اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک )

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (0 تا 100 استرداد لاشه چک ) : اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک (وکیل استرداد لاشه چک ) : شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن ، دارنده چک از پس دادن چک یا سفته خوداری می نماید . یا اینکه معامله پایه ای که چک بر مبنای آن صادر شده بود. بی اعتبار میگردد و طرف مقابل از استرداد  چک یا سفته خودداری می نماید . در این مقاله اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک و سفته ، شرح داده می شود .

استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک به چه معناست ؟

استرداد لاشه چک به معنای پس گرفتن چک است . به عبارت بهتر استرداد لاشه چک یا سفته یعنی پس گرفتن و مطالبه چک یا سفته ای که به دلایلی، دیگر قابل اعتبار نبوده و چک یا سفته صادر شده ، بدون دلیل نزد دارنده قبلی می باشد .

مثلاً وجه چک یا سفته به صورت نقدی به دارنده پرداخت شده باشد . یا اینکه معامله ای که بجهت آن ، چک یا سفته صادر شده است ، باطل یا فسخ یا به نحوی بی اعتبار شود و چک صادر شده بدون دلیل در نزد دارنده آن باشد .

یا اینکه چک یا سفته جهت حسن انجام تعهد و یا امانت صادر شده باشد و در حال حاضر بدون دلیل ، چک در نزد دارنده باشد .

اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک به چه صورت است ؟

با توجه به اینکه عموم افراد از طرح دعوایی با عنوان استرداد لاشه چک ، مطلع نیستند و یا نحوه رسیدگی و طرح اینگونه دعاوی را نمی دانند ، پیشنهاد می شود ، از تخصص و تجربیات یک وکیل متخصص در امور حقوقی بهره مند شوید .

نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک :

معمولاً شخصی که چک را صادر می نماید یا ظهرنویس چک می باشد ، باید برای پس گرفتن لاشه چک یا سفته خود ، ابتدا اظهارنامه ای برای طرف مقابل ارسال نماید. و در صورت امتناع طرف مقابل باید دادخواست مطرح نماید . این دادخواست که از دعاوی مالی به شمار میرود ، در دادگاه شهرستان محل سکونت طرف مقابل و به طرفیت آن شخص ، تسلیم می شود .

پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی حقوقی و تعیین وقت رسیدگی توسط شعبه رسیدگی کننده ، دادگاه وارد به رسیدگی می شود و چنانچه ثابت شود موضوعی که بجهت آن چک یا سفته صادر شده است ، از بین رفته باشد . و چک و سفته بدون دلیل موجه در نزد خوانده دعوا می باشد ، حکم به استرداد لاشه چک صادر می شود .

دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست استرداد لاشه چک

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای استرداد لاشه چک ، دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف ، شهرستان محل سکونت خوانده می باشد . (اینکه مرجع رسیدگی کننده دادگاه است یا شورای حل اختلاف بستگی به مبلغ چک یا سفته دارد ) .

اجرای حکم دادگاه :

پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم مبنی بر استرداد لاشه چک ، و قطعیت یافتن رای ، چنانچه در مرحله اجرای حکم ، لاشه چک یا سفته به خواهان ، مسترد نگردد . خواهان می تواند به میزان مبلغ چک ، از اموال محکوم علیه (خوانده ) توقیف نماید .

مشاوره با وکیلانه

اگر چه در این مقاله سعی شد مختصراً نکاتی در مورد اقدامات حقوقی استرداد لاشه چک ، بیان شود. اما از انجایی که هر دادخواست دارای شرایط شکلی ویژه خود می باشد . و همچنین ممکن است در جلسه رسیدگی دفاعیاتی از جانب خوانده ، مطرح شود که شما از پاسخ دادن به آن ناتوان باشید. پیشنهاد می شود از تخصص وکیل پایه یک دادگستری در امور حقوقی ، بهره مند شوید .

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره : 09127246413

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی : درخواست افراز ملک مشاعی ، زمانی موضوعیت پیدا می کند که یکی از شرکا بخواهد سهم مشاعی خود را از دیگر شرکا جدا کند . در صورتی که جریان ثبتی ملک مشاعی پایان یافته باشد ، صلاحیت رسیدگی به درخواست افراز با اداره ثبت محلی است که ملک در آن ناحیه قرار دارد . لازم به ذکر است چنانچه عملیات ثبتی ملک پایان نیافته باشد. صلاحیت رسیدگی به دادخواست افراز با دادگاه عمومی حقوقی محلی است که ملک در حوزه آن وجود دارد .

در این مقاله منحصراً نحوه رسیدگی و اعتراض به درخواست افراز ملک مشاعی در اداره ثبت را توضیح خواهیم داد .

اعتراض به نظریه مسئول ثبت مبنی بر قافل افراز بودن ملک مشاعی

مرحله رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاعی :

پس از اینکه درخواست افراز ملک مشاعی به اداره ثبت تسلیم شد ، مسئول ثبتی ، پرونده را به نماینده ثبتی ارجاع می دهد . تا ایشان وضعیت ثبتی ملک مانند اینکه ملک در دفتر املاک ثبت شده است یا خیر یا اینکه دارای سند معارض می باشد یا خیر را مورد بررسی قرار دهد .

در صورت تایید پرونده و نداشتن سند معارض برای ملک ، پرونده توسط مسئول ثبتی ، جهت ترسم نقشه به نقشه بردار اداره ثبت ارجاع می شود . و ایشان با حضور شرکای ملک مشاعی و نماینده ثبت از محل ملک مشاعی صورت برداری می نماید و نقشه ترسیمی را با تعیین حدود  ، مساحت و مشخصات هر قطعه به مسئول ثبتی ارائه خواهد داد .

نتیجتاً در صورت تایید درخواست افراز ملک مشاعی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی ، مسئول ثبت ، نظریه خود را اعلام میکند .

چنانچه تصمیم مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی باشد ، این تصمیم به کلیه شرکا ملک مشاعی ابلاغ خواهد شد .

اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی :

چنانچه هر یک از شرکا اعتراض به نظریه مسئول ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک مشاعی داشته باشد ، باید ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را تسلیم نماید . رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی ای خواهد بود که ملک در حوزه آن قرار دارد . دادگاه پس از ثبت اعتراض وارد رسیدگی خواهد شد و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود .

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاعی ، راه حل چیست ؟!

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

هر چند در مقاله فوق ، سعی بر این شد تا مختصراً نحوه رسیدگی به درخواست افراز و طریقه اعتراض به آن را توضیح داد. اما از آنجا که هر درخواست یا دادخواست دارای شرایط شکلی و اصول و قواعد خاص خود می باشد. و عموم افراد از این دانش برخوردار نیستند ، پیشنهاد می شود حتماً از مشاوره یک وکیل متخصص در امور ثبتی و ملکی استفاده نمایید .

تلفن تماس : 09127246413

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق : خانواده به عنوان کوچک ترین و اساسی ترین نهاد جامعه نقش بسزایی در بقا آن داشته . خانواده یگانه سازمان اجتماعی است که اولین و مهمترین نیازهای انسان را تامین کرده و اساساً آینده جوامع را رقم می زند .

بطلان نكاح + وکیل طلاق : اصولاً در روابط بین اعضای خانواده اخلاق حکم فرماست . اما با پیشرفت جوامع و پیچیدگی روابط افراد حاکمیت ها مجبور به مداخله در این پایگاه اخلاقی شده اند و با وضع قوانین در جهت حفظ آن برآمده اند . هر چند ذات خانواده با حقوق و قوانین آمره سازگار نیست و شالوده ی آن بر اخلاق ، سنت ها و فرهنگ بنا شده. اما وجود قوانین خصوصا در هنگام فروپاشی آن امری ضروری است .

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق

شرایط عقد نکاح ( ازدواج ):

نکاح یکی از عقود معین با قوانین و شرایط خاص است که در قانون تعریف شده . و علاوه بر آن نکاح بجز شرایط ویژه خود ؛ میبایست مانند دیگر عقود از شرایط چهارگانه اساسی صحت معاملات یعنی ماده ۱۹۰ قانون مدنی تبعیت نماید .

قصد و رضای طرفین :

زن و‌مرد برای انعقاد عقد نکاح باید قاصد و راضی باشند . بنابراین عقد نکاح در حالت مستی ، بیهوشی یا هر حالتی که قصد و رضا در آن نباشد مخدوش است . و اصولاً در مواردی که قصد مخدوش باشد عقد باطل و در مواردی که فاقد رضا باشد عقد غیر نافذ و قابل تنفیذ است . همچنین به موجب ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی تعلیق در عقد موجب بطلان است بنا بر این دو طرف در انعقاد نکاح باید قاطع باشند .

همچنین بر اساس ماده 1067 قانون مدنی که مقرر می دارد : ” تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد ، شرط صحت عقد نکاح است “. اشتباه در هویت شخص نیز باعث‌بطلان است.

اهلیت طرفین :

به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح می‌باشد .

بنابراین اهلیت در عقد نکاح با اهلیت در سایر عقود متفاوت می باشد . اگرچه قانون و اسلام نکاح صغار را پذیرفته است , اما برای حفظ اخلاق عمومی قانون شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه را بنا نهاده تا اساساً این نوع نکاح ، متروک گردد، و موجب سوء استفاده بعضی از افراد قرار نگیرد.

موضوع عقد نکاح :

موضوع عقد نکاح امری است بدیهی و آن ایجاد علقه زوجیت می باشد.

مشروع بودن جهت نکاح :

نکاح نهادی است کاملاً اخلاقی که پایه و اساس تشکیل هر جامعه ای است ، بنابراین زن و مرد قصد تشکیل زندگی مشترک را باید با هم داشته باشند . و اگر جهت نکاح نامشروع باشد. نشان دهنده این است که زن و مرد اراده واقعی و قصد انعقاد عقد نکاح را نداشته اند . مانند اینکه زن و مردی ازدواج کنند جهت تسهیل در روابط نامشروع ، اما اگر مرد و زنی قصد واقعی برای ازدواج داشته باشند و انگیزه‌های دیگری همانند اخذ تابعیت وجود داشته باشد تاثیری در صحت عقد نخواهد داشت.
علاوه بر آنچه به عنوان شرایط اساسی عقد نکاح مطرح گردید موارد دیگری نیز به موجب خاص بودند این عقد وجود دارد که موجب بطلان عقد است :

 • مانند ازدواج با محارم سببی ،نسبی یا رضاعی
 • ازدواج با زنی که در عده طلاق یا وفات باشد .
 • ازدواج با زن کافر که هنوز مسلمان نشده باشد . به استثناء زنان اهل کتاب.
 • ازدواج با مرد کافر تا زمانی که مسلمان نشده باشد و به دلیل قاعده نفی استثنا نیز برای اهل کتاب و غیر اهل کتاب وجود ندارد .
 • از دواج با زن پنجم به شکل دائم.
 • ازدواج بعد از ۳ طلاق.
 • ازدواج با زن شوهرداری که سابقاً با او زنا صورت گرفته باشد .
 • لعان و‌ایلاء .

و انواعی از نکاح مانند نكاح مضامده ، مقت ، بدل و… كه در زمان هاى قديم رواج داشته است .

بطلان نكاح + وکیل دعاوی طلاق :

چنانچه عقد نکاح به یکی از جهات ذکر شده در بالا ، باطل باشد. در این شرایط هر یک از زن و مرد می بایست دادخواست اعلام بطلان نکاح یا اعلام بطلان عقد نکاح را به دادگاه خانواده با دلایل مستند و مستدل تقدیم نمایند. در صورت تشخیص قاضى ، حكم بطلان نكاح صادر ميگردد که نشان دهنده این است كه هيچ رابطه حقوقی ایجاد نشده و بر آنچه به ظاهر واقع شده اثری بار نيست زيرا عقد باطل در نظر قانون اصلا ايجاد نشده است .

با این وجود اگر زن و مردی با اعتقاد به صحت شرایط ازدواج نمایند قانون به حسن نیت آنها احترام گذاشته و تا زمان اطلاع از بطلان، آثار نكاح مشروع را به این رابطه بار مينمايد .

در صورت بطلان عقد نکاح ، تکلیف مهریه زن به چه صورت است ؟

جهت اخذ پاسخ در خصوص مهریه زن در زمان ، صدور حکم بر بطلان نکاح با ما تماس بگیرید . 09127246413

مشاوره خانواده با وکیلانه

جهت اخذ مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09127246413

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری : آراء صادره از مراجع قضایی به دلیل عدم اعتراض ،( قطعی شدن در محاکم حقوقی ،محاکم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور) قطعیت می‌یابند.

بسیاری از افراد با ملاحظه دادنامه صادره و مشاهده این عنوان که رای صادره قطعی می باشد راهی جز تسلیم شدن در برابر رای برای خود نميبينند.

اما در برابر آراء صادره که شامل احکام و قرارهایی که قطعیت یافته ميباشد راه حل وجود دارد .  آن هم اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفرى است .

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

شمول ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری ، على رغم اينكه اين نوع از اعاده دادرسی خاص در قانون آیین دادرسی کیفری قيد شده است. مختص قوانین کیفری صادره از مراجع کیفری نمی‌باشد . بلکه تمام احکام و قرارهای صادره اعم از کیفری يا حقوقی که از دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ،محاکم تجدید نظر ،بدوی ، دادسرا و شوراهای حل اختلاف هم از نظر ماهوی و هم از نظر شکلی را در بر می‌گیرد .  حتی دستورهای موقت و آرا تجويز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور می تواند مشمول این ماده قرار گيرد .

اولین گام جهت اعتراض به رای قطعی اين است که شما با شخصی که مسلط به احکام شرعی و حقوقی باشد مشورت نمایید . تا راى صادره قطعی را با احكام شرعى تطبیق دهد . در صورتی که رای شما مخالف با شرع بيّن باشد. با ارائه دلایل و مستندات می توانید درخواست خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه نمایيد . در صورتی که ایشان راى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد اعاده دادرسی را تجویز می نمایند .

همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رئیس کل دادگستری استان می توانند در حیطه وظایف قانونى خود با ذکر مستندات و تشخیص خلاف شرع بیّن بودن راى صادره ، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

نحوه رسیدگی اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

‎پس از تجویز اعاده دادرسی ، پرونده در شعبه خاص از دیوان عالی کشور از نظر شكلى و ماهوى رسيدگى ميشود. و راى صادره نيز قطعى ميباشد . مگر اینکه مجدداً خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود .

چند نکته مهم در مورد اعاده دادرسی

اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی نیز می باشد . بدین معنی که پس از تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد . بنابراین مهمترین مسئله‌ای که در اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه مطرح می باشد این است که حکم شرعی در خصوص رای صادره برای شما در آیات ،احکام و روایات وجود داشته باشد .و با موضوع مورد نظر تطبیق نماید .

در بسیاری از مسائلی که حادث می گردد و به سبب پیچیدگی شرایط ،روابط و پیشرفت جامعه موضوع سابقاً در احکام و روایت نبوده و امروزه به وجود آمده است و براى آن حکم شرعی وجود ندارد.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که مراجع و علمای دین وظیفه دارند که با استفاده از اصول ، احكام و قواعد حكم حوادثی که به سبب پیشرفت جامعه حادث می گردد را کشف و بیان نمایند. بنابراین در صورتی که در موضوع مورد نظر شما حکم شرعی وجود نداشته باشد تا اساس تطبیق رای شما قرار گیرد. می توانید با مراجعه به مراجع عظام تقلید در خصوص آن موضوع استفتاء نموده و آن را اساس تطبيق و مستند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ خود قرار دهید.

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخذ نوبت مشاوره و بهره مندی از تخصص وکیل امور کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09127246413

احضار به عنوان شاهد یا مطلع

‎شرایط و نحوه احضار به عنوان شاهد یا مطلع : در بسیاری از امور قانونی اعم از حقوقی یا کیفری ممکن است دادگاه برای شما ابلاغیه جهت حضور در روز و ساعت مشخص جهت ادای شهادت ارسال نماید. در اینگونه موارد این که ابلاغ توسط چه مرجعی برای شما صادر شده است حائز اهمیت می باشد .

 

ابلاغ توسط مرجع حقوقی:

اگر ابلاغیه شما از مراجع عمومی حقوقی یا خانواده صادر شده باشد. شما می توانید از حضور در دادگاه برای ادای شهادت امتناع نمایید و در جلسه شرکت نکنید. و هیچگونه تکلیف و ضمانت اجرایی از این جهت برای شما وجود نخواهد داشت .

ابلاغ احضار به عنوان شاهد یا مطلع توسط مرجع کیفری:

اگر ابلاغیه احضار به عنوان شاهد یا مطلع برای شما از مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه ارسال شده باشد, شما می بایست در جلسه تعیین شده حاضر شوید, در احضاریه صادر شده نتیجه عدم حضور که جلب می باشد نیز برای شما قید می‌گردد .

بنابراین در صورتی که به دعوت دادگاه یا دادسرا به عنوان شاهد حاضر نشوید به دستور مقام قضایی برای شما برگ جلب صادر می گردد . لیکن این گونه جلب باید در روز و ساعت اداری باشد چرا که نمی توان شاهد را تحت نظر قرار داد و اگر عذر موجهی جهت عدم حضور وجود داشته باشد باید قبل از جلسه تعیین شده اعلام گردد، تا جلسه برای روز دیگری تجدید شود .

اما مطلبی که حائز اهمیت می‌باشد این است. که شما فقط ملزم به حضور در دادگاه کیفری یا دادسرا می باشید . و اجبار و الزامی برای ادای شهادت وجود ندارد و می‌توانید سکوت اختیار نموده و از شهادت امتناع نمایید .

شما به عنوان شاهد یا مطلع نباید دچار ضرر و زیان گردید :

با توجه به ضرورت حضور شما در صورت نیاز می‌توانید درخواست هزینه ایاب و ذهاب کنید. یا به جهت ضرر و زیانی که از حیث ترک شغل به شما تحمیل میگردد. و در صورت عدم تعیین مقدار درامد و خسارت ترک کار با جلب نظر کارشناس ، این خسارات را درخواست نمایید .

مجازات شهادت کذب

كذب در لغت به معنای دروغ می باشد اگر تصمیم شما ناظر به ادای شهادت باشد. باید در نظر داشته باشید که باید حقیقت آنچه دیده و شنیده اید را به صورت کامل و با جزئیات شرح دهيد .

چرا که علاوه بر اینکه شهادت كذب دارای حرمت شرعی می باشد. از نظر قانونی نيز جرم است و مطابق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در صورت اثبات ، مجازات آن سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و يا جزای نقدی میباشد .

‎آیا شاهد یا مطلع می تواند متهم باشد ؟

قاعدتاً ممکن است شما در ابتدا ، احضار به عنوان شاهد یا مطلع شوید و پس از شنیدن اظهارات ، مقام قضایی شما را متهم قلمداد نماید , اما تفهیم اتهام به شخصی که به عنوان شاهد یا مطلع حاضر شده است ممنوع می باشد. در این گونه موارد مطابق مقررات شخص باید مجدداً به عنوان متهم احضار شود . که در این صورت پیشنهاد می گردد  یک وکیل متخصص در امور کیفری جهت دفاع از حقوق قانونی شما همراهیان نماید  .

 

مشاوره حقوقی با وکیلانه

جهت اخد مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور کیفری و تعیین وقت مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09127246413

افراز املاک مشاعی توسط دادگاه + پیگیری 100 درصد پرونده توسط وکیل

افراز املاک مشاعی توسط دادگاه : افراز به معنی تقسیم کردن ملک مشاعی بین شرکا و جدا کردن سهم هر شریک از شرکای دیگر می باشد .چنانچه یکی از شرکا قصد افراز ملک مشاعی را داشته باشد ، در صورتی که جریان ثبتی ملک تمام شده باشد ، ابتدا باید درخواست افراز به اداره ثبتی که ملک در حوزه آن وجود دارد داده شود .( نحوه افراز ملک مشاعی توسط اداره ثبت ) .

افراز املاک مشاعی توسط دادگاه

افراز املاک مشاعی توسط دادگاه :

چنانچه جریان ثبتی ملک مشاعی تمام نشده باشد ، دادخواست افراز ملک به دادگاه ارائه می شود .

نحوه رسیدگی به دادخواست افراز املاک مشاعی

پس از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به شعبه ، در صورت تکمیل بودن پرونده دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر خواهد نمود . و تا جلسه رسیدگی ، استعلام مربوط به سابقه ثبتی ملک و میزان سهم هر شریک را اخذ می نماید . بعد از دریافت نتیجه استعلام و برگزاری جلسه دادگاه ، موضوع به کارشناس تعیین شده توسط دادگاه ارجاع خواهد شد . کارشناس مربوطه نظر خود را در مورد قابل افراز بودن یا نبودن ملک و در صورت قابل افراز بودن ملک ، نظر خود را در مورد میزان سهم هر شریک و نحوه ی تقسیم بیان خواهد نمود . لازم به ذکر است که کارشناس رسمی در هنگام تهیه گزارش از نماینده ثبت و نقشه بردار اداره ثبت نیز استفاده خواهد نمود ؛ تا در زمان اجرای حکم افراز ، بین حکم صادر شده توسط دادگاه و نقشه های ثبتی تداخل و تعارضی ایجاد نشود .

حکم دادگاه در مورد افراز املاک مشاعی

چنانچه نظر کارشناس ، مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک باشد ، داگاه حکم بر غیر قابل افراز بودن ملک صادر خواهد نمود . در صورتی که کارشناس عقیده بر قابل افراز بودن ملک مشاعی داشته باشد و در مهلت مقرر شرکا به نظر کارشناس اعتراض نکنند ، داگاه بر مبنای نظر کارشناس ، میزان سهام شرکا و نحوه تقسیم کردن ملک مشاعی ، حکم به افراز ملک مشاعی صادر خواهد کرد .

طرفین دعوی در دادخواست افراز املاک مشاعی :

در دادخواست افراز ، هر یک از شرکا که متقاضی افراز ملک باشد به عنوان خواهان دعوی قرار می گیرد . شریک یا شرکای دیگر ، طرف مقابل یا خوانده دعوی قرار خواهند گرفت .  دادخواست باید در دادگاهی که ملک مشاعی در حوزه آن قرار دارد ، مطرح شود .

نحوه اجرای حکم

پس از اینکه دادگاه حکم به قابل افراز بودن ملک صادر و میزان قدرالسهم هر شریک را مشخص نمود . ، متقاضی افراز حکم صادر شده توسط دادگاه را به اداره ثبت ارائه میدهد . تا پس از انجام تشریفات لازم ، متصدی دفتر ثبت ، حدود و مشخصات هر قطعه یا قطعات افرازی را در دفتر ثبت نموده و پس از باطل کردن سند مالکیت مشاعی اولیه ، سند جدید صادر خواهد نمود .

مشاوره با وکیلانه

جهت استفاده از خدمات حقوقی وکیلانه و اخذ مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09127246413

وکیل افراز ملک مشاعی (صفر تا 100 درخواست افراز ملک مشاعی)

وکیل افراز ملک مشاعی (صفر تا 100 درخواست افراز ملک مشاعی)( چگونه سهم خود در ملک مشاعی را از شریک دیگر جدا کنیم ؟): پیش از هر چیزی باید عنوان نمود : افراز به معنی این است که یکی از شرکای ملک مشاعی قصد جدا کردن سهم خود از دیگرشرکا را دارد .

چنانچه یکی از شرکا متقاضی افراز ملک مشاعی باشد. در صورتی که جریان ثبتی آن ملک تمام شده باشد. باید درخواست افراز خود را به اداره ثبتی که ملک مشاعی در حوزه آن قرار دارد ، تسلیم نماید .

یی3طوکیل افراز ملک مشاعی

چگونگی درخواست افراز ملک مشاعی

وکیل ملکی : پس از ارائه درخواست ، مسئول هر واحد ثبتی ، رسیدگی به افراز را به نماینده ثبت ارجاع می نماید . نکته حائز اهمیت این است که در افراز املاک مشاعی نیاز به اجازه یا مخالفت دیگر شرکا نمی باشد . بنابراین یکی از شرکا می تواند بدون موافقت شریک یا شرکای دیگر ، درخواست افراز ملک را بدهد .

پس از ملاحظه وضعیت ثبتی ملک توسط نماینده ثبت و بررسی اینکه آیا جریان ثبتی ملک خاتمه یافته است یا خیر. یا اینکه ملک مشاعی دارای سند معارض می باشد یا خیر. نماینده ثبت نظر خود را اعلام می نماید و پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می رساند .

چنانچه اتمام جریان ثبتی به تایید نماینده ثبت برسد و ملک مشاعی نیز دارای سند معارض نباشد. مسئول ثبت به نقشه بردار ماموریت میدهد تا با حضور دیگر شرکا و نماینده ثبت ، محل را معاینه نماید و نقشه ملک مورد افراز را با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات ترسیم نماید . تصمیم مسئول ثبت نیز پس از بررسی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی در صورتی که ملک قابل افراز باشد ، به کلیه شرکا ابلاغ خواهد شد .

وکیل افراز ملک مشاعی و نحوه اعتراض شرکا به نظریه مسئول ثبت مبنی بر قابل افراز بودن ملک :

چنانچه شرکا به نظر مسئول واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز بودن ملک اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را مطابق با ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تسلیم نماید . نحوه رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به اعتراض شرکا نسبت به قابل افراز بودن ملک مشاعی .

مشاوره حقوقی با وکیلانه :

اگر چه درخواست افراز املاک مشاعی یک روند مشخص شده ای را دارد اما از آنجایی که غالباً نظر مسئول ثبت ، غیر قابل افراز بودن ملک می باشد. لذا جهت اعتراض به تصمیم مسئول واحد ثبتی یا دستور فروش ملک ، نیاز به تجربه وکیل امور ثبتی و حقوقی می باشد . لذا پیشنهاد می شود ازهمان ابتدا از مشاوره وکیل متخصص استفاده نمایید .

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره از وکیلانه : 091272464133

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

مشاوره حقوقی و نکاتی در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به دعوایی گفته می شود که در آن شخصی که به موجب سند عادی مبایعه نامه ، ملکی را از دیگری خریداری نموده و فروشنده یا مالک حاضر به حضور در دفترخانه و انتقال سند به نام خریدار نبوده را بتوان از طریق طرح این دعوی ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال سند مالکیت نمود .

چه زمانی اقدام به طرح دعوی الزام به تنطیم سند رسمی ملک می نماییم ؟!

حتماً برای شما یا اطرافیان شما پیش آمده که طرفین معامله به صورت دستنویس یا با حضور در بنگاه های املاک اقدام به انعقاد قرارداد خرید ملک نموده اند و گاهاً بجهت اینکه کل مبلغ معامله به صورت یکجا پرداخت نشده ، بین طرفین توافق می گردد که پس از پرداخت آخرین قسط ، فروشنده و خریدار در تاریخ مشخصی در دفتر اسناد رسمی ، جهت نقل و انتقال ملک به نام خریدار حاضر شوند. اما فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی امتناع نموده و بعد از آن نیزحاضربه حضور در دفتر خانه نشده است و یا اینکه قبل از موعد مندرج در قرارداد برای حضور در دفتر خانه ، فروشنده یا مالک اصلی ملک فوت کرده و انتقال ملک غیر قابل اجرا می گردد.

 

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

در این صورت خریدار راهی به جز طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت فروشنده یا مالک اصلی ملک یا ورثه ایشان نخواهد داشت . موارد مذکور در مورد حالتی بوده که طرفین در ضمن معامله ، زمان و موعد مشخصی را برای تنظیم سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی پیش بینی کرده باشند ؛ اما چنانچه بین طرفیت توافقی صورت نگرفته باشد ، باز هم خریدار راهی به جز طرح دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نخواهد داشت .

نکات قابل توجه در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

 1. چنانچه فروشنده ملک ، شخصی به غیر از مالک اصلی ملک باشد ، علاوه بر فروشنده باید به ترتیب فروشندگان قبل و مالک اصلی ملک به عنوان خواندگان دعوی قرار داده شوند .
 2. در اقامه این دعوی حتماً باید قراردادی به صورت عادی و مکتوب میان فروشنده و خریدار تنظیم شده باشد ؛ لذا چنانچه وقوع بیع بدون تنظیم سند عادی بوده و هیچگونه قرارداد مکتوبی میان طرفین تنظیم نشده باشد ، باید دعوی اثبات وقوع بیع را همراه با الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح نمود .
 3. چنانچه ملک موضوع معامله دارای مقدمات مربوط به تنظیم سند مانند پایان کار یا سند تفکیکی نباشد ، خریدار باید الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را همراه با الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح نماید .
 4. در صورتی که ملک موضوع معامله قبل از خرید در رهن بانک یا شخص معینی باشد ، خریدار باید ابتدا الزام فروشنده به فک رهن را مطرح نموده و سپس الزام مالک به تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه نماید . البته بعضی از محاکم طرح دادخواست الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به صورت هم زمان پذیرفته و مورد رسیدگی قرار می دهند .
 5. بهتر است همراه با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ، درخواست دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک ، داده شود . لازم به ذکر است صدور دستور موقت منوط به پرداخت خسارت احتمالی از طرف خواهان دعوی به حساب سپرده دادگستری می باشد و پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت آن ، این مبلغ به خواهان مسترد خواهد شد .
 6. چنانچه ملک موضوع دعوی توسط اشخاص ثالث توقیف شده باشد ، دعوای الـزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک رد خواهد شد .
 7. چنانچه در قرارداد میان فروشنده و خریدار تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی ، تعیین نشده باشد ، بهتر است خریدار ابتدا اظهارنامه ای با قید مهلت معین مبنی بر حضور فروشنده یا مالک در دفتر اسناد رسمی برای ایشان ارسال نماید .
 8. دعوی الزام به تنـظیم سند رسمی انتقال زمانی موضوعیت دارد که اصل قرارداد عادی منعقد شده میان خریدار و فروشنده ، صحیح باشد ؛ لذا اگر قرارداد منعقد شده به نحوی صحیح نبوده و یا فاقد اعتبارباشد و خوانده دعوی در جلسه رسیدگی به این موضوع اشاره کند ، دادگاه ابتدا به موضوع بی اعتباری سند عادی رسیدگی می کند و در صورتی که قرارداد را صحیح تلقی کند ، حکم به محکومیت خوانده و الزام ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال صادر خواهد نمود .

عدم پرداخت ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

سوال : در صورتی که خریدار مبلغ مورد معامله را تماماً به فروشنده پرداخت نکرده باشد ، آیا باز هم خریدار می تواند الزام فروشنده به انتقال سند را از دادگاه بخواهد ؟

پاسخ : طرح دعوای الزام به تنظیـم سند ، فرع بر پرداخت ثمن یا مبلغ معامله نخواهد بود مگر اینکه در ضمن قرارداد عادی ، بین خریدار و فروشنده توافقی مبنی بر اینکه پس از پرداخت مبلغ معامله ، فروشنده ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدارشده باشد .

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

اگرچه نکات فوق تا حدودی شما را در تنظیم یک دادخواست کامل کمک می کند ؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر تنظیم صحیح دادخواست حقوقی الـزام به تنظیم سـند رسمی انتقال ، دفاعیات یک وکیل خبره و با تجربه در این زمینه می تواند شانس پیروزی در دعوی را برای شما چند برابر کند ؛ لذا توصیه میشود که : اولاً قبل از انعقاد هر گونه قرارداد و معامله از تجربیات وکیل متخصص در امور قراردادها و ملکی استفاده نمایید تا با تنظیم یک قرارداد مناسب ، کلیه احتمالات ایجاد دعوی در آینده را کاهش دهد . ثانیاً در صورت وجود اختلاف حتماً از مشاوره یک وکیل متخصص در امور ملکی استفاده نمایید .

جهت اخد نوبت مشاوره به صورت تلفنی یا حضوری با وکیل پایه یک دادگستری با شماره 09127246413 تماس حاصل فرمایید .

اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجراییه اسناد رسمی لازم الاجرا

وکیل متخصص اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجراییه اسناد رسمی لازم الاجرا : اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که نسبت به اموالتان اجراییه صادر شده ، پیشنهاد می شود مقاله زیر را با دقت مطالعه کنید و در صورت نیاز به مشاوره و تصمیم به اخذ وکیل متخصص در موضوعات ثبتی ، با شماره تماس 09127246413 تماس حاصل فرمایید .

تعریف اجرا :

اجرا در معنای قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه یا اجبار اشخاص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل خود یا به امر قانون عهده دار گردیده است .
به طور کلی اجرای حق از دو طریق صورت میگیرد :

 1. اجرای احکام دادگاه ها اعم از اجرای احکام حقوقی واجرای احکام کیفری
 2. اجرای اسناد رسمی

در این مقاله به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجرای اسناد رسمی که از مراجع ثبتی صورت میگیرد ، پرداخته و اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اجراییات صادره از دادگاه را در مقاله ای دیگر به صورت مفصل توضیح داده ایم .

اعتراض اشخاص ثالث

نسبت به چه نوع اسنادی میتوان درخواست صدور اجراییه نمود ؟

مطابق با ماده 92 قانون ثبت که اشعار میدارد : (( مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد )) ؛ البته علاوه بر اسناد رسمی برخی از اسناد عادی نیز به موجب قانون در حکم سند لازم الاجرا بوده و ذینفع اینگونه اسناد نیز میتواند بدون مراجعه به دادگاه ، از طریق صدور اجراییه ، وجه آن را مطالبه کند . مانند چک و اظهارنامه ای که مطابق ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها از طرف مدیر ساختمان برای بدهکار مجتمع مسکونی ارسال می شود .

اعتراض به اجراییه سند رسمی

اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مفاد اسناد لازم الاجرا به دو صورت انجام می شود .

 1. اعتراض به دستور اجرا
 2. اعتراض به اقدامات اجرا و عملیات مامورین اجرا

اعتراض به دستور اجرا

هر بدهکار و یا متعهدی که به طرفیت او اجراییه صادر شده و بدین طریق اموال او توقیف و بازداشت گردیده ، چنانچه نسبت به دستور اجرای سند ، شکایتی داشته باشد، باید دادخواست خود را به طرفیت شخص ذینفع و در دادگاه محلی که در حوزه آن دادگاه دستور اجرای سند داده شده است ، مطرح کند .

اعتراض به دستور اجرا زمانی موضوعیت پیدا می کند که:

 • الف – شخص ، اجراییه صادر شده علیه خود را مخالف با قانون بداند .
 • ب – مدعی باشد که اجراییه صادر شده مخالف با مندرجات و مفاد سند بوده است.
 • ج – مدعی باشد که وجه سند را قبلاً پرداخت نموده است .
 • د – مدعی مجعول بودن سندی که نسبت به آن اجراییه صادر شده است ، باشد .
 • چ – مدعی باشد که در ضمن سند شرطی مندرج شده و ذینفع سند به آن شرط عمل ننموده است .

در تکمیل مطلب فوق باید اذعان نمود که اعتراض به دستور اجرا فقط از اشخاصی پذیرفته می شود که علیه آنها اجراییه صادر شده است . به عبارت بهتر هر بدهکار یا متعهدی که به طرفیت او اجراییه صادر شده است ، در صورت وجود یکی از موارد فوق ، می تواند اقامه دعوی کند . بنابراین اشخاص ثالث نمیتوانند از طریق فوق ، اعتراض خود را مطرح نمایند بلکه آنها به طریقی که در ذیل توضیح داده شده می توانند به دستور اجرای اسناد لازم الاجرا اعتراض نمایند .

شکایت از اقدامات اجرا و عملیات مامورین اجرا :

با توجه به ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، پس از اینکه نسبت به سندی اجراییه صادر شد ، عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا ، شروع می شود و هر شخصی اعم از متعهد سند یا شخص ثالثی که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد ، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل به رئیس اداره ثبت ، تسلیم نماید .

به طور مثال : شما اتومبیلی را قبلاً از شخصی خریداری نموده اید و پس از معامله شما و فروشنده و قبل از انتقال سند رسمی ، یکی از طلبکاران فروشنده نسبت به چکی که از جانب فروشنده صادر شده ، تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از استعلام اداره ثبت ، اتومبیل شما توسط طلبکار توقیف می شود .

در این صورت شما باید کلیه مدارک و اسناد مربوط به مالکیت خود را همراه با شکواییه به رئیس ثبت ، تسلیم نمایید . اینکه آیا رئیس ثبت اعتراض شما را میپذیرد یا خیر ، بستگی به مدارک و مستندات شما و همچنین نحوه استدلال و دفاع شما دارد و پیشنهاد ما این است که حتماً قبل از شروع ، با یک وکیل متخصص در امور ثبتی مشورت نموده و در صورت لزوم به ایشان وکالت دهید . اما به هر حال پس از تسلیم مدارک و اعتراض ، رئیس اداره ثبت نطر خود را به طرفین ابلاغ می نماید .

اعتراض به تصمیم رئیس ثبت

پس از تسلیم مدارک اعتراض به رئیس ثبت ، ایشان مکلف است که فوراً رسیدگی کند و تصمیم ایشان به طرفین ابلاغ خواهد شد . چنانچه اشخاص دی نفع نسبت به تصمیم رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند ، می توانند ظرف ده از تاریخ ابلاغ ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند

اعتراض اشخاص ثالث از طریق طرح دعوی در دادگاه

گاهی ممکن است نسبت به اموال شخص ثالثی که متعهد و بدهکار نبوده ، اجراییه صادر شده باشد و اعتراض ایشان از طریق رئیس اداره ثبت بی فایده باشد چرا که اثبات مالکیت ایشان برای ریئس ثبت نیاز به طرح دعوایی در دادگاه داشته باشد ؛ لذا شخص دی نفع می بایست با طرح عنوان مناسب خواسته در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید . در این صورت با توجه به اینکه اجراییه از طریق اداره ثبت و مرجع غیر قضایی صادر گردیده ، عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه شخص ذی نفع در ضمن دادخواست خود ، دستور توقف عملیات اجرایی را از دادگاه صالح تقاضا کرده باشد و پس از پرداخت خسارت احتمالی ، دادگاه دستورموقتی مبنی بر توقت عملیات اجرایی صادر نموده باشد .

اعتراض به عملیات اجرایی توسط بدهکار یا متعهد سند لازم الاجرا :

اگر نسبت به صدور اجراییه سند اعتراضی مبنی بر اینکه عملیات اجرایی به درستی صورت نگرفته ( برای مثال : بدون اینکه ابلاغیه ای برای شما صادر و ارسال شده باشد ، عملیات اجرایی سند لازم الاجرا شروع شده باشد و اموال شما توقیف شده باشد و یا اینکه مدعی باشید مال توقیف شده از مستثنیات دین می باشد ، شما باید شکایت خود را همراه با مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نمایید و ایشان در این خصوص تصمیم گیری می نماید .

مشاوره حقوقی اعتراض نسبت به اجراییه اسناد رسمی

اگر چه در مقاله فوق سعی بر این شد که به صورت مختصر موارد اعتراض به اجراییه صادر شده از ادارات ثبت را توضیح و مراجع صالح جهت اعتراض را معرفی نمود ؛ لیکن باید توجه داشت که دعاوی ثبتی به حدی پیچیده بوده که کوچکترین سهل انگاری از طرف شما میتواند حقوقتان را از بین ببرد ؛ لذا پیشنهاد میشود در طرح دعوی و عنوان شکایت خود دقت نظر کافی را داشته باشید و از مشاوره حقوقی یک وکیل متخصص در امور مربوط به دعاوی ثبتی و ملکی بهرمند شوید .

جهت اخد مشاوره از وکیل ساناز کریمی با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید . 09127246413