگاه محقق داماد: هرگاه مدعی عنن «زوجه» نتواند مدعای خویش را به یکی از راههای فوق به اثبات برساند، منکر «زوج» میتواند با انجام سوگند بر نفی بیماری خویش دعوی را رد کند .
امروزه با پیشرفت علم پزشکی اثبات این ادعا تنها با جلب نظر پزشکی قانونی امکان پذیر است . دادرس پس از رسیدگی و در صورت لزوم کسب نظر پزشک اگر ادعا را درست دید استحقاق زن را در فسخ نکاح اعلام میکند .

فسخ نکاح به دلیل مقطوع بودن آلت تناسلی:

مقطوع بودن آلت تناسلی که در اصطلاح فقهی به آن «جب» میگویند و زمانی باعث حق فسخ برای زوجه میشود که شوهر نتواند با او نزدیکی کند . در صورتی که پس از قطع شدن به اندازه ای باشد که بتواند با زن خود نزدیکی کند حق فسخ برای زن از بین میرود .
بعضی از دکترین علم حقوق بر این عقیده اند که ،اگر قطع آلت تناسلی پس از عقد باشد زن حق فسخ نکاح نخواهد داشت .

از دیدگاه امام خمینی «ره» جب باعث حق فسخ نکاح برای زوجه میشود ولی در صورتی که حتی به اندازه حشفه باقی مانده باشد حق فسخ نکاح ساقط میشود .

فسخ نکاح به دلیل جنون:

در قانون مقرر گردیده «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است».

جنون عبارت است از : اختلال عقل و منظور از اختلال عقل این است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خویش نا متعادل شود .
شرط فسخ نکاح از طرف یکی از زوجین استقرار جنون است . بنابراین چنانچه به طور ناگهانی مبتلا به جنون گردد و پزشک تشخیص دهد که بیماری قابل معالجه است دادگاه نکاح را قابل فسخ نمیداند .

تفاوت جنون در مرد و زن در این است که در صورتی که جنون در مرد بعد از عقد نیز حادث شود ، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود .

وکیل فسخ نکاح از جانب زن :

از آنجا که موارد فسخ نکاح حصری میباشد در صورتی که هر علتی به جز دلایل فوق باعث‌ عدم‌نزدیکی شود ، زوجه میتواند با استناد به شرایط عسر و حرج درخواست طلاق نماید . ( برای مطالعه موارد طلاق به درخواست زن کلیک کنید ) . در این صورت زن علاوه بر وقوع طلاق میتواند از کلیه حقوق مالی خود نیز بهره مند گردد .
همچنین در صورت وجود شرایطی که مانع از نزدیکی گردد مرد نمیتواند برای عدم پرداخت نفقه به عدم تمکین خاص زوجه استناد نماید و به صرف تمکین عام ، زن مستحق نفقه میباشد .

مشاوره با وکیلانه :

برای کسب اطلاعات بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی طلاق با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413