مطالب توسط

وکیل مطالبه خسارت قراردادی

وکیل مطالبه خسارت قراردادی : خسارت قرارداری که در قانون با عنوان وجه التزام از آن یاد شده است. مبلغی است که طرفین قرارداد در هنگام تنظیم آن به عنوان جریمه انجام ندادن تعهدات خود ، قرار میدهند . به عبارت بهتر وجه التزام یا همان خسـارت قراردادی ، مبلغی است جهت تضمین اجرای تعهدات […]

فسخ عقد نکاح + 0 تا 100 شرایط فسخ نکاح

فسخ عقد نکاح + 0 تا 100 شرایط فسخ نکاح : فسـخ عقد نکاح در صورتی قابل اعمال است که علل قانونی آن مشخص باشد. و یکی از خیارات مختص به عقد نکاح که در قانون آمده است در آن وجود داشته باشد . فسـخ نکاح دارای احکام و قواعد مختص خود است و مانند […]

وکیل فسخ نکاح از جانب زن

وکیل فسخ نکاح از جانب زن : در بسيارى از موارد برای زوج شرايطى به وجود می‌آید كه رابطه زناشويي بين زوجين واقع نمیشود كه آثار حقوقى زيادى بر آن بار ميگردد . چنانچه عيبى در مرد وجود داشته باشد كه مانع از نزديكى گردد ، در صورت وجود شرايط زير نكاح قابل فسخ ميباشد […]

شرایط صدور حکم رشد + مدارک لازم

شرایط صدور حکم رشد : در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، سن رشد برای افراد ، 18 سال تمام شمسی تعیین شده است , به این معنی که افراد نمی توانند تا قبل از رسیدن به این سن در اموال خود دخل و تصرف داشته باشند, حال اگر شخصی بخواهد قبل از رسیدن به سن […]

وکیل فک رهن + 100 درصد پیگیری پرونده

فک رهن توسط وکیل متخصص + 100 درصد پیگیری پرونده : در جامعه امروزی ، معمولاً افراد برای دریافت وام باید ضامن یا وثیقه ای جهت ضمانت اجرایی بازپرداخت اقساط معرفی نمایند. گاهی وثیقه معرفی شده ملک بوده. و وام گیرنده جهت تضمین پرداخت اقساط ، ملک خود یا دیگری را در رهن بانک یا […]

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن

قولنامه + 0 تا 100 آثار قولنامه و دعاوی مربوط به آن : امروزه در بین دعاوی حقوقی ، به کرات شاهد دعاوی ناشی از عدم اجرای تعهداتی که در قولنامه آمده است می باشیم . قولنامه در لغت به معنی وعده انجام دادن کار ، عهد ، پیمان و در محاوره هم معنی ((قول […]

ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر

 ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر : دین مبین اسلام ، یکی از آثار عقد نکاح را ، ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر قرار داده است . بر این اساس چنانچه زوجین در زوجیت یکدیگر باشند ، هر یک از آنها به شرط حیات ، از همسر متوفی خود ارث می برد […]

الزام موجر به استرداد ودیعه

الزام موجر به استرداد ودیعه : با تمام شدن مدت قرارداد اجاره ، موجر مکلف است مبلغ ودیعه ای را که مستاجر به وی داده است ، مسترد کند . چنانچه با اتمام مدت قرارداد ، مستاجر مبلغ ودیعه را بخواهد و موجر حاضر به بازگرداندن آن نشود . مستاجر باید برای الزام موجر به […]

نحوه ابطال سند رهنی ، صفر تا 100 ابطال سند رهنی

نحوه ابطال سند رهنی ، صفر تا 100 ابطال سند رهنی : سند رهنی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن سند ، بدهکار ملک یا مال خود را به صورت رسمی جهت ضمانت اجرایی ، پرداخت بدهی خود در رهن و وثیقه طلبکار قرار میدهد . سند […]

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چکار کنیم ؟

در صورت عدم پرداخت اجاره‌ بها چکار کنیم ؟ چنانچه در قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر توافق شده باشد که مستاجر ماهانه مبلغی را به عنوان اجاره بها بپردازد .، در صورت عدم پرداخت اجاره بها چکار کنیم ؟ . اگر مستاجری به توافقات خود با موجر عمل نکند و اجاره ملک یا مغازه […]