مطالب توسط

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک )

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک ) : اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (وکیل استرداد لاشه چک ) : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن ، دارنده چک از پس دادن چک یا سفته خوداری می نماید . یا اینکه […]

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی : درخواست افراز ملک مشاعی ، زمانی موضوعیت پیدا می کند که یکی از شرکا بخواهد سهم مشاعی خود را از دیگر شرکا جدا کند . در صورتی که جریان ثبتی ملک مشاعی پایان یافته باشد ، صلاحیت رسیدگی به درخواست افراز با […]

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق : خانواده به عنوان کوچک ترین و اساسی ترین نهاد جامعه نقش بسزایی در بقا آن داشته . خانواده یگانه سازمان اجتماعی است که اولین و مهمترین نیازهای انسان را تامین کرده و اساساً آینده جوامع را رقم می زند . بطلان نكاح + وکیل طلاق : اصولاً در روابط […]

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء صادره از مراجع قضایی به دلیل عدم اعتراض ،( قطعی شدن در محاکم حقوقی ،محاکم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) قطعیت می‌یابند. بسیاری از افراد با ملاحظه دادنامه صادره و مشاهده این عنوان که رای صادره قطعی می باشد راهی جز […]

احضار به عنوان شاهد یا مطلع

‎شرایط و نحوه احضار به عنوان شاهد یا مطلع : در بسیاری از امور قانونی اعم از حقوقی یا کیفری ممکن است دادگاه برای شما ابلاغیه جهت حضور در روز و ساعت مشخص جهت ادای شهادت ارسال نماید. در اینگونه موارد این که ابلاغ توسط چه مرجعی برای شما صادر شده است حائز اهمیت می […]

افراز املاک مشاعی توسط دادگاه + پیگیری 100 درصد پرونده توسط وکیل

افراز املاک مشاعی توسط دادگاه : افراز به معنی تقسیم کردن ملک مشاعی بین شرکا و جدا کردن سهم هر شریک از شرکای دیگر می باشد .چنانچه یکی از شرکا قصد افراز ملک مشاعی را داشته باشد ، در صورتی که جریان ثبتی ملک تمام شده باشد ، ابتدا باید درخواست افراز به اداره ثبتی […]

وکیل افراز ملک مشاعی (صفر تا 100 درخواست افراز ملک مشاعی)

وکیل افراز ملک مشاعی (صفر تا 100 درخواست افراز ملک مشاعی)( چگونه سهم خود در ملک مشاعی را از شریک دیگر جدا کنیم ؟): پیش از هر چیزی باید عنوان نمود : افراز به معنی این است که یکی از شرکای ملک مشاعی قصد جدا کردن سهم خود از دیگرشرکا را دارد . چنانچه یکی […]