تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید : در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که افراد برای تخلیه ملک خود و تحویل گرفتن آن اقدام به طرح دعوی خلع ید نموده اند. و پس از رسیدگی با صدور قرار عدم استماع از ناحیه دادگاه مواجهه شده اند. در این مقاله تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید توسط وکیل ملکی مورد بررسی قرار میگیرد .

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید

تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید: ( ویژگی های دعوی خلع ید)

  • دعوی خلع ید زمانی ، موضوعیت دارد که شخصی بدون اذن و اجازه مالک ، اقدام به تصرف ملک او نموده. و مالک رفع تصرف ملک خود را خواستار است . این اولین و مهم ترین تفاوت میان دو دعوای خلع و تخلیه ید می باشد . بنابراین تصرف با اذن یا بدون اذن ، تعیین کننده عنوان دادخواست می باشد.
  • خلع ید صرفاً در مورد اموال غیر منقول قابل طرح می باشد . مال غیر منقول در اصطلاح علم حقوق به معنی مالی است که قابلیت جابجایی ندارد . حال ممکن است آن مال ذاتاً غیر منقول باشد مانند زمین. یا بدلیل استفاده ای که از آن شده است قابلیت جابجایی را ندارد. و اصطلاحاً در حکم غیر منقول باشد. پس دعوی خلع ید صرفاً در مورد املاک قابلیت مطرح شدن را دارد.
  • دعـوی خلع ید تنها از طرف مالک و با ارائه سند مالکیت او قابلیت استماع دارد. بنابراین اگر شخصی مالک ملک باشد اما دارای سند مالکیت نباشد نمی تواند این دعوی را مطرح کند و هر چند از طریق طرح دعوی رفع تصرف و با اثبات سبق تصرف خود بر ملک بتواند ، متصرف غیر قانونی را محکوم به رفع تصرف نماید.
  • خلع ید جزء دعاوی مالی محسوب می شود و با توجه به اینکه تنها در مورد املاک خواهد بود، هزینه دادرسی بر مبنای ارزش منطقه ای ملک محاسبه می شود.

ویژگی های دعوی تخلیه ید :

  • تخلیه ید زمانی موضوعیت دارد که متصرف با اذن مالک، مال متعلق به او را تصرف نموده است و با اتمام قرارداد و یا رجوع از اذن مالک، متصرف حاضر به تخلیه و تحویل مال نمی باشد . پس در دعوی تخلیه ید مهم ترین ویژگی وجود اذن مالک یا وجود قرارداد بین مالک و متصرف خواهد بود.
  • این دعوی هم در مورد اموال منقول( اموال قابل جابه جا شدن) و هم اموال غیر منقول قابل طرح است .
  • سومین تفاوت دعوی خلع ید و تخلیه ید ، غیر مالی بودن دعواست . لذا هزینه دادرسی این دعوی نسبت به خلع ید کمتر خواهد بود.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در امور ملکی تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت توسط وکیل

ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت توسط وکیل : برخی اوقات از طریق واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک اجراییه ای صادر شده است. و اموال شما توقیف می گردد. حال شخص بدهکار یا شخص ثالثی مدعی است که بدهی خود را پرداخت کرده است. یا نسبت به مال توقیف شده ادعایی دارد. اگر می خواهید بدانید راهکار قانونی شما چیست ، حتماً از مشاوره یک وکیل حقوقی یا ثبتی بهره مند شوید.

راهکار قانونی شخصی که مدعی است بدهی خود را پرداخت کرده. و اجراییه صادر شده به درخواست طلبکار، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون است، طرح دعوی حقوقی با عنوان ابطال اجراییه یا ابطال عملیات اجرایی خواهد بود .

ابطال عملیات اجرایی

نحوه طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی توسط وکیل :

با ثبت دادخواست توسط وکیل ثبتی ، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی محلی که در آن دستور اجرا صادر شده است ، ارسال می شود. و در یکی از شعب ثبت می گردد . شاید سوال شود دستور اجرا توسط اداره اجراییات صادر شده است و همان اداره نیز اقدام به توقیف اموال بدهکار کرده است. پس چرا دعوی ابطال عملیات اجرایی را باید به دادگاه تقدیم نمود؟.

در پاسخ باید عنوان نمود: از آنجایی که در این نوع دعاوی دادگاه باید وارد ماهیت دعوی شود تا احراز کند آیا خواهان، بدهی مندرج در سند اجرایی را پرداخت نموده است. یا در مورد اشخاصی که به نوعی نسبت به اموال توقیف شده ، ادعایی دارند، احراز گردد، آیا نسبت به مال توقیف شده محق هستند یا خیر.؛ لذا رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی در مواردی که اجراییه بر خلاف مفاد سند صادر شده باشد، در صلاحیت دادگاه می باشد.

دادگاه در وقت رسیدگی با بررسی مدارک و مستندات ارائه شده ، چنانچه ادعای خواهان را صحیح بداند، حکم به ابطال عمـلیات اجرایی صادر خواهد نمود.

تقاضای صدور دستور موقت :

با اینکه خواهان دعوی مدعی ابطال عملیات اجرایی است؛ لیکن صرف طرح دعوی، منجر به توقف عملیات اجرایی نخواهد شد. مگر اینکه دادگاه حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر نماید . حال اگر بخواهید قبل از صدور حکم ، عملیات اجرایی متوقف گردد، باید توقف اجرا پیش از طرح دعوی یا همزمان با دعوی ابـطال عـملیات اجرایی، را بخواهید . چنانچه دادگاه فوریت امر را تشخیص دهد و دلایل خواهان را قوی بداند ، با اخذ خسارت احتمالی از خواهان ، دستور موقت صادر میکند.

مشاوره با وکیلانه:

هر چند در این مقاله سعی شد ، مختصراً عنوان دعوی در ابطال اجراییه. و دادگاه صالح رسیدگی کننده به آن را توضیح دهیم . اما متذکر میشویم ، طرح هر دعوی حقوقی، قواعد شکلی خاص آن دعوی و دفاع مختص به خود را دارد. لذا پیشنهاد می شود ، به هیچ وجه شخصاً اقدام به طرح دعوی ننمایید. جهت اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری متخصص درامور ثبتی تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

آیا مزاحمت تلفنی جرم است ؟

آیا مزاحمت تلفنی جرم است ؟ شاید برای شما پیش آمده باشد که شخصی از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک ، آرامش شما را مخدوش کرده باشد. و در جهت پیگیری و تنبیه مزاحم ، برایتان سوال شود می توان مرتکب را از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرارداد یا خیر؟!

جهت پاسخ به این پرسش باید عنوان نمود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت از طریق دستگاه های مخابراتی را جرم تلقی نموده و برای آن دو نوع مجازات تعیین کرده است.

مزاحمت تلفنی

مجازات مزاحمت تلفنی :

براساس ماده 641 قانون مـجازات اسلامی ، چنانچه شخصی مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شود و این موضوع در دادگاه محرز شود ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود . نکته ای که در تحقق جرم مزاحمت تلفنی حائز اهمیت است ، صرف ایجاد مزاحمت می باشد و الزاماً نیاز نیست که مرتکب از طریق دستگاه های تلفنی اقدام به توهین یا فحاشی نماید. تا بتوان او را از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرارداد .

دومین مجازاتی که برای مزاحم تلفنی در نظر گرفته شده است از طریق اعمال محدودیت برای مرتکب توسط مخابرات می باشد. به موجب ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابراتی ، چنانچه شخصی وسیله مخابراتی خود را برای مزاحمت دیگری به کار ببرد. پس از کشف در بار اول، سه ماه ارتباط مخابراتی ایشان بوسیله اخطار کتبی قطع می گردد و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه می باشد . پس از کشف مزاحمت در مرتبه دوم ، ارتباط تلفنی با اخطار کتبی ، سه ماه قطع خواهد شد و برقراری ارتباط مجدد نیاز به پرداخت هزینه های مربوطـه خواهد بود. انجام این عمل در بار سوم موجب قطعی دائم ارتباط تلفنی خواهد بود.

احراز این جرم در دادگاه چگونه است ؟!

برای اثبات جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر ارائه دلایل عمومی در همه جرایم مانند. اقرار – شهادت – سوگند ، می توان پیامک های ارسال شده از جانب مزاحم یا صدای ضبط شده از ایشان را ارائه نمود . هر چند که صدای ضبط شده نمی تواند جزء دلایل اثبات جرم محسوب شود. اما گاهی صدای ضبط شده موجب علم قاضی که از سایر دلایل بالاتر است ، می شود. و همین موضوع می تواند منجر به محکومیت مرتکب گردد.

مشاوره با وکیلانه :

جهت اخذ مشاوره از نحوه طرح شکایت و پیگیری پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

وکیل تهدید و پیگیری این جرم

جرم تهدید و پیگیری آن توسط وکیل پایه یک دادگستری : تهدید کردن به معنای ترساندن طرف مقابل می باشد. بطوری که بواسطه این ترس، شخصی علیرغم میل باطنی اش کاری را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند. قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 669 ، تهدید کردن را جرم تلقی نموده است. و در صورت وجود شرایط لازم جهت تحقق این جرم، می توان تعقیب مرتکب را خواستار شد. پیگیری جرم تهـدید توسط وکیل کیفری.

جرم تهدید

شرایط تحقق جرم تهدید:

جرم تهدید نیز مانند دیگر جرایم جهت تحقق، نیاز به جمع سه عنصر : قانونی – مادی – معنوی دارد. و با عدم وجود هر یک از این ارکان ، تحقق جرم امکانپذیر نیست.

عنصر قانونی :

اگر عنوان مجرمانه ای از نظر قانونگذار وضع نگردد و برای آن مجازات تعیین نشده باشد، نمی توان رفتار ارتکابی را هرچند خلاف اخلاق حسنه باشد، جرم تلقی نمود. قانونگذار در ماده 669 قانون مجازات ، تهدید کردن را جرم تلقی نموده است. و از این رو عنصر قانونی جرم تهدید همیشه وجود دارد.

عـنصر مادی جرم :

ترساندن طرف مقابل به هر نحوی که برای او زیان بار و ناخوشایند باشد جرم است. تهدیدی که از نظر قانونگذار قابل تعقیب است می تواند از هر دسته  تهدید مالی – جانی یا تهدید به آبروی فرد باشد. مانند تهدید به قتل یا به افشای اسرار و ریختن آبروی شخص. تهدید به پخش فیلم و عکس های شخصی فرد یا تهدید مالی مانند تـهدید به ورود خسارت به اموال شخص می باشد.

آنچه که در عنصر مادی جرم تهدید مورد اهمیت است ، موثر بودن تهدید در شخص است .لذا مخاطب باید به واسطه تهدید، تحت تاثیر قرار گیرد. و صرف تهدید موثر جهت تحقق رکن مادی کافی است. و ممکن است به واسطه این تهدید مخاطب عمل مورد تقاضای تهدید کننده را انجام دهد یا خیر.

عـنـصر معنوی :

تهدید از جمله جرایم مطلق بوده و صرف داشتن قصد عامدانه مرتکب در تهدید کردن کفایت می کند.

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره و پیگیری پرونده خود توسط وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.

تماس با ما : 09127246413

صدور اجراییه نسبت به چک برگشتی توسط وکیل

صدور اجراییه نسبت به چک برگشتی توسط وکیل : قانون صدور چک با اصلاحاتی که در سال 1400 بر روی آن اعمال شد. موجب گردید تا صادر کنندگان چک با احتیاط بیشتری نسبت به صدور آن اقدام نمایند. یکی از این تغییرات نحوه صدور چک می باشد که چک های صادر شده در سال 1400 به بعد الزاماً باید در سامانه صیاد ثبت گردد.

این قانون جهت پیشگیری از سوء استفاده ی افراد از چک های مفقود شده می باشد. در این مقاله نحوه صدور اجراییه نسبت به چک های جدید از نظر وکیل حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

صدور اجراییه نسبت به چک

نحوه صدور اجراییه نسبت به چک :

پس از اینکه بانک به دارنده چک ، عدم موجودی یا کسری موجودی حساب را اعلام کرد. به درخواست دارنده چک برای او گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری صادر می شود . با صدور گواهی عدم پرداخت ، دارنده می تواند از طریق دادگاه ، مبلغ مندرج در چک را مطالبه کند ونسبت به آن اجراییه صادر کند .

اگر دارنده چک نخواهد خسارت تاخیر در پرداخت چک را مطالبه کند. می تواند به صورت مستقیم از دادگاه صدور اجراییه را بخواهد. در این صورت دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت دعوی نخواهد شد. با ارجاع پرونده به دادگاه عمومی حقوقی ، دادگاه بررسی می نماید که چک صادر شده یا گواهی عدم پرداخت دارای شرایط لازم برای صدور اجراییه باشد .

یکی از این شرایط ، تایید مطابقت امضاء صادر کننده چک در گواهی عدم پرداخت می باشد. یا اینکه گواهی عدم پرداخت صادر شده دارای کد رهگیری باشد.

چنانچه تمام شرایط لازم وجود داشته باشد، دادگاه اقدام به صدور اجراییه خواهد کرد.

نحوه اجرا:

با صدور اجراییه و ارجاع پرونده به اجرای احکام، شعبه اجرای احکام برای صادر کننده چک ابلاغیه صادر می نماید. با عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده طرف مهلت ده روز، دارنده می تواند توقیف اموال یا جلب صادر کننده را از شعبه اجرای احکام بخواهد. هر چند مختصراً نحوه صدورر اجراییه از طریق دادگاه را در مورد چک های صیادی توضیح دادیم. اما باید عنوان نمود در صورتی که صادر کننده چک هیچگونه مالی نداشته یا نسبت به چک صادره ادعایی داشته باشد  ، می تواند از طریق طرح دعاوی مختلف از خود دفاع کند .

جهت اطلاع از عنوان این دعاوی با وکیلانه تماس بگیرید.

نکته : همانگونه که اشاره شد، در صدور اجراییه بصورت مستقیم از طریق دادگاه ، خسارت تاخیر در پرداخت محاسبه نمیشود. و دادگاه صرفاً به میزان مبلغ موجود در گواهی عدم پرداخت و حق الوکاله وکیل، اجراییه صادر میکند. حال اگر می خواهید به صورت همزمان وجه چک و خسارت تاخیر در پرداخت ان را مطالبه نمایید، از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید.

مشاوره با وکیلانه:

تماس با ما جهت دریافت مشاوره : 09127246413

مجازات آدم ربایی طبق قانون کاهش مجازات های 1399

مجازات آدم ربایی طبق قانون کاهش مجازات های 1399 : ادم ربایی یا همان سرقت انسان، یکی دیگر از جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ؛ در این جرم فرقی نمی کند که شخص ربوده شده کودک بوده یا بزرگ، مرده باشد یا زنده در هر صورت ربودن انسان تحت این جرم قابل تعقب است, البته که ربودن اشخاص زیر پانزده سال دارای مجازات سنگین تری خواهد بود .

آدم ربایی

ارکان تشکیل دهنده جرم آدم ربایی :

این جرم نیز بمانند سایر جرایم با وجود سه رکن : قانونی – مادی – معنوی قابل تحقق خواهد بود.
رکن قانونی این جرم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
در مورد رکن مادی باید عنوان نمود : جابجایی شخص بدون رضایت او به هر نحوی به منزله ارتکاب این جرم خواهد بود. منظور از عبارت به هر نحوی این است که فرقی نمیکند آدم ربایی بصورت مخفی باشد. یا به صورت علنی و در منظر عام. حتی سوار شدن شخص با رضایت به داخل اتومبیل دیگری و متعاقباً اقدام به ربودن او، مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود.

در جرم آدم ربایی فرقی نمیکند که مرتکب شخصاً اقدام به ربودن دیگری نماید. یا این امر را به وسیله دیگری انجام دهد . چنانچه مرتکب شخصاً اقدام به ربودن دیگری کند. اصطلاحاً مباشر مادی جرم خودش بوده و مورد تعقیب قرار میگیرد. در صورتی که عمل ربودن به دستور دیگری انجام شود، هم دستور دهنده و هم رباینده قابل تعقیب خواهند بود.

سوال : اگر قبل از رساندن شخص به مقصد، او خودش را از داخل ماشین به بیرون پرت کند ، باز هم می توان مرتکب را تحت تعقیب قرارداد؟
بله . در ارتکاب این جرم فرقی نمی کند که رباینده ، شخص را به مقصد برساند یا خیر. همین که بدون رضایت شخص اقدام به جابجایی او کند ، مرتکب این جرم شده است هر چند می توان عمل انجام شده را تحت عنوان شروع به آدم ربایی قرارداد.

رکـن معنوی جرم آدم ربایی : معمولاً قصد مرتکب از انجام این عمل مجرمانه، مطالبه وجه یا قصد مطالبه طلب خود یا انتقام گیری یا تجاوز و هر دلیل دیگری می باشد. لذا فرقی نمیکند که قصد مرتکب از انجام این عمل چه بوده است و صرف وجود قصد عمدی برای مرتکب جهت ربودن و مخفی نمودن دیگری کافی است .

شـروع به آدم ربـایی :

شـروع به آدم ربایی زمانی است که مرتکب در صدد ربودن دیگری باشد و به دلایلی خارج از اراده خود، از اتمام عملیات ناکام بماند . مانند اینکه شخصی به زور اقدام به سوارکردن دیگری کند؛ اما او از دستش فرار کند و در همین حین مرتکب، دستگیر شود.

مجازات جرم :

مـجازات این جرم برای شخصی که به عنف یا تهدید اقدام به آدم ربایی نموده باشد. حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. و اگر ارتکاب عمل او بدون عنف یا تهدید باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. جهت کسب اطلاع از میزان جرم و نحوه طرح شکایت و پیگیری پرونده از وکیل کیفری تماس بگیرید.

کیفیات مشدده جرم آدم ربایی :

ربودن افراد زیر پانزده سال یا ربودن افراد با وسایل نقلیه از موارد تشدید مجازات بوده و قانونگذار برای اقدامات مذکور حداکثر مجازات یعنی حبس تعزیری درجه 4 را در نظر گرفته است.

شروع به ادم ربایی و مجازات آن :

کسی که شروع به آدم ربایی نماید. لیکن به دلایلی غیر قابل پیش بینی و خارج از اراده او، عملیات مجرمانه اتمام نیابد ، به حبس از سه تا پنج سال محکوم می گردد.

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری با وکیلانه تماس بگیرید.
تماس با ما :09127246413

وکیل قاچاق انسان + مجازات قاچاق به داخل و خارج از کشور

قاچاق انسان + 100% پیگیری پرونده توسط وکیل : قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 به صورت مختص در مورد جرایم مربوط به قـاچاق انسان وضع گردیده است . به موجب این قانون، خارج یا وارد کردن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز انسان از مرز کشور جرم است و مشمول این عنوان مجرمانه قرار میگیرد.

کسی هم که عملیات تحویل گرفتن یا جابجایی یا مخفی نمودن این افراد یا مکان اخفای آنها را فراهم می سازد، نیز مرتکب این جرم شده است و مجرم است. در ادامه شرایط لازم جهت تحقق این جرم را از نگاه وکیل کیفری بخوانید.

قاچاق انسان

شرایط لازم جهت تحقق جرم قاچاق انسان :

  1. آنچه که در تحقق این جرم اهمیت دارد. این است که فعل ارتکابی از جانب مرتکب که همان نقل. و انتقال انسان به هر طریقی به خارج یا داخل مرز می باشد. باید به صورت اجبار یا اکراه یا فریب قربانی با خدعه و نیرنگ باشد .
  2. درجرم قاچاق انسان ، احراز سوء نیت خاص مرتکب لازم است . سوء نیت مرتکب که از ارکان اساسی تحقق هر جرمی است. در این جرم اعم است از سوءنیت عام وخاص. یعنی عمدی بودن رفتار مرتکب و داشتن سوء نیت خاص که هدف مرتکب برای این عمل می باشد. مانند قاچاق افراد بجهت بردگی . فحشا . برداشت عضو.  یا برای ازدواج .

مجازات جرم قاچاق انسان :

طبق ماده 3 قانون قـاچاق انسان مصوب 1383، مرتکب به حبس از دو تا ده سال همراه با پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه حاصل شده از جرم، محکوم میشود.

موارد مشدده مجازات :

قاچاق انسان در صورتی که سن قربانی کمتر از 18 سال باشد. موجود محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات یعنی ده سال خواهد شد.

معاونت در این جرم :

مجازات معاونت در این جرم محکومیت حبس از دو تا پنچ سال. بعلاوه جزای نقدی معادل اموال و وجوه حاصل شده از جرم می باشد.

موارد در حکم قاچـاق انسان :

بر اساس ماده 2 قانون ذکر شده : انتقال مجاز یا غیر مجاز- حمل یا عبور دادن افراد به صورت سازمان یافته با مقاصد فحشا یا سایر مقاصد. در حکم قاچاق انسان خواهد بود. همچنین عبور انسان به قصد فحشا هر چند با رضایت فرد ، در حکم این جرم بوده. هر چند به صورت سازمان یافته نباشد.

مشاوره با وکیلانه :

برای تعیین نوبت مشاوره حقوقی یا اخذ مشاوره تلفنی. از وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.
تماس با ما :09127246413

وکیل حکم تخلیه و نحوه اجرای حکم

وکیل حکم تخلیه و نکات مهم قبل از اقدام : برخی از قراردادهای اجاره در صورت وجود شرایط لازم جهت صدور دستور تخلیه ، مشمول تخلیه فوری هستند. اما برای برخی دیگر از قراردادهای اجاره نمی توان تخلیه فوری را اعمال کرد. در این صورت مالک برای تخلیه ملک باید از طریق دادگاه تقاضای حکم تخلیه مستاجر را بخواهد .

قراردادهای اجاره املاک مسکونی یا املاک تجاری بدون سرقفلی در صورتی که شرایط مندرج در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را نداشته باشد ، از ویژگی تخلیه فوری از طریق شورای حل اختلاف، برخوردار نخواهد بود. در این موارد مالک برای تخلیه ملک خود چاره ای به جز مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حکم تخلیه را ندارد. مانند اینکه قرارداد اجاره فاقد امضا باشد. یا در دو نسخه تهیه نشده باشد یا دو شاهد آن را امضا نکرده باشند.

طرح دعوی حکم تخلیه و نحوه رسیدگی به آن :

پس از ثبت دادخواست صدور حکم تخلیه توسط وکیل ملکی، دادخواست و ضمائم آن به یکی از شعبه های دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد. با وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی ، دادگاه در موعد مقرر اقدام به رسیدگی می کند. با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی ، دادگاه رای صادر می نماید. چنانچه مدارک و مستندات خواهان کافی باشد و هیچگونه دفاع موثری از جانب خوانده صورت نگیرد. دادگاه حکم به تخلیه ملک استیجاری صادر می نماید.

حکم تخلیه

اعتراض به حکم تخلیه :

آراء صادره از دادگاه در خصوص حکم تخلیه قابل اعتراض خواهند بود . و چنانچه شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است، در مهلت بیست روزه به رای اعتراض نزند، رای دادگاه بدوی قطی می گردد. با ثبت دادخواست اعتراض به رای ، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود . تا دادگاه تجدیدنظر در خصوص رای صادره تصمیم قطعی را صادر نماید.

اگر در مرحله بدوی از خدمات یک وکیل ملکی استفاده ننموده اید، حتما جهت ثبت اعتراض خود از تخصص ایشان استفاده کنید تا تمام موارد قابل اعتراض به رای توسط ایشان قید گردد.

نحوه اجرای رای حکم تخلیه مستاجر:

پس از قطعی شدن رای ، با تقاضای محکوم له ، اجراییه صادر می شود. از شعبه اجرای احکام مدنی برای محکوم علیه اجراییه ابلاغ خواهد شد. چنانچه محکوم علیه ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ملک را تخلیه نکند. مامورین اجرا اقدام به تخلیه ملک خواهند نمود.

نکته مهم : در نظر داشته باشید صدور حـکم تخلیه صرفاً در مورد املاک مسکونی یا املاک تجاری بوده که فاقد حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی هستند؛ لذا اگر ملک موضوع دعوی تجاری با حق سرقفلی بوده و به عبارت بهتر قرارداد اجاره مشمول قانون 1356 باشد ، نمی توان حـکم تخلیه را مطرح نمود. و صرفاً در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده است ، میتوان دعوی حکـم تخلیه مطرح نمود.

مشاوره با وکیلانه :

برای اخذ مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری، از نحوه طرح دعوی و مطالبه اجور معوقه اجاره بها تماس بگیرید.
تماس با ما : 09127246413

نکات جرم بازداشت غیر قانونی + مجازات قانونی

نکات جرم بازداشت غیر قانونی : وقتی صحبت از عنوان مجرمانه بازداشت غیر قانونی می شود. نباید تصور کرد هر نوع توقیفی را میتوان در شمول این عنوان مجرمانه قرارداد . چرا که از نظر قوانین جزایی بازداشت غیر قانونی جرمی است که الزاماً مرتکب آن یکی از مامورین دولتی بوده . بنابراین هر نوع توقیف غیر قانونی را نمی توان تحت عنوان بـازداشت غیر قانونی تعقب نمود. هر چند ممکن است آن رفتار جرم باشد و با عناوینی همچون آدم ربایی یا … قابل پیگرد باشد.

قانونگذار در ماده 583 قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات در تعریف این جرم اینگونه اشعار می دارد:

هر کس از مقامات یا مـامورین دولتی یا نیروهای مسلـح یا غیر آنها، بدون داشتن حکمی از مقام صالح بغیر از مواردی که قانون جلب یا توقیف شخص را تجویز نموده. شخصی را حبس یا توقیف کند یا به اجبار و زور در محلی مخفی نماید. به مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بازداشت غیر قانونی

نکات جرم بازداشت غیر قانونی:

توقیف یا بازداشت غیر قانونی صرفاً به این معنا نیست که در مکان محصور و بسته ای شخص را زندانی کنند. گاهی اوقات ممکن است در مکان های باز و عمومی مانند خیابان ، شخصی بصورت غیرقانونی توسط مامورین انتظامی یا غیره نگه داشته شود. و از رفت و آمد او جلوگیری شود ، در این صورت شخص به صورت غیر قانونی توقیف شده است.

اگر فرد برای مدت زمان طولانی تری در مکانی محصور نگه داشته شود. اصطلاحاً به صورت غیر قانونی حبس شده است. که باز هم عنوان مجرمانه مرتکب بازداشت غیر قانونی می باشد.

گـاهی مرتکب به مخفی نمودن شخص دور از چشم انظار، اقدام می نماید. و این عمل که مخفی کردن نام دارد نیز تحت عنوان مجرمانه بازداشت غیرقانونی قرار میگیرد.

جرم بـازداشت غیرقانونی از جمله جرایم مستمر است .

خصوصیت دیگر آن ، مقید بودن جرم به نتیجه می باشد. به این معنا که رفتار مرتکب باید منتهی به توقیف یا حبس یا مخفی شدن بزه دیده گردد.

مجازات معاونت در بازداشت غیر قانونی :

هر کس که با علم و اطلاع اقدام به تهیه مکان برای توقیف یا حبس یا مخفی کردن بزه دیده نماید. معاون در جرم بوده و به حبس از سه ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

مواردی که باعث تخفیف در مجازات می شود:

هرگاه مرتکب یا معاون او قبل از اینکه مورد تعقیب قرارگیرند، فرد بازداشت شده را آزاد نمایند. یا تلاش برای آزادی او کند، در صورتی که توقیف شخص بیشتر از پنج روز نباشد ، مجازات حبس مرتکب کاهش می یابد.

مواردی که باعث تشدید در مجازات می شود :

تهدید شخص توقیف شده به قتل یا آزار و شکنجه او، از موارد تشدید در مجازات خواهد بود.

مشاوره با وکیل کیفری :

برای دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور کیفری، تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما: 09127246413

آیا افشای اسرار مردم جرم است ؟

آیا افشای اسرار مردم جرم است ؟ : هر چند که فاش کردن اسرار بقیه خلاف قواعد اخلاقی است . اما قانونگذار ایران تنها در موارد خاصی افشای اسرار دیگران را جرم تلقی نموده است. و نمی توان فاش کردن اسرار بقیه از جانب هر شخصی را مورد تعقیب قرار داد.

نکات مهم جهت تحقق جرم افشای اسرار :

ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در تعریف این جرم و میزان مجازات آن وضع گردیده است .

آنچه که از نظر قانونگذار برای تحقق جرم، مورد اهمیت بوده ، این است که ارتکاب جرم افشـای اسرار از جانب اشخاصی صورت گیرد که به واسطه شغلی که دارند. از اسرار دیگران اطلاع پیدا میکنند. مانند:

پزشکان-وکلای دادگستری- سردفتران اسناد رسمی- جراحان- ماماها – داروفروشان –کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی – مامورین اداره آگاهی و کلانتری- قضات – دارو فروشان و دیگر مشاغلی که بجهت شغل خویش محرم اسرار دیگران می باشند.

در تحقق جرم افشای اسرار همین که مرتکب راز دیگری را افشا کند ؛ ولو به یک نفر، مرتکب جرم شده است. و نیازی به داشتن قصد نتیجه و ورود ضرر و بی آبرو کردن مخاطب نمی باشد.

افشای اسرار

مجازات جرم افشای اسرار :

برابر با قانون مجازات اسلامی اگر اشخاصی که بـه واسطه شغل خود به اسرار مردم دسترسی دارند اقدام به افشـای آن نمایند. به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به جزای نقدی محکوم می شوند.

نکته مهم : چنانچه شخص مرتکب به وسیله امر قانونی ،اقدام به افشای سرّ دیگری نماید ، نمی توان ایشان را بجهت افشـای اسرار مورد تعقیب قرار داد.

مشاوره با وکیلانه

جهت کسب اطلاع از نحوه طرح اینگونه شکایت وتعقیب متهم. و یا دفاع از خود یا نحوه اعمال قانون کاهش مجازات در این جرایم ، قبل از هر گونه اقدامی با یک وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نمایید .
تماس با ما : 09127246413