مطالب توسط

مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران چیست ؟

مجازات پاپوش درست کردن برای دیگران چیست ؟ پاپوش درست کردن که در بین حقوقدانان با عنوان افترای عملی تعریف شده است, یکی از اعمالی است که از نظر قانونگذار ایران جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است . پاپوش درست کردن برای دیگری عبارت است از اینکه : شخصی با انجام […]

اعتراض به آراء حقوقی توسط وکیل متخصص

اعتراض به آراء حقوقی توسط وکیل : به طور کلی رای صادره از مرجع حقوقی قطعی می باشد. مگر در مواردی که رای صادره به موجب قانون ، قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشته باشد. تجدید نظرخواهی یکی از طرق عادی اعتراض به رای محسوب می شود که به موجب آن امکان رسیدگی به موضوع در مرجعی […]

وکیل مطالبه ثمن معامله +

وکیل مطالبه ثمن معامله : معمولاً در زمان انعقاد معامله ، کل ثمن معامله توسط خریدار پرداخت نمی شود. و مقرر میگردد ،الباقی مبلغ به صورتی که بین طرفین معامله توافق می شود ، پرداخت گردد. لیکن خریدار از پرداخت ثمن خودداری می کند. و یا چک های صادر شده خود را وصول نمی کند. […]

عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری

عناصر تشكيل دهنده جرم کلاهبرداری : برای تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر وجود عنصر قانونی که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آن را محقق ساخته وجود عنصر روانی و مادی نیز مورد نیاز است . عنصر روانی جرم کلاهبرداری وکیل کلاهبرداری : عنصر روانی جرم کلاهبرداری دارای دو بخش […]

وکیل جرم افترا + اخذ پرونده افترا توسط وکیلانه

جرم افترا + اخذ پرونده افترا توسط وکیل متخصص : افترا همان تهمت زدن به زبان عامیانه است . از آنجایی که دین مبین اسلام برای آبرو و حیثیت مسلمان ارزش قائل است. قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از شرع و اسلام است. برای جلوگیری از ورود خدشه به آبروی آنها ، جرم افترا […]

جرم توهین + پیگیری پرونده توسط وکیل

جرم توهین + پیگیری پرونده توسط وکیل : توهین رفتاری است که موجب خدشه دار شدن حیثیت افراد از نظر عرف و جامعه است .  قانون مجازات اسلامی توهین را جرم دانسته و برای آن مجازات قرارداده است . به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 : توهین به افراد از قبیل فحاشی […]

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری : پس از اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری وارد رسیدگی شود ، نهایتاً از بین دو تصمیم ذیل یکی را صادر می نماید . تصمیم به تخریب ملک . اخذ جریمه . نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری : وکیل ماده 100 شهرداری : بر اساس تبصره […]

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری 1401

وکیل کمیسیون ماده 100قانون شهرداری : به طور کلی به منظور رسیدگی به اختلافات ایجاد شده میان اشخاص ، دو مرجع عام و خاص در نظر گرفته شده است . مراجع عام صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات میان اشخاص را خواهند داشت مگر اینکه به موجب قانونگذار رسیدگی به آن دعوی در صلاحیت مرجع خاص […]

وکیل ابطال سند رسمی ملک + 100% پیگیری پرونده

وکیل ابطال سند رسمی ملک + 100% پیگیری پرونده : سند رسمی ملک ، سندی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و پس از تنظیم و امضاء آن توسط طرفین دعوی ، خلاصه آن معامله به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می شود تا انتقال مالکیت سند در دفتر مخصوص املاک […]

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

وکیل الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان : گواهی پایان کار ساختمان سندی است که پس از ساخته شدن ساختمان به تقاضای مالک یا سازنده ملک ، توسط شهرداری صادر میشود . به عبارت بهتر به موجب این سند ، شهرداری تایید می کند که ساختمان مورد نظر دارای هیچگونه بدهی نبوده و بر […]