مطالب توسط

جرم انتقال مال غیر + 100% پیگیری پرونده (4 نکته کلیدی)

مجازات جرم انتقال مال غیر + پیگیری پرونده با وکیلانه : قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 در ماده 1، انتقال اموال دیگران با علم به اینکه متعلق به غیر است به اشخاص دیگر را جرم تلقی نموده. و مجرم را در حکم کلاهبردار قرار داده است. با توجه به صراحت قانونگذار در تعریف این […]

ابطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟

ابطال سند مالکیت معارض به چه صورت است؟ پیش از هرچیزی در تعریف سند معارض باید اینچنین بیان نمود: سند مالکیت معارض سندی است که علاوه بر سند مالکیت اصلی ، صادر شده باشد به عبارت بهتر چنانچه یک ملک دارای دو سند باشد ، سند دوم ، معارض نامیده می شود. در ادامه نحوه […]

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل:

الزام به پرداخت بدهی های ملک +100% پیگیری توسط وکیل: معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک و سازنده ملک در مورد هزینه های اخذ مجوزهای لازم و میزان تعهدات هر یک از طرفین به توافق می رسند. و در قرارداد مشارکت در ساخت قید می کنند . اغلب اینگونه هزینه ها را سازنده بر […]

وکیل کلاهبرداری اینترنتی:

وکیل کلاهبرداری اینترنتی: امروزه با توجه به استفاده گسترده افراد از سیستم های رایانه ای ، به کرات شاهد وقوع جرایم رایانه ای و اینترنتی می باشیم. یکی از این جرایم، کلاهبرداری اینترنتی است. از آنجا که معمولاً جرایم رایانه ای بجهت تجارت الکترونیک افراد واقع میشود. و همیشه رابطه جرم و قربانی به وسیله […]

0 تا 100 نکات اعاده دادرسی مدنی:

0 تا 100 نکات اعاده دادرسی مدنی: اعاده دادرسی یکی از روش های فوق العاده شکایت از رای می باشد. که مختص احکام بوده و رسیدگی به دعوی را نزد مرجع صادر کننده حکم، امکانپذیر میکند. اعاده دادرسی مدنی موجب می شود. که دادرسی منتهی به حکم قطعی شده برای بار دیگر به درخواست محکوم […]

اقسام اعاده دادرسی مدنی:

اقسام اعاده دادرسی مدنی: اعاده دادرسی به دو صورت قابل طرح است . گاهی به صورت مستقل قابل طرح بوده. وگاهی در اثناء رسیدگی به یک دعوی. به این صورت که علیه یکی از طرفین دعوی حکمی به عنوان دلیل ارائه می شود و شخصی که علیه او حکم صادر شده می تواند بصورت طاری […]

جرایم در حکم کلاهبرداری:

جرایم در حکم کلاهبرداری: جرم کلاهبرداری عبارت است از اینکه: شخصی با انجام عملیات متقلبانه و با توسل به حیله ، موجب اغفال و فریب خوردن دیگری شود. و از این طریق مال او را تحصیل نماید. قانونگذار در برخی موارد ،رفتارهای مجرمانه ای که از لحاظ عنصر مادی با جرم کلاهبرداری شباهت دارد را […]

وکیل جرم کلاهبرداری + پیگیری 100% پرونده :

وکیل جرم کلاهبرداری + پیگیری 100% پرونده : امروزه جرم کلاهـبرداری یکی از پرتکرارترین جرایمی است که شاهد آن هستیم . و شیوه های کلاهـبرداری به گونه های مختلفی انجام می شود. اما نباید تصور کرد هر نوع فعل مجرمانه ای که منتهی به از دست دادن اموال شما می شود.، کلاهبرداری است. چرا که […]

نکاتی در مورد شیوه انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی

نکاتی در مورد شیوه انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی در آژانس های املاک: بسیاری از مردم بر این باورند که حق کسب و پیشه و سرقفلی همان حق مالکیت است . در حالی که دارنده حق کسب و پیشه مالک ملک نبوده و صرفاً دارای یک امتیاز و حق قانونی نسبت به ملک […]

الزام به تنظیم سند وکالت کاری در قراردادهای مشارکت در ساخت:

الزام به تنظیم سند وکالت کاری در قراردادهای مشارکت در ساخت: معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت، میان مالک و سازنده توافق می شود. که مالک جهت انجام مراحل اداری مورد نیاز برای ساخت ملک،مانند اخذمجوز تخریب- مجوز ساخت- پیگیری امور مربوط به دارایی و شهرداری، وکالتی کاری به سازنده دهد. تا ایشان این مراحل […]