جرم تخریب+پیگیری پرونده توسط وکیل:

جرم تخریب+پیگیری پرونده توسط وکیل: تخریب به معنای وارد کردن خسارت عمدی به اموال دیگران یا از بین بردن آن می باشد. طبق قانون مجازات اسلامی، ورود ایراد خسارت یا از بین بردن اموال دیگران جرم محسوب می شود. و مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در ادامه شرایط تحقق این جرم از نگاه وکیل کیفری مورد بررسی قرار می گیرد.

جرم تخریب

ارکان تشکیل دهنده جرم تخریب:

برای اینکه بتوانیم هر فعل یا ترک فعلی را جرم قلمداد کنیم، باید سه عنصر تشکیل دهنده آن جرم موجود باشد. این سه عنصر، قانونی- مادی و معنوی نامیده می شوند. وجود هر سه عنصر در کنار یکدیگر موجب تحقق یک عنوان مجرمانه خواهد بود. در ادامه شرایط تحقق جرم تخریب مورد بررسی قرار می گیرد.

رکن قانونی جرم تخریب :

اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده هر جرمی، عنصر قانونی آن جرم است. چرا که بر اساس اصل کلی برائت هیج فعل و ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه به موجب قانون جرم شناخته شود.
عنصر قانونی جرم تخریب در ماده 675 الی 689 قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن، پیش بینی شده است.

رکـن مادی جرم:

مجموع رفتار فیزیکی مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت وقوع جرم را رکن مادی جرم می گویند. در جرم تخـریب رفتار فیزیکی مرتکب با نابود کردن و از بین بردن کلی مال یا ایجاد خسارت به روی مال، محقق می شود. این رفتار فیزیکی معمولاً با یک فعل مثبت اتفاق می افتد . گاهی ترک فعل مرتکب ، می تواند موجب ورود خسارت به اموال دیگری شود. در این موارد نیز در صورت شرایط لازم، می توان مسبب این امر را تحت عنوان تخریب، مورد تعقیب قرار داد.

 • شرایط لازم جهت تحقق جرم تخریب عبارت است از:
 • مالیت داشتنِ مال مورد تخریب، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع.
 • تعلق مال موضوع جرم به دیگری.
 • ورود ضرر به صاحب مال.
 • لزوم وجود رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و ورود خسارت به مالِ موضوع جرم.

رکـن معنوی جرم تخریب:

داشتن سوء نیت برای مرتکب جهت ورود خسارت به مال دیگری، یکی از شرایط لازم جهت اثبات این جرم است. به عبارت بهتر علم و رفتار عامدانه مرتکب در جهت ایجاد ضرر به دیگری را رکن معنوی جرم می گویند.

چند نکته مهم در خصوص این جرم:

 • تخریب اموال، اعم از مال منقول یا غیر منقول، در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. و برای مرتکب، مجازات پیش بینی شده است.
 • مجازات تخریب بستگی به منقول بودن یا غیر منقول بودن مال، متفاوت است.
 • تخریبِ داده های سامانه های رایانه ای و مخابراتی نیز جرم محسوب می شود و برای آن مجازات پیش بینی شده است.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع بیشتر از قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن این جرم و نحوه اِعمال تخفیف مجازات در این جرم با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

شرایط تحقق ارث+ تقسیم ارث توسط وکیل دادگستری:

شرایط تحقق ارث+ تقسیم ارث توسط وکیل دادگستری: مطابق با قوانین وضع شده در مورد ارث، با موت حقیقی یا موت فرضی هر شخصی، موجبات ارث به وجود می آید. پس با مرگ مورث، موجبات تحقق ارث و استحقاق ترکه به ورثه ایجاد می شود.

تعیین لحظه مرگ از جهت تحقق ارث، اهمیت فراوانی دارد. چرا که پس از تعیین لحظه فوت، مشخص می شود که ورثه چه کسانی هستند و تاریخ شرکت ورثه در ترکه نیز در همین لحظه مشخص می گردد.

احراز لحظه مرگ متوفی:

به طور معمول، لحظه فوت متوفی با سند خلاصه مرگ و ثبت واقعه فوت در شناسنامه و ابطال شناسنامه انجام می شود. اهمیت تعیین زمان فوت در جایی است که میان درگذشتگان حالت توارث ایجاد شود. به این معنا که هر شخصی که بعد از فوت دیگری زنده باشد، ارث می برد.

فوت شخص ، یکی از مهم ترین شرایط تحقق ارث:

فـوت واقعی: به این معنا که با جدا شدن روح انسان از کالبد و جسم او و با از کار افتادن قلب ، مغز و سایر جوارح انسان، مرگ واقعی رخ می دهد.

 فوت فرضی: چنانچه از غیبت فردی مدت طولانی گذشته باشد و هیچ خبری از او نرسد، به طوری که احتمال مرگ او بیشتر از زنده بودنش باشد. ، می توان از طریق دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی او را خواست. به این معنا که دادگاه رسماً اعلام نماید که شخص مفقود شده، مرده محسوب می شود. در مورد نحوه درخواست صدور موت فرضی، از وکیل متخصص در امور حسبی مشاوره بگیرید.

شرایط تحقق ارث

غایب مفقود الاثر: کسی که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و هیچ خبری از وی بدست نیاید، غایب مفقود الاثر نامیده می شود. غایب مفقود الاثر از نظر حقوقی دارای وضعیت و تکالیف خاصی خواهد بود . یکی از این تکالیف، تعیین وضعیت اموال او و وضعیت فرزندان و همسر وی می باشد. چرا که نباید به دلیل غیبت شخص، زندگی دیگران مختل شود. به همین دلیل در قوانین ما مواعدی مشخص شده است|، که با گذشت این مواعد، فرد مرده تلقی می شود و حکم موت فرضی وی صادر می گردد.

قـرابت، دومین شرط تحقق ارث:

قرابـت یا خویشاوندی، یکی دیگر از شرایط تحقق ارث محسوب می شود. قرابت به دو طریق سببی و نسبی محقق می شود. قرابت نسبی به واسه رابطه خونی و زاد و ولد ایجاد می گردد. در قرابت نسبی نظام طبقاتی ارث وجود دارد . خویشاوندان نسبی مورث، به چند طبقه تقسیم می شوند. که در صورت وجود هر یک از وارثین در طبقه بالاتر، طبقات بعدی، ارث نخواهند برد.

در داخل هر طبقه نیز، درجه بندی وجود دارد و این درجه به نسبت نزدیکی و دوری رابطه و شمار نسل های واسطه وجود دارد. در داخل هر طبقه نیز ، خویشِ با درجه نزدیکتر، مانع ارث بردن خویش با درجه دورتر خواهد شد. مانند اینکه در صورت وجود اولاد برای متوفی، نوادگان متوفی ارث نخواهند برد. هر چند که فرزند و نوه در یک طبقه از ارث قرار دارند.

قرابت نسبی ویژه موردی است که ناشی از عقد نکاح یا در حکم عقد نکاح باشد. پس فرزند ناشی از زنا بدلیل عدم تحقق عقد نکاح، از پدر و مادر طبیعی خود، ارث نمی برد.

قـرابت سببی: در این نوع از خویشاوندی، وراثت تنها میان زن و شوهر است و به سایر خویشاوندان سببی مانند پدر زن و مادر زن یا پدر شوهر و مادر شوهر سرایت نمیکند. بنابراین به جز زن و شوهر، سایر خویشان سببی از متوفقی ارث نخواهند برد.

آیا می دانستید جنین نیز از متوفی ارث می برد؟! برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط ارث بری جنین، کلیک کنید.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد ارث بردن جنین:

نکاتی در مورد ارث بردن جنین: براساس قانون مدنی ، چنانچه در زمان موت مورث، نطفه ای وجود داشته باشد، در صورت زنده متولد شدن، ارث خواهد برد. بنابراین هرگاه نطفه ای در زمان وفات متوفی وجود داشته باشد، با زنده متولد شدنش، وارث محسوب می شود؛ حتی اگر بلافاصله پس از به دنیا آمدن بمیرد.

شرایط ارث بردن جنین:

 1. انعقاد نطفه حمل در زمان فوت متوفی.
 2. زنده متولد شدن جنین.

رفع اختلاف برای زمان انعقاد نطفه جنین:

هر گاه در زمان انعقاد نطفه، اختلافی به وجود آید، این اختلاف توسط امارات قانونی رفع خواهد شد. به عنوان مثال: اماره قانونی فراش موجبِ مشخص شدنِ وجود نطفه جنین در هنگام وفات متوفی خواهد بود.

اماره فراش در ماده 1158 قانون مدنی نیز گنجانده شده است و این ماده قانونی اشعار می دارد: طفل متولد شده به شوهر نسبت داده می شود. ، به شرط آنکه از زمان نزدیگی تا تاریخ تولد، کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد.
بدین ترتیب در مورد وارث بودن و ارث بردن جنین نیز می توان از این اماره استفاده نمود. و چنانچه طفل در فاصله بین شش ماه تا ده ماه از تاریخ مرگ متوفی به دنیا بیاید، وارث محسوب می شود.

پیش بینی ایام شش ماه تا ده ماه به این جهت است که تولد طفل کمتر از شش ماهگی امکانپذیر نبوده. و چنانچه طفل قبل از شش ماهگی متولد شود، مرده به دنیا می آید. همچنین گذشتن بیش از ده ماه از تاریخ مرگ متوفی و تولد طفل، به این معناست که طفل متولد شده ناشی از متوفی نمی باشد.

ارث بردن جنین

زنده متولد شدن جنین، یکی دیگر از شروط ارث بردن جنین :

هر گاه حمل مرده به دنیا بیاید، ارثی نمی برد. چرا که تنها، حیاتِ پس از ولادت موجب انفصال کامل از مادر خواهد بود . اما اگر طفل زنده متولد شود و بلافاصله بعد از تولد فوت کند، وارث محسوب می شود و ارث می برد. چنانچه بر سر این موضوع که طفل در زمان تولد زنده بوده است و بعد از تولد فوت شده و اینکه از ابتدا مرده به دنیا آمده، اختلافی ایجاد گردد، اصل عدم حیات جاری می گردد.

سهم الارث جنین:

جنینی که نطفه او در زمان وفات منعقد شده باشد، در صورتی که زنده متولد شود، مانع ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه می شود. بنابراین تا جنین متولد نشود وضعیت ارث بردن او نیز مشخص نیست.  اگر تولد جنین موجب محرومیت دیگر وراث شود، تا زمان تولد او، ارث تقسیم نمی شود. مانند اینکه همسر متوفی در زمان فوت باردار باشد و بجز حمل خود هیچ فرزند دیگری نداشته باشد . در این صورت تا به دنیا آمدن جنین ، ترکه تقسیم نمی شود.
چنانچه تولد جنین مانع از ارث بری هیچ یک از ورثه نباشد و سایر ورثه تصمیم به تقسیم ارث داشته باشند، برای حمل متولد نشده، معادل سهم دو پسر از همان طبقه ای که حمل وجود دارد، کنار گذاشته می شود. و سهم بقیه ورثه بصورت علی الحساب تا تعیین تکلیف در مورد حمل، تقسیم می گردد. مانند آنکه همسر متوفی ، باردار باشد و علاوه بر حمل، دارای فرزند باشد، در اینصورت سهم معادل دو پسر کنار گذاشته می شود و بقیه ترکه تقسیم خواهد شد.

مشاوره در مورد ارث با وکیلانه:

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت و اخذ مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد سرقت تعزیری :

نکاتی در مورد سرقت تعزیری : در قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت به دو دسته تقسیم شده است. 1- سرقت های مستوجب حد2- سرقت های مستوجب تعزیر. سرقت های مستوجب حد به آن دسته از سرقت هایی گفته می شود که تمامی شروط چهارده گانه مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد. مجازات سرقت حدی توسط شارع تعیین شده است و تخفیف و تغییر آن امکانپذیر نیست.

اما در بسیاری از موارد عمل مرتکب تمامی شرایط چهارده گانه مندرج در ماده 268 را نداشته. و به همین دلیل قانونگذار سرقت های تعزیری را پیش بینی نمود و برای اینگونه جرایم، مجازات تعیین کرده است.

نکاتی در مورد سرقت های تعزیری:

سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، وضع شده است. در ادامه شرایط لازم جهت تحقق این جرم توسط وکیل کیفری بررسی می شود.

سرقت تعزیری

 • ربایش یا همان وضع ید بر مال دیگری بدون رضایت صاحب مال، رکن رکین جرم سرقت است. به این معنا که مرتکب باید بدون اذن و اجازه صاحب مال، مال متعلق به او را از محلی به محل دیگر، منتقل کند.
 • جرم سرقت تنها نسبت به اموالی قابل تحقق است که قابلیت جابه جایی داشته باشند.(اموال منقول)
 • رضایت ظاهری مالک مال و در نتیجه تسلیم مال به سارق، نمی تواند موجب عدم تحقق جرم سرقت شود.به این معنا که اگر مالک در نتیجه خوف از سارق، مال را در اختیار او قرار دهد، این رضایت ظاهری، به منزله عدم تحقق جرم سرقت نیست.
 • هر مالی که از نظر عرف یا شرع ، ارزشمند باشد، می تواند موضوع سرقت قرار گیرد. البته داشتن ارزش بازاری ملاک نخواهد بود. و مالی که تنها برای صاحب آن با ارزش بوده مانند عکس های خانوادگی او نیز می تواند موضوع سرقت قرار گیرد.

تعلق مال ربوده شده به دیگری از شرایط لازم جهت تحقق جرم سرقت تعزیری:

مال ربوده شده باید دارای صاحب باشد. به عبارت بهتر، ربودن اموال بلاصاحب مشمول عنوان سرقت تعزیری نخواهد بود. اما ربودن اموال گمشده در فرضی که دارای صاحب است، از موارد سرقت محسوب خواهد شد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر از میزان مجازات انواع سرقت ها و نحوه اعمال تخفیف در مجازات سرقت تعزیری با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413