مطالب توسط

وکیل الزام به رفع ممانعت از حق

بهترین وکیل متخصص الزام به رفع ممانعت از حق در تهران : دعوی مـمانعت از حـق یکی از دعاوی شایع املاک محسوب می شود. این دعوی بیشتر در مورد مالکینی که دارای حق عبور در ملک دیگری هستند، موضوعیت دارد. به عبارت بهتر دعوی مـمانعت از حـق عبارت است از اینکه شخصی مانع عبور دارنده […]

0 تا 100 عده ی طلاق و وفات

0 تا 100 عده ی طلاق و وفات با وکیلانه : احكام مربوط به عده زنان در قوانین و دين اسلام متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع شده است. كه آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد. لذا شناخت دقیق این مساله و تشخیص محدوده زمانی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. […]

آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد؟

آیا رای داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد؟ هر گاه داور در جهت حل اختلاف ایجاد شده میان طرفین یک قرارداد، اقدام به صدور رأی کند، این رای مانند رأی دادگاه قابلیت صدور اجراییه دارد. اما پیش از اینکه توضیح دهیم آیا رأی داور قابلیت صدور اجراییه از دفتر خانه را دارد […]

0 تا 100مطالبه هزینه های ساختمان با صدور اجراییه

0 تا 100مطالبه هزینه های ساختمان با صدور اجراییه : هر گاه ساکنین یک ساختمان از پرداخت هزینه های آن  امتناع کنند، ابتدا مدیر ساختمان باید برای آنها اظهارنامه ای ارسال کند. و در ضمن اظهارنامه هـزینه های سـاختمان را مطالبه نماید. مالک یا ساکن واحد ساختمان، موظف اند ظرف مهلت ده روز از تاریخ […]

چگونه ساکنین را به پرداخت شارژ ساختمان وادار کنیم؟

چگونه ساکنین را به پرداخت شارژ ساختمان وادار کنیم؟ چنانچه یکی از ساکنین آپارتمان، هزینه های مشترک ساختمان را نپردازد، مدیر ساختمان می تواند با کمک یک وکیل حقوقی ، از طریق زیر اقدام کند. مطالبه شارژ ساختمان با ارسال اظهارنامه: مدیر ساختمان برای مطالبه شارژ ساختمان ابتدا باید اظهار نامه ای برای شخص ارسال […]

وضعیت ازدواج فرزند نامشروع

بررسی وضعیت ازدواج فرزند نامشروع با وکیلانه  : در خصوص نکاح فرزندان نامشروع باید گفت: گرچه طبق نظر فقها و حقوق دانان رابطه ابوت و بنوت بین پدر طبیعی و طفل نامشروع برقرار نیست. اما حکم حرمت نکاح بین فرزند نامشروع با پدر و مادرش و محارم موجود است. در اینکه ولد نامشروع بعد از […]

وضعیت مهر در نکاح باطل

وضعیت مهر در نکاح باطل ،  کشف بطلان نکاح قبل از نزدیکی – وکیلانه : گاهی ممکن است بعد از عقد معلوم شود که به جهتی عقد باطل بوده. مانند آنکه مشخص شود که زوجه از کسانی بوده که ازدواج با او ممنوع است. در اینگونه موارد چنانچه بطلان عقد نکاح قبل از نزدیکی کشف […]

خسارت تخلف از انجام تعهد را چگونه مطالبه کنیم؟

خسارت تخلف از انجام تعهد را چگونه مطالبه کنیم؟ غالباً در قراردادهای منعقد شده میان افراد، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد میشود. و طرف ملتزم تعهد میکند در موعد و زمان مشخصی که در قرارداد پیش بینی شده، به تعهد خود عمل نماید. چنانچه شخص متعهد به تعهد خود عمل نکند ، متخلف […]

رجوع از هبه توسط وکیل

بهترین وکیل رجوع از هبه در تهران – وکیلانه : هبه در اصطلاح به معنی هدیه دادن به دیگری است . کسی که مال را هدیه میدهد واهب نام دارد و آنکه هبه را میگیرد، متهّب نامیده می شود. در برخی اوقات میان واهب و متهّب قرارداد هبه منعقد می شود. گاهی هم اینگونه نیست […]

نکاتی در مورد فرزند نامشروع

نکاتی در مورد فرزند نامشروع با وکیلانه :  یکی از واقعیت های تلخ جامعه بشری تولد اطفال نامشروع است. که امروزه درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند و کشور ما نیز از آن بی بهره نمیباشد. بنابراین در نظر گرفتن حقوق انسانی برای این اطفال که بی گناه پا به این […]