سهم الارث جنس خنثی از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری:

سهم الارث جنس خنثی از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری: خنثی به شخصی گفته می شود که دارای علائم جنسی مردانه و زنانه باشد. و شخصی که فاقد علامت جنسی باشد را خنثی نمی نامند.

انواع جنس خنثی:

به طور کلی جنـس خنثـی در دو دسته قرار دارد.

 • افرادی که یکی از دو جنس مرد یا زن بر جنس دیگر غلبه دارد ، که اصطلاحاً خـنثی آشکار یا ظاهر نامیده می شود.
 • افـرادی که هیچ یک از علائم مذکر یا مونث در او آشکار نیست. که اصطلاحاً خـنثی مشکل نامیده می شوند.

سهم الارث جنس خنثی:

میزان سهم الارث خـنثی آشکار معادل سهم الارث جنسیتی است که در او غالب است. چنانچه علائم مونث در او غالب باشد، ارث او معادل افراد مونث خواهد بود. اگر علائم مذکر در او غالب باشد، میزان سهم ارث او معادل سهم افراد مذکر خواهد بود.

اما در مورد جنس خنثی مشکل، میزان سهم او بستگی به تعداد ورثه و جنسیت ورثه دیگر دارد. مثلاً اگر تنها ورثه باشد، تمام سهم الارث را می برد. در صورتی که جزء وراثی باشد که در آن سهم تمام وراث به میزان مساوی باشد، مانند بقیه ارث خواهد برد. اما اگر در میان ورثه، افرادی باشند که سهم الارث آنها با یکدیگر متفاوت باشد، معادل نصف مجموع سهم مرد و زن خویشاوندان هم ردیفِ خود ارث می برد.

در قدیم تعیین جنسیت غالب افراد خنثی مشکل بود . و وقتی فرد فاقد هر گونه علائم جنسی مرد یا زن می بود، طبق نظر فقها عمل می شد و از طریق قرعه این موضوع را حل و فصل می کردند. اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی و انجام آزمایشات لازم، می توان جنسیت غالب افراد خنثی را تعیین نمود. و این مشکل توسط متخصصین، قابل حل خواهد بود.

جنس خنثی

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت نوبت مشاوره حضوری یا اخذ مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری، تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

چه اموالی مشمول مالیات بر ارث نمی شوند:

چه اموالی مشمول مالیات بر ارث نمی شوند: در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، اموال و دارایی هایی که مشـمول مـالیات بر ارث می شوند قید شده است. که در مقاله ای جداگانه این اموال را قید نموده ایم . جهت اطلاع از اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث کلیک کنید. اما برخی از اموال و دارایی های متوفی مشـمول مـالیات بر ارث نمی شوند و از این قاعده مستثنی هستند.

مشمول مالیات بر ارث

چه اموالی مشمول مالیات بر ارث نمی شوند؟

 • وجوه مربوط به بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و پایان خدمت متوفی مشمول مالیات بر ارث نمی شوند.
 • مطالبات مربوط به بازخرید- اخراج و خدمت و مرخصی استحقاقی به متوفی که دریافت نشده است.
 • بیمه های اجتماعی و وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار یا کارفرما نیز جزء استثنائات مالیات بر ارث هستند. مانند: انواع بیمه های عمر- دیه – خسارت فوت و امثال این موارد، اعم از اینکه بصورت یکجا یا مستمری پرداخت شوند.
 • اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340. ماده 51 قرارداد وین مورخ اردیبهشت 1342. بند 4 ماده 38 قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مندرج در قرارداد و داشتن شرط معامله متقابل.
 • اموالی که برای وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا دستگاه هایی که با بودجه دولت تامین می شوند. شهرداری ها- بنیاد ها و نهاد های انقلابی دارای مجور معافیت از طرف امام خمینی(ره) یا نهاد رهبری باشد . البته به شرط اینکه نهاد مذکور این موضوع را، تایید نماید.
 • امـوالی که جزء دارایی متوفی باشد و طبق قانون یا به موجب احکام خاص، از مالک آن سلب مالکیت شده باشد. و در اختیار یکی از نهاد های مندرج در بند فوق قرار گرفته یاشد. به شرط اینکه نهاد مذکور این موضوع را تایید نماید، در این صورت مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود.
 • اثاث منزل متوفی نیز از استثنائات مـالیات بر ارث خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت نوبت مشاوره حضوری یا اخذ مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث:

اموال و دارایی های مشمول مالیات بر ارث: مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سی و یکم تیر ماه 1394. ، اموال و دارایی اشخاصی که در نتیجه فوت اعم از فوت واقعی یا فرضی، به ارث می رسد، مشمول مالیات خواهد شد.

چه اموالی مشمول مالیات بر ارث می شود؟

 • کلیه سپرده های بانکی متوفی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار و سود های متعلق به آنها مشمول مالیات می شود.
 • سهام متوفی ، سهم الشرکه و حق تقدم آنها و تمامی سود سهام ها و سهم الشرکه متوفی، از تاریخ فوت او تا تاریخ ثبت انتقال به وراث یا تاریخ تحویل به آنها نیز شامل مالیات بر ارث می شود.
 • هر گونه وسایل نقلیه موتوری اعم از زمینی- هوایی و دریایی.
 • کلـیه املاک متوفی وحق واگذاری محل.( حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری).
 • هر گونه مال و دارایی که متعلق به متوفی بوده و در خارج از ایران وجود داشته باشد، پس از کسر مالیات بر ارثی که به دولت محل وقوع اموال پرداخت می شود.

مالیات بر ارث متوفیان قبل از تاریخ1394/4/31 :

مطابق با قانون مالیـات های مستقیم مصوب 1394 اخذ مـالیات بر ارث در مورد اشخاصی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی قبل از 1/1/1395 فوت شده اند، مشمول قانون مـالیات مصوب 1366 خواهد شد. اعم از اینکه برای این اشخاص پرونده مالیاتی تشکیل داده شده یا نشده باشد.

مالیات بر ارث

چند نکته مهم در مورد مـالـیات بر ارث:

 • اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، از مالک سلب مالکیت شده باشد. و در اختیار اشخاصی دیگر قرار گیرد، با تایید آن اشخاص مشمول مالیات نخواهند شد. منظور از این اشخاص، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می شود بوده. همچنین شهرداری ها – بنیادهای دارای مجوز از طرف امام خمینی(ره) و مقام رهبری که اموال مورد وقف و پذیرش آنها قرارگرفته، نیز شامل این اشخاص قرار می گیرند.
 • چنانچه در عوض اموالی که از آنها سلب مالکیت شده است، عوضی داده شده باشد. ، هر یک از عوض یا مالی که دچار سلب مالکیت شده و دارای ارزش کمتری است، مشمول مالیات بر ارث خواهد شد.

مشاوره با وکیلانه:

جهت اطلاع از اموالی که خارج از شمول مالیات بر ارث است،کلیک کنید. جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

ارث در فرض تغییر جنسیت:

ارث در فرض تغییر جنسیت: منظور از تغییر جنسیت، تبدیل جنسیت زن به مرد یا تبدیل جنسیت خنثی به یکی از جنسیت های زن یا مرد است. به گونه ای که این تغییر، موجب تغییر آلت تناسلی شخص گردد.

 ارث در فرض تغییر جنسیت:

از نظر علمای شیعه، ملاک ارث بردن و میزان آن، جنسیت در زمان فوت متوفی است. مانند اینکه شخصی دختر بوده و قبل از فوت پدرش ، به جنس مذکر، تغییر جنسیت بدهد. در این صورت بعد از فوت پدرش مانند برادران خود ارث خواهد برد. چرا که ملاک ارث بردن، جنسیت فرد در زمان فوت متوفی است.

گاهی اوقات تغییر جنسیت توسط افرادی صورت می پذیرد که خودشان دارای فرزند هستند. به عبارت بهتر تغییـر جنسـیت توسط والدین صورت می پذیرد.

در این صورت ارث اینگونه افراد چگونه است؟

نظر مشهور فقها بر این است که والدینی که تغییـر جنـسیت داده اند از فرزند فوت شده خود ارث خواهند برد. در این خصوص فقهایی مانند امام خمینی و دیگر فقهای شیعه ، اصل تغییـر جنسـیت را پذیرفته اند و بر این نظرند که:
در سوره مبارکه نساء و در آیه 7 آن به نصیب والدین و اقرباء میت اشاره شده است. پس تردیدی نسیت که در این مورد والدین میت از هر فرد دیگری به او نزدیک تر است.
همچنین در سوره انفال به سزاوار بودن خویشان نسبت به یکدیگر اشاره شده است. بنابراین تردیدی نیست که پدر و مادر متوفی از اولی الارحام نسبت به فرزندِ متوفی خود می باشند.

بعد از تغییر جنسیت، همچنان نسبت بین اولیاء با فرزندان وجود دارد. و فرزند هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، فرزند آنها محسوب می شود. پس بجهت ثابت بودن نسبت، ارث آنها نیز ثابت است. پس تغییر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود. جهت اطلاع از موانع محرومیت از ارث، کلیک کنید.

تغییر جنسیت

اما به نظر میرسد، بر خلاف تغییر جنسیت در فرزندان که میزان ارث بردن آنها به جـنسیت آنها در زمان فوت بستگی دارد، برای والدین، این موضوع منتفی بوده. و در صورت تغییر جنسیت والدین، میزان سهم در نظر گرفته شده، با توجه به جنسـیت والدین در زمان انعقاد نطفه، تعیین می شود. هر چند بعداً تغـییر جنـسیت بدهند و در زمان فوت فرزند، جـنسیت آنها تغییر کرده باشد.

دلایل این نظریه:

دلیل این موضوع این است که در زمان فوت فرزند نمی توان با توجه به جنسیت، میزان سهم الارث را مشخص کرد. و هیچ ملاکی برای تقسیم ارث باقی نمی ماند مگر تقسیم ارث براساس جنسیت در زمان انعقاد نطفه.

البته نظر دیگری هم مبنی بر عدم تحقق ارث به والدینی که تغییر جنسیت داده اند وجود دارد. پیروان این نظر بر این باورند که با تغییـر جنـسیت رابطه وراثت به طور کامل قطع می شود. و بعد از فوت فرزند برای اینکه والدین از فرزند خود ارث ببرند، باید عنوان پدر یا مادر را در زمان فوت فرزند داشته باشند، در حالی که این عنوان تغییر کرده.

مشاوره حقوقی با وکیلانه در خصوص تغییر جنسیت:

به عبارت بهتر با تغییر جنسیت پدر به زن، زن فعلی نه پدر متوفی محسوب می شود و نه مادر او. با این وجود این نظریه دارای ایراد است، چرا که با تغیـیر جنسیت والدین، رابطه نسب از بین نخواهد رفت. همان گونه که با تـغییر جنسیت فرزندان، رابطه نسبی از میان نمی رود. بنابراین تغیـیر جنسیت از موانع ارث محسوب نمی شود.
جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

نکاتی در مورد تلقیح مصنوعی :

نکاتی در مورد تلقیح مصنوعی : امروزه زوجینی که توانایی بچه دار شدن را ندارند و یا نمی خواهند از راه طبیعی صاحب فرزند شوند.، می توانند از طریق تلقیح مصنوعی صاحب فرزند شوند.

تلقیح مصنوعی چیست؟

تلقیح مصنوعی روشی است که در آن نطفه مرد در رحم زنی بیگانه قرار می گیرد. یا اینکه نطفه مرد در رحم همسرش قرار داده می شود. قوانین ایران در خصوص بارداری به این روش احکام خاصی را پیش بینی نکرده است. اما این موضوع از دو منظر قابل بحث می باشد.

تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به رحم همسرش و ایجاد نطفه:

در این روش در نسبت نسبیِ بینِ طفل و پدر و مادرش هیچ شبهه ای وجود ندارد. و طفل متولد شده متعلق به پدر و مادر طبیعی خود است. بنابراین طفل از نظر حقوق مالی و تربیتی مانند فرزند طبیعی بوده و پس از فوت والدین خود جزء وارثین محسوب می شود.

تلقیح نطفه مرد در بدن زنی بیگانه بدون ایجاد رابطه زوجیت:

حقوقدانان طفل ناشی از تلقیح مصنوعی بدون ایجاد رابطه زوجیت را به مانند طفل ناشی از زنا می دانند. اما این نظر چندان مقبول نبوده و دارای ایراد می باشد. چرا که زنا عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن و طفل ناشی از زنا از این طریق به وجود می آید. در حالی که در تلقیح مصنوعی این موضوع منتفی است. بنابراین طفل ناشی از تلقیح را نمی توان زنا زاده دانست. لذا به نظر می رسد که طفل متولد شده به مانند طفل طبیعی دارای حقوق و تکالیف بوده و پس از فوت از والدین خود ارث می برد.

رحم اجاره ای:

رحـم اجاره ای یکی از روش های جایگزین برای درمان ناباروری است. در این روش تخمک زنِ حمل کننده برای تشکیل جنین استفاده نمی شود. بلکه تخمک و اسپرم زوجین در محیط آزمایشگاهی ادغام می شود. و پس از تشکیل لقاح در رحم زنی که داوطلب برای حمل جنین است، گذاشته می شود.
بنابراین حمل کننده جنین هیچ نقشی در ایجاد نطفه جنین نداشته و از نظر ژنتیکی هیچ مشارکتی ندارد و تنها میزبان او می باشد.

رحم اجاره ای از نظر قوانین حقوقی: مشاوره در مورد تلقیح مصنوعی.

در نظام حقوقی ایران هیچ قانون خاصی در مورد رحم اجاره ای وجود ندارد. مضافاً اینکه ممنوعیتی هم بابت این روش وضع نشده است. بنابراین قراردادی که میان مرد و زن صاحب نطفه با زنی که حمل کننده جنین است، منعقد می شود، صحیح بوده و در قالب قراردادهای ماده 10 قانون مدنی معتبر است.

بنابراین طفل ناشی از رحم اجاره ای از نظر تکالیف مالی وتربیت و نگهداری، دارای همان تکالیفی است که فرزند طبیعی دارد. و بعد از مرگِ والدین خود، جزء وارثین محسوب می شود. همچنین چنانچه او قبل از والدین خود فوت نماید، والدینش در صورت وجود ترکه ، از او ارث می برند. لازم به ذکر است تمامی این حقوق زمانی قابل تصور است که طفل زنده متولد گردد. لذا اگر جنین از رحم حمل کننده مرده متولد شود، هیچ یک از حقوق مذکور برای وی متصور نیست.

مشاوره با وکیلانه در خصوص تلقیح مصنوعی:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.
تماس با ما: 09127246413

دلایل محرومیت از ارث:

دلایل محرومیت از ارث: موانع تحقق ارث، به معنای وجود شرایطی است که وارث با وجود داشتن شرط وراثت و وجود ترکه از متوفی، ارث نمی برد. در قانون مدنی ایران، دلایل محرومیت از ارث شامل: قتل-کفر-لعان و ولادت ناشی از زنا می باشد. در ادامه هر یک از این موانع توسط وکیل متخصص در امور حسبی بررسی می شود.

دلایل محرومیت از ارث

قتل اولین دلیل محرومیت از ارث:

مطابق با ماده 880 قانون مدنی ، قتل مانع ارث بردن است. پس اگر کسی مورث خود را به صورت عمدی به قتل برساند، از ارث محروم می شود. فرقی نمیکند که قتل به مباشرت مورث یا به تسبیب او باشد، قاتل مورث خود را منفرداً یا با شراکت دیگری به قتل رسانده باشد. در هر صورت چنانچه قتل عمدی باشد، وارث از ارث محروم می شود.

نکته مهم : چنانچه قتل مورث در جهت دفاع از خود و بصورت مشروع باشد، مانع تحقق ارث نخواهد بود.

کفر، یکی دیگر از دلایل محرومیت ارث:

در قانون ایران که برگرفته از قوانین اسلامی است، کافر از مسلمان ارث نمی برد. بنابراین اگر در میانِ ورثه متوفی، کافری وجود داشته باشد، از ارث محروم خواهد ماند. شرط محرومیت کافر از میراثِ متوفی، وجود کفر و ایمان در زمان تحقق ارث است. پس اگر وارثی بعد از فوت متوفی و تملک ترکه و قبل از تقسیم آن، کافر شود، از ارث محروم نمی گردد.

لـعان :

لعان به معنای انتساب زنا به همسر خود توسط شوهر می باشد. مردی که همسر خود را به زنا نسبت دهد، چنانچه شرایط لعان محقق گردد، بعد از ایجاد لعان، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند. اگر در اثر لعان فرزندی، از شوهر انکار گردد، فرزند مذکور نیز از پدر خود و پدر از فرزند، ارث نمی برد. اما فرزند از مادر و خویشان مادری خود ارث می برد. هر چند امروزه با انجام آزمایش ژنتیکی و از طریق DNA انکار فرزند قابل تشخیص است و نیازی به شرایط و ترتیبات مقرر در زمان صدر اسلام نیست.

فرزند ناشی از زنا یکی دیگر از دلایل محرومیت از ارث :

ولد زنا از پدر و مادر طبیعی خود و اقوام آنان ارث نمی برد. اما اگر حرمت رابطه ای که طفل از آن متولد شده به واسطه یکی از ابوین ثابت باشد. و نسبت به دیگری ، زنا نباشد، فرزند متولد شده فقط از کسی که زنا ثابت نشده و اقوام او ارث میبرد.

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت اطلاع از نحوه صدور گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه با وکیل پایه یک دادگستری، تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما : 09127246413

اثر طلاق در وراثت :

اثر طلاق در وراثت : بعد از واقعه ی طلاق، رابطه سببی بین زوجین که یکی از شرایط تحقق ارث می باشد، از بین رفته و به همین دلیل زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد.  مگر اینکه طلاق به صورت رجعی باشد و فوت در زمان عده رخ دهد. پس اگر مردی زن خود را طلاق دهد، طلاق از نوع رجعی خواهد بود. در این صورت چنانچه هر یک از زوجین در ایام عده، فوت کنند، دیگری از او ارث خواهد برد.

شرایط ارث بردن پس از طلاق و اثر طلاق در وراثت :

 • طلاق از نوع رجعی باشد: هر گاه مردی متقاضی طلاق همسر خود باشد، طلاق از نوع رجعی خواهد بود. در این صورت مرد می تواند تا قبل از پایان ایام عده ، به همسر خود رجوع کند. چنانچه مرد در ایام عده به همسرش رجوع کند، روابط شرعی و زناشویی زوجین به حالت قبل از طلاق بر میگردد. اگر نوع طلاق بائن باشد، یعنی متقاضی طلاق زوجه باشد یا طلاق بصورت توافقی انجام گیرد، با وقوع طلاق و فوت هر کدام، دیگری ارث نخواهد برد.
 • فوت در زمان ایام عده محقق شود: دومین شرط موثر برای ارث بردن زوجین پس از طلاق، وقوع فوت در ایام عده است. به عبارت بهتر، تنها زمانی زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد، که فوت یکی از آنها در ایام عده زناشویی باشد. در غیر اینصورت موضوع ارث بری زوجین منتفی خواهد بود.
 • زوجیت بر اثر نکاح دائم باشد. زن و شوهر در صورتی که بواسطه عقد دائم مزدوج شوند، از یکدیگر ارث خواهند برد.

اثر طلاق در وراثت

در موارد زیر طلاق مانع از ارث خواهد بود:

 1. چنانچه طلاق رجعی بوده، اما فوت بعد از ایام عده باشد.
 2. هر گاه نوع طلاق بائن باشد.
 3. طلاق بصورت خلع باشد و زوجه در ایام عده به زوج رجوع نکند. چرا که با رجوع زوجه به زوج در ایام عده، طلاق خلع به رجعی تبدیل خواهد شد.

نکته مهم در مورد اثر طلاق در وراثت:

هر گاه زوج بر اثر مرض، همسر خود را طلاق بدهد و در ظرف یکسال از واقعه طلاق، بر اثر همان مریضی فوت کند، زن از شوهر خود ارث می برد. به شرط آنکه زن هنوز ازدواج نکرده باشد. حتی اگر نوع طلاق بصورت بائن باشد .

مشاوره با وکیلانه:

جهت کسب اطلاع از نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت و همچنین نحوه مطالبه مهریه از میراث متوفی با وکیل پایه یک دادگستری، متخصص در امور حسبی تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

ارث فرزند خوانده:

ارث فرزند خوانده: بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، اشخاص فاقد فرزند، در صورت داشتن شرایطی ، می توانند کودکان بی سرپرست را به عنوان فرزند خوانده قبول کنند. بنابراین زوجین و مجردین، در صورت وجود شرایط مندرج در این قانون، می توانند کودکان بی سرپرست را به فرزند خواندگی قبول کنند.

پرداخت هزینه های فرزند خوانده:

مطابق با ماده 15 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1392، در خواست کنندگان سرپرستی می بایست تمامی هزینه های کودک را متقبل شوند. این هزینه ها شامل هزینه های مربوط به تربیت کودک و تحصیل افراد تحت سرپرستی می باشد. این حکم حتی پس از فوت سرپرست تا زمان تعیین سرپرست جدید جاری خواهد بود. و سرپرست کودک باید این هزینه ها را پرداخت نماید .

فرزند خوانده

تکالیف سرپرست و  فرزند خوانده :

قانون مربوط به کودکان بی سرپرست در مورد وظایف سرپرست و شخص تحت سرپرستی، تکالیفی را تعیین نموده است . و حتی تکالیف مالی از جمله نفقه فرد تحت سرپرستی و تکالیف مربوط به تربیت او را به مانند وظایف اولیاء با فرزندان طبیعی خود دانسته است. همینطور فرد تحت سرپرستی هم باید مانند اولیای طبیعی خود، در هر صورتی به سرپرست خود احترام بگذارد. اما علیرغم تعیین حقوق و تکالیف مالی و تربیتِ فرد تحت سرپرستی،  هیچ بحثی در مورد ارث بردن فرزند خوانده به میان نیامده است.

در حقیقت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در مورد مباحث نگهداری- تربیت و نفقه و احترام بین فرزند خوانده و سرپرست او تعیین تکلیف نموده است. و این وظایف را مانند رابطه والدین طبیعی با فرزند خود دانسته است . امـا در مورد ارث بردن هیچ تکلیفی وضع نشده است.

 ارث بردن فرزند خوانده:

از آنجا که قانون مدنی در مورد شرایط تحقق ارث صراحتاً بیان نموده است که ارث بردن به وسیله رابطه سببی و نسبی محقق خواهد شد. و در قوانین خاص دیگر صحبتی از ارث بردن فرزند خـوانده به میان نیامده. نتیجه این است، که فرزند خوانده بجهت اینکه در رابطه نسبی و سببی قرار نمی گیرد، نمی تواند جزء وارثین محسوب شود.

ضمانت های اجرایی تامین هزینه های مالی:

قانونگذار برای تامین پرداخت هزینه های مالی کودک تحت سرپرستی، و به دلیل ارث نبردن او، ضمانت هایی جهت تامین هزینه های مالی او قرار داده است. مانند بیمه عمر به نفع فرزنـد خوانده. یا تملیک بعضی از اموال سرپرست به نام فرزنـد خـوانده و …

مشاوره با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره اعم از تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، تماس حاصل فرمایید.
تماس با ما: 09127246413

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح:

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح: چنانچه شخصی مورد ضرب و جرح عمدی قرار گیرد، در صورتی که بخواهد شکایت کند، می بایست اقداماتی را انجام دهد. مهم ترین عامل برای محکومیت ضارب، اثبات ضرب و جرح می باشد.

اقدامات پس از وقوع ضرب و جرح:

 • در اولین مرحله می بایست با پلیس 110 تماس گرفته شود. تا ماموران انتظامی در محل وقوع جرم حاضر شده و آثار و علائم موجود را کشف و ضبط نمایند. و آنچه حادث شده است را صورت جلسه نموده و اسامی شهود و حاضرین را در صورتجلسه درج نمایند.در صورتی که نکته حائز اهمیتی در صورت جلسه درج نشده باشد، از مامورین تقاضا نمایید که آن را در گزارش خود درج کند.
 • در مرحله بعد، در صورتی که مجروح به بیمارستان منتقل شود، معمولاً در بیمارستان ها واحد های کمک یار یا پزشکی قانونی مستقر می باشد. که با مراجعه به آن قسمت، مدارک و معاینات لازم جهت ارجاع به پزشکی قانونی در اختیار شما قرار می گیرد. و پس از مرخص شدن از بیمارستان با ثبت شکواییه و ارجاع به دادسرای محل وقوع جرم، نامه پزشکی قانونی در اختیار مجروح قرار خواهد گرفت. و پس از مراجعه به پزشکی قانونی، میزان جراحت مشخص شده و به دادسرا اعلام می گردد.

ضرب و جرح

چند نکته مهم در مورد ضرب و جرح:

 • اگر جراحت به اندازه ای نیست که نیاز به بیمارستان باشد، با حفظ علائم، شکواییه را ثبت نمایید. و با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، نامه پزشکی قانونی را دریافت نمایید. توصیه می شود در این مواقع، قبل از هر گونه اقدامی ، از یک وکیل متخصص در امور کیفری، مشاوره بگیرید.
 • در صورتی که پزشکی قانونی در دسترس شما نباشد. یا امکان مراجعه به پزشکی قانونی برای بزه دیده وجود نداشته باشد. یا با وجود ایام تعطیلات متوالی ، امکان مراجعه به پزشکی قانونی، با تاخیر مواجهه شود، حتماً از جراحت حادث شده، عکس برداری نمایید .
 • بعد از مراجعه به پزشکی قانونی، در صورتی که وقوع بزه توسط ضارب، محرز گردد، با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. و دادگاه با توجه به مدارک موجود، صدور حکم محکومیت به دیه و تعزیر مقرر در قانون را صادر می نماید.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، با ما تماس حاصل فرمایید .
تماس با ما : 09127246413

نکاتی در خصوص قصور پزشکی و مسئولیت پزشک:

نکاتی در خصوص قصور پزشکی و مسئولیت پزشک: قصور در لغت به معنای خطا و کوتاهی میباشد. در اصطلاح حقوقی واژه ی قصور به بی احتیاطی، بی مبالاتی و نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات اطلاق می شود.

بی احتیاطی به صورت فعل محقق می شود. لیکن انجام عمل، بدونِ دقت لازم است. بی مبالاتی، به صورت ترک فعل محقق میگردد. بدین شکل که فرد وظیفه ای را به عهده داشته؛ اما به آن عمل نکرده است. نداشتن مهارت چه از نظر علمی و چه از منظر عملی مورد توجه است. و در صورتی که فرد مهارت کافی در انجام عمل را نداشته باشد، دچار قصور شده است. عدم رعایت نظامات به منظور عدم رعایت مقررات و و سلسله مراتبی است که وضع شده است. و بدون در نظر گرفتن آنها قصور محقق می شود.

قصور پزشکی

مسئولیت پزشکی در قوانین حقوقی:

اصولاً در علم حقوق، پزشکان، با توجه به ماده 495 قانون مجازات اسلامی، دارای مسئولیت هستند. و هرگونه تلف یا صدمه بدنی در صورتی که مطابق مقررات پزشکی و موازین قانونی نباشد و با توجه به مصادیق تقصیر به وقوع بپیوندد، برای پزشک موجب دیه است.

تاثیر دریافت رضایت نامه در مسئولیت پزشک:

در بسیاری از موارد، پزشک برای رفع مسئولیت خود از بیمار یا در صورت نابالغ بودن- مجنون بودن یا بیهوشی، از ولی بیمار رضایت اخذ می نماید. برائت نامه یا رضایت نامه صرفاً متوجه رفع قصور پزشک می باشد. اما در صورت احراز هرگونه تقصیر، پزشک مسئول است.

تفاوت قصور و تقصیر پزشکی:

تـفاوت قصور پزشکی و تقصیر در عمد و غیر عمد بودن آن می باشد. در صورتی که فعل بدون قصد نتیجه واقع شود و بر مبنای چهار رکن قصور باشد، صرفاً موجب پرداخت دیه خواهد بود. و اخذ برائت نامه در این حالت موثر و نافی مسئولیت پزشک می باشد.

لکن اگر عمل پزشک به صورت عمدی و با قصد نتیجه یا بصورت عملی که نوعاً موجب بروز جراحت واقع شود، باشد، تقصیر پزشک محقق شده. که موجب دیه و تعزیر مقرر در قانون می باشد. و اخذ رضایت نامه یا برائت نامه برای این نوع عمل مبتنی بر تقصیر، بی اثر است.

سرپیچی از دستورات پزشک:

در مواردی که پزشک، دستوراتی به پرستار یا شخص بیمار در جهت مداوا ارائه می نماید، پزشک مطابق با آنچه گفته است، ضامن است. اما اگر بیمار یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و آسیب می گردد و به آن عمل کند ، پزشک ضامن نبوده ، بلکه صدمه و آسیب متوجه پرستار یا بیمار خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی به شکایات از پزشک و قصور پزشکان:

مرجـع صالح به رسیدگی به این نوع شکایات، شعب خاصی از دادسرای عمومی و انقلاب می باشد. که پس از ثبت شکایت، مرجع قضایی با ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی موضوع را بررسی می نماید. و در صورتی که قصور یا تقصیر در کمیسیون پزشکی قانونی و با بررسی پرونده بیمارستانیِ شخص، ثابت گردد. ، با قرار جلب به دادرسی، پرونده جهت صدور حکم، اعم از دیه یا تعزیر در دادگاه کیفری مطرح می گردد.

مشاوره کیفری با وکیلانه:

جهت دریافت مشاوره تلفنی و حضوری از وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما: 09127246413