مطالب توسط

نکاتی در مورد سرقت تعزیری :

نکاتی در مورد سرقت تعزیری : در قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت به دو دسته تقسیم شده است. 1- سرقت های مستوجب حد2- سرقت های مستوجب تعزیر. سرقت های مستوجب حد به آن دسته از سرقت هایی گفته می شود که تمامی شروط چهارده گانه مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد. […]

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس:

وکیل فسخ قرارداد بجهت تدلیس: تدلیس در معامله یا فریفتن دیگری، یکی از مواردی است که در نظام حقوقی ممنوع بوده. و دارای ضمانت اجرایی هم برای قرارداد منعقد شده و هم شخص تدلیس کننده خواهد بود. تدلیس به معنای پوشاندن عیوب کالای مورد معامله خواهد بود. یا اینکه نمایاندن و انتساب وصفی غیر واقعی […]

نحوه فسخ معامله بجهت غبن فاحش:

نحوه فسخ معامله بجهت غبن فاحش: غبن در اصطلاح حقوقی به معنای اختلاف میان ارزش واقعی جنس فروخته شده با قیمت خریداری شده آن است. ممکن است غبن در معامله، برای هر یک از فروشنده یا خریدار ایجاد شود. به این معنا که فروشنده و خریدار در زمان انعقاد معامله ، از قیمت واقعی جنس […]

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول:

تعیین سهم الارث وراث در طبقه اول: بر اساس آنچه که در قوانین ایران آمده است، موجبات ارث بردن هر شخصی بر اساس دو امر نسب و سبب خواهد بود. ارث بری بر اساس نسب برای خویشان و بستگان متوفی که با ایشان رابطه خونی دارند، محقق می گردد. اما ارث بری بر اساس سبب، […]

بطلان معامله ملکی که در بازداشت بوده است:

بطلان معامله ملکی که در بازداشت بوده است: نسبت به ملکی که به یکی از جهات قانونی در بازداشت باشد، نمی توان معامله ای منعقد نمود. و اصولاً معامله نسبت به چنین املاکی ، فاقد اعتبار خواهد بود. با اینکه قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً اینگونه معاملات را بی اعتبار تلقی کرده است؛ […]

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل:

تایید فسخ قرارداد توسط وکیل: تایید فسخ قرارداد بجهت وجود عیب در مبیع: یکی از جهاتی که ممکن است منجر به منحل شدن قرارداد شود، وجود عیب در مبیع می باشد. البته ناگفته نماند، این اختیار زمانی قابل تحقق است که اختیار فسخ قرارداد برای خریدار ساقط نشده باشد. بنابراین زمانی که در ضمن عقد، […]

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل:

ابطال اجراییه ثبتی توسط وکیل: قانونگذار برای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور، این قابلیت را پیش بینی کرده است که بتوان از طریق اداره اجرای ثبت، آنها را وصول نمود. چک- قراردادهای تسهیلات بانکی- سند ازدواج از مهم ترین و رایج ترین اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند. اسناد رسمی تعهد آور […]

نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی:

نکاتی در مورد جعل مفادی یا معنوی: شاید برای شما پیش آمده باشد که در دفترخانه ای حضور پیدا کردید اما پس از ثبت سند متوجه شده اید که مطالب درج شده در سند با آنجه شما اظهار داشته اید مغایرت دارد. قانونگذار برای اینکه اشخاص نتوانند از قدرت و اختیار خود سوء استفاده کنند. […]

شکایت جعل و پیگیری آن توسط وکیل:

شکایت جعل و پیگیری آن توسط وکیل: جعل که در لغت به معنای ساختن و ایجاد کردن یا دگرگون و منقلب کردن است. ، یکی از جرایمی است که در قانون مجازات ایران جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در علم جزا و جرم شناسی مفهوم جعل عبارت است از: منقلب […]

حکم معامله به قصد فرار از دین:

حکم معامله به قصد فرار از دین: پیش تر قانونگذار معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ قلمداد می کرد. اما در حال حاضر حکم اینگونه معاملات صحیح است؛ مگر اینکه شرایط مندرج در قانون و ماده 218 قانون مدنی در معامله صورت گرفته، صدق کند. قانونگذار با اصلاح ماده 218 قانون مدنی […]