وکیل دعاوی ملکی متخصص و با تجربه : پر واضح است که از مهم ترین قوانینی که تمامی انسانها موظف به رعایت آن هستند ، قوانین و مسائل مربوط به حفظ حقوق یکدیگر است . چرا که این قوانین در جهت محترم شمردن حق مالکیت افراد وضع شده است . یکی از موارد مرتبط با حق مالکیت افراد ، حقوق مربوط به املاک آنها می باشد که اصولاً به واسطه ی سند مالکیت یا اماره تصرف احراز می گردد .

وکیل ملکی خوب کیست ؟

وکیل ملکی خوب شخصی است که حوزه تخصصی خود را در دعاوی دادگاه ، منحصراً دعاوی ملکی قرارداده است . وکـیل ملکی خوب علاوه بر دانش و تجربه کافی ، به تمامی قوانین مربوط به حقوق املاک از جمله قانون مدنی – ثبت – قوانین خاص مربوط به املاک – آیین دادرسی مدنی – آیین نامه ها – آرا وحدت رویه صادر شده از دیوان عالی کشور – رویه قضایی دادگاه و نظریه دکترین و متخصصین علم حقوق ، اشراف کامل داشته و بتواند با بیان شیوا و قلم روانی که دارد. بهترین لوایح دفاع از موکل خود را تنظیم نماید و در جلسه رسیدگی با فن بیان قوی خود ، از حقوق موکل خود دفاع نماید .

چرا در دعاوی ملکی نیاز به حضور وکیل ملکی متبحر و با تجربه داریم ؟

پر واضح است در قوانین ایران ، ممکن است هر مساله حقوقی دارای پاسخ ها و استدلال های متفاوتی باشد . بنابراین وقتی یک دعوای حقوقی و ملکی مطرح می شود. ممکن است هر کدام از طرفین دعوا برای خود وکیل داشته باشند. و قطعاً هر وکیل استدلال و نظر خود را همسو با منفعت موکل خود بیان می دارد .

وکیل ملکی تهران

حال اگر یکی از طرفین در دعوایی که مطرح می شود. بدون حضور وکیل متخصص در امور ملکی ، شخصاً حاضر شده و از خود دفاع نماید ، به احتمال بسیار زیادی در آن دعوا شکست خواهد خورد . چرا که اشخاص عادی نسبت به قوانین شکلی و ماهوی و نحوه طرح دعوای صحیح و دفاع از آن هیچگونه اطلاعاتی نداشته ، و همین بی تجربگی آنها گاه به قیمت از دست دادن حاصل یک عمر تلاش آنها تمام می شود .

اعتراض به رای بوسیله وکـیل ملـکی :

از آنجایی که در هر موضوع فقط یک بار امکان طرح دعوا وجود دارد. لذا چنانچه در آن دعوی حکم به ضرر شما صادر شود. امکان طرح مجدد آن دعوا برای شما میسر نخواهد بود . بنابراین تنها شانس تغییر نتیجه رای به نفع خود ، اعتراض به رای و تجدید نظر خواهی از آن می باشد . حال اگر به دلایلی نتوانستید در مرحله بدوی از حضور وکیل متخصص ملکی در پرونده خود بهره مند شوید. حتماً قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی از مشاوره و تجربه یک وکیل پایه یک دادگستری متبحر و با تجربه استفاده نمایید .

مزایای حضور وکیل دعاوی ملکی در تنظیم قراردادهای ملکی :

مسلماً همیشه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نمی کنند. و همین عدم انجام تعهدات موجب بروز اختلاف و طرح دعوا میگردد . حالیه اگر هر یک از افراد قرارداد خود را در حضور یک وکیل متخصص در امور ملکی و قرارداد نویسی تنظیم نماید. قطعاً احتمال ایجاد اختلاف در آینده را به حداقل می رساند . یا دست کم تضمیناتی در جهت اجرای تعهدات در قرارداد گنجانده می شود که عدم انجام آن ، موجب پرداخت خسارت یا فسخ قرارداد خواهد شد.